Český studijní překladHebrejům - 6. kapitola, verše 1 - 3

1 Proto opusťme počáteční učení o Kristu a nesme se k zralosti; neklaďme znovu základy z pokání z mrtvých skutků a z víry v Boha,
2 z učení o křtech, o vzkládání rukou, o vzkříšení mrtvých a o věčném soudu.
3 A to učiníme, jestliže to Bůh dovolí.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100