Bible of Kralice (CZ - 1613)Acts - 8. chapter - Acts - chapter 8

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Bible of Kralice (CZ - 1613)

Bible svatá aneb všechna písma Starého i Nového zákona podle posledního vydání Kralického z roku 1613.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Bible of Kralice (CZ - 1613)


1Saul pak přivolil k usmrcení jeho. I přišlo v ten čas veliké protivenství na církev, kteráž byla v Jeruzalémě, a všickni se rozprchli po krajinách Judských a Samařských, kromě apoštolů.2I pochovali Štěpána muži pobožní, a plakali velmi nad ním.3Saul pak hubil církev, do domů vcházeje, a jímaje muže i ženy, dával je do žaláře.4Ti pak, kteříž se byli rozprchli, chodili, kážíce slovo. 5A Filip všed do města Samaří, kázal jim Krista.  6I pozorovali zástupové jednomyslně toho, což se pravilo od Filipa, slyšíce a vidouce divy, kteréž činil.  7Nebo duchové nečistí z mnohých, kteříž je měli, křičíce hlasem velikým, vycházeli, a mnozí šlakem poražení a kulhaví uzdraveni jsou.  8A stala se radost veliká v tom městě.  9Muž pak nějaký, jménem Šimon, před tím v tom městě čáry provodil, a lid Samařský mámil, pravě se býti nějakým velikým.  10Na něhož pozor měli všickni, od nejmenšího až do největšího, říkajíce: Tentoť jest Boží moc veliká.  11Pozor pak měli na něho, proto že je za mnohý čas mámil čáry.  12A když uvěřivše Filipovi zvěstujícímu o království Božím a o jménu Ježíše Krista, křtili se muži i ženy,  13Tedy i ten Šimon uvěřil, a pokřtěn byv, přídržel se Filipa, a vida zázraky a moci veliké činěné, děsil se.  14Uslyšavše pak v Jeruzalémě apoštolé, že by Samaří přijala slovo Boží, poslali k nim Petra a Jana.  15Kteříž přišedše, modlili se za ně, aby přijali Ducha svatého.  16(Nebo ještě byl na žádného z nich nesstoupil, ale pokřtěni toliko byli ve jménu Pána Ježíše.)  17Tehdy vzkládali na ně ruce, a oni přijali Ducha svatého. 18I uzřev Šimon, že skrze vzkládání rukou apoštolských dává se Duch svatý, přinesl jim peníze,19Řka: Dejte i mně tu moc, ať, na kohož bych koli vzložil ruce, přijme Ducha svatého.20I řekl jemu Petr: Peníze tvé buďtež s tebou na zatracení, proto že jsi se domníval, že by dar Boží mohl býti zjednán za peníze.21Nemáš dílu ani losu v této věci; nebo srdce tvé není upřímé před Bohem.22Protož čiň pokání z této své nešlechetnosti, a pros Boha, zda by odpuštěno bylo tobě to myšlení srdce tvého.23Nebo v žluči hořkosti a v svazku nepravosti tebe býti vidím.24I odpověděv Šimon, řekl: Modltež vy se za mne Pánu, aby na mne nepřišlo něco z těch věcí, kteréž jste mluvili.25Oni pak osvědčovavše a mluvivše slovo Páně, navrátili se do Jeruzaléma, a ve mnohých městečkách Samaritánských kázali evangelium.26Anděl pak Páně mluvil k Filipovi, řka: Vstaň a jdi ku polední straně na cestu, kteráž vede od Jeruzaléma do Gázy, kteréž jest pusté.27I vstav, šel. A aj, muž Mouřenín, kleštěnec, komorník královny Mouřenínské Kandáces, kterýž vládl všemi poklady jejími, a byl přijel do Jeruzaléma, aby se modlil,28Navracoval se, na voze svém sedě, a četl Izaiáše proroka.29I řekl Duch Filipovi: Přistup, a přiviň se k vozu tomu.30A přiběh Filip, slyšel jej, an čte Izaiáše proroka. I řekl: Rozumíš-liž medle, co čteš?31A on řekl: Kterakž bych mohl, leč by mi kdo vyložil? I prosil Filipa, aby vstoupil a seděl s ním.32Místo pak toho písma, kteréž četl, toto bylo: Jako ovce k zabití veden jest, a jako beránek němý před tím, kdož jej střiže, tak neotevřel úst svých.33V ponížení jeho odsouzení jeho vyhlazeno jest, rod pak jeho kdo vypraví, ačkoli zahlazen byl z země život jeho?34A odpovídaje komorník Filipovi, dí: Prosím tebe, o kom toto mluví prorok? Sám-li o sobě, čili o někom jiném?35Tedy otevřev Filip ústa svá, a počav od toho písma, zvěstoval jemu Ježíše.36A když jeli cestou, přijeli k jedné vodě. I řekl komorník: Aj, voda. Proč nemám býti pokřtěn?37I řekl Filip: Věříš-li celým srdcem, slušíť. A on odpověděv, řekl: Věřím, že Ježíš Kristus jest Syn Boží.38I rozkázal státi vozu, a sstoupili oba do té vody, i Filip i komorník. I pokřtil ho.39A když vystoupili z vody, Duch Páně pochopil Filipa, a neviděl ho více komorník; nebo jel cestou svou, raduje se.40Filip pak nalezen jest v Azotu; a chodě, kázal evangelium všechněm městům, až přišel do Cesaree.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Acts 8:1 By occasion of the persecution in Jerusalem, the church being planted in Samaria, by Philip the deacon, who preached, did miracles, and baptized many;
Acts 8:9 among the rest Simon the sorcerer, a great seducer of the people;
Acts 8:14 Peter and John come to confirm and enlarge the church; where, by prayer and imposition of hands giving the Holy Ghost;
Acts 8:18 when Simon would have bought the like power of them, Peter sharply reproving his hypocrisy and covetousness, and exhorting him to repentance, together with John preaching the word of the Lord, return to Jerusalem;
Acts 8:26 but the angel sends Philip to teach and baptize the Ethiopian Eunuch.
And Saul. This clause evidently belongs to the conclusion of the previous chapter; there is scarcely a worse division of chapters than this.
Acts 7:58 Acts 22:20
there.
Acts 5:33 Acts 5:40 Acts 7:54 Matt 10:25 - Matt 10:28 Matt 22:6 Matt 23:34 Luke 11:49 Luke 11:50 John 15:20 John 16:2
the church.
Acts 2:47 Acts 7:38 Acts 11:22 Acts 13:1
and they.
Acts 8:4 Acts 11:19 - Acts 11:21 Matt 5:13 Phil 1:12
Samaria.
Acts 8:14 Acts 1:8 John 4:39 - John 4:42
except.
Acts 5:18 Acts 5:20 Acts 5:33 Acts 5:40 Exod 10:28 Exod 10:29 Neh 6:3 Dan 3:16 - Dan 3:18 Dan 6:10 Dan 6:23 Heb 11:27

 2   devout.
Acts 2:5 Acts 10:2 Luke 2:25
made.
Gen 23:2 Gen 50:10 Gen 50:11 Num 20:29 Deut 34:8 1Sam 28:3 2Sam 3:31 2Chr 32:33 2Chr 35:25 Isa 57:1 Isa 57:2 Jer 22:10 Jer 22:18 John 11:31 - John 11:35

 3   Acts 7:58 Acts 9:1 - Acts 9:13 Acts 9:21 Acts 22:3 Acts 22:4 Acts 26:9 - Acts 26:11 1Cor 15:9 Gal 1:13 Phil 3:6 1Tim 1:13

 4   Acts 11:19 Acts 14:2 - Acts 14:7 Matt 10:23 1Thess 2:2

 5   Philip.
Acts 8:1 Acts 8:14 Acts 8:15 Acts 8:40 Acts 6:5 Acts 21:8
the city. Rather, "to a city of Samaria," [eis *G1519* polis Samaria] for the city of Samaria had been utterly destroyed by Hyrcanus, and the city built by Herod on its site was called [Sebaste,] that is, Augusta, in honour of Augustus. Samaria comprised the tract of country formerly occupied by the tribes of Ephraim and Manasseh, west of Jordan, lying between Judea and Galilee: beginning, says Josephus, at Ginea in the great plain, and ending at the toparchy of Acrabateni.
Acts 1:8 Matt 10:5 Matt 10:6
preached.
Acts 8:35 - Acts 8:37 Acts 5:42 Acts 9:20 Acts 17:2 Acts 17:3 John 4:25 John 4:26 1Cor 1:23 1Cor 2:2 1Cor 3:11

 6   with one.
Acts 13:44 2Chr 30:12 Matt 20:15 Matt 20:16 John 4:41 John 4:42

 7   unclean.
Acts 5:16 Matt 10:1 Mark 9:26 Mark 16:17 Mark 16:18 Luke 10:17 John 14:12 Heb 2:4
palsies.
Acts 9:33 Acts 9:34 Mark 2:3 - Mark 2:11
lame.
Acts 3:6 Acts 3:7 Acts 14:8 - Acts 14:10 Isa 35:6 Matt 11:5 Matt 15:30 Matt 15:31

 8   Acts 13:48 Acts 13:52 Ps 96:10 - Ps 96:12 Ps 98:2 - Ps 98:6 Isa 35:1 Isa 35:2 Isa 42:10 - Isa 42:12 Luke 2:10 Luke 2:11 Rom 15:9 - Rom 15:12

 9   used.
Acts 13:6 Acts 16:16 - Acts 16:18 Acts 19:18 - Acts 19:20 Exod 7:11 Exod 7:22 Exod 8:18 Exod 8:19 Exod 9:11 Lev 20:6 Deut 18:10 - Deut 18:12 2Tim 3:8 2Tim 3:9 Rev 13:13 Rev 13:14 Rev 22:15
giving.
Acts 5:36 John 7:18 2Thess 2:4 2Tim 3:2 2Tim 3:5 2Pet 2:18

 10   they.
2Cor 11:19 Eph 4:14 2Pet 2:2 Rev 13:3
from.
Jer 6:13 Jer 8:10 Jer 31:34 Jonah 3:5
the great power.
1Cor 1:24

 11   he had.
Isa 8:19 Isa 44:25 Isa 47:9 - Isa 47:13 Gal 3:1

 12   they believed.
Acts 8:35 - Acts 8:38 Acts 2:38 Acts 2:41 Acts 16:14 Acts 16:15 Acts 16:31 - Acts 16:34 Matt 28:19 Mark 16:15 Rom 10:10 1Pet 3:21
concerning.
Acts 1:3 Acts 11:20 Acts 20:21 Acts 20:25 Acts 28:31 Luke 9:2 Luke 9:60
both.
Acts 5:14 1Cor 11:11 Gal 3:28

 13   Simon. This Simon was probably, as several learned men suppose, the same who is mentioned by Josephus, as persuading Drusilla to leave her husband, and live with Felix.
believed.
Acts 8:21 Ps 78:35 - Ps 78:37 Ps 106:12 Ps 106:13 Luke 8:13 John 2:23 - John 2:25 John 8:30 John 8:31 Jas 2:19 - Jas 2:26
and wondered.
Acts 3:10 Acts 13:44 Hab 1:5 John 5:20 John 7:21
miracles and signs. Gr. signs and great miracles.
Acts 8:7 Mark 16:17

 14   when.
Acts 8:1 Acts 11:1 Acts 11:19 - Acts 11:22 Acts 15:4 1Thess 3:2
received.
Acts 2:41 Acts 17:11 Matt 13:23 John 12:48 1Thess 2:13 2Thess 2:10
Peter.
Acts 3:1 - Acts 3:3 Gal 2:9

 15   prayed.
Acts 2:38 Matt 18:19 John 14:13 John 14:14 John 16:23 John 16:24 Phil 1:19

 16   he was.
Acts 10:44 - Acts 10:46 Acts 11:15 - Acts 11:17 Acts 19:2
only.
Acts 2:38 Acts 10:47 Acts 10:48 Acts 19:5 Acts 19:6 Matt 28:19 1Cor 1:13 - 1Cor 1:15

 17   laid.
Acts 8:18 Acts 6:6 Acts 9:17 Acts 13:3 Acts 19:6 Num 8:10 Num 27:18 1Tim 4:14 1Tim 5:22 2Tim 1:6 Heb 6:2
they received.
Rom 1:11 Gal 3:2 - Gal 3:5

 18   he offered.
2Kgs 5:15 2Kgs 5:16 2Kgs 8:9 Ezek 13:19 Matt 10:8 1Tim 6:5

 19   Acts 8:9 - Acts 8:11 Acts 8:17 Matt 18:1 - Matt 18:3 Luke 14:7 - Luke 14:11 John 5:44 1Cor 15:8 1Cor 15:9 3John 1:9

 20   Thy.
Acts 1:18 Deut 7:26 Josh 7:24 Josh 7:25 2Kgs 5:26 2Kgs 5:27 Dan 5:17 Hab 2:9 Hab 2:10 Zech 5:4 Matt 27:3 - Matt 27:5 1Tim 6:9 Jas 5:3 2Pet 2:14 - 2Pet 2:17 Rev 18:15
thou.
Acts 8:22 Deut 15:9 2Kgs 5:15 2Kgs 5:16 Pro 15:26 Matt 15:19
the gift.
Acts 2:38 Acts 10:45 Acts 11:17 Matt 10:8

 21   hast.
Josh 22:25 Ezek 14:3 Rev 20:6 Rev 22:19
for.
2Chr 25:2 Ps 36:1 Ps 78:36 Ps 78:37 Hab 2:4 Matt 6:22 - Matt 6:24 John 21:17 Heb 4:13 Rev 2:23

 22   Repent.
Acts 2:38 Acts 3:19 Acts 17:30 Rom 2:4 2Tim 2:25 2Tim 2:26 Rev 2:21
pray.
Acts 9:11 Deut 4:29 Deut 4:30 1Kgs 8:47 1Kgs 8:48 2Chr 33:12 2Chr 33:13 Isa 55:6 Isa 55:7 Amos 5:6 Matt 7:7 Matt 7:8 Luke 11:9 - Luke 11:13 Rev 3:17 Rev 3:18
if.
Dan 4:27 Joel 2:13 Joel 2:14 Amos 5:15 Jonah 1:6 Jonah 3:9 2Tim 2:25
the thought.
Acts 8:20 Heb 4:12

 23   the gall.
Deut 29:18 - Deut 29:20 Deut 32:32 Deut 32:33 Job 20:14 Jer 4:18 Jer 9:15 Lam 3:5 Lam 3:19 Heb 12:15
the bond.
Ps 116:16 Pro 5:22 Isa 28:22 John 8:34 Rom 6:17 - Rom 6:22 Titus 3:3 2Pet 2:4 2Pet 2:19

 24   Pray.
Gen 20:7 Gen 20:17 Exod 8:8 Exod 10:17 Exod 12:32 Num 21:7 1Sam 12:19 1Sam 12:23 1Kgs 13:6 Ezra 6:10 Ezra 8:23 Job 42:8 Jas 5:16

 25   when they had.
Acts 1:8 Acts 18:5 Acts 20:21 Acts 26:22 Acts 26:23 Acts 28:23 Acts 28:28 Acts 28:31 John 15:27 1Pet 5:12
villages.
Luke 9:52 - Luke 9:56

 26   The angel.
Acts 5:19 Acts 10:7 Acts 10:22 Acts 12:8 - Acts 12:11 Acts 12:23 Acts 27:23 2Kgs 1:3 Heb 1:14
Arise.
1Chr 22:16 Isa 60:1 - Isa 60:22
Gaza.
Josh 13:3 Josh 15:47 Zech 9:5
desert. It is probable, that we should refer [eremos *G2048*,] desert, not to Gaza, but to [hodos *G3598*,] the way; though Gaza was situated at the entrance of the desert, and the ancient city was in ruins, being destroyed by Alexander.
Matt 3:1 - Matt 3:3 Luke 3:2 - Luke 3:4

 27   he arose.
Matt 21:2 - Matt 21:6 Mark 14:13 - Mark 14:16 John 2:5 - John 2:8 Heb 11:8
a man.
Ps 68:31 Ps 87:4 Isa 43:6 Isa 45:14 Isa 60:3 Isa 60:6 Isa 66:19 Jer 13:23 Jer 38:7 Jer 39:16 Zeph 3:10
queen.
1Kgs 10:1 Matt 12:42
and had.
1Kgs 8:41 - 1Kgs 8:43 2Chr 6:32 2Chr 6:33 Ps 68:29 Isa 56:3 - Isa 56:8 John 12:20

 28   and sitting.
Acts 17:11 Acts 17:12 Deut 6:6 Deut 6:7 Deut 11:18 - Deut 11:20 Deut 17:18 Deut 17:19 Josh 1:8 Ps 1:2 Ps 1:3 Ps 119:99 Ps 119:111 Pro 2:1 - Pro 2:6 Pro 8:33 Pro 8:34 John 5:39 John 5:40 Col 3:16 2Tim 3:15 - 2Tim 3:17
Esaias.
Acts 28:25 Isa 1:1
Isaiah.
Luke 3:4 Luke 4:17

 29   Acts 10:19 Acts 11:12 Acts 13:2 - Acts 13:4 Acts 16:6 Acts 16:7 Acts 20:22 Acts 20:23 Isa 65:24 Hos 6:3 1Cor 12:11 1Tim 4:1

 30   ran thither.
Acts 8:27 Ps 119:32 Eccl 9:10 John 4:34
Understandest.
Matt 13:19 Matt 13:23 Matt 13:51 Matt 15:10 Matt 24:15 Mark 13:14 Luke 24:44 - Luke 24:45 John 5:39 1Cor 14:19 Eph 5:17 Rev 13:18

 31   How.
Ps 25:8 Ps 25:9 Ps 73:16 Ps 73:17 Ps 73:22 Pro 30:2 Pro 30:3 Isa 29:18 Isa 29:19 Isa 35:8 Matt 18:3 Matt 18:4 Mark 10:15 Rom 10:14 1Cor 3:18 1Cor 8:2 1Cor 14:36 1Cor 14:37 Jas 1:10 Jas 1:21 1Pet 2:1 1Pet 2:2
And he.
2Kgs 5:9 2Kgs 5:26 2Kgs 10:15 2Kgs 10:16

 32   He was.
Isa 53:7 Isa 53:8
as a.
Ps 44:11 Ps 44:12 Jer 11:19 Jer 12:3 Jer 51:40 Rom 8:36
and like.
John 1:29 1Pet 1:19 1Pet 2:21 - 1Pet 2:24
opened.
Ps 39:2 Ps 39:9 Matt 26:62 Matt 26:63 Luke 23:34 John 18:9 - John 18:11

 33   his humiliation.
Phil 2:8 Phil 2:9
judgment.
Job 27:2 Job 34:5 Isa 5:23 Isa 10:2 Hab 1:4 Matt 27:12 - Matt 27:26 John 19:12 - John 19:16
and who.
Ps 22:30 Isa 53:8 Isa 53:12
for.
Ps 22:15 Isa 53:10 Isa 53:12 Dan 9:26 Zech 13:7

 34   of whom.
Matt 2:2 - Matt 2:4 Matt 13:36 Matt 15:15

 35   opened.
Acts 10:34 Matt 5:2 2Cor 6:11
began.
Acts 18:28 Acts 26:22 Acts 26:23 Acts 28:23 Luke 24:27 Luke 24:44 - Luke 24:47
preached.
Acts 3:20 Acts 9:20 Acts 11:20 Acts 17:3 Acts 17:18 Acts 19:13 1Cor 1:23 1Cor 2:2 Eph 4:21 1Pet 1:11 1Pet 1:12

 36   See.
Acts 10:47 Ezek 36:25 John 3:5 John 3:23 Titus 3:5 Titus 3:6 1John 5:6

 37   If.
Acts 8:12 Acts 8:13 Acts 8:21 Acts 2:38 Acts 2:39 Matt 28:19 Mark 16:16 Rom 10:10
he answered.
1Pet 3:21
I believe.
Acts 9:20 Matt 16:16 John 6:68 John 6:69 John 9:35 - John 9:38 John 11:27 John 20:31 1Cor 12:3 1John 4:15 1John 5:1 1John 5:5 1John 5:10 - 1John 5:13

 38   and he baptized.
John 3:22 John 3:23 John 4:1

 39   were.
Matt 3:16 Mark 1:10
*Gr:
Acts 8:39
the Spirit.
1Kgs 18:12 2Kgs 2:16 Ezek 3:12 - Ezek 3:14 Ezek 8:3 Ezek 11:24 2Cor 12:2 - 2Cor 12:4
and he.
Acts 8:8 Acts 13:52 Acts 16:34 Ps 119:14 Ps 119:111 Isa 35:1 Isa 35:2 Isa 55:12 Isa 55:13 Isa 61:10 Isa 66:13 Isa 66:14 Matt 13:44 Rom 5:2 Rom 15:10 - Rom 15:13 Phil 3:3 Phil 4:4 Jas 1:9 Jas 1:10 Jas 4:16

 40   at.
Josh 15:46 Josh 15:47 1Sam 5:1 Zech 9:6
Ashdod. he preached.
Luke 10:1 Luke 10:2 Rom 15:19
Caesarea.
Acts 10:1 Acts 21:8 Acts 23:23 Acts 23:33 Acts 25:4


Display settings Display settings JehošuaJehošua