Bible of Kralice (CZ - 1613)1 Samuel - 23. chapter - 1 Samuel - chapter 23

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Bible of Kralice (CZ - 1613)

Bible svatá aneb všechna písma Starého i Nového zákona podle posledního vydání Kralického z roku 1613.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Bible of Kralice (CZ - 1613)


1Tedy oznámili Davidovi, řkouce: Aj, Filistinští dobývají Cejly a loupí dvory.2Protož tázal se David Hospodina, řka: Mám-li jíti a udeřiti na ty Filistinské? I odpověděl Hospodin Davidovi: Jdi a porazíš Filistinské, i Cejlu vysvobodíš.3Muži pak Davidovi řekli jemu: Aj, my zde v Judstvu bojíme se, čím více, když půjdeme k Cejle proti vojskům Filistinských.4A tak opět David tázal se Hospodina. Jemuž odpověděl Hospodin a řekl: Vstana, vytáhni k Cejle, neboť dám Filistinské v ruce tvé.5I táhl David a muži jeho k Cejle, a bojoval s Filistinskými, a zajal dobytky jejich. I porazil je ranou velikou, a tak vysvobodil David obyvatele Cejly.6Stalo se pak, že když utíkal Abiatar syn Achimelechův k Davidovi do Cejly, dostal se efod v ruce jeho.7Potom oznámeno bylo Saulovi, že přitáhl David do Cejly. I řekl Saul: Dalť ho Bůh v ruku mou, nebo zavřel se, všed do města hrazeného a zavřitého.8I svolal Saul všecken lid k boji, aby táhl k Cejle, a oblehl Davida i muže jeho.9A zvěděv David, že Saul tajně ukládá o něm zle, řekl Abiatarovi knězi: Vezmi na se efod.10I řekl David: Hospodine, Bože Izraelský, za jistou věc slyšel služebník tvůj, že strojí Saul přitáhnouti k Cejle, aby zkazil město pro mne.11Vydali-li by mne muži Cejly v ruce jeho? A přitáhl-li by Saul, jakž slyšel služebník tvůj? Hospodine, Bože Izraelský, oznam, prosím, služebníku svému. Odpověděl Hospodin: Přitáhl by.12Řekl ještě David: Vydali-li by mne obyvatelé Cejly i muže mé v ruce Saulovy? Odpověděl Hospodin: Vydali by.13Vstav tedy David a muži jeho, téměř šest set mužů, vytáhli z Cejly a šli ustavičně, kamž jíti mohli. Saulovi pak povědíno, že ušel David z Cejly; i nechal tažení.14Byl pak David na poušti v místech bezpečných, a bydlil na hoře, na poušti Zif. A ačkoli hledal ho Saul po všecky ty dny, však nevydal ho Bůh v ruku jeho.15Vida tedy David, že Saul vytáhl hledati bezživotí jeho, byl na poušti Zif v lese.16Vstav pak Jonata syn Saulův, přišel k Davidovi do lesa, a posilnil ruky jeho v Bohu.17A řekl jemu: Neboj se, neboť nenalezne tebe ruka Saule otce mého, ale ty kralovati budeš nad Izraelem, a já budu druhý po tobě. Však i Saul otec můj zná to.18I učinili smlouvu oba před Hospodinem; a David zůstal v lese, Jonata pak navrátil se do domu svého.19Tedy přišli Zifejští k Saulovi do Gabaa, řkouce: Zdaliž David nepokrývá se u nás v horách, v lese, na pahrbku Hachile, kterýž jest na pravé straně pouště.20Protož nyní podlé vší žádosti duše své, ó králi, přitáhni stěží, my se pak přičiníme, abychom jej vydali v ruce královy. 21I řekl Saul: Požehnaní vy od Hospodina, že mne litujete. 22Jdětež medle, ujisťte se tím ještě lépe, přezvězte a shlédněte místo jeho, kam se obrátí, kdo ho tam viděl; nebo mi praveno, že divných chytrostí užívá.23Vyšpehujtež tedy a vyzvězte všecky skrejše, v nichž se kryje, a navraťte se ke mně s věcí jistou, i potáhnu s vámi, a jestliže v zemi jest, hledati ho budu ve všech tisících Judských.24Kteřížto vstavše, navrátili se do Zif před Saulem; David pak a muži jeho byli na poušti Maon, na rovinách po pravé straně pouště.25Nebo jakž vytáhl Saul s lidem svým hledati ho, oznámeno bylo to Davidovi, kterýž sstoupil s skály a bydlil na poušti Maon. O čemž Saul uslyšav, honil Davida po poušti Maon.26A tak Saul táhl s jedné strany hory, David pak a muži jeho po druhé straně hory. A pospíšil David, aby mohl utéci od tváři Saulovy; nebo Saul s lidem svým obkličovali Davida i muže jeho, aby je zjímali.27V tom přišel posel k Saulovi, řka: Pospěš a přiď, nebo Filistinští vtrhli do země.28A protož navrátil se Saul od honění Davida, táhl proti Filistinským. Pročež nazvali to místo: Skála rozdělující.


Matthew Henry - Complete Commentary
 1   Now we find why the prophet Gad (by divine direction, no doubt) ordered David to go into the land of Judah, 1Sam 22:5. It was that, since Saul neglected the public safety, he might take care of it, notwithstanding the ill treatment that was given him; for he must render good for evil, and therein be a type of him who not only ventured his life, but laid down his life, for those that were his enemies.
I. Tidings are brought to David, as to the patron and protector of his country's liberties, that the Philistines had made a descent upon the city of Keilah and plundered the country thereabouts, 1Sam 23:1. Probably it was the departure both of God and David from Saul that encouraged the Philistines to make this incursion. When princes begin to persecute God's people and ministers, let them expect no other than vexation on all sides. The way for any country to be quiet is to let God's church be quiet in it. If Saul fight against David, the Philistines shall fight against his country.
II. David is forward enough to come in for their relief, but is willing to enquire of the Lord concerning it. Here is an instance, 1. Of David's generosity and public-spiritedness. Though his head and hands were full of his own business, and he had enough to do, with the little force he had, to secure himself, yet he was concerned for the safety of his country and could not sit still to see that ravaged: nay, though Saul, whose business it was to guard the borders of his land, hated him and sought his life, yet he was willing, to the utmost of his power, to serve him and his interests against the common enemy, and bravely abhorred the thought of sacrificing the common welfare to his private revenge. Those are unlike to David who sullenly decline to do good because they have not been so well considered as they deserved for the services they have done. 2. Of David's piety and regard to God. He enquired of the Lord by the prophet Gad; for it should seem (by 1Sam 23:6) that Abiathar came not to him with the ephod till he was in Keilah. His enquiry is, Shall I go and smite these Philistines? He enquires both concerning the duty (whether he might lawfully take Saul's work out of his hand, and act without a commission from him) and concerning the event, whether he might safely venture against such a force as the Philistines had with such a handful of men at his feet, and such a dangerous enemy as Saul was at his back. It is our duty, and will be our case and comfort, whatever happens, to acknowledge God in all our ways and to seek direction from him.
III. God appointed him once and again to go against the Philistines, and promised him success: Go, and smite the Philistines, 1Sam 23:2. His men opposed it, 1Sam 23:3. No sooner did he begin to have soldiers of his own than he found it hard enough to manage them. They objected that they had enemies enough among their own countrymen, they needed not to make the Philistines their enemies. Their hearts failed them when they only apprehended themselves in danger from Saul's band of pursuers, much more when they came to engage the Philistine-armies. To satisfy them, therefore, he enquired of the Lord again, and now received, not only a full commission, which would warrant him to fight though he had no orders from Saul ( Arise, go down to Keilah ), but also a full assurance of victory: I will deliver the Philistines into thy hand, 1Sam 23:4. This was enough to animate the greatest coward he had in his regiment.
IV. He went accordingly against the Philistines, routed them, and rescued Keilah, (1Sam 23:5), and it should seem he made a sally into the country of the Philistines, for he carried off their cattle by way of reprisal for the wrong they did to the men of Keilah in robbing their threshing-floors. Here notice is taken (1Sam 23:6) that it was while David remained in Keilah, after he had cleared it of the Philistines, that Abiathar came to him with the ephod in his hand, that is, the high priest's ephod, in which the urim and thummin were. It was a great comfort to David, in his banishment, that when he could not go to the house of God he had some of the choicest treasures of that house brought to him, the high priest and his breast-plate of judgment.

 7   Here is, I. Saul contriving within himself the destruction of David (1Sam 23:7, 1Sam 23:8): He heard that he had come to Keilah; and did he not hear what brought him thither? Was it not told him that he had bravely relieved Keilah and delivered it out of the hands of the Philistines? This, one would think, should have put Saul upon considering what honour and dignity should be done to David for this. But, instead of that, he catches at it as an opportunity of doing David a mischief. An ungrateful wretch he was, and for ever unworthy to have any service or kindness done him. Well might David complain of his enemies that they rewarded him evil for good, and that for his love they ere his adversaries, Pss 35:12; Pss 109:4. Christ was used thus basely, John 10:32. Now observe, 1. How Saul abused the God of Israel, in making his providence to patronise and give countenance to his malicious designs, and thence promising himself success in them: God hath delivered him into my hand; as if he who was rejected of God were in this instance owned and favoured by him, and David infatuated. He vainly triumphs before the victory, forgetting how often he had had fairer advantages against David than he had now and had yet missed his aim. He impiously connects God with his cause, because he thought he had gained one point. Therefore David prays (Pss 140:8), Grant not, O Lord! the desires of the wicked; further not his wicked device, lest they exalt themselves. We must not think that one smiling providence either justifies an unrighteous cause or secures its success. 2. How Saul abused the Israel of God, in making them the servants of his malice against David. He called all the people together to war, and they must with all speed march to Keilah, pretending to oppose the Philistines, but intending to besiege David and his men, though concealing that design; for it is said (1Sam 23:9) that he secretly practised mischief against him. Miserable is that people whose prince is a tyrant, for, while some are sufferers by his tyranny, others (which is worse) are made servants to it and instruments of it.
II. David consulting with God concerning his own preservation. He knew by the information bought him that Saul was plotting his ruin (1Sam 23:9) and therefore applied to his great protector for direction. No sooner is the ephod brought to him than he makes use of it: Bring hither the ephod. We have the scriptures, those lively oracles, in our hands; let us take advice from them in doubtful cases. Bring hither the Bible.
1. David's address to God upon this occasion is, (1.) Very solemn and reverent. Twice he calls God the Lord God of Israel, and thrice calls himself his servant, 1Sam 23:10, 1Sam 23:11. Those that address God must know their distance, and who they are speaking to. (2.) Very particular and express. His representation of the case is so (1Sam 23:10): Thy servant has certainly heard on good authority (for he would not call for the ephod upon every idle rumour) that Saul has a design upon Keilah; he does not say, to destroy me, but, to destroy the city (as he had lately done the city of Nob) for my sake. He seems more solicitous for their safety than for his own, and will expose himself any where rather than they shall be brought into trouble by his being among them. Generous souls are thus minded. His queries upon the case are likewise very particular. God allows us to be so in our addresses to him: Lord, direct me in this matter, about which I am now at a loss. He does indeed invert the due order of his queries, but God in his answer puts him into method. That question should have been put first, and was first answered, Will Saul come down, as thy servant has heard? Yea, says the oracle, he will come down; he has resolved it, is preparing for it, and will do it, unless he hear that thou hast quitted the town. Well, but if he do come down will the men of Keilah stand by me in holding the city against him, or will they open to him the gates, and deliver me into his hand? If he had asked the men (the magistrates or elders) of Keilah themselves what they would do in that case, they could not have told him, not knowing their own minds, nor what they should do when it came to the trial, much less which way the superior vote of their council would carry it; or they might have told him they would protect him, and yet afterwards have betrayed him; but God could tell him infallibly: When Saul besieges their city, and demands of them that they surrender thee into his hands, how fond soever they now seem of thee, as their saviour, they will deliver thee up rather than stand the shock of Saul's fury. Note, [1.] God knows all men better than they know themselves, knows their length, their strength, what is in them, and what they will do if they come into such and such circumstances. [2.] He therefore knows not only what will be, but what would be if it were not prevented; and therefore knows how to deliver the godly out of temptation, and how to render to every man according to his works.
2. David, having thus far notice given him of his danger, quitted Keilah, 1Sam 23:13. His followers had now increased in number to 600; with these he went out, not knowing whither he went, but resolving to follow Providence and put himself under its protection. This broke Saul's measures. He thought God had delivered David into his hand, but it proved that God delivered him out of his hand, as a bird out of the snare of the fowler. When Saul heard that David had escaped from Keilah, he forbore to go forth with the body of the army, as he intended (1Sam 23:8), and resolved to take only his own guards, and go in quest of his people's enemies and turn their counsels head-long.

 14   Here is, I. David absconding. He abode in a wilderness, in a mountain (1Sam 23:14), in a wood, 1Sam 23:15. We must here, 1. Commend his eminent virtues, his humility, modesty, fidelity to his prince, and patient attendance on the providence of his God, that he did not draw up his forces against Saul, fight him in the field, or surprise him by some stratagem or other, and so avenge his own quarrel and that of the Lord's priests upon him, and put an end to his own troubles and the calamities of the country under Saul's tyrannical government. No, he makes no such attempt; he keeps God's way, waits God's time, and is content to secure himself in woods and wildernesses, though with some it might seem a reproach to that courage for which he had been famous. But, 2. We must also lament his hard fate, that an innocent man should be thus terrified and put in fear of his life, that a man of honour should be thus disgraced, a man of merit thus recompensed for his services, and a man that delighted in the service both of God and his country should be debarred from both and wrapped up in obscurity. What shall we say to this? Let it make us think the worse of this world, which often gives such bad treatment to its best men; let it reconcile even great and active men to privacy and restraint, if Providence make these their lot, for they were David's; and let it make us long for that kingdom where goodness shall for ever be in glory and holiness in honour, and the righteous shall shine as the sun, which cannot be put under a bushel.
II. Saul hunting him, as his implacable enemy. He sought him every day, so restless was his malice, 1Sam 23:14. He sought no less than his life, so cruel was his malice, 1Sam 23:15. As it had been from the beginning, so it was now, and will be, he that is born after the flesh persecuteth him that is born after the spirit, Galat 4:29.
III. God defending him, as his powerful protector. God delivered him not into Saul's hand, as Saul hoped (1Sam 23:7); and, unless God delivered him into his hand, he could not prevail against him, John 19:11.
IV. Jonathan comforting him as his faithful and constant friend. True friends will find out means to get together. David, it is likely, appointed time and place for this interview, and Jonathan observed the appointment, though he exposed himself thereby to his father's displeasure, and, had it been discovered, it might have cost him his life. True friendship will not shrink from danger, but can easily venture, will not shrink from condescension, but can easily stoop, and exchange a palace for a wood, to serve a friend. The very sight of Jonathan was reviving to David; but, besides this, he said that to him which was very encouraging. 1. As a pious friend, he directed him to God, the foundation of his confidence and the fountain of his comfort: He strengthened his hand in God. David, though a strong believer, needed the help of his friends for the perfecting of what was lacking in his faith; and herein Jonathan was helpful to him, by reminding him of the promise of God, the holy oil wherewith he was anointed, the presence of God with him hitherto, and the many experiences he had had of God's goodness to him. Thus he strengthened his hands for action, by encouraging his heart, not in the creature, but in God. Jonathan was not in a capacity of doing any thing to strengthen him, but he assured him God would. 2. As a self-denying friend, he took a pleasure in the prospect of David's advancement to that honour which was his own birthright, 1Sam 23:17. Thou shalt live to be king, and I shall think it preferment enough to be next thee, near thee, though under thee, and will never pretend to be a rival with thee. This resignation which Jonathan made to David of his title would be a great satisfaction to him, and make his way much the more clear. This, he tells him, Saul knew very well, Jonathan having sometimes heard him say as much, whence it appears what a wicked man Saul was, to persecute one whom God favoured, and what a foolish man he was, in thinking to prevent that which God had determined and which would certainly come to pass. How could he disannul what God had purposed? 3. As a constant friend, he renewed his league of friendship with him. They made a covenant now, this third time, before the Lord, calling him to witness to it, 1Sam 23:18. True love takes delight in repeating its engagements, giving and receiving fresh assurances of the firmness of the friendship. Our covenant with God should be often renewed, and therein our communion with him kept up. David and Jonathan now parted, and never came together again, that we find, in this world; for Jonathan said what he wished, not what he had ground to expect, when he promised himself that he should be next to David in his kingdom.

 19   Here, 1. The Ziphites offer their service to Saul, to betray David to him, 1Sam 23:19, 1Sam 23:20. He was sheltering himself in the wilderness of Ziph (1Sam 23:14, 1Sam 23:15), putting the more confidence in the people of that country because they were of his own tribe. They had reason to think themselves happy that they had an opportunity of serving one who was the ornament of their tribe and was likely to be much more so, who was so far from plundering the country, or giving it any disturbance with his troops, that he was ready to protect it and to them all the good offices that there was occasion for. But, to ingratiate themselves with Saul, they went to him, and not only informed him very particularly where David quartered (1Sam 23:19), but invited him to come with his forces into their country in pursuit of him, and promised to deliver him into his hand, 1Sam 23:20. Saul had not sent to examine or threaten them, but of their own accord, and even without asking a reward (as Judas did - What will you give me? ), they offered to betray David to him who, they knew, thirsted after his blood. 2. Saul thankfully receives their information, and gladly lays hold of the opportunity of hunting David in their wilderness, in hopes to make a prey of him at length. He intimates to them how kindly he took it (1Sam 23:21): Blessed be you of the Lord (so near is God to his mouth, though far from his heart), for you have compassion on me. It seems he looked upon himself as a miserable man and an object of pity; his own envy and ill-nature made him so, otherwise he might have been easy and have needed no man's compassion. He likewise insinuates the little concern that the generality of his people showed for him. You have compassion on me, which others have not. Saul gives them instructions to search more particularly for his haunts (1Sam 23:22), for (says he) I hear he deals very subtilely, representing him as a man crafty to do mischief, whereas all his subtlety was to secure himself. It was strange that Saul did not go down with them immediately, but he hoped by their means to set his game with the more certainty, and thus divine Providence gave David time to shift for himself. But the Ziphites had laid their spies upon all the places where he was likely to be discovered, and therefore Saul might come and seize him if he was in the land, 1Sam 23:23. New he thought himself sure of his prey and pleased himself with the thoughts of devouring it. 3. The imminent peril that David was now brought into. Upon intelligence that the Ziphites had betrayed him, he retired from the hill of Hachilah to the wilderness of Maon (1Sam 23:24), and at this time he penned the 54th Psalm, as appears by the title, wherein he calls the Ziphites strangers, though they were Israelites, because they used him barbarously; but he puts himself under the divine protection: Behold, God is my helper, and then all shall be well Saul, having got intelligence of him, pursued him closely (1Sam 23:25), till he came so near him that there was but a mountain between them (1Sam 23:26), David and his men on one side of the mountain flying and Saul and his men on the other side pursuing, David in fear and Saul in hope. But this mountain was an emblem of the divine Providence coming between David and the destroyer, like the pillar of cloud between the Israelites and the Egyptians. David was concealed by this mountain and Saul confounded by it. David now flees as a bird to his mountain (Pss 11:1) and finds God to him as the shadow of a great rock. Saul hoped with his numerous forces to enclose David, and compass him in and his men; but the ground did not prove convenient for his design, and so it failed. A new name was given to the place in remembrance of this (1Sam 23:28): Selah-hammah-lekoth - the rock of division, because it divided between Saul and David. 4. The deliverance of David out of this danger. Providence gave Saul a diversion, when he was just ready to lay hold of David; notice was brought him that the Philistines were invading the land (1Sam 23:27), probably that part of the land where his own estate lay, which would be seized, or at least spoiled, by the invaders; for the little notice he took of Keilah's distress and David's relief of it, in the beginning of this chapter, gives us cause to suspect that he would not now have left pursuing David, and gone to oppose the Philistines, if some private interests of his own had not been at stake. However it was, he found himself under a necessity of going against the Philistines (1Sam 23:28), and by this means David was delivered when he was on the brink of destruction. Saul was disappointed of his prey, and God was glorified as David's wonderful protector. When the Philistines invaded the land they were far from intending any kindness to David by it, yet the overruling providence of God, which orders all events and the times of them, made it very serviceable to him. The wisdom of God is never at a loss for ways and means to preserve his people. As this Saul was diverted, so another Saul was converted, just then when he was breathing out threatenings and slaughter against the saints of the Lord, Acts 9:1. 5. David, having thus escaped, took shelter in some natural fortresses, which he found in the wilderness of En-gedi, 1Sam 23:29. And this Dr. Lightfoot thinks was the wilderness of Judah, in which David was when he penned Pss 63:1-Pss 63:11, which breathes as much pious and devout affection as almost any of his psalms; for in all places and in all conditions he still kept up his communion with God.


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova