Czech Study Bible Translation (CZ)John - 9. chapter - John - chapter 9

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Cestou uviděl člověka slepého od narození. 2Jeho učedníci se ho zeptali: „Rabbi, kdo zhřešil, že se narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?“ 3Ježíš odpověděl: „Nezhřešil ani on ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit Boží skutky. 4Musím konat skutky toho, kdo mne poslal, dokud je den; přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. 5Pokud jsem na světě, jsem světlo světa.“ 6Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, pomazal mu tím blátem oči 7a řekl mu: „Jdi a umyj se v rybníku Siloe (to se překládá Poslaný).“ Odešel tedy, umyl se, a když přišel, viděl. 8Sousedé a ti, kteří ho vídali dříve, když byl žebrákem, říkali: „Není to ten, kdo tu sedával a žebral?“ 9Jedni říkali: ‚Je to on!‘ Jiní říkali: ‚Není, ale je mu podobný.‘ On říkal: ‚Jsem to já.‘ 10Řekli mu tedy: „Jak se otevřely tvé oči?“ 11On odpověděl: „Člověk, který se jmenuje Ježíš, udělal bláto, potřel mi oči a řekl mi: ‚Jdi do Siloe a umyj se.‘ Šel jsem tedy, umyl jsem se a vidím. “ 12Řekli mu: „Kde je ten člověk?“ Řekl: „Nevím.“ 13Přivedli toho, který byl dříve slepý, k farizeům. 14Ten den, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel jeho oči, byla totiž sobota. 15Proto se ho i farizeové ptali, jak prohlédl. On jim řekl: „Přiložil mi bláto na oči, umyl jsem se a vidím.“ 16Někteří z farizeů říkali: „Tento člověk není od Boha, neboť nezachovává sobotu.“ Jiní však říkali: „Jak by mohl hříšný člověk dělat taková znamení?“ A byl mezi nimi rozkol. 17Řekli tedy opět tomu slepému: „Co ty o něm říkáš, když ti otevřel oči?“ On řekl: „Je to prorok.“ 18Židé neuvěřili tomu, že býval slepý a prohlédl, dokud si nezavolali jeho rodiče 19a nezeptali se jich: „Je toto váš syn, o kterém říkáte, že se narodil slepý? Jak to, že nyní vidí?“ 20Jeho rodiče odpověděli: „Víme, že je to náš syn a že se narodil slepý. 21Jak to, že nyní vidí, to nevíme; nevíme také, kdo otevřel jeho oči. Jeho se zeptejte, je dospělý, ať mluví sám za sebe.“ 22To řekli jeho rodiče, protože se báli Židů, neboť Židé se již usnesli, aby ten, kdo by ho vyznal jako Krista, byl vyloučen ze synagogy. 23Proto jeho rodiče řekli: ‚Je dospělý, zeptejte se jeho.‘  24Zavolali tedy podruhé toho člověka, který byl dříve slepý, a řekli mu: „Vzdej slávu Bohu! My víme, že ten člověk je hříšný.“  25On odpověděl: „Nevím, je-li hříšný; jedno však vím, že jsem byl slepý, a teď vidím.“ 26Řekli mu: „Co ti učinil? Jak otevřel tvé oči?“ 27Odpověděl jim: „Již jsem vám to řekl, a neslyšeli jste. Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se snad i vy stát jeho učedníky?“ 28Osopili se na něho a řekli: „Ty jsi jeho učedník, my jsme učedníci Mojžíšovi. 29My víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh, o tomto však nevíme, odkud je.“ 30Ten člověk jim řekl: „To je právě divné, že vy nevíte, odkud je — a otevřel mi oči. 31Víme, že hříšníky Bůh neslyší; kdo je však zbožný a činí jeho vůli, toho slyší. 32Od pradávna nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči člověka slepého od narození. 33Kdyby tento člověk nebyl od Boha, nemohl by dělat nic.“ 34Řekli mu: „Celý ses v hříších narodil, a nás chceš poučovat? “ A vyhnali ho ven. 35Ježíš uslyšel, že ho vyhnali, nalezl ho a řekl: „Ty věříš v Syna člověka? “ 36On odpověděl: „A kdo to je, Pane, abych v něho mohl věřit?“ 37Ježíš mu řekl: „ Viděl jsi ho; je to ten, kdo s tebou mluví.“ 38On řekl: „Věřím, Pane.“ A poklonil se mu. 39A Ježíš řekl: „Já jsem přišel na tento svět k soudu, aby ti, kteří nevidí, viděli, a ti, kteří vidí, se stali slepými.“ 40Uslyšeli to někteří z farizeů, kteří byli s ním, a řekli mu: „Jsme snad i my slepí?“ 41Ježíš jim řekl: „Kdybyste byli slepí, neměli byste hřích. Vy však říkáte: ‚Vidíme‘, proto váš hřích zůstává.“


Treasury of Scripture Knowledge
 1   John 9:1 The man that was born blind restored to sight.
John 9:8 He is brought to the Pharisees.
John 9:13 They are offended at it, and excommunicate him;
John 9:35 but he is received of Jesus, and confesses him.
John 9:39 Who they are whom Christ enlightens.
he saw.
John 9:32

 2   who.
John 9:34 Matt 16:14

 3   Neither.
Job 1:8 - Job 1:12 Job 2:3 - Job 2:6 Job 21:27 Job 22:5 - Job 22:30 Job 32:3 Job 42:7 Eccl 9:1 Eccl 9:2 Luke 13:2 - Luke 13:5 Acts 28:4
but.
John 11:4 John 11:40 John 14:11 - John 14:13 Matt 11:5 Acts 4:21

 4   must.
John 4:34 John 5:19 John 5:36 John 10:32 John 10:37 John 17:4 Luke 13:32 - Luke 13:34 Acts 4:20
while.
John 11:9 John 11:10 John 12:35 Eccl 9:10 Isa 38:18 Isa 38:19 Eph 5:16 Col 4:5

 5   long.
John 1:4 - John 1:9 John 3:19 - John 3:21 John 8:12 John 12:35 John 12:36 John 12:46 Isa 42:6 Isa 42:7 Isa 49:6 Isa 60:1 - Isa 60:3 Mal 4:2 Matt 4:16 Luke 2:32 Acts 13:47 Acts 26:18 Acts 26:23 Eph 5:14 Rev 21:23
I am. Our Lord here claims one of the titles given by the Jews to the Divine Being. So in Bammidbar Rabba,  15, fol. 229. 1, "The Israelites said to God, O Lord of the universe, thou commandest us to light lamps to thee, yet thou art the light of the world." It was also a title of the Messiah (see Isa 49:6; Isa 60:1;) and in a remarkable passage of Yalkut Rubeni, fol. 6, it is said on Gen 1:4, "From this we learn that the holy and blessed God saw the light of the Messiah, and his works, before the world was created; and reserved it for the Messiah, and his generation, under the throne of his glory. Satan said to the holy and blessed God, For whom dost thou reserve that light which is under the throne of thy glory? God answered, For him who shall subdue thee, and overwhelm thee with confusion. Satan rejoined, Lord of the universe, shew that person to me. God said, Come, and see him. When he saw him, he was greatly agitated, and fell upon his face, saying, Truly this is the Messiah, who shall cast me and idolaters into hell."


 6   he spat.
Mark 7:33 Mark 8:23 Rev 3:18
anointed the eyes of the blind with the clay. or, spread theclay upon the eyes of the blind man.


 7   Go.
2Kgs 5:10 - 2Kgs 5:14
the pool.
John 9:11 Neh 3:15
Siloah.
Isa 8:6
Shiloah.
Sent.
John 10:36 Rom 8:3 Gal 4:4
and came.
John 9:39 John 11:37 Exod 4:11 Ps 146:8 Isa 29:18 Isa 29:19 Isa 32:3 Isa 35:5 Isa 42:7 Isa 42:16 - Isa 42:18 Isa 43:8 Luke 2:32 Acts 26:18

 8   Is not.
Ruth 1:19 1Sam 21:11
sat.
1Sam 2:8 Mark 10:46 Luke 16:20 - Luke 16:22 Luke 18:35 Acts 3:2 - Acts 3:11

 9   John 9:9

 10   John 9:15 John 9:21 John 9:26 John 3:9 Eccl 11:5 Mark 4:27 1Cor 15:35

 11   A man.
John 9:6 John 9:7 John 9:27 Jer 36:17

 12   Where.
John 5:11 - John 5:13 John 7:11 Exod 2:18 - Exod 2:20

 13   John 8:3 - John 8:8 John 11:46 John 11:47 John 11:57 John 12:19 John 12:42

 14   John 5:9 John 5:16 John 7:21 - John 7:23 Matt 12:1 - Matt 12:14 Mark 2:23 - Mark 2:28 Mark 3:1 - Mark 3:6 Luke 6:1 - Luke 6:11 Luke 13:10 - Luke 13:17 Luke 14:1

 15   the Pharisees.
John 9:10 John 9:11 John 9:26 John 9:27

 16   This man.
John 9:24 John 9:30 - John 9:33 John 3:2 John 5:36 John 14:11 John 15:24
And there.
John 7:12 John 7:43 John 10:19 Luke 13:31 - Luke 13:33 Acts 14:4

 17   He is.
John 4:19 John 6:14 Luke 24:19 Acts 2:22 Acts 3:22 - Acts 3:26 Acts 10:38

 18   John 5:44 John 12:37 - John 12:40 Gen 19:14 Isa 26:11 Isa 53:1 Luke 16:31 Heb 3:15 - Heb 3:19 Heb 4:11

 19   Is this.
John 9:8 John 9:9 Acts 3:10 Acts 4:14

 20   John 9:20

 21   John 9:21

 22   because.
John 7:13 John 12:42 John 12:43 John 19:38 John 20:19 Ps 27:1 Ps 27:2 Pro 29:25 Isa 51:7 Isa 51:12 Isa 57:11 Luke 12:4 - Luke 12:9 Luke 22:56 - Luke 22:61 Acts 5:13 Gal 2:11 - Gal 2:13 Rev 21:8
he should.
John 9:34 John 12:42 John 16:2 Luke 6:22 Acts 4:18 Acts 5:40

 23   He is.
John 9:21

 24   Give.
John 5:23 John 8:49 John 16:2 Josh 7:19 1Sam 6:5 - 1Sam 6:9 Ps 50:14 Ps 50:15 Isa 66:5 Rom 10:2 - Rom 10:4
we know.
John 9:16 John 8:46 John 14:30 John 18:30 John 19:6 Mark 15:28 Rom 8:3 2Cor 5:21
a sinner.
Luke 7:39 Luke 15:2 Luke 19:7

 25   one.
John 9:30 John 5:11 1John 5:10

 26   John 9:26

 27   I have.
John 9:10 - John 9:15 Luke 22:67

 28   they.
John 9:34 John 7:47 - John 7:52 Isa 51:7 Matt 5:11 Matt 27:39 1Cor 4:12 1Cor 6:10 1Pet 2:23
but.
John 5:45 - John 5:47 John 7:19 Acts 6:11 - Acts 6:14 Rom 2:17

 29   know.
John 1:17 Num 12:2 - Num 12:7 Num 16:28 Deut 34:10 Ps 103:7 Ps 105:26 Ps 106:16 Mal 4:4 Acts 7:35 Acts 26:22 Heb 3:2 - Heb 3:5
as for.
John 9:16 John 9:24 1Kgs 22:27 2Kgs 9:11 Matt 12:24 Matt 26:61 Luke 23:2 Acts 22:22
we know not.
John 7:27 John 7:41 John 7:42 John 8:14 Ps 22:6 Isa 53:2 Isa 53:3

 30   herein.
John 3:10 John 12:37 Isa 29:14 Mark 6:6
and yet.
Ps 119:18 Isa 29:18 Isa 35:5 Matt 11:5 Luke 7:22 2Cor 4:6

 31   we know.
Job 27:8 Job 27:9 Job 35:12 Job 42:8 Ps 18:41 Ps 34:15 Ps 66:18 - Ps 66:20 Pro 1:28 Pro 1:29 Pro 15:29 Pro 21:13 Pro 28:9 Isa 1:15 Isa 58:9 Jer 11:11 Jer 14:12 Ezek 8:18 Mic 3:4 Zech 7:13
if any.
Ps 34:15 Pro 15:29
and doeth.
John 4:34 John 7:17 John 15:16 Ps 40:8 Ps 143:10 Heb 10:7 1John 3:21 1John 3:22
him.
John 11:41 John 11:42 Gen 18:23 - Gen 18:33 Gen 19:29 Gen 20:7 1Kgs 17:20 - 1Kgs 17:22 1Kgs 18:36 - 1Kgs 18:38 2Chr 32:20 2Chr 32:21 Ps 99:6 Ps 106:23 Jer 15:1 Jas 5:15 - Jas 5:18

 32   Since. It is worthy of remark, that, from the foundation of the world, no person born blind had been restored to sight, even by surgical operation, till about the year 1728; when the celebrated Dr. Cheselden, by couching the eyes of a young man fourteen years of age, restored them to perfect vision. This was the effect of well-directed surgery; that performed by Christ was wholly a miracle, effected by the power of God. The simple means employed could have had no effect in this case, and were merely employed as symbols.
the world.
Job 20:4 Isa 64:4 Luke 1:70 Rev 16:18

 33   were.
John 9:16 John 3:2 Acts 5:38 Acts 5:39

 34   wast.
John 9:2 John 8:41 Job 14:4 Job 15:14 - Job 15:16 Job 25:4 Ps 51:5 Gal 2:15 Eph 2:3
and dost.
John 9:40 John 7:48 John 7:49 Gen 19:9 Exod 2:14 2Chr 25:16 Pro 9:7 Pro 9:8 Pro 26:12 Pro 29:1 Isa 65:5 Luke 11:45 Luke 14:11 Luke 18:10 - Luke 18:14 Luke 18:17 1Pet 5:5
And they.
John 9:22 John 6:37 Pro 22:10 Isa 66:5 Luke 6:22 3John 1:9 Rev 13:17
cast him out. or, excommunicated him.
Matt 18:17 Matt 18:18 1Cor 5:4 1Cor 5:5 1Cor 5:13

 35   and when.
John 5:14 Ps 27:10 Rom 10:20
Dost.
John 1:49 John 1:50 John 3:15 - John 3:18 John 3:36 John 6:69 John 11:27 John 20:28 John 20:31 Acts 8:37 Acts 9:20 1John 4:15 1John 5:5 1John 5:10 1John 5:13 1John 5:20
the Son.
John 1:18 John 1:34 John 10:36 Ps 2:7 Ps 2:12 Matt 14:33 Matt 16:16 Mark 1:1 Rom 1:4 Heb 1:2 - Heb 1:9 1John 5:13

 36   Who.
John 1:38 Pro 30:3 Pro 30:4 Song 5:9 Matt 11:3

 37   Thou.
John 4:26 John 7:17 John 14:21 - John 14:23 Ps 25:8 Ps 25:9 Ps 25:14 Matt 11:25 Matt 13:11 Matt 13:12 Acts 10:31 - Acts 10:33

 38   Lord.
John 20:28 Ps 2:12 Ps 45:11 Matt 14:33 Matt 28:9 Matt 28:17 Luke 24:52 Rev 5:9 - Rev 5:14

 39   For.
John 3:17 John 5:22 - John 5:27 John 8:15 Jer 1:9 Jer 1:10 Luke 2:34 Luke 13:30 2Cor 2:16
that they.
John 9:25 John 9:36 - John 9:38 John 8:12 John 12:46 Matt 11:5 Luke 1:79 Luke 4:18 Luke 7:21 Acts 26:18 2Cor 4:4 - 2Cor 4:6 Eph 5:14 1Pet 2:9
might be.
John 3:19 John 12:40 John 12:41 Isa 6:9 Isa 29:10 Isa 42:18 - Isa 42:20 Isa 44:18 Matt 6:23 Matt 13:13 - Matt 13:15 Luke 11:34 Luke 11:35 Rom 11:7 - Rom 11:10 2Thess 2:10 1John 2:11

 40   Are.
John 9:34 John 7:47 - John 7:52 Matt 15:12 - Matt 15:14 Matt 23:16 - Matt 23:28 Luke 11:39 - Luke 11:54 Rom 2:19 - Rom 2:22 Rev 3:17

 41   If.
John 15:22 - John 15:24 Pro 26:12 Isa 5:21 Jer 2:35 Luke 12:47 Luke 18:14 Heb 10:26 1John 1:8 - 1John 1:10


Display settings Display settings JehošuaJehošua