Český studijní překlad1. Samuelova - 26. kapitola, verše 7 - 12

7 David s Abíšajem přišel v noci k lidu a hle, Saul ležel a spal v ležení a jeho kopí bylo zabodnuté v zemi u hlavy. Abnér a lid ležel kolem něj.
8 Abíšaj řekl Davidovi: Bůh dnes vydal tvého nepřítele do tvé ruky. Dovol, ho teď jednou ranou přibodnu kopím k zemi, druhou nebudu potřebovat.
9 David řekl Abíšajovi: Nezabíjej ho! Vždyť kdo může vztáhnout ruku na יהוה pomazaného a zůstat bez trestu?
10 David řekl: Jakože živ je יהוה, jistě jej postihne יהוה nebo přijde jeho den a zemře nebo vyjde do boje a bude smeten.
11 Ať je to ode mě vzdáleno kvůli יהוה, abych vztáhl ruku na יהוה pomazaného. Teď vezmi kopí, které je u jeho hlavy, a džbánek na vodu a pojďme.
12 Nato vzal David kopí a džbánek na vodu od Saulovy hlavy a odešli. Nikdo je neviděl, nikdo se to nedozvěděl, nikdo se neprobudil, protože všichni spali, neboť na ně padl hluboký spánek od יהוה.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100