Český studijní překladGenesis (První Mojžíšova) - 17. kapitola, verše 1 - 8

1 Když bylo Abramovi devadesát devět let, ukázal se mu יהוה a řekl mu: Já jsem Bůh Všemohoucí. Choď přede mnou a buď bezúhonný.
2 Ustanovím svou smlouvu mezi sebou a tebou a převelice tě rozmnožím.
3 Tu Abram padl na tvář a Bůh s ním dále mluvil:
4jsem. Zde je moje smlouva s tebou. Staneš se otcem množství národů.
5 Tvé jméno již nebude Abram, ale tvé jméno bude Abraham, protože jsem tě učinil otcem množství národů.
6 Převelice tě rozplodím a učiním z tebe národy, i králové z tebe vyjdou.
7 Ustanovím svou smlouvu mezi sebou a tebou a tvým potomstvem po tobě z generace na generaci za smlouvu věčnou, abych byl Bohem tvým i tvého potomstva po tobě.
8 A tobě a tvému potomstvu po tobě dám zemi, kde jsi hostem, celou kenaanskou zemi, do věčného vlastnictví. A budu jejich Bohem.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100