Bible of Kralice (CZ - 1613) - Matthew - chapter 7

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Bible of Kralice (CZ - 1613)

Bible svatá aneb všechna písma Starého i Nového zákona podle posledního vydání Kralického z roku 1613.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Bible of Kralice (CZ - 1613)


1Nesuďtež, abyste nebyli souzeni.2Nebo kterýmž soudem soudíte, týmž budete souzeni, a kterou měrou měříte, bude vám zase odměřeno.3Kterakž pak vidíš mrvu v oku bratra svého, a v oku svém břevna neznamenáš?4Aneb kterak díš bratru svému: Nech ať vyjmu mrvu z oka tvého? A aj, břevno v oku tvém.5Pokrytče, vyjmi nejprv břevno z oka svého, a tehdy prohlédneš, abys vyňal mrvu z oka bratra svého.6Nedávejte svatého psům, aniž mecte perel svých před svině, aťby snad nepotlačily jich nohama svýma, a obrátíce se, neroztrhaly vás.7Proste, a dánoť bude vám; hledejte, a naleznete; tlucte, a bude vám otevříno.8Nebo každý, kdož prosí, béře; a kdož hledá, nalézá; a tomu, kdož tluče, bude otevříno.9An který z vás jest člověk, jehož kdyby prosil syn jeho za chléb, dal by jemu kámen?10A prosil-li by za rybu, zdali dá jemu hada?11Poněvadž tedy vy, jsouce zlí, umíte dobré dary dávati dětem svým, čím více Otec váš, kterýž jest v nebesích, dá dobré věci těm, kteříž ho, prosí?12A protož všecko, jakž byste chtěli, aby vám lidé činili, tak i vy čiňte jim; toť zajisté jest zákon i proroci.13Vcházejte těsnou branou; nebo prostranná brána a široká cesta jest, kteráž vede k zahynutí, a mnoho jest těch, kteříž vcházejí skrze ni.14Nebo těsná jest brána a úzká cesta, kteráž vede k životu, a málo jest nalézajících ji. 15Pilně se pak varujte falešných proroků, kteříž přicházejí k vám v rouše ovčím, ale vnitř jsou vlci hltaví.  16Po ovocích jejich poznáte je. Zdaliž zbírají z trní hrozny, aneb z bodláčí fíky?  17Takť každý strom dobrý ovoce dobré nese, zlý pak strom zlé ovoce nese.  18Nemůžeť dobrý strom zlého ovoce nésti, ani strom zlý ovoce dobrého vydávati.  19Všeliký strom, kterýž nenese ovoce dobrého, vyťat a na oheň uvržen bývá.  20A tak tedy po ovocích jejich poznáte je.  21Ne každý, kdož mi říká: Pane, Pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdož činí vůli Otce mého, kterýž v nebesích jest.  22Mnozíť mi dějí v onen den: Pane, Pane, zdaliž jsme ve jménu tvém neprorokovali, a ve jménu tvém ďáblů nevymítali, a v tvém jménu divů mnohých nečinili?  23A tehdyť jim vyznám, že jsem vás nikdy neznal. Odejděte ode mne, činitelé nepravosti.  24A protož každého, kdož slyší slova má tato a plní je, připodobním muži moudrému, kterýž ustavěl dům svůj na skále. 25I spadl příval, a přišly řeky, a váli větrové, a obořili se na ten dům, ale nepadl; nebo založen byl na skále.26Každý pak, kdož slyší slova má tato, a neplní jich, připodobněn bude muži bláznu, kterýž ustavěl dům svůj na písku.27I spadl příval, a přišly řeky, a váli větrové, a obořili se na ten dům, i padl, a byl pád jeho veliký.28Stalo se pak, když dokonal Ježíš řeči tyto, že se převelmi divili zástupové učení jeho.29Nebo učil je jako moc maje, a ne jako zákonníci.


Matthew Henry - Concise Commentary
 1   We must judge ourselves, and judge of our own acts, but not make our word a law to everybody. We must not judge rashly, nor pass judgment upon our brother without any ground. We must not make the worst of people. Here is a just reproof to those who quarrel with their brethren for small faults, while they allow themselves in greater ones. Some sins are as motes, while others are as beams; some as a gnat, others as a camel. Not that there is any sin little; if it be a mote, or splinter, it is in the eye; if a gnat, it is in the throat; both are painful and dangerous, and we cannot be easy or well till they are got out. That which charity teaches us to call but a splinter in our brother's eye, true repentance and godly sorrow will teach us to call a beam in our own. It is as strange that a man can be in a sinful, miserable condition, and not be aware of it, as that a man should have a beam in his eye, and not consider it; but the god of this world blinds their minds. Here is a good rule for reprovers; first reform thyself.

 7   Prayer is the appointed means for obtaining what we need. Pray; pray often; make a business of prayer, and be serious and earnest in it. Ask, as a beggar asks alms. Ask, as a traveller asks the way. Seek, as for a thing of value that we have lost; or as the merchantman that seeks goodly pearls. Knock, as he that desires to enter into the house knocks at the door. Sin has shut and barred the door against us; by prayer we knock. Whatever you pray for, according to the promise, shall be given you, if God see it fit for you, and what would you have more? This is made to apply to all that pray aright; every one that asketh receiveth, whether Jew or Gentile, young or old, rich or poor, high or low, master or servant, learned or unlearned, all are alike welcome to the throne of grace, if they come in faith. It is explained by a comparison taken from earthly parents, and their readiness to give their children what they ask. Parents are often foolishly fond, but God is all-wise; he knows what we need, what we desire, and what is fit for us. Let us never suppose our heavenly Father would bid us pray, and then refuse to hear, or give us what would be hurtful.

 12   Christ came to teach us, not only what we are to know and believe, but what we are to do; not only toward God, but toward men; not only toward those of our party and persuasion, but toward men in general, all with whom we have to do. We must do that to our neighbour which we ourselves acknowledge to be fit and reasonable. We must, in our dealings with men, suppose ourselves in the same case and circumstances with those we have to do with, and act accordingly. There are but two ways right and wrong, good and evil; the way to heaven and the way to hell; in the one or other of these all are walking: there is no middle place hereafter, no middle way now. All the children of men are saints or sinners, godly or ungodly. See concerning the way of sin and sinners, that the gate is wide, and stands open. You may go in at this gate with all your lusts about you; it gives no check to appetites or passions. It is a broad way; there are many paths in it; there is choice of sinful ways. There is a large company in this way. But what profit is there in being willing to go to hell with others, because they will not go to heaven with us? The way to eternal life is narrow. We are not in heaven as soon as we are got through the strait gate. Self must be denied, the body kept under, and corruptions mortified. Daily temptations must be resisted; duties must be done. We must watch in all things, and walk with care; and we must go through much tribulation. And yet this way should invite us all; it leads to life: to present comfort in the favour of God, which is the life of the soul; to eternal bliss, the hope of which at the end of our way, should make all the difficulties of the road easy to us. This plain declaration of Christ has been disregarded by many who have taken pains to explain it away; but in all ages the real disciple of Christ has been looked on as a singular, unfashionable character; and all that have sided with the greater number, have gone on in the broad road to destruction. If we would serve God, we must be firm in our religion. Can we often hear of the strait gate and the narrow way, and how few there are that find it, without being in pain for ourselves, or considering whether we are entered on the narrow way, and what progress we are making in it?

 15   Nothing so much prevents men from entering the strait gate, and becoming true followers of Christ, as the carnal, soothing, flattering doctrines of those who oppose the truth. They may be known by the drift and effects of their doctrines. Some part of their temper and conduct is contrary to the mind of Christ. Those opinions come not from God that lead to sin.

 21   Christ here shows that it will not be enough to own him for our Master, only in word and tongue. It is necessary to our happiness that we believe in Christ, that we repent of sin, that we live a holy life, that we love one another. This is his will, even our sanctification. Let us take heed of resting in outward privileges and doings, lest we deceive ourselves, and perish eternally, as multitudes do, with a lie in our right hand. Let every one that names the name of Christ, depart from all sin. There are others, whose religion rests in bare hearing, and it goes no further; their heads are filled with empty notions. These two sorts of hearers are represented as two builders. This parable teaches us to hear and do the sayings of the Lord Jesus: some may seem hard to flesh and blood, but they must be done. Christ is laid for a foundation, and every thing besides Christ is sand. Some build their hopes upon worldly prosperity; others upon an outward profession of religion. Upon these they venture; but they are all sand, too weak to bear such a fabric as our hopes of heaven. There is a storm coming that will try every man's work. When God takes away the soul, where is the hope of the hypocrite? The house fell in the storm, when the builder had most need of it, and expected it would be a shelter to him. It fell when it was too late to build another. May the Lord make us wise builders for eternity. Then nothing shall separate us from the love of Christ Jesus. The multitudes were astonished at the wisdom and power of Christ's doctrine. And this sermon, ever so often read over, is always new. Every word proves its Author to be Divine. Let us be more and more decided and earnest, making some one or other of these blessednesses and Christian graces the main subject of our thoughts, even for weeks together. Let us not rest in general and confused desires after them, whereby we grasp at all, but catch nothing.


Display settings Display settings JehošuaJehošua