Czech Study Bible Translation (CZ) - John - chapter 9

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Cestou uviděl člověka slepého od narození. 2Jeho učedníci se ho zeptali: „Rabbi, kdo zhřešil, že se narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?“ 3Ježíš odpověděl: „Nezhřešil ani on ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit Boží skutky. 4Musím konat skutky toho, kdo mne poslal, dokud je den; přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. 5Pokud jsem na světě, jsem světlo světa.“ 6Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, pomazal mu tím blátem oči 7a řekl mu: „Jdi a umyj se v rybníku Siloe (to se překládá Poslaný).“ Odešel tedy, umyl se, a když přišel, viděl. 8Sousedé a ti, kteří ho vídali dříve, když byl žebrákem, říkali: „Není to ten, kdo tu sedával a žebral?“ 9Jedni říkali: ‚Je to on!‘ Jiní říkali: ‚Není, ale je mu podobný.‘ On říkal: ‚Jsem to já.‘ 10Řekli mu tedy: „Jak se otevřely tvé oči?“ 11On odpověděl: „Člověk, který se jmenuje Ježíš, udělal bláto, potřel mi oči a řekl mi: ‚Jdi do Siloe a umyj se.‘ Šel jsem tedy, umyl jsem se a vidím. “ 12Řekli mu: „Kde je ten člověk?“ Řekl: „Nevím.“ 13Přivedli toho, který byl dříve slepý, k farizeům. 14Ten den, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel jeho oči, byla totiž sobota. 15Proto se ho i farizeové ptali, jak prohlédl. On jim řekl: „Přiložil mi bláto na oči, umyl jsem se a vidím.“  16Někteří z farizeů říkali: „Tento člověk není od Boha, neboť nezachovává sobotu.“ Jiní však říkali: „Jak by mohl hříšný člověk dělat taková znamení?“ A byl mezi nimi rozkol.  17Řekli tedy opět tomu slepému: „Co ty o něm říkáš, když ti otevřel oči?“ On řekl: „Je to prorok.“ 18Židé neuvěřili tomu, že býval slepý a prohlédl, dokud si nezavolali jeho rodiče 19a nezeptali se jich: „Je toto váš syn, o kterém říkáte, že se narodil slepý? Jak to, že nyní vidí?“ 20Jeho rodiče odpověděli: „Víme, že je to náš syn a že se narodil slepý. 21Jak to, že nyní vidí, to nevíme; nevíme také, kdo otevřel jeho oči. Jeho se zeptejte, je dospělý, ať mluví sám za sebe.“ 22To řekli jeho rodiče, protože se báli Židů, neboť Židé se již usnesli, aby ten, kdo by ho vyznal jako Krista, byl vyloučen ze synagogy. 23Proto jeho rodiče řekli: ‚Je dospělý, zeptejte se jeho.‘ 24Zavolali tedy podruhé toho člověka, který byl dříve slepý, a řekli mu: „Vzdej slávu Bohu! My víme, že ten člověk je hříšný.“ 25On odpověděl: „Nevím, je-li hříšný; jedno však vím, že jsem byl slepý, a teď vidím.“ 26Řekli mu: „Co ti učinil? Jak otevřel tvé oči?“ 27Odpověděl jim: „Již jsem vám to řekl, a neslyšeli jste. Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se snad i vy stát jeho učedníky?“ 28Osopili se na něho a řekli: „Ty jsi jeho učedník, my jsme učedníci Mojžíšovi. 29My víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh, o tomto však nevíme, odkud je.“ 30Ten člověk jim řekl: „To je právě divné, že vy nevíte, odkud je — a otevřel mi oči. 31Víme, že hříšníky Bůh neslyší; kdo je však zbožný a činí jeho vůli, toho slyší. 32Od pradávna nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči člověka slepého od narození. 33Kdyby tento člověk nebyl od Boha, nemohl by dělat nic.“ 34Řekli mu: „Celý ses v hříších narodil, a nás chceš poučovat? “ A vyhnali ho ven. 35Ježíš uslyšel, že ho vyhnali, nalezl ho a řekl: „Ty věříš v Syna člověka? “ 36On odpověděl: „A kdo to je, Pane, abych v něho mohl věřit?“ 37Ježíš mu řekl: „ Viděl jsi ho; je to ten, kdo s tebou mluví.“ 38On řekl: „Věřím, Pane.“ A poklonil se mu. 39A Ježíš řekl: „Já jsem přišel na tento svět k soudu, aby ti, kteří nevidí, viděli, a ti, kteří vidí, se stali slepými.“ 40Uslyšeli to někteří z farizeů, kteří byli s ním, a řekli mu: „Jsme snad i my slepí?“ 41Ježíš jim řekl: „Kdybyste byli slepí, neměli byste hřích. Vy však říkáte: ‚Vidíme‘, proto váš hřích zůstává.“


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 1   THE OPENING OF THE EYES OF ONE BORN BLIND, AND WHAT FOLLOWED ON IT. (John 9:1-41)
as Jesus passed by, he saw a man which was blind from birth--and who "sat begging" (John 9:8).

 2   who did sin, this man or his parents, that he was born blind--not in a former state of existence, in which, as respects the wicked, the Jews did not believe; but, perhaps, expressing loosely that sin somewhere had surely been the cause of this calamity.

 3   Neither . . . this man, &c.--The cause was neither in himself nor his parents, but, in order to the manifestation of "the works of God," in his cure.

 4   I must work the works of him that sent me, &c.--a most interesting statement from the mouth of Christ; intimating, (1) that He had a precise work to do upon earth, with every particular of it arranged and laid out to Him; (2) that all He did upon earth was just "the works of God"--particularly "going about doing good," though not exclusively by miracles; (3) that each work had its precise time and place in His programme of instructions, so to speak; hence, (4) that as His period for work had definite termination, so by letting any one service pass by its allotted time, the whole would be disarranged, marred, and driven beyond its destined period for completion; (5) that He acted ever under the impulse of these considerations, as man--"the night cometh when no man (or no one) can work." What lessons are here for others, and what encouragement from such Example!

 5   As long as I am in the world, I am the light of the world--not as if He would cease, after that, to be so; but that He must make full proof of His fidelity while His earthly career lasted by displaying His glory. "As before the raising of Lazarus (John 11:25), He announces Himself as the Resurrection and the Life, so now He sets Himself forth as the source of the archetypal spiritual light, of which the natural, now about to be conferred, is only a derivation and symbol" [ALFORD].

 6   he spat on the ground, and made clay . . . and he anointed the eyes of the blind man--These operations were not so incongruous in their nature as might appear, though it were absurd to imagine that they contributed in the least degree to the effect which followed. (See Mark 6:13 and see on John 7:33.)

 7   Go, wash in the pool of Siloam, . . . Sent, &c.--(See 2Kgs 5:10, 2Kgs 5:14). As the prescribed action was purely symbolical in its design, so in connection with it the Evangelist notices the symbolical name of the pool as in this case bearing testimony to him who was sent to do what it only symbolized. (See Isa 8:6, where this same pool is used figuratively to denote "the streams that make glad the city of God," and which, humble though they be, betoken a present God of Israel.)

 8   The neighbours therefore . . . said, Is not this he that sat and begged--Here are a number of details to identify the newly seeing with the long-known blind beggar.

 13   They brought to the Pharisees--sitting probably in council, and chiefly of that sect (John 7:47-John 7:48).

 16   This man is not of God, &c.--(See on John 5:9; John 5:16).
Others said, &c.--such as Nicodemus and Joseph.

 17   the blind man . . . said, He is a prophet--rightly viewing the miracle as but a "sign" of His prophetic commission.

 18   the Jews did not believe . . . he had been born blind . . . till they called the parents of him that had received his sight--Foiled by the testimony of the young man himself, they hope to throw doubt on the fact by close questioning his parents, who, perceiving the snare laid for them, ingeniously escape it by testifying simply to the identity of their son, and his birth-blindness, leaving it to himself, as a competent witness, to speak as to the cure. They prevaricated, however, in saying they "knew not who had opened his eyes," for "they feared the Jews," who had come to an understanding (probably after what is recorded, John 7:50, &c.; but by this time well known), that whoever owned Him as the Christ would be put out of the synagogue--that is, not simply excluded, but excommunicated.

 24   Give God the praise; we know that this man is a sinner--not wishing him to own, even to the praise of God, that a miracle had been wrought upon him, but to show more regard to the honor of God than ascribe any such act to one who was a sinner.

 25   He answered and said, Whether he be a sinner or no, &c.--Not that the man meant to insinuate any doubt in his own mind on the point of His being "a sinner," but as his opinion on such a point would be of no consequence to others, he would speak only to what he knew as fact in his own case.

 26   Then said they . . . again, What did he to thee? &c.--hoping by repeated questions to ensnare him, but the youth is more than a match for them.

 27   I have told you already . . . will ye also be his disciples?--In a vein of keen irony he treats their questions as those of anxious inquirers, almost ready for discipleship! Stung by this, they retort upon him as the disciple (and here they plainly were not wrong); for themselves, they fall back upon Moses; about him there could be no doubt; but who knew about this upstart?

 30   The man answered, Herein is a marvellous thing, that ye know not from whence he is, and yet he hath opened mine eyes--He had no need to say another word; but waxing bolder in defense of his Benefactor, and his views brightening by the very courage which it demanded, he puts it to them how they could pretend inability to tell whether one who opened the eyes of a man born blind was "of God" or "a sinner"--from above or from beneath--and proceeds to argue the case with remarkable power. So irresistible was his argument that their rage burst forth in a speech of intense Pharisaism, "Thou wast altogether born in sins, and dost thou teach us?"--thou, a base-born, uneducated, impudent youth, teach us, the trained, constituted, recognized guides of the people in the things of God! Out upon thee!

 31   they cast him out--judicially, no doubt, as well in fact. The allusion to his being "born in sins" seems a tacit admission of his being blind from birth--the very thing they had been so unwilling to own. But rage and enmity to truth are seldom consistent in their outbreaks. The friends of this excommunicated youth, crowding around him with their sympathy, would probably express surprise that One who could work such a cure should be unable to protect his patient from the persecution it had raised against him, or should possess the power without using it. Nor would it be strange if such thoughts should arise in the youth's own mind. But if they did, it is certain, from what follows, that they made no lodgment there, conscious as he was that "whereas he was blind, now he saw," and satisfied that if his Benefactor "were not of God, He could do nothing" (John 9:33). There was a word for him too, which, if whispered in his ear from the oracles of God, would seem expressly designed to describe his case, and prepare him for the coming interview with his gracious Friend. "Hear the word of the Lord, ye that tremble at His word. Your brethren that hated you, that cast you out for My name's sake, said, Let the Lord be glorified; BUT HE SHALL APPEAR TO YOUR JOY, and they shall be ashamed" (Isa 66:5). But how was He engaged to whom such noble testimony had been given, and for whom such persecution had been borne? Uttering, perhaps, in secret, "with strong crying and tears," the words of the prophetic psalm, "Let not them that wait on Thee, O Lord God of hosts, be ashamed for my sake; let none that seek Thee be confounded for my sake, O God of Israel; because for Thy sake I have borne reproach . . . and the reproaches of them that reproached Thee are fallen upon me" (Ps 69:6-Ps 69:7, Ps 69:9).

 35   Jesus heard--that is, by intelligence brought Him.
that they had cast him out; and when he had found him--by accident? Not very likely. Sympathy in that breast could not long keep aloof from its object.
he said unto him, Dost thou believe on the Son of God?--A question stretching purposely beyond his present attainments, in order the more quickly to lead him--in his present teachable frame--into the highest truth.

 36   He answered and said, Who is he, Lord, that I may believe on him?--"His reply is affirmative, and believing by anticipation, promising faith as soon as Jesus shall say who He is" [STIER].

 37   Jesus said unto him, Thou hast both seen him--the new sense of sight having at that moment its highest exercise, in gazing upon "the Light of the world."

 38   he said, Lord, I believe: and he worshipped him--a faith and a worship, beyond doubt, meant to express far more than he would think proper to any human "prophet" (John 9:17) --the unstudied, resistless expression, probably of SUPREME faith and adoration, though without the full understanding of what that implied.

 39   Jesus said--perhaps at the same time, but after a crowd, including some of the skeptical and scornful rulers, had, on seeing Jesus talking with the healed youth, hastened to the spot.
that they which see not might see, &c.--rising to that sight of which the natural vision communicated to the youth was but the symbol. (See on John 9:5, and compare Luke 4:18).
that they which see might be made blind--judicially incapable of apprehending and receiving the truth, to which they have wilfully shut their eyes.

 40   Are we blind also?--We, the constituted, recognized guides of the people in spiritual things? pride and rage prompting the question.

 41   If ye were blind--wanted light to discern My claims, and only waited to receive it.
ye should have no sin--none of the guilt of shutting out the light.
ye say, We see; therefore your sin remaineth--Your claim to possess light, while rejecting Me, is that which seals you up in the guilt of unbelief.


Display settings Display settings JehošuaJehošua