Catholic liturgical translationPsalms - 40. chapter - Psalms - chapter 40

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Sbormistru. Žalm Davidův.2Pevně jsem doufal v Hospodina, on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání.3Vytáhl mě z podzemní jámy, z bahnitého kalu, na skálu postavil mé nohy, dodal síly mým krokům.4Novou píseň vložil mi do úst, chvalozpěv našemu Bohu. Mnozí to uvidí a nabudou úcty, budou doufat v Hospodina.5Blaze tomu, kdo svou naději vložil v Hospodina, kdo nic nemá s modláři, s těmi, kdo se uchylují ke lži.6Mnoho divů jsi učinil, Hospodine, můj Bože, nikdo se ti nevyrovná v úmyslech, které máš s námi, kdybych je chtěl hlásat, vypovědět, je jich více, než by se dalo sečíst.7V obětních darech si nelibuješ, zato jsi mi otevřel uši. Celopaly a smírné oběti nežádáš,8tehdy jsem řekl: „Hle, přicházím, ve svitku knihy je o mně psáno.9Rád splním tvou vůli, můj Bože, tvůj zákon je v mém nitru.“10Spravedlnost jsem zvěstoval ve velkém shromáždění, svým rtům jsem nebránil, ty to víš, Hospodine!11Nenechal jsem si pro sebe tvou spravedlnost, o tvé věrnosti a pomoci jsem mluvil, nezatajil jsem tvou lásku a tvou věrnost před velkým shromážděním.12Neodpírej mi, Hospodine, své slitování, tvá láska a věrnost ať mě neustále chrání,13neboť mě svírají útrapy bez počtu, dostihly mě mé viny, že ani nemohu vidět. Je jich víc než vlasů na mé hlavě a odvaha mi chybí.14Hospodine, prosím, vysvoboď mě! Hospodine, na pomoc mi pospěš!15Nechť se hanbou zardí všichni, kdo touží mě zničit, nechť ustoupí s pohanou, kdo se těší z mého neštěstí.16Ať se zděsí k vlastní potupě, kdo se mně posmívají!17Nechť jásají a v tobě se radují všichni, kteří tě hledají, ti, kteří touží po tvé pomoci, ať mohou stále říkat: „Buď veleben Hospodin!“ (40:18) Já jsem jen chudák a ubožák, ale Pán se o mě stará. Tys můj pomocník, můj zachránce: neprodlévej, můj Bože!


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 1   In this Psalm a celebration of God's deliverance is followed by a profession of devotion to His service. Then follows a prayer for relief from imminent dangers, involving the overthrow of enemies and the rejoicing of sympathizing friends. In Heb 10:5, &c., Paul quotes Ps 40:6-Ps 40:8 as the words of Christ, offering Himself as a better sacrifice. Some suppose Paul thus accommodated David's words to express Christ's sentiments. But the value of his quotation would be thus destroyed, as it would have no force in his argument, unless regarded by his readers as the original sense of the passage in the Old Testament. Others suppose the Psalm describes David's feelings in suffering and joy; but the language quoted by Paul, in the sense given by him, could not apply to David in any of his relations, for as a type the language is not adapted to describe any event or condition of David's career, and as an individual representing the pious generally, neither he nor they could properly use it (see on Ps 40:7, below). The Psalm must be taken then, as the sixteenth, to express the feelings of Christ's human nature. The difficulties pertinent to this view will be considered as they occur. (Psa. 40:1-17)
The figures for deep distress are illustrated in Jeremiah's history (Jer 38:6-Jer 38:12). Patience and trust manifested in distress, deliverance in answer to prayer, and the blessed effect of it in eliciting praise from God's true worshippers, teach us that Christ's suffering is our example, and His deliverance our encouragement (Heb 5:7-Heb 5:8; Heb 12:3; 1Pet 4:12-16).
inclined--(the ear, Ps 17:6), as if to catch the faintest sigh.

 3   a new song--(See on Ps 33:3).
fear, and . . . trust--revere with love and faith.

 4   Blessed-- (Ps 1:1; Ps 2:12).
respecteth--literally, "turns towards," as an object of confidence.
turn aside--from true God and His law to falsehood in worship and conduct.

 5   be reckoned up in order--(compare Ps 5:3; Ps 33:14; Isa 44:7), too many to be set forth regularly. This is but one instance of many. The use of the plural accords with the union of Christ and His people. In suffering and triumph, they are one with Him.

 6   In Paul's view this passage has more meaning than the mere expression of grateful devotion to God's service. He represents Christ as declaring that the sacrifices, whether vegetable or animal, general or special expiatory offerings, would not avail to meet the demands of God's law, and that He had come to render the required satisfaction, which he states was effected by "the offering of the body of Christ" [Heb 10:10], for that is the "will of God" which Christ came to fulfil or do, in order to effect man's redemption. We thus see that the contrast to the unsatisfactory character assigned the Old Testament offerings in Ps 40:6 is found in the compliance with God's law (compare Ps 40:7-Ps 40:8). Of course, as Paul and other New Testament writers explain Christ's work, it consisted in more than being made under the law or obeying its precepts. It required an "obedience unto death" [Phil 2:8], and that is the compliance here chiefly intended, and which makes the contrast with Ps 40:6 clear.
mine ears hast thou opened--Whether allusion is made to the custom of boring a servant's ear, in token of voluntary and perpetual enslavement (Exod 21:6), or that the opening of the ear, as in Isa 48:8; Isa 50:5 (though by a different word in Hebrew) denotes obedience by the common figure of hearing for obeying, it is evident that the clause is designed to express a devotion to God's will as avowed more fully in Ps 40:8, and already explained. Paul, however, uses the words, "a body hast thou prepared me" [Heb 10:5], which are found in the Septuagint in the place of the words, "mine ears hast thou opened." He does not lay any stress on this clause, and his argument is complete without it. It is, perhaps, to be regarded rather as an interpretation or free translation by the Septuagint, than either an addition or attempt at verbal translation. The Septuagint translators may have had reference to Christ's vicarious sufferings as taught in other Scriptures, as in Isa 53:4-Isa 53:11; at all events, the sense is substantially the same, as a body was essential to the required obedience (compare Rom 7:4; 1Pet 2:24).

 7   Then--in such case, without necessarily referring to order of time.
Lo, I come--I am prepared to do, &c.
in the volume of the book--roll of the book. Such rolls, resembling maps, are still used in the synagogues.
written of me--or on me, prescribed to me (2Kgs 22:13). The first is the sense adopted by Paul. In either case, the Pentateuch, or law of Moses, is meant, and while it contains much respecting Christ directly, as Gen 3:15; Gen 49:10; Deut 18:15, and, indirectly, in the Levitical ritual, there is nowhere any allusion to David.

 9   I have preached--literally, "announced good tidings." Christ's prophetical office is taught. He "preached" the great truths of God's government of sinners.

 11   may be rendered as an assertion, that God will not withhold (Ps 16:1).

 12   evils--inflicted by others.
iniquities--or penal afflictions, and sometimes calamities in the wide sense. This meaning of the word is very common (Ps 31:11; Ps 38:4; compare Gen 4:13, Cain's punishment; Gen 19:15, that of Sodom; 1Sam 28:10, of the witch of En-dor; also 2Sam 16:12; Job 19:29; Isa 5:18; Isa 53:11). This meaning of the word is also favored by the clause, "taken hold of me," which follows, which can be said appropriately of sufferings, but not of sins (compare Job 27:20; Ps 69:24). Thus, the difficulties in referring this Psalm to Christ, arising from the usual reading of this verse, are removed. Of the terrible afflictions, or sufferings, alluded to and endured for us, compare Luke 22:39-Luke 22:44, and the narrative of the scenes of Calvary.
my heart faileth me-- (Matt 26:38), "My soul is exceeding sorrowful, even unto death."
cannot look up--literally, "I cannot see," not denoting the depression of conscious guilt, as Luke 18:13, but exhaustion from suffering, as dimness of eyes (compare Ps 6:7; Ps 13:3; Ps 38:10). The whole context thus sustains the sense assigned to iniquities.

 13   (Compare Ps 22:19).

 14   The language is not necessarily imprecatory, but rather a confident expectation (Ps 5:11), though the former sense is not inconsistent with Christ's prayer for the forgiveness of His murderers, inasmuch as their confusion and shame might be the very means to prepare them for humbly seeking forgiveness (compare Acts 2:37).

 15   for a reward--literally, "in consequence of."
Aha--(Compare Ps 35:21, Ps 35:25).

 16   (Compare Ps 35:27).
love thy salvation--delight in its bestowal on others as well as themselves.

 17   A summary of his condition and hopes.
thinketh upon--or provides for me. "He was heard," "when he had offered up prayers and supplications with strong crying and tears, unto Him that was able to save him from death" [Heb 5:7].


Display settings Display settings יהוהיהוה