Český studijní překladŽalmy - 27. kapitola, verš č. 10

I kdyby mě opustili můj otec a má matka, יהוהk sobě přivine.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100