Catholic liturgical translationIsaiah - 59. chapter - Isaiah - chapter 59

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Hle, není krátká Hospodinova ruka, aby nemohla pomoci, ani nedoslýchavé jeho ucho, aby neslyšelo.2Ale vaše nepravosti jsou přehradou mezi vámi a vaším Bohem. Vaše hříchy vám skryly jeho tvář, proto nyní nechce slyšet.3Vaše ruce jsou totiž potřísněné krví, vaše prsty vinou. Vaše rty hovoří lež, váš jazyk mluví nepravost.4Nikdo nežaluje podle práva, nikdo nevede spor podle poctivosti; spoléhají na faleš a slibují klam; jsou těhotní týráním a rodí zločin.5Vysedávají hadí vejce, tkají pavučinová vlákna. Kdo jejich vejce pozře, umírá, z rozmáčklého vejce se vyplazí zmije.6Jejich pavučiny se nehodí za šat, jejich tkanivem se nelze odít; jejich dílo je zločin a na rukou jim lpí násilnictví.7Jejich nohy se honí za zlem, chvátají prolít nevinnou krev; jejich myšlenky jsou zhoubné, zpustošení a zkáza je na jejich cestách.8Cestu pokoje neznají, není právo v jejich stopách, stezky si kroutí ve svůj prospěch, kdo po nich chodí, nezná pokoj.9Proto se právo od nás vzdálilo, neproniká k nám spravedlnost; čekáme na světlo, a hle – temnoty, čekáme na úsvit – a chodíme v temnu. 10Hmatáme jak slepí po stěně a tápeme jako bez očí; v poledne klopýtáme jako za soumraku, v plném zdraví jsme jako mrtví. 11Všichni bručíme jako medvědi, vrkáme jako holubi; čekáme na právo, ale nepřichází, na spásu, ale vzdálila se od nás.12Ano, mnoho je našich nevěrností vůči tobě a žalují na nás naše hříchy. S námi jsou naše nevěrnosti a své nepravosti známe:13Hřešili jsme a lhali před Hospodinem, odpadli jsme od svého Boha, zvráceně a vzpurné jsme mluvili, v srdci i v slovech jsme měli lež.14Tak je potlačováno právo a spravedlnost stojí v dáli, neboť na veřejnosti klopýtá upřímnost a poctivost nemůže vejít.15A tak se zapomnělo na pravdu a olupován je ten, kdo se straní zla. Hospodin to viděl a nelíbilo se jeho očím, že zmizelo právo.16Když viděl, že se nikdo nehýbe, když užasl, že nikdo nezakročí, jeho rámě mu pomohlo, přispěla mu jeho spravedlnost.17Oblékl si spravedlnost jako pancíř, na hlavu si vzal přílbu spásy, oblékl si šat pomsty a zahalil se bojovým zápalem jak pláštěm.18Odplatí podle skutků: svým protivníkům hněvem, potupou svým nepřátelům, odplatí ostrovům.19Obyvatelé západu se budou bát Hospodinova jména, obyvatelé Východu jeho slávy, až přijde jako dravá řeka, kterou žene Hospodinův dech.20Tu přijde na Sión jako vykupitel i pro ty z Jakuba, kteří se vzdalují hříchu – pravil Hospodin.21To je má smlouva s nimi, pravil Hospodin: „Můj duch, který je na tobě, a má slova, která jsem vložil do tvých úst, nezmizí z tvých úst, ani z úst tvého potomstva, ani z úst potomstva tvého potomstva – pravil Hospodin – od tohoto času až navěky.“

Display settings Display settings יהוהיהוה