Český studijní překladEvangelium podle Matouše - 17. kapitola, verše 14 - 21

14 Když přišli k zástupu, přistoupil k němu jeden člověk a padl před ním na kolena
15 řka: „Pane, smiluj se nad mým synem, neboť je náměsíčný a zle trpí ; často totiž padá do ohně a často do vody.
16 A přivedl jsem ho k tvým učedníkům, ale nemohli ho uzdravit.“
17 Ježíš odpověděl: „Ach, pokolení nevěřící a zvrácené, jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás mám snášet? Přiveďte ho sem ke mně!“
18 Ježíš mu pohrozil a démon od něho vyšel; a od té hodiny byl chlapec uzdraven.
19 V soukromí potom k Ježíšovi přistoupili učedníci a řekli: „Proč jsme ho nemohli vyhnat my?“
20 On jim řekl: „Pro vaši malověrnost! Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrno hořčice, řeknete této hoře: ‚Přejdi odtud tam‘, a přejde; a nic vám nebude nemožné.
21 Tento rod nevychází jinak než v modlitbě a půstu. “

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100