Czech Study Bible Translation (CZ)1 Chronicles - 16. chapter - 1 Chronicles - chapter 16

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Přenesli Boží truhlu, postavili ji uprostřed stanu, který pro ni David postavil, a obětovali před Bohem zápalné a pokojné oběti. 2Když David dokončil přinášení zápalných a pokojných obětí, požehnal lidu v Hospodinově jménu. 3Pak podělil všechny Izraelce, muže i ženy, každému bochník chleba, datlový a hrozinkový koláč. 4Nato ustanovil některé z lévitů před Hospodinovu truhlu jako služebníky, aby vzdávali díky, chválili a připomínali Hospodina, Boha Izraele: 5Předáka Asafa, druhého po něm Zekarjáše, Jeíela, Šemiramóta, Jechíela, Matitjáše, Elíaba, Benajáše, Obéd-edóma a Jeíela s hudebními nástroji, harfami a lyrami a Asafa se zvučnými činely 6a kněze Benajáše a Jachazíela s trubkami, aby byli ustavičně před truhlou Boží smlouvy. 7Tehdy, v onen den, David poprvé ustanovil, aby byly vzdávány díky Hospodinu prostřednictvím Asafa a jeho bratrů: 8Vzdávejte chválu Hospodinu, vzývejte jeho jméno, oznamujte mezi národy jeho činy. 9Zpívejte mu, opěvujte jej, přemýšlejte o všech jeho obdivuhodných činech. 10Chlubte se jeho svatým jménem, ať se raduje srdce těch, kdo hledají Hospodina. 11Hledejte Hospodina a jeho sílu, ustavičně vyhledávejte jeho tvář. 12Pamatujte na jeho obdivuhodné činy, které učinil, na jeho divy a rozsudky jeho úst, 13potomci Izraele, jeho otroka, synové Jákobovi, jeho vyvolení. 14On je Hospodin, náš Bůh, jeho rozhodnutí jsou po celé zemi. 15Připomínejte navěky jeho smlouvu, slovo, které přikázal tisíci pokolení; 16smlouvu, kterou uzavřel s Abrahamem, jeho přísahu Izákovi, 17potvrdil ji jako ustanovení Jákobovi, jako smlouvu věčnou Izraeli. 18Řekl: Tobě dám kenaanskou zemi za váš dědičný díl. 19Na počet vás byla malá hrstka, pobývali jste v ní jako cizinci, 20přecházeli z národa do národa, z království do jiného lidu. 21Nedovolil nikomu, aby je utlačoval, káral kvůli nim krále: 22Nedotýkejte se mých pomazaných, mým prorokům neubližujte. 23Zpívej Hospodinu, celá země, zvěstujte den za dnem jeho záchranu. 24Vypravujte mezi národy o jeho slávě, mezi všemi lidmi o jeho obdivuhodných činech. 25Vždyť Hospodin je velký, nejvýš chvályhodný, obávaný nad všechny bohy. 26Vždyť všichni bohové národů jsou nicotnosti, ale Hospodin učinil nebesa. 27Nádhera a důstojnost je před ním, síla a radost na jeho místě. 28Vzdejte Hospodinu, čeledi národů, vzdejte Hospodinu slávu a moc. 29Vzdejte Hospodinu slávu jeho jména, přineste dar, přijďte před něj, klaňte se Hospodinu v slávě svatyně. 30Svíjej se před ním, celá země. Ano, svět stojí pevně, nezhroutí se. 31Ať se nebesa radují a země ať jásá; ať říkají mezi národy: Hospodin kraluje. 32Ať burácí moře i všechno, co je v něm; ať se veselí pole i všechno, co je na něm. 33Tehdy budou lesní stromy radostně volat před Hospodinem, že přichází soudit zemi. 34Vzdávejte Hospodinu díky, protože je dobrý, jeho milosrdenství je navěky. 35Říkejte: Zachraň nás, Bože, náš zachránce, shromáždi nás a vysvoboď nás z národů, abychom vzdávali díky tvému svatému jménu a uctívali tvou chválu.  36Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, od věků až navěky. A všechen lid řekl: Amen. Chvalte Hospodina.  37Tam před truhlou Hospodinovy smlouvy zanechal Asafa a jeho bratry, aby sloužili před truhlou ustavičně podle každodenního určení; 38dále Obéd-edóma a jeho šedesát osm bratrů, Obéd-edóma, syna Jedútúnova, a Chosu jako vrátné; 39kněze Sádoka a jeho bratry kněze před Hospodinovým příbytkem na návrší, které je v Gibeónu, 40aby přinášeli zápalné oběti Hospodinu na oltáři pro zápalné oběti ustavičně, ráno i večer, podle všeho, co je zapsáno v Hospodinově zákoně, který přikázal Izraeli. 41S nimi byli také Héman, Jedútún a ostatní vybraní, kteří byli jmenovitě určeni, aby vzdávali Hospodinu díky, protože jeho milosrdenství je navěky. 42Héman a Jedútún měli s sebou trubky, zvučné činely a nástroje pro písně Bohu; synové Jedútúnovi byli v bráně. 43Potom všechen lid odešel, každý domů, a David se vrátil, aby požehnal svému domu.

Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova