The Jerusalem Bible (CZ)Numbers - 12. chapter - Numbers - chapter 12

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

display translators notes

1Mirjam i s Áronem mluvila proti Mojžíšovi kvůli té kušitské ženě, kterou si vzal. On se totiž oženil s kušitskou ženou.2A říkali: „Mluvil snad Jahve jenom k Mojžíšovi? Což nemluvil také k nám?“ Jahve slyšel. 3Mojžíš byl ovšem velmi pokorný muž, nejpokornější, jakého kdy nosila země. 4Vtom řekl Jahve Mojžíšovi, Áronovi a Mirjam: „Přijďte všichni tři ke Stanu setkávání.“ Všichni tři šli5a Jahve sestoupil v oblakovém sloupu a stanul u vchodu do Stanu. Zavolal Árona a Mirjam; oba předstoupili.6Jahve řekl: „Slyšte tedy má slova: Je-li mezi vámi prorok, zjevuji se mu ve vidění, promlouvám k němu ve snu.7Není to tak s mým služebníkem Mojžíšem, jemu je svěřen celý můj dům.8Mluvím s ním tváří v tvář, zjevně, nikoli v hádankách, a on vidí Jahvovu podobu. Proč jste se odvážili mluvit proti mému služebníku Mojžíšovi?“9Vzplanul proti nim Jahvův hněv. Odešel10a oblak opustil Stan. Hle, Mirjam dostala malomocenství, zbělela jako sníh. Áron se k ní obrátil: dostala malomocenství.11Áron řekl Mojžíšovi: „Pomoc! Můj pane! Nesvaluj na nás, prosím, trest za hřích, jehož jsme se tak pošetile dopustili a jímž jsme se provinili.12Prosím tě, ať ona není jako nějaké nedochůdče, které má, když vychází z matčina lůna, napůl rozežrané tělo!“13Mojžíš úpěnlivě prosil Jahva: „Bože,“ řekl, „rač ji, prosím tě, uzdravit!“14Tu Jahve Mojžíšovi řekl: „A kdyby jí naplival do tváře její otec, nesetrvala by po sedm dní v hanbě? Ať je po sedm dní vyloučena z tábora a potom ať je opět přijata.“15Mirjam byla po sedm dní vyloučena z tábora. Lid neodešel, dokud se nevrátila.16Pak lid odešel z Chaserotu a šel tábořit do pouště Paran.


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 1   MIRIAM'S AND AARON'S SEDITION. (Num 12:1-Num 12:9)
an Ethiopian woman--Hebrew, "a Cushite woman"--Arabia was usually called in Scripture the land of Cush, its inhabitants being descendants of that son of Ham (see on Exod 2:15) and being accounted generally a vile and contemptible race (see on Amos 9:7). The occasion of this seditious outbreak on the part of Miriam and Aaron against Moses was the great change made in the government by the adoption of the seventy rulers [Num 11:16]. Their irritating disparagement of his wife (who, in all probability, was Zipporah [Exod 2:21], and not a second wife he had recently married) arose from jealousy of the relatives, through whose influence the innovation had been first made (Exod 18:13-Exod 18:26), while they were overlooked or neglected. Miriam is mentioned before Aaron as being the chief instigator and leader of the sedition.

 2   Hath the Lord indeed spoken only by Moses? hath he not also spoken by us?--The prophetical name and character was bestowed upon Aaron (Exod 4:15-Exod 4:16) and Miriam (Exod 15:20); and, therefore, they considered the conduct of Moses, in exercising an exclusive authority in this matter, as an encroachment on their rights (Mic 6:4).

 3   the man Moses was very meek-- (Exod 14:13; Exod 32:12-Exod 32:13; Num 14:13; Num 21:7; Deut 9:18). This observation might have been made to account for Moses taking no notice of their angry reproaches and for God's interposing so speedily for the vindication of His servant's cause. The circumstance of Moses recording an eulogium on a distinguishing excellence of his own character is not without a parallel among the sacred writers, when forced to it by the insolence and contempt of opponents (2Cor 11:5; 2Cor 12:11-12). But it is not improbable that, as this verse appears to be a parenthesis, it may have been inserted as a gloss by Ezra or some later prophet. Others, instead of "very meek," suggest "very afflicted," as the proper rendering.

 4   the Lord spake suddenly unto Moses, and unto Aaron, and unto Miriam--The divine interposition was made thus openly and immediately, in order to suppress the sedition and prevent its spreading among the people.

 5   the Lord came down in the pillar of the cloud, and stood the door of the tabernacle--without gaining admission, as was the usual privilege of Aaron, though it was denied to all other men and women. This public exclusion was designed to be a token of the divine displeasure.

 6   Hear now my words--A difference of degree is here distinctly expressed in the gifts and authority even of divinely commissioned prophets. Moses, having been set over all God's house, (that is, His church and people), was consequently invested with supremacy over Miriam and Aaron also and privileged beyond all others by direct and clear manifestations of the presence and will of God.

 8   with him will I speak mouth to mouth--immediately, not by an interpreter, nor by visionary symbols presented to his fancy.
apparently--plainly and surely.
not in dark speeches--parables or similitudes.
the similitude of the Lord shall he behold--not the face or essence of God, who is invisible (Exod 33:20; Col 1:15; John 1:18); but some unmistakable evidence of His glorious presence (Exod 33:2; Exod 34:5). The latter clause should have been conjoined with the preceding one, thus: "not in dark speeches, and in a figure shall he behold the Lord." The slight change in the punctuation removes all appearance of contradiction to Deut 4:15.

 10   MIRIAM'S LEPROSY. (Num 12:10-Num 12:16)
the cloud departed from the tabernacle--that is, from the door to resume its permanent position over the mercy seat.
Miriam became leprous--This malady in its most malignant form (Exod 4:6; 2Kgs 5:27) as its color, combined with its sudden appearance, proved, was inflicted as a divine judgment; and she was made the victim, either because of her extreme violence or because the leprosy on Aaron would have interrupted or dishonored the holy service.

 11   On the humble and penitential submission of Aaron, Moses interceded for both the offenders, especially for Miriam, who was restored; not, however, till she had been made, by her exclusion, a public example [Num 12:14-Num 12:15].

 14   her father had but spit in her face, should she not be ashamed seven days?--The Jews, in common with all people in the East, seem to have had an intense abhorrence of spitting, and for a parent to express his displeasure by doing so on the person of one of his children, or even on the ground in his presence, separated that child as unclean from society for seven days.

 15   the people journeyed not till Miriam was brought in again--Either not to crush her by a sentence of overwhelming severity or not to expose her, being a prophetess, to popular contempt.

 16   pitched in the wilderness of Paran--The station of encampments seems to have been Rithma (Num 33:19).


Display settings Display settings