SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
H5022 H5023 H5024 H5025 H5026         H5028H5029H5030H5031H5032

Cognate Strong's numbers: H5032, H4007, H5028, H5033

Strong: H5027
Word: נבט
Transliter: nâbaţ
Pronounc: naw-bat'
A primitive root; to scan that is look intently at; by implication to regard with pleasure favor or care: - (cause to) behold consider look (down) regard have respect see.
Strong: H5027 
נבט

Transliteration: Nabat
Phonetic: naw-bat'
Definition:
1) to look, regard
a) (Piel) to look
b) (Hiphil)
1. to look
2. to regard, show regard to, pay attention to, consider
3. to look upon, regard, show regard to

Origin:
TWOT entry: None
Part(s) of speech:
Strongs Nummer: H5027
Wort: נבט
er(15); sehen(10); nicht(8); schauen(8); sich(7); blicken(5); werden(2); ansehen(2); Er(1)
Strong: H5027
(nabát)
raíz primaria; examinar, i.e. mirar intencionalmente a; por impl. considerar con placer, favor o atención:- atender, considerar, contemplar, mirar, notar, observar, parecer, poner, ver.
----
Diccionario Chávez

נבט PIEL:
Mirar, observar (Isa 5:30). — Perf. נִבֵּט.
HIFIL:
1) Mirar (Gén 15:5).
2) Observar, obedecer (Sal 119:6).
3) Poner la mirada en, confiar (Isa 22:8).
4) Aceptar, mirar con aprobación (Isa 66:2; Amó 5:22).
5) Mirar, tener presente (Sal 74:20). — Perf. הִבִּיט; Impf. יַבִּיט; Impv. הַבֵּט, הַבִּיט; Inf. הַבִּיט; Suf. הַבִּיטָם; Part. מָבִּיט.
----
Diccionario Vine AT
nabat (נָבַט, H5027)
, «mirar, considerar, percibir, advertir». Este verbo se encuentra tanto en hebreo antiguo como moderno. Aparece alrecedor de 70 veces en el Antiguo Testamento. La primera mención está en Gén 15:5 donde tiene el sentido de «mirar bien», como cuando Dios ordena a Abraham: «Mira ahora a los cielos, y cuenta las estrellas».

Aunque nabat se usa comúnmente con la connotación física de «mirar» (Éxo 3:6), el vocablo se usa a menudo en un sentido figurado para indicar una percepción espiritual e interna. Es en este sentido que Dios dice a Samuel: «No mires su apariencia» (1Sa 16:7 rva ), cuando buscaba un rey entre los hijos de Jesé. La idea de «considerar» (basado en la intuición), se expresa en Isa 51:1-2 (rva ): «Mirad la roca de donde fuisteis cortados … Mirad a Abraham, vuestro padre». «Prestar atención» parece ser el significado de Isa 5:12 (rva ): «No consideran lo que Jehová ha realizado».
Hомер Стронга: H5027
Оригинал: נבט
Произношение: набат
Часть речи: Глагол
Этимология: a prim. корень - C(pi): взглянуть, посмотреть. E(hi): смотреть, взирать, обращать взор, увидеть.
Numéro de Strong: H5027
Mot: נבט  (nabat)
regarder, avoir les yeux sur, voir, apercevoir, prendre garde, faire attention, considérer, observer, avoir égard, contempler, plonger, tourner, porter les regards, jeter les yeux, visiter,à la vue, sous les yeux; 69
Strong: H5027
Word: נבט
nabat {naw-bat'}
字根型;動詞
➊看,觀看
ⓐ(Piel)看
ⓑ(Hiphil)①看 ○主詞為人○鷹伯39:29②(喻意)看待,注意,觀看,注視③主詞是耶和華
Strong: H5027
נָבַט (nâbaṭ) {naw-bat'}
נבט - nabat uma raiz primitiva ditat - 1282 v 1 olhar contemplar 1a piel olhar 1b hifil 1b1 olhar 1b2 contemplar mostrar consideracao a prestar atencao a considerar 1b3 considerar mostrar consideracao a


Webster Concordance (1833)
Strong: H5027
Transliter & Pronounc: nabat {naw-bat'}
Total Webster Occurrences: 69

about, 1
1Sam 17:42

back, 1
Gen 19:26

beheld, 3
Num 21:9; Num 23:21; Ps 102:19

behold, 9
Num 12:8; Job 36:25; Job 39:29; Ps 91:8; Ps 119:18; Isa 38:11; Lam 1:12; Lam 3:63; Hab 1:3

beholdest, 1
Ps 10:14

consider, 5
Ps 13:3; Isa 18:4; Lam 1:11; Lam 2:20; Lam 5:1

down, 2
Ps 80:14; Isa 63:15

look, 21
Gen 15:5; Gen 19:17; Deut 3:6; 1Sam 16:7; 1Kgs 18:43; 2Kgs 3:14; Job 35:5; Ps 22:17; Ps 84:9; Pro 4:25; Isa 8:22; Isa 22:8; Isa 42:18; Isa 51:1; Isa 51:2; Isa 51:6; Isa 66:2; Jonah 2:4; Hab 1:13; Hab 2:15; Zech 12:10

looked, 10
Deut 33:8; 1Sam 24:8; 1Kgs 18:43; 1Kgs 19:6; 1Chr 21:21; Job 6:19; Ps 34:5; Ps 142:4; Isa 22:11; Isa 63:5

lookest, 1
Hab 1:13

looketh, 4
Job 28:24; Ps 33:13; Ps 104:32; Isa 5:30

regard, 4
Isa 5:12; Lam 4:16; Amos 5:22; Hab 1:5

respect, 3
Ps 74:20; Ps 119:6; Ps 119:15

see, 4
1Sam 2:32; Ps 92:11; Ps 94:9; Isa 64:9Display settings Display settings