SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
H5864 H5865 H5866 H5867 H5868         H5870H5871H5872H5873H5874


Strong: H5869
Word: עין
Transliter: ‛ayin
Pronounc: ah'-yin
Probably a primitive word; an eye (literally or figuratively); by analogy a fountain (as the eye of the landscape): - affliction outward appearance + before + think best colour conceit + be content countenance + displease eye ([-brow] [-d] -sight) face + favour fountain furrow [from the margin] X him + humble knowledge look (+ well) X me open (-ly) + (not) please presence + regard resemblance sight X thee X them + think X us well X you (-rselves).
Strong: H5869 
עין

Transliteration: `ayin
Phonetic: ah'-yin
Definition:
1) eye
a) eye
1. of physical eye
2. as showing mental qualities
3. of mental and spiritual faculties (fig.)
2) spring, fountain

Origin: probably a primitive word
TWOT entry: 1612a,1613
Part(s) of speech: Noun
Strongs Nummer: H5869
Wort: עין
Auge(805); dem(17); vor(17); wie(9); Augapfel(3); Enaim(2); Augenbraue(1); Elend(1); Sünde(1)
Strong: H5869
(áyin)
probablemente palabra primaria; ojo (literalmente o figurativamente); por anal. fuente (como el ojo del paisaje):- agradar, aspecto, cara, ceja, color, contento, crimen, desagradable, desagradar, dificultad, disgusto, donde bien (te parezca), estimar, faz, fuente, grato, gustar, iniquidad, mirar, ojo, opinión, parecer, pesar, placer, preocupar, presencia, satisfecho, vigilante, vista.
----
Diccionario Chávez

עַיִן
1) Ojo (Gén 27:1).
3) Aspecto (Lev 13:55; Núm 11:7).
2) Manantial (Gén 16:7). — Paus. עָֽיִן; Loc. הָעַיְנָה; Const. עֵין; Suf. עֵינִי; Dual, עֵינַיִם; Const. עֵינֵי; Suf. עֵינַי; Pl. עֲיָנוֹת, עֵינוֹת.
----
Diccionario Vine AT
ayin (עַיִן, H5869)
, «ojo; pozo; superficie; apariencia; fuente, manantial». Ayin tiene cognados en ugarítico, acádico, arameo, así como en otras lenguas semíticas. Se encuentra unas 866 veces y durante todos los períodos del hebreo de la Biblia (5 veces en arameo bíblico).
Primero, el vocablo se refiere al órgano del cuerpo llamado «ojo». En Gén 13:10, ayin tiene que ver con el «ojo humano»: «Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán». También se refiere a los «ojos» de animales (Gén 30:41), ídolos (Sal 115:5) y Dios (Deu 11:12 : un antropomorfismo). La expresión «entre los ojos» significa «en la frente»: «Esto ha de ser para ti como una señal sobre tu mano y como un memorial entre tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca» (Éxo 13:9 rva ). Los «ojos» pueden reflejar «debilidad» o «dolor»: «Aconteció que cuando Isaac había envejecido, sus ojos se debilitaron, y no podía ver. Entonces llamó a Esaú, su hijo mayor» (Gén 27:1 rva ). La «niña del ojo» es el componente central, el iris: «Guárdame como a la niña de tu ojo» (Sal 17:8RVA). A veces sobresale la belleza de los «ojos»: «Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido» (1Sa 16:12 lba ).
Ayin se usa con frecuencia en relación a expresiones que indican «ver»: «He aquí, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla» (Gén 45:12). La expresión «levantar los ojos» se explica mediante el verbo que le sigue: uno levanta la vista para hacer algo, lo que el verbo indique «alzó los ojos» (cf. Gén 13:10). «Poner los ojos» puede indicar un acto de «deseo», «anhelo», «devoción»: «Y sucedió después de estas cosas, que la mujer de su señor puso sus ojos [miró con deseo] en José» (Gén 39:7 rva ). Los «ojos» pueden ser instrumentos de «juicio», de «evaluación» intelectual o para comprobar la veracidad: «Y tú dijiste a tus siervos: Traédmelo, y pondré mis ojos sobre él» (Gén 44:21).
Los «ojos» a veces reflejan actitudes mentales, como preocupación: «Y no os preocupéis [lit. «no dejéis que vuestros ojos miren con pesar»] por vuestras posesiones personales, pues lo mejor de toda la tierra de Egipto es vuestro» (Gén 45:20 lba ).
«Ojos» se usa metafóricamente acerca de capacidades, hechos y condiciones mentales y espirituales. Así, en Gén 3:5 (primera vez que aparece el vocablo), «abrir los ojos» quiere decir adquirir la capacidad (autonomía) de fijar por cuenta propia normas de bien y mal. En pasajes como Pro 4:25 rva , «ojo» se refiere a una facultad moral: «Miren tus ojos lo que es recto, y diríjase tu vista a lo que está frente a ti». En Pro 23:6 se usa el vocablo para describir una condición moral: «No comas pan con el avaro [lit. «hombre de mal ojo» rv ; «el de malas intenciones» rva , bj ; «hombre malo» bla ; «egoísta» lba ; «tacaño» lvp , nvi ] ni codicies sus manjares» (rvr ; cf. nbe ). Una persona puede servir de guía o de «ojos» de otro: «Y Moisés le dijo: Por favor, no nos abandones, ya que tú conoces el lugar donde debemos acampar en el desierto y nos servirás de ojos» (Núm 10:31 rva ).
La frase «en los ojos» significa «según el punto de vista u opinión»: «Y él se llegó a Agar, la cual concibió; y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a [era despreciable en los ojos de] su señora» (Gén 16:4).
Otra frase, «de los ojos», puede significar que el asunto está «velado» o «escondido» del conocimiento de alguien: «Y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto [lit. «escondido de los ojos de su marido»] por haberse ella amancillado ocultamente» (Núm 5:13).
En Éxo 10:5, el término se refiere a la «superficie visible de la tierra»: «Y cubrirán la superficie de la tierra, de modo que nadie podrá verla» (lba ). En Lev 13:5 se usa ayin para referirse al «parecer» de alguien: «Al séptimo día el sacerdote lo examinará. Si según su parecer [a sus ojos] la llaga se ha mantenido igual y no se ha extendido en la piel» (rva ). Un «brillo» o «centelleo» se describe con la frase «mostrar los ojos», en pasajes como Pro 23:31 : «No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo brilla [muestra los ojos] en la copa» (nvi ).
Ayin también se refiere a una «fuente o manantial» (lit., «ojo de agua»): «Pero el ángel de Jehovah la encontró en el desierto junto a un manantial [«fuente» lba ] de agua (el manantial [«fuente» lba ] que está en el camino de Shur)» (Gén 16:7 rva ).
Hомер Стронга: H5869
Оригинал: עַיִן
Произношение: ‛айин
Часть речи: Существительное
Этимология: вероятно a primitive слово - 1. глаз, око; 2. вид, внешность; 3. источник, родник.
Numéro de Strong: H5869
Mot: עין  (`ayin)
énaïm, énam, yeux, vue, regarder, trouver bon, plaire, source, assentiment, agréable, surface, oeil, paroles, examiner, aspect, regard, iniquité, ...; 887
Strong: H5869
Word: עין
ayin {ah'-yin}
可能是字根型; 陽性或陰性名詞
➊眼睛
ⓐ眼目①肉體的眼睛②顯示精神的品質③精神或屬靈的功能(比喻用法)
➋水泉,泉源
Strong: H5869
עַיִן (ʻayin) {ah'-yin}
עין - ayin provavelmente uma palavra primitiva grego G137 αινων ditat - 1612a 1613 n f/m 1 olho 1a olho 1a1 referindo-se ao olho fisico 1a2 orgao que mostra qualidades mentais 1a3 referindo-se as faculdades mentais e espirituais fig 2 fonte manancial


Webster Concordance (1833)
Strong: H5869
Transliter & Pronounc: `ayin {ah'-yin}
Total Webster Occurrences: 883

affliction, 1
2Sam 16:12

Also, 1
Gen 45:20

and, 1
Gen 45:16

appearance, 1
1Sam 16:7

before, 8
1Sam 21:13; 1Chr 29:10; Jer 32:12; Jer 32:13; Jer 32:30; Ezek 20:9; Ezek 20:14; Ezek 20:41

brought, 1
2Sam 4:10

colour, 12
Lev 13:55; Num 11:7(2); Pro 23:31; Ezek 1:4; Ezek 1:7; Ezek 1:16; Ezek 1:22; Ezek 1:27; Ezek 8:2; Ezek 10:9; Dan 10:6

conceit, 4
Pro 26:5; Pro 26:12; Pro 26:16; Pro 28:11

content, 1
Lev 10:20

convenient, 2
Jer 40:4; Jer 40:5

countenance, 1
1Sam 16:12

disdained, 1
Esth 3:6

displease, 4
Gen 31:35; 1Sam 29:7; 2Sam 11:25; Pro 24:18

displeased, 8
Gen 38:10; Gen 48:17; Num 11:10; 1Sam 8:6; 1Sam 18:8; 2Sam 11:27; 1Chr 21:7; Isa 59:15

eye, 77
Deut 21:24(2); Deut 21:26(2); Lev 21:20; Lev 24:20(2); Deut 7:16; Deut 13:8; Deut 15:9; Deut 19:13; Deut 19:21(3); Deut 25:12; Deut 28:54; Deut 28:56; Deut 32:10; Deut 34:7; Job 7:7; Job 7:8; Job 10:18; Job 13:1; Job 16:20; Job 17:2; Job 17:7; Job 20:9; Job 24:15(2); Job 28:7; Job 28:10; Job 29:11; Job 42:5; Ps 6:7; Ps 17:8; Ps 31:9; Ps 32:8; Ps 33:18; Ps 35:19; Ps 35:21; Ps 54:7; Ps 88:9; Ps 92:11; Ps 94:9; Pro 7:2; Pro 10:10; Pro 20:12; Pro 22:9; Pro 23:6; Pro 28:22; Pro 30:17; Eccl 1:8; Eccl 4:8; Isa 13:18; Isa 52:8(2); Isa 64:4; Jer 13:17; Lam 1:16(2); Lam 2:4; Lam 2:18; Lam 3:48; Lam 3:49; Lam 3:51; Ezek 5:11; Ezek 7:4; Ezek 7:9; Ezek 8:18; Ezek 9:5; Ezek 9:10; Ezek 16:5; Ezek 20:17; Mic 4:11; Zech 2:8; Zech 11:17(2)

eyebrows, 1
Lev 14:9

eyed, 1
Gen 29:17

eyes, 419
Gen 3:5; Gen 3:6; Gen 3:7; Gen 6:8; Gen 13:10; Gen 13:14; Gen 16:4; Gen 16:5; Gen 18:2; Gen 19:8; Gen 20:16; Gen 21:19; Gen 22:4; Gen 22:13; Gen 24:63; Gen 24:64; Gen 27:1; Gen 30:27; Gen 30:41; Gen 31:10; Gen 31:12; Gen 31:40; Gen 33:1; Gen 33:5; Gen 34:11; Gen 37:25; Gen 39:7; Gen 41:37(2); Gen 42:24; Gen 43:29; Gen 44:21; Gen 45:12(2); Gen 46:4; Gen 47:19; Gen 48:10; Gen 49:12; Gen 50:4; Deut 5:21(2); Deut 8:26; Deut 13:9; Deut 13:16; Deut 14:10; Deut 24:17; Lev 4:13; Lev 20:4; Lev 26:16; Num 5:13; Num 10:31; Num 11:6; Num 15:39; Num 16:14; Num 20:8; Num 20:12; Num 22:31; Num 24:2; Num 24:3; Num 24:4; Num 24:15; Num 24:16; Num 27:14; Deut 1:30; Deut 3:21; Deut 3:27(2); Deut 4:3; Deut 4:9; Deut 4:19; Deut 4:34; Deut 6:8; Deut 6:22; Deut 7:19; Deut 9:17; Deut 10:21; Deut 11:7; Deut 11:12; Deut 11:18; Deut 12:8; Deut 13:18; Deut 14:1; Deut 16:19; Deut 21:7; Deut 24:1; Deut 28:31; Deut 28:32; Deut 28:34; Deut 28:65; Deut 28:67; Deut 29:2; Deut 29:3; Deut 29:4; Deut 34:4; Josh 5:13; Josh 23:13; Josh 24:7; Judg 16:21; Judg 16:28; Judg 17:6; Judg 19:17; Judg 21:25; Ruth 2:9; Ruth 2:10; 1Sam 2:33; 1Sam 3:2; 1Sam 4:15; 1Sam 6:13; 1Sam 11:2; 1Sam 12:3; 1Sam 12:16; 1Sam 14:27; 1Sam 14:29; 1Sam 20:3; 1Sam 20:29; 1Sam 24:10; 1Sam 25:8; 1Sam 26:21; 1Sam 26:24(2); 1Sam 27:5; 2Sam 6:20; 2Sam 12:11; 2Sam 13:34; 2Sam 15:25; 2Sam 18:24; 2Sam 19:27; 2Sam 22:28; 2Sam 24:3; 1Kgs 1:20; 1Kgs 1:48; 1Kgs 8:29; 1Kgs 8:52; 1Kgs 9:3; 1Kgs 10:7; 1Kgs 11:33; 1Kgs 14:4; 1Kgs 14:8; 1Kgs 15:5; 1Kgs 15:11; 1Kgs 16:25; 1Kgs 20:6; 1Kgs 22:43; 2Kgs 4:34(2); 2Kgs 4:35; 2Kgs 6:17(2); 2Kgs 6:20(2); 2Kgs 7:2; 2Kgs 7:19; 2Kgs 10:5; 2Kgs 10:30; 2Kgs 19:16; 2Kgs 19:22; 2Kgs 22:20; 2Kgs 25:7(2); 1Chr 13:4; 1Chr 17:17; 1Chr 21:16; 1Chr 21:23; 2Chr 6:20; 2Chr 6:40; 2Chr 7:15; 2Chr 7:16; 2Chr 9:6; 2Chr 14:2; 2Chr 16:9; 2Chr 20:12; 2Chr 21:6; 2Chr 29:6; 2Chr 29:8; 2Chr 34:28; Ezra 3:12; Ezra 9:8; Neh 1:6; Neh 6:16; Esth 8:5; Job 2:12; Job 3:10; Job 4:16; Job 7:8; Job 10:4; Job 11:4; Job 11:20; Job 14:3; Job 15:12; Job 16:9; Job 17:5; Job 19:27; Job 21:8; Job 21:20; Job 24:23; Job 27:19; Job 28:21; Job 29:15; Job 31:1; Job 31:7; Job 31:16; Job 32:1; Job 34:21; Job 36:7; Job 39:29; Job 40:24; Job 41:18; Ps 10:8; Ps 11:4; Ps 13:3; Ps 15:4; Ps 17:2; Ps 17:11; Ps 19:8; Ps 25:15; Ps 26:3; Ps 31:22; Ps 34:15; Ps 36:1; Ps 36:2; Ps 38:10; Ps 50:21; Ps 66:7; Ps 69:3; Ps 69:23; Ps 73:7; Ps 77:4; Ps 91:8; Ps 101:3; Ps 101:6; Ps 115:5; Ps 116:8; Ps 118:23; Ps 119:18; Ps 119:37; Ps 119:82; Ps 119:123; Ps 119:136; Ps 119:148; Ps 121:1; Ps 123:1; Ps 123:2(3); Ps 131:1; Ps 132:4; Ps 135:16; Ps 139:16; Ps 141:8; Ps 145:15; Pro 3:7; Pro 3:21; Pro 4:21; Pro 4:25; Pro 5:21; Pro 6:4; Pro 6:13; Pro 10:26; Pro 12:15; Pro 15:3; Pro 15:30; Pro 16:2; Pro 16:30; Pro 17:8; Pro 17:24; Pro 20:8; Pro 20:13; Pro 21:2; Pro 21:10; Pro 22:12; Pro 23:5; Pro 23:26; Pro 23:29; Pro 23:33; Pro 25:7; Pro 27:20; Pro 28:27; Pro 29:13; Pro 30:12; Pro 30:13; Eccl 2:10; Eccl 2:14; Eccl 5:11; Eccl 6:9; Eccl 8:16; Eccl 11:7; Eccl 11:9; Song 1:15; Song 4:1; Song 4:9; Song 5:12; Song 6:5; Song 7:4; Song 8:10; Isa 1:15; Isa 1:16; Isa 3:8; Isa 3:16; Isa 5:15; Isa 5:21; Isa 6:5; Isa 6:10(2); Isa 11:3; Isa 13:16; Isa 17:7; Isa 29:10; Isa 29:18; Isa 30:20; Isa 32:3; Isa 33:15; Isa 33:17; Isa 33:20; Isa 35:5; Isa 37:17; Isa 37:23; Isa 38:14; Isa 40:26; Isa 42:7; Isa 43:8; Isa 44:18; Isa 49:5; Isa 49:18; Isa 51:6; Isa 52:10; Isa 59:10; Isa 60:4; Isa 65:12; Isa 65:16; Isa 66:4; Jer 3:2; Jer 4:30; Jer 5:3; Jer 5:21; Jer 7:11; Jer 9:1; Jer 9:18; Jer 13:20; Jer 14:6; Jer 14:17; Jer 16:9; Jer 16:17(2); Jer 20:4; Jer 22:17; Jer 24:6; Jer 29:21; Jer 31:16; Jer 32:4(2); Jer 32:19; Jer 34:3(2); Jer 39:6; Jer 39:7; Jer 42:2; Jer 52:2; Jer 52:10; Jer 52:11; Lam 2:11; Lam 4:17; Lam 5:17; Ezek 1:18; Ezek 6:9; Ezek 8:5(2); Ezek 10:12; Ezek 12:2; Ezek 12:12; Ezek 18:6; Ezek 18:12; Ezek 18:15; Ezek 20:7; Ezek 20:8; Ezek 20:24; Ezek 21:6; Ezek 22:26; Ezek 23:16; Ezek 23:27; Ezek 23:40; Ezek 24:16; Ezek 24:21; Ezek 24:25; Ezek 33:25; Ezek 36:23; Ezek 37:20; Ezek 38:16; Ezek 38:23; Ezek 40:4; Ezek 44:5; Dan 8:3; Dan 8:5; Dan 8:21; Dan 9:18; Dan 10:5; Dan 10:6; Hos 13:14; Joel 1:16; Amos 9:4; Amos 9:8; Mic 7:10; Hab 1:13; Zeph 3:20; Hag 2:3; Zech 1:18; Zech 2:1; Zech 3:9; Zech 4:10; Zech 5:1; Zech 5:5; Zech 5:9; Zech 6:1; Zech 8:6(2); Zech 9:1; Zech 9:8; Zech 12:4; Zech 14:12; Mal 1:5

eye’s, 1
Deut 21:26

face, 9
Deut 10:5; Deut 10:15; Num 14:14(2); Num 22:5; Num 22:11; 1Kgs 20:38; 1Kgs 20:41; 2Kgs 9:30

fountain, 7
Gen 16:7(2); Deut 33:28; 1Sam 29:1; Neh 2:14; Neh 3:15; Neh 12:37

fountains, 3
Deut 8:7; 2Chr 32:3; Pro 8:28

furrows, 1
Hos 10:10

good, 4
2Sam 3:19; 2Sam 19:37; 2Sam 19:38; Jer 40:4

him, 1
2Sam 24:22

ill, 1
Jer 40:4

knowledge, 1
Num 15:24

look, 4
Esth 1:17; Ps 101:5; Pro 6:17; Pro 21:4

looketh, 1
Lev 13:12

looks, 3
Ps 18:27; Isa 2:11; Isa 10:12

me, 1
Ps 73:16

not, 1
1Sam 29:6

open, 1
Gen 38:14

openly, 1
Gen 38:21

person, 1
Job 22:29

please, 2
Deut 21:8; Num 23:27

pleased, 16
Gen 28:8; Gen 34:18; Gen 45:16; Num 24:1; Josh 22:30; Josh 22:33; 1Sam 18:20; 1Sam 18:26; 2Sam 3:36(2); 1Kgs 3:10; 1Kgs 9:12; 2Chr 30:4; Esth 1:21; Esth 2:4; Esth 2:9

pleaseth, 2
Gen 20:15; Esth 2:4

presence, 8
Gen 23:11; Gen 23:18; Deut 25:9; Jer 28:1; Jer 28:5(2); Jer 28:11; Jer 32:12

resemblance, 1
Zech 5:6

seem, 1
Gen 27:12

seemed, 4
Gen 29:20; 2Sam 3:19; Jer 18:4; Jer 27:5

seemeth, 14
Josh 9:25; Judg 10:15; Judg 19:24; 1Sam 1:23; 1Sam 3:18; 1Sam 11:10; 1Sam 14:36; 1Sam 14:40; 1Sam 18:23; 2Sam 10:12; 2Sam 15:26; 2Sam 18:4; Esth 3:11; Jer 26:14

sight, 215
Gen 18:3; Gen 19:19; Gen 21:11; Gen 21:12; Gen 32:5; Gen 33:8; Gen 33:10; Gen 33:15; Gen 38:7; Gen 39:4; Gen 39:21; Gen 47:25; Gen 47:29; Deut 3:21; Deut 4:30; Deut 7:20(2); Deut 9:8; Deut 11:3(3); Deut 12:36; Deut 15:26; Deut 17:6; Deut 19:11; Deut 33:12; Deut 33:13(2); Deut 33:16; Deut 33:17; Deut 34:9; Deut 40:38; Lev 10:19; Lev 13:5; Lev 13:37; Lev 20:17; Lev 25:53; Lev 26:45; Num 11:11; Num 11:15; Num 13:33(2); Num 19:5; Num 20:27; Num 25:6(2); Num 27:19; Deut 4:6; Deut 4:25; Deut 6:18; Deut 9:18; Deut 12:25; Deut 12:28; Deut 17:2; Deut 21:9; Deut 31:7; Deut 31:29; Deut 34:12; Josh 3:7; Josh 4:14; Josh 10:12; Josh 24:17; Judg 2:11; Judg 3:7; Judg 3:12(2); Judg 4:1; Judg 6:1; Judg 6:17; Judg 6:21; Judg 10:6; Judg 13:1; Ruth 2:2; Ruth 2:13; 1Sam 1:18; 1Sam 12:17; 1Sam 15:17; 1Sam 15:19; 1Sam 16:22; 1Sam 18:5(2); 1Sam 29:6; 1Sam 29:9; 2Sam 6:22; 2Sam 7:19; 2Sam 12:9; 2Sam 12:11; 2Sam 13:5; 2Sam 13:6; 2Sam 13:8; 2Sam 14:22; 2Sam 16:4; 2Sam 16:22; 2Sam 22:25; 1Kgs 11:6; 1Kgs 11:19; 1Kgs 11:38; 1Kgs 14:22; 1Kgs 15:26; 1Kgs 15:34; 1Kgs 16:7; 1Kgs 16:19; 1Kgs 16:30; 1Kgs 21:20; 1Kgs 21:25; 1Kgs 22:52; 2Kgs 1:13; 2Kgs 1:14; 2Kgs 3:2; 2Kgs 3:18; 2Kgs 8:18; 2Kgs 8:27; 2Kgs 12:2; 2Kgs 13:2; 2Kgs 13:11; 2Kgs 14:3; 2Kgs 14:24; 2Kgs 15:3; 2Kgs 15:9; 2Kgs 15:18; 2Kgs 15:24; 2Kgs 15:28; 2Kgs 15:34; 2Kgs 16:2; 2Kgs 17:2; 2Kgs 17:17; 2Kgs 18:3; 2Kgs 20:3; 2Kgs 21:2; 2Kgs 21:6; 2Kgs 21:15; 2Kgs 21:16; 2Kgs 21:20; 2Kgs 22:2; 2Kgs 23:32; 2Kgs 23:37; 2Kgs 24:9; 2Kgs 24:19; 1Chr 2:3; 1Chr 19:13; 1Chr 28:8; 1Chr 29:25; 2Chr 20:32; 2Chr 22:4; 2Chr 24:2; 2Chr 25:2; 2Chr 26:4; 2Chr 27:2; 2Chr 28:1; 2Chr 29:2; 2Chr 32:23; 2Chr 33:2; 2Chr 33:6; 2Chr 33:22; 2Chr 34:2; 2Chr 36:5; 2Chr 36:9; 2Chr 36:12; Neh 8:5; Esth 2:15; Esth 5:2; Esth 5:8; Esth 7:3; Job 15:15; Job 18:3; Job 19:15; Job 25:5; Ps 5:5; Ps 18:24; Ps 51:4; Ps 72:14; Ps 79:10; Ps 90:4; Ps 98:2; Ps 101:7; Ps 116:15; Pro 1:17; Pro 3:4; Isa 38:3; Isa 43:4; Jer 7:30; Jer 18:10; Jer 19:10; Jer 32:12; Jer 34:15; Jer 43:9; Jer 51:24; Ezek 4:12; Ezek 5:8; Ezek 5:14; Ezek 10:2; Ezek 10:19; Ezek 12:3(2); Ezek 12:4(2); Ezek 12:5; Ezek 12:6; Ezek 12:7; Ezek 16:41; Ezek 20:9; Ezek 20:14; Ezek 20:22(2); Ezek 21:23; Ezek 22:16; Ezek 28:18; Ezek 28:25; Ezek 36:34; Ezek 39:27; Ezek 43:11; Hos 2:10; Amos 9:3; Jonah 2:4; Mal 2:17

thee, 5
Gen 16:6; Num 22:34; Deut 15:18; 1Sam 24:4; 1Kgs 21:2

think, 2
Num 36:6; Zech 11:12

Thinkest, 2
2Sam 10:3; 1Chr 19:3

thought, 2
2Sam 13:2; 2Sam 19:18

to, 1
Gen 19:14

us, 1
2Sam 20:6

vile, 1
Deut 25:3

well, 17
Gen 24:13; Gen 24:16; Gen 24:29; Gen 24:30; Gen 24:42; Gen 24:43; Gen 24:45; Gen 45:16; Gen 49:22; Deut 1:23; Judg 14:3; Judg 14:7; 2Sam 17:4; 2Sam 19:6; Neh 2:13; Jer 39:12; Jer 40:4

wells, 1
Deut 15:27

whom, 1
Josh 24:15

you, 1
Esth 8:8

yourselves, 1
Gen 45:5Display settings Display settings
/ / 0.126 s.