Český studijní překlad1. Samuelova - 28. kapitola, verše 17 - 19

17 יהוה učinil tak, jak promluvil mým prostřednictvím: יהוה odtrhl království od tebe a dal ho tvému bližnímu, Davidovi.
18 Protože jsi neuposlechl יהוה a nevykonal jeho planoucí hněv nad Amálekovci, proto ti dnes יהוה učinil toto.
19 Také Izrael vydá יהוה spolu s tebou do ruky Pelištejců. Zítra budeš ty i tvoji synové u mne. Také izraelské vojsko vydá יהוה do ruky Pelištejců.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100