The Jerusalem Bible (CZ)Psalms - 103. chapter - Psalms - chapter 103

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

display translators notes

 1Davidův. Veleb Jahva, má duše, celé mé nitro - veleb jeho svaté jméno.  2Veleb Jahva, má duše, nezapomínej na žádné z jeho dobrodiní.  3Na něho, jenž ti odpouští všechny urážky, jenž tě léčí z každé nemoci,  4jenž vykupuje z jámy tvůj život, jenž tě věnčí láskou a něhou;  5jenž sytí dobrými věcmi tvá léta - a tvé mládí se obnovuje jako orel.  6Jahve, jenž koná dílo spravedlnosti a zjednává právo všem utlačovaným,  7zjevil své záměry Mojžíšovi, synům Izraele své hrdinské činy.  8Jahve je laskavost a slitování, pomalý ke hněvu a plný lásky,  9nevede až do konce svůj spor, netrvá navždy jeho nevraživost;  10nenakládá s námi podle našich vin, nesplácí nám podle našich urážek. 11Jak vysoko jsou nebesa nad zemí, tak mocná je jeho láska k tomu, kdo se ho bojí;12jak daleko je východ od západu, tak od nás vzdaluje naše hříchy.13Jak laskavý je otec ke svým synům, tak laskavý je Jahve k tomu, kdo se ho bojí,14ví, z čeho jsme uhněteni, má v paměti, že jsme prach.15Člověk! Jeho dny jsou jako tráva, jako polní květ rozkvétá;-16jen závan po něm přejde a už není, už nikdy jej nepozná místo, kde býval.17Ale Jahvova láska k tomu, kdo se ho bojí, je odevždy navždy i jeho spravedlnost pro syny jejich synů,18pro ty, kdo dodržují jeho smlouvu, kdo pamatují na to, aby plnili jeho vůli.19Jahve si postavil trůn v nebesích, nade vším vládne jeho královská moc.20Velebte Jahva, všichni jeho andělé, mocní hrdinové, kteří plní jeho slovo, pozorní k hlasu jeho slova.21Velebte Jahva, všechna jeho vojska, služebníci, vykonavatelé jeho přání.22Velebte Jahva, všechna jeho díla všude, kde se prostírá jeho panství. Veleb Jahva, má duše.


Matthew Henry - Concise Commentary
 1   By the pardon of sin, that is taken away which kept good things from us, and we are restored to the favor of God, who bestows good things on us. Think of the provocation; it was sin, and yet pardoned: how many the provocations, yet all pardoned! God is still forgiving, as we are still sinning and repenting. The body finds the melancholy consequences of Adam's offence, it is subject to many infirmities, and the soul also. Christ alone forgives all our sins; it is he alone who heals all our infirmities. And the person who finds his sin cured, has a well-grounded assurance that it is forgiven. When God, by the graces and comforts of his Spirit, recovers his people from their decays, and fills them with new life and joy, which is to them an earnest of eternal life and joy, they may then be said to return to the days of their youth, Job 33:25.

 6   Truly God is good to all: he is in a special manner good to Israel. He has revealed himself and his grace to them. By his ways we may understand his precepts, the ways he requires us to walk in; and his promises and purposes. He always has been full of compassion. How unlike are those to God, who take every occasion to chide, and never know when to cease! What would become of us, if God should deal so with us? The Scripture says a great deal of the mercy of God, and we all have experienced it. The father pities his children that are weak in knowledge, and teaches them; pities them when they are froward, and bears with them; pities them when they are sick, and comforts them; pities them when they are fallen, and helps them to rise; pities them when they have offended, and, upon their submission, forgives them; pities them when wronged, and rights them: thus the Lord pities those that fear him. See why he pities. He considers the frailty of our bodies, and the folly of our souls, how little we can do, how little we can bear; in all which his compassion appears.

 15   How short is man's life, and uncertain! The flower of the garden is commonly more choice, and will last the longer, for being sheltered by the garden-wall, and the gardener's care; but the flower of the field, to which life is here compared, is not only withering in itself, but exposed to the cold blasts, and liable to be cropped and trod on by the beasts of the field. Such is man. God considers this, and pities him; let him consider it himself. God's mercy is better than life, for it will outlive it. His righteousness, the truth of his promise, shall be unto children's children, who tread in the footsteps of their forefathers' piety. Then shall mercy be preserved to them.

 19   He who made all, rules all, and both by a word of power. He disposes all persons and things to his own glory. There is a world of holy angels who are ever praising him. Let all his works praise him. Such would have been our constant delight, if we had not been fallen creatures. Such it will in a measure become, if we are born of God. Such it will be for ever in heaven; nor can we be perfectly happy till we can take unwearied pleasure in perfect obedience to the will of our God. And let the feeling of each redeemed heart be, Bless the Lord, O my soul.


Display settings Display settings