Чешский уче́бный перевод - 1Петра - 1. глава

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Чешский уче́бный перевод

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Гостевая книга

 

 

Гостевая книга 

 Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Чешский уче́бный перевод

изобразить примечания переводчиков

1Petr, apoštol Ježíše Krista, vyvoleným příchozím rozptýleným v Pontu, Galacii, Kappadokii, Asii a Bithynii, 2podle předzvědění Boha Otce v posvěcení Ducha k poslušnosti a pokropení krví Ježíše Krista. Kéž se vám rozhojní milost a pokoj! 3Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás podle svého velikého milosrdenství znovu zplodil k živé naději vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých, 4k dědictví nezničitelnému, neposkvrněnému a nevadnoucímu, uchovávanému v nebesích pro vás, 5kteří jste mocí Boží střeženi skrze víru k záchraně, která je připravena, aby byla zjevena v posledním čase. 6Proto jásáte, i když jste nyní nakrátko, je-li to nutné, zarmouceni rozličnými zkouškami, 7aby osvědčenost vaší víry, vzácnější než pomíjející zlato, jež je zkoušeno ohněm, byla nalezena k chvále, slávě a cti při zjevení Ježíše Krista. 8Ač jste ho neviděli, milujete ho; ačkoli ho ani nyní nevidíte, věříte v něho a jásáte nevýslovnou radostí, plnou slávy, 9docházejíce cíle své víry, záchrany duší. 10Tuto záchranu horlivě hledali a po ní pátrali proroci, kteří prorokovali o milosti pro vás připravené; 11zkoumali, na který nebo na jaký čas ukazoval Duch Kristův v nich, když předem svědčil o utrpeních určených Kristu a o velké slávě, která přijde po nich. 12Jim bylo zjeveno, že ne sami sobě, nýbrž vám sloužili těmi věcmi, které vám nyní byly oznámeny skrze ty, kteří vám přinesli evangelium v Duchu Svatém, poslaném z nebe, věcmi, do nichž andělé touží nahlédnout. 13Proto přepásejte bedra své mysli, buďte střízliví, dokonale upněte svou naději k milosti, která je vám přinášena ve zjevení Ježíše Krista.  14Jako poslušné děti se nepřizpůsobujte dřívějším žádostem, jako když jste byli v nevědomosti,  15ale podle toho Svatého, který vás povolal, se i vy staňte svatými v celém svém způsobu života. 16Vždyť je napsáno: ‚Buďte svatí, neboť já jsem svatý.‘ 17Jestliže vzýváte jako Otce toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho skutků, prožijte v bázni čas svého přebývání v cizině. 18Víte, že ze svého marného způsobu života, zděděného po otcích, jste byli vykoupeni ne pomíjejícími věcmi, stříbrem nebo zlatem, 19nýbrž drahou krví Krista jako beránka bez vady a bez poskvrny. 20On byl předem poznán před založením světa a byl na konci časů zjeven pro vás, 21kteří skrze něho věříte v Boha, jenž ho probudil z mrtvých a dal mu slávu, takže vaše víra i naděje se upíná k Bohu. 22Když jste poslušností pravdy skrze Ducha očistili své duše k bratrské lásce bez přetvářky, vroucně se navzájem milujte z čistého srdce. 23Vždyť jste se znovu narodili ne z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a na věčnost zůstávající slovo Boží. 24Neboť ‚každé tělo je jako tráva a všecka jeho sláva jako květ trávy. Uschne tráva, květ opadne, 25ale Pánovo slovo zůstává na věčnost‘ — to je to slovo, které vám bylo zvěstováno.


Карл Генрих Риегерс - нем. комментарии
(1-2) - Die bisherigen Briefe des Paulus waren teils an gewisse Gemeinden, teils an einzelne Personen gerichtet. Die Jetzt folgenden Briefe des Petrus, samt dem Brief des Jakobus und Judas, sind überhaupt an neu bekehrte Christen, in vielen Ländern hin und her zerstreut, gerichtet, und haben daher von Alters her den Namen der allgemeinen Briefe. Petrus der diesen ersten und zweiten Brief geschrieben hat, ist uns aus der evangelischen und apostolischen Geschichte als ein besonders gesegnetes Gefäß der Barmherzigkeit und Werkzeug der Gnade bekannt. Von der leiblichen Geburt her hieß er Simon, Jonas Sohn. Sein Bruder Andreas war nach ihrer beiderseitigen - aus der Predigt und Taufe des Johannes erreichten Erweckung das gesegnete Werkzeug, das ihn in die erste Bekanntschaft mit dem HErrn JEsu brachte, der ihm bei einem durchdringenden Anblick, womit Er ihn empfing, zum Zeugnis seines künftigen Rechts an ihn, und der Brauchbarkeit in seinem Reich, den Zunamen Kephas oder Petrus gab, Joh. 1:40-42 . Nachdem er einige Zeit mit Mehreren seines Gleichen in dieser Bekanntschaft mit JEsu stand, und in derselben so ab= und zuging, und durch Alles, was es dabei zu sehen und zu hören gab, in seinem Vertrauen zu JEsu gestärkt wurde so machte der reiche Fischzug, den ihm JEsus bescherte, vollends Gelegenheit, daß er bei dem nahen Licht der Herrlichkeit JEsu einen tiefen Blick in seine sündliche Unwürdigkeit tat. Und da fand ihn der liebe Heiland so auf den Grund hinein erweicht, daß Er ihn von nun an in seine unzertrennte Nachfolge berief, und darin ihn zu dem gesegneten Menschenfischer zu machen versprach, der er auch geworden ist, Luk. 5:10, Matth. 4:19 . Während dieser seiner Jüngerschaft zeigte sich an ihm eine besondere Lernbegierde, Freimütigkeit im Fragen und Antworten, befestigte Lust, JEsu anzuhangen. Er wurde auch bei manchen Gelegenheiten, neben den zwei Söhnen des Zebedäus, Johannes und Jakobus, einer besonderen Vertraulichkeit vom HErrn JEsu gewürdigt, und bei seinem abgelegten Bekenntnis: du bist Christus, des lebendigen GOttes Sohn, auf die gegenwärtige Gnade und Seligkeit, in die er durch GOttes Offenbarung zu stehen gekommen sei, und auf seine künftige Brauchbarkeit beim Bau der Gemeinde ansehnlich versiegelt, Matth. 16:16 . Gegen das Geheimnis des Kreuzes aber war er, wie seine übrigen Mitjünger, noch mit einem leidigen ärgernis behaftet, das ihm der Heiland gleich bei der ersten Verkündigung seines Leidens in einer sehr scharfen Bestrafung, Matth. 16:22-24 und da es näher hinzukam, in beweglichen Vorstellungen und Warnungen, Luk. 22:31-33; Matth. 26:31, 40 . zu erkennen gab; und da er sich darunter nicht genugsam beugte, so mußte er unter der dreimaligen Verleugnung seines HErrn in des Hohenpriesters Palast die Macht seines schwachen Fleisches über den willigen Geist so erfahren, daß es ihm nachmals viel bittere Tränen kostete. Unter der Hand des HErrn JEsus aber wurde auch dieser Fall zu einer Kur, und Petrus zum künftigen Stärken seiner - in Versuchung geratenen Brüder tüchtig gemacht, Matth. 26:72 . Wie ihn denn auch der HErr JEsus nach seiner Auferstehung in einer besonderen Erscheinung am Meer bei Tiberias wieder nachdrücklich zum Weiden seiner Schafe und Lämmer einsetzte, Joh. 21:16 . Und da nach der Himmelfahrt des HErrn JEsu bei dem gemeinschaftlichen Beisammensein und Erwarten des verheißenen Pfingstsegens die Namen der zwölf Apostel noch einmal, Apg. 1:13 , vorkommen, so hat Petrus darin wieder seinen ersten Platz, den er durch die ganze Evangelische Geschichte beständig behielt. Er hat auch bei Ersetzung der erledigten Stelle Judas Jscharioths, Apg. 1:15-22 und nachgehends beim Pfingstfest, Apg. 2:14 , ff., und weiterhin das Wort mit Segen geführt. Und bis in das zwölfte Kapitel der Apostelgeschichte finden sich meist Geschichten Petri, wie GOtt ihn zuerst unter die Beschneidung, und dann euch bei Kornelius, Apg. 10 , bei den Erstlingen aus den Heiden zu seinem Zeugen gebraucht habe, mit wie viel mächtigen Taten sein Zeugnis zu versiegeln ihm verliehen worden, und was ihm für eine wunderbare Rettung aus der Hand des Herodes widerfahren sei. Die letzte Meldung, die von Petrus in der Apostelgeschichte vorkommt, findet sich bei der Kirchenversammlung, Apg. 15:7 , wo er auch einen Vortrag tat und dadurch den für die Freiheit des Evangeliums so erwünschten Schluß beförderte. Die allerletzte Erwähnung aber, die von ihm in der Schrift geschieht, istGal. 2:11 , woselbst Paulus schreibt, er habe Petrus unter Augen widerstehen müssen, da er befunden, daß sein Beispiel zum Nachteil der aus den Heiden bekehrten Gläubigen hätte ausschlagen können. Sonst weiß man von ihm, daß er schon beim Eintritt in Christi Nachfolge eine Schwiegermutter hatte, und also verheiratet gewesen ist, wie ihn denn Paulus, 1. Kor. 9:5 , zu denen rechnet, die eine Schwester zum Weibe auch im Dienste des Evangeliums bei sich gehabt haben. Was man in der Römischen Kirche von seinem fünf und zwanzig Jahre lang geführten Bischofsamt in Rom, und damit gegründeten Römischen Stuhl vorgibt, samt allen daraus weiter gefolgerten Rechten und Ansehen, hat nicht nur in der Schrift, sondern auch in der alten Geschichte keinen Grund. Daß er aber nach Rom gekommen, und daselbst gekreuzigt worden sei, das hat das einstimmige Zeugnis der alten Kirchenlehrer für sich. Daß er aber auf Anderer Rat aus dem Gefängnis entflohen, und durch eine Erscheinung unseres HErrn JEsu Christi in dasselbe zurückgewiesen worden sei, nachgehends bei der wirklichen Kreuzigung verlangt habe, nicht in der Gestalt, wie sein HErr gelitten habe, sondern mit zur Erde gerichtetem Haupt gekreuzigt zu werden, hat auch keinen tüchtigen Zeugen im Altertum für sich. Gewisser ist, was darunter erfüllt worden, was ihm der Heiland Joh. 21:19 andeutete, mit welchem Tode er GOtt preisen würde. Diesen ersten Brief scheint Petrus nicht lange vor dem zweiten geschrieben zu haben, nach 2. Petr. 3:1 ; der andere aber ist deutlich bei herannahendem Ende seines Laufs geschrieben, in der Absicht, daß sie auch nach seinem Abschied ein gutes Angedenken hätten, 2. Petr. 1:12-15 . Der erste Brief ist in Babylonien geschrieben, 1. Petr. 5:13 , welchen Namen damals noch unterschiedliche Städte führten. Insgemein glaubt man, der Apostel habe sich damals in Chaldäa aufgehalten; von dort aus wenigstens kommen einem Reisenden die Länder in der Ordnung so vor, wie sie Petrus in der Aufschrift des Briefs setzt. Manche Gottesfürchtige aus selbigen Gegenden hatte Petrus schon bei seiner ersten Pfingstpredigt zu Zuhörern gehabt, Apg. 2:9 . Das Augenmerk des Apostels ging vorzüglich auf die in selbigen Gegenden von langem her zerstreuten Juden, so Viele ihrer nun zu dem Hirten und Bischof ihrer Seele sich hielten. Doch waren unter solchen aus der Judenschaft gesammelten Gemeinden immer auch viele aus dem Heidentum Bekehrte. Von der näheren Absicht bei diesem Brief zeugt er selbst 1. Petr. 5:12; 2. Petr. 3:1 , daß er sie in der angebotenen Gnade und in der ganzen Hoffnung ihres Herzens auf dieselbe stärke, unter manchen ihnen zugestoßenen Leiden sie tröste, und ihren lautern Sinn zum würdigen Wandel nach der Hoffnung ihres Berufs erwecke. Dabei sind denn Glaubenslehren, Hoffnungsgründe, Lebenspflichten so in einander geflochten, wie es nach dieser Absicht nötig war, Die Einteilung ergibt sich also überhaupt ihn Aufschrift, Kap. 1:1-2. Abhandlung, Kap. 1:3 bis Kap. 5:11. und Beschluß, Kap. 5:12-14

(1-2) - Die Aufschrift belehrt und, wer diesen Brief geschrieben; an wen er gerichtet, und wie diese nach ihrem äußerlichen und innerlichen Zustand anzusehen seien. O aus welcher Macht der Sünden, des Unglaubens, der Verführung, aber auch aus welcher Gemeinschaft der Schuld und Strafe reißt GOttes Auswahl heraus! Zu was für einem Aas ist der übrige Teil der jüdischen Nation geworden, Matth. 24:18 , da durch GOttes Auswahl das Salz herausgezogen war! Zu was für Gerichten reift aber auch unsere jetzige Welt! Wer kann GOtt genug danken, wenn Er ihn durch seine Erwählung und Beruf herausgebracht hat? Aber wie gern soll er auch mit allem übrigen, was ihn um seiner Pilgrimschaft und Zerstreuung hin und her betrifft, vorlieb nehmen. Die Gelegenheit wie das jüdische Volk in die Zerstreuung geraten, war etwas Gerichtliches doch brachte es GOtt nachgehends zu einer Brücke, auf welcher sich das Reich GOttes zu den Heiden wandte; und die in der Zerstreuung befindlichen Juden hatten auch wenigere Befestigungen wider das Evangelium vor sich, als die zu Jerusalem und im jüdischen Lande. Und damit wurde ihnen der Gehorsam des Glaubens erleichtert, und die Gottesfürchtigen aus den Heiden, die durch sie zwar Furcht des GOttes Israel gebracht waren, flossen auch im Glauben des Evangeliums leichter mit ihnen zusammen. Wenn man großen Gerichten GOttes entgegen sieht, wenn man aus dem Undank und Kaltsinn gegen das Evangelium Sorgen muß GOtt baue einmal mit uns ab wie mit dem Volk Israel, so ist das für alle in lebendiger Gemeinschaft mit dem HErrn JEsu stehende Herzen noch der einzige Trost, daß GOtt solche Gerichte zu anderwärtiger Aufnahme seines Reichs segnen wird. Um ihnen aber ihren gegenwärtigen Gnadenstand um so mehr zu aller Hochachtung zu empfehlen, so stellt er denselben als ein Werk vor, worin sich der Dreieinige GOtt von Anfang an herrlich bewiesen habe. Denn Alles, was ihnen schon widerfahren sei, und noch weiter bevorstehe, rühre von der Vorsehung und dem ewigen Vorsatz GOttes her. Der Geist GOttes aber habe sie diesen Liebessinn nicht nur wissen lassen, sondern ihre Herzen auch zur Annahme dieses heiligen Berufs geneigt; wodurch sie dann ein Eigentum des Sohnes GOttes geworden seien, indem sie Ihm im Glauben untertan, und durch sein Blut und dessen Besprengung zu allem priesterlichen Dienst und Aufwartung vor GOtt, auch zum künftigen unbefleckt erfunden werden vor Ihm ausgerüstet worden seien. Aus dieser über einen Gläubigen einmal aufgetanen Fülle fließt freilich viel Gnade und Friede. O GOtt! tue an mir und mit mir, was Dir gefällt, daß an mir viel tätiger Beweis sich finde, was für Reichtum und Schätze in Deinem Vorsatz, o Vater, in Deinem heiligen Ruf, o Geist der Gnade, in Deinem Blut der Besprengung, o Du zum ewigen Hohenpriester eingesetzter Sohn GOttes liegen!

(3-9) - Der Apostel rühmt mit einem - in das Lob GOttes sich ergießenden Herzen die große Gnade an, die ihnen widerfahren sei, nach welcher sie sich nun als Mitgenossen an der Trübsal, am Königreich, und an der Geduld JEsu ansehen dürfen, und an sich erfahren können, wie sich die Hoffnung der Herrlichkeit durch alle Trübsale mit der Geduld JEsu durchschlage. Darunter schließt sich, es schon auf, wie ihre Erwählung nach dem Vorsatz des Vaters, durch des Geistes heiligen Ruf zum Gehorsam und Unterwürfigkeit eingerichtet sei, in Allem dem Ebenbilde JEsu Christi ähnlich zu werden. Wie wir im Anfang eines Briefs oder einer Anrede sagen: es freut mich; ich habe mit Vergnügen gehört; so sagen die Apostel: Gelobt sei GOtt! Zum Beweis wie sie in Allem vor GOtt und aus GOtt reden und tun. Die Gläubigen voriger Zeit sagten : der GOtt Abrahams, der GOtt unserer Väter; jetzt heißt es : GOtt, der Vater unseres HErrn JEsu Christi, seitdem der HErr JEsus Seinen Gott auch zu unserm GOtt, Seinen Vater auch zu unserem Vater gemacht hat. GOtt ist JEsu Christi Vater, da Er Ihm als dem Sohn gegeben hat, das Leben zu haben in Ihm selbst. GOtt ist unser Vater, da er uns wiedergeboren hat, da Er uns in unserer großen Not mit Gnaden angesehen hat. Nach denn Vorsatz und Gnadenrat GOttes sind wir gleich bei der Auferstehung unseres HErrn JEsu Christi mit Ihm auferweckt, und in das himmlische Wesen versetzt, oder uns ist eine Hoffnung im Himmel beigelegt worden. Da uns aber dieser Vorgang im Evangelium gepredigt wurde, und der Heilige Geist Glauben in unserem Herzen gewirkt hat; so ist durch diese Kraft GOttes auch in uns eine so große Veränderung vorgegangen, als wie in einer Geburt; es ist ein inwendiger Mensch, ein neuer Mensch, ein Geist in uns aufgegangen, der Glaube und Hoffnung zu GOtt hat; und nun geht es als ein an einander hangen des Geschäft fort, uns zur Gleichförmigkeit mit dem Bilde unseres HErrn JEsu Christi nach seinem ganzen Lauf bis zu seiner Auferstehung und Eingang in die Herrlichkeit zu bringen. Von der Geburt ist die nächste Folge Kindschaft, und daran hängt Erbschaft. So bringt auch die Wiedergeburt Hoffnung auf ein Erbe, und zwar auf ein unvergängliches wegen seiner bleibenden Güter, auf ein unbeflecktes, da Niemand als die im Blut der Besprengung und durch denn Geist unseres GOttes Gereinigten dazu gelangen, auf ein unverwelkliches, das außer dem Umlauf der Eitelkeit gesetzt ist, darin Alles seine abwechselnde Zeit hat, und wir an nichts mit Festigkeit bleiben können; das aber wird behalten im Himmel wo weder Motten noch Rost fressen, wo keine Diebe nachgraben und stehlen. Und wie das Erbe behalten wird, so werden auch die Erben bewahrt. GOtt wendet seine ganze Macht daran, daß sie Niemand aus seiner Hand soll reißen können. Unser Glaube darf sich nur an diese starke Hand GOttes hinhängen, Der Glaube heißt aber V.2. ein Gehorsam, eine untertänige Hingabe an JEsum Christum. Wer sich von dieser abreißt, der reißt sich auch von der bewahrenden GOttes=Macht ab. Seit des Auferstehung JEsu Christi und seinem bald darauf erfolgten Eingang in die Herrlichkeit ist Alles in der Anstalt begriffen, auf Seine und unsere Offenbarung mit Ihm in der Herrlichkeit. O erwünschte Offenbarung der Kinder GOttes! Röm. 8:19. Jetzt ist es noch nicht erschienen, was wir sein werden,1. Joh. 3:2 . Auf diesem Kampfplatz der Sünde und der Gnade, auf diesem Läuterungsort der Auserwählten GOttes kann es nicht wohl anders sein, als daß es uns oft bange wird, aber wir verzagen doch nicht; daß man keinen Ausgang sieht, und am Ausgang fehlt es doch nicht; wobei sich bald der trotzige, bald der verzagte Teil unseres natürlichen Herzens verrät, bis GOtt das Licht wieder aus der Finsternis hervorruft, und der Glaube, der sich an das Wort der Verheißung und nach demselben an die angebotene Hoffnung hält, immer weitere Bewährung erlangt. Hierin geht es, wie es von Joseph, Ps. 105:19 , heißt: Sein Leib lag gefangen, bis daß sein Wort kam, und die Rede des HErrn ihn durch läuterte. Ohne ein im Herzen bewahrtes und bewegtes Wort GOttes kann Vieles über einen Menschen ergehen, und es läutert ihn weiter nicht. Aber wer einen unvergänglichen Samen der Wiedergeburt auf eine lebendige Hoffnung mit sich in das Leiden bringt, denn kann es läutern, wie es den Joseph geläutert hat, daß man sich eines Teils die unansehnlichen Umstände im äußern von der gefaßten Hoffnung im Innern nicht abbringen läßt, doch aber anderen Teils manche andere schmeichelhafte Umstände, die man sich noch hinzugedacht hat, aufgibt. O wie viel Verwunderung wird entstehen, wenn zuletzt GOtt die Seinen so mit Worten, mit Tat und mit dem wirklichen Erfolg zu Lob, Preis und Ehren setzen wird, Röm. 2:7-10 . So lange aber JEsu Christi Leben und Herrlichkeit noch in GOtt verborgen ist: so laß du dich es auch nicht befremden, daß du hier übel genannt und wenig erkannt bist. Laß dir an der großen Kraft des Evangeliums genügen, daß es gegen Einen, den man nie gesehen hat, doch so viel Glauben und Liebe in das Herz pflanzen kann. Das Ziel unseres verordneten Laufs, das daran hängende Kleinod, der Seelen Seligkeit, wird mit der Freiheit, Ihn zu sehen, wie Er ist, unaussprechliche und herrliche Freude genug bringen. Hallelujah!

(10-13) - Der Apostel erweckt sie noch weiter, die Gnade ihrer Zeit und die Einsicht in das Geheimnis Christi und dessen Ausführung auch an ihnen selbst um deswillen teuer zu achten, weil Propheten, ja selbst Engel in einer heiligen Begierde gestanden seien, und noch stehen, dasselbige einzusehen. Das Wort der Verheißung und also auch der Propheten gläubige Beschäftigung mit demselben ging freilich auf das gesamte Geheimnis GOttes und Christi, und auf alle darin liegenden Schätze der Weisheit; doch erweckte die davon abhängende Seligkeit der Menschen allermeist ihre Begierde. Jedes verheißene Gut und ein darnach ausgestreckter Sinn veranlaßt auch Anliegen und Nachfrage: wann es kommen werde? So ging es freilich auch bei den Propheten, und denen, die auf ihr Wort achteten; wie es noch jetzt bei Allen so ist, die auf das Reich GOttes warten. Am Worte GOttes ist immer zu unterscheiden der ganze, volle, und bis an das Ende hinausreichende Sinn, den GOtt darin gelegt hat; dasjenige, was man zu einer Zeit nach der andern davon erreicht, und davon, was auch Einer vor dem Andern zu seiner und Anderer Förderung im Glauben anwendet. Wer das bedenkt, der wird das Suchen und Forschen, auch so fern es auf Zeiten und auf die darein fallende Begebenheiten geht, nicht so leicht für Aberwitz, oder für Etwas an der Hauptsache des Christentums Hinderliches ausgeben. Wenn auch Etwas von Mutmaßungen mit unterläuft, die man hintennach um des Erfolges willen zurücknehmen muß, so verschlägt das nicht so viel. Es ist noch besser, als wenn man aus Trägheit und Gleichgültigkeit Alles liegen läßt, und zu gar keiner Begierde gereizt werden kann. Der Heiland hat bei seinen Jüngern und andern rechtschaffenen Seelen die Begierde nach seinem Reich und nach ihrem Los in demselben, wenn auch ihn ihren Begriffen etwas Irdisches mit unterlief, nie so getadelt, als wenn sie nicht genug Bedacht auf die so nötige Gemeinschaft seiner Leiden dabei genommen haben. Jetzt dringt man stark auf reine Begriffe vom Reich GOttes, merkt aber nicht, wie tief man in den irdischen Sinn, in die Begierde, hier seinen Teil dahin zu nehmen gerät, und darunter die Gemeinschaft der Leiden von sich schiebt. Darüber wird das Reich GOttes, und die Hoffnung auf dasselbige nur in das kalte Oberdach der Gedanken gesetzt, die Welt und ihre Liebe aber behält im Herzen die Oberhand und stärksten Einfluß in das Leben. Propheten haben in ihrem Teil an denn göttlichen Erscheinungen und Aussprüchen viel Vorzügliches gehabt, aber doch wohl gemerkt, daß das Bessere auf die zukünftige Gnade verspart sei, daher sie auch das zu sehen und zu hören verlangt haben, was mit derselben erst geoffenbart worden ist. Der Geist Christi war längst beschäftigt Christum in dem Wort der Verheißung zur Erwartung der Gläubigen vorzustellen, Ihn auch nach allen Kennzeichen kennbar zu machen besonders aber Leiden und Herrlichkeit in den ungetrennten Anblick zu bringen. Wem GOtt auch das schenkt, daß er lernt Leiden mit der Herrlichkeit zusammen reimen, und daß er sich also gern durch Leiden zur Herrlichkeit führen läßt, auch alle Hoffnung zur Herrlichkeit nur dazu anwendet daß er sich aus aller Verdrossenheit zum Leiden aufrafft, und unter Allem, was von Leiden an ihn kommt doch man Innern die Hoffnung zur Herrlichkeit nicht aufgibt, der hat Christi Sinn in seiner rechten Stärke. Unter GOttes gnädigem Darreichen, aber auch unter der Propheten ihrerseits angewendetem Forschen haben sie die gute Spur getroffen, daß sie sich zwar bei ihrem Teil Warten auch begnügen lassen konnten, die Güter selbst aber doch auf die Nachkommen anfbehalten werden. Daher man von prophetischen Wort auch nach geschehener Erfüllung, noch guten, in manchen Stücken erst den besten Gebrauch machen konnte. Eine heilige Wißbegierde in Sachen, das Reich GOttes betreffend, ist nicht nur Propheten, sondern auch selbst den Engeln wohlanständig. Propheten waren hauptsächlich auf die Erfüllung an Christo, seiner Person, Lehre, Leiden und Herrlichkeit begierig. Engel sind nun hauptsächlich auf die Predigt des Evangeliums durch den Heiligen Geist und deren Wirkung begierig, daß ihnen an der Gemeine Christi und deren Führung die manchfalti ge Weisheit GOttes kund werde. Aus diesem Allem gibt ihnen nun der Apostel unter dem Bild der zum Schaffen und ungehindertem Laufen umgürteten Lenden, eine solche Sammlung der inneren und äußeren Kräfte, und eine solche Richtung auf Eins an, wobei sie aller Nebenabsichten frei werden, daran sie sonst der Feind heben, und zum Leiden verdrossen machen könnte. Geegen die Versuchung aber, am guten Ausgang zu verzagen, gibt ihnen der Apostel eine völlige Hoffnung auf, die sich an die - durch JEsu Kommen in die Welt, Eingang durch das Leiden zur Herrlichkeit, bereitete Gnade hält, die auch nicht nachläßt, bis sie ihre Genadengenossen vor das Angesicht der Herrlichkeit GOttes mit Freuden stellen wird.

(14-21) - Der Apostel ermahnt sie, daß sie als gehorsame Kinder ihrem himmlischen Vater, der da heilig ist, Früchte der Heiligung bringen sollen, zum Erweis, wie die Erlösung unseres HErrn JEsu Christi an ihnen so gesegnet gewesen sei. Die innerste übergabe des Herzens an GOtt geht bei der gehorsamen Annahme seines Wortes der Wahrheit vor, aus dem man zu Seinem Kind wiedergeboren wird. Dies Innerste aber muß auch in das äußere geführt werden, sonst läuft man Gefahr, es unter eine Gleichstellung mit der Welt zu verbergen ; und das geht uns nach empfangenem besserem Licht nimmer so hin, wie zur Zeit der Unwissenheit, die GOtt übersehen hat. Jetzt wäre jedes Leben in der Lust eine Verleugnung eures Berufes, und ein Bruch in euren dazu gegebenen Gehorsam. In der Heiligkeit GOttes ist Beides begriffen, das, worin wir GOtt ähnlich und mit Ihm vereiniget sein sollen, und das, was den unendlichen Unterschied zwischen Ihm und uns ausmacht; mithin Alles, was bei uns den Grund zur reinen Furcht und zum zarten Vertrauen abgeben kann. Durch den Beruf, darin uns GOtt zu seinem Eigentum und Dienst auffordert, wird uns Beides nicht nur zu unserer Erkenntnis vorgehalten, sondern es liegt auch im Beruf die Kraft, daß Alles an uns so kann ausgeführt werden, und wir uns also heilig und abgesondert halten können von Allem dem, was nicht zur Gemeinschaft, Dienst und Anbetung GOttes taugt, und hingegen Ihm unsern Wandel zum Wohlgefallen darstellen als eine aus seinem Beruf erwachsene Frucht. Wie manche der vormaligen Verordnungen bei seinem Volk des Eigentums hat GOtt mit diesem Siegel bekräftiget: bin heilig; ich bin auch Der, der euch heiliget und absondert; achtet euch nun darnach. Das Anrufen geschieht nicht nur im Gebet, sondern auch in einem jeden andern Bekenntnis und Ruhm, darin man behauptet, an GOtt einen Vater zu haben. In der Unwissenheit meint ein Jeder etwas Eigenes zum Vorstand seiner Lüste zu haben, und beredet sich, GOtt werde sein, gleichwie er; aber bei der Bekehrung zum Licht lernt man GOtt als Den kennen, der ein recht Gericht richtet, und um keines Menschen willen Seiner Heiligkeit Etwas vergeben kann. Wir bloß nach dem äußerlichen urteilende Menschen müssen bei dem wunderlichen Gemenge, das sich in der Menschen Werken findet, oft sehr abwechselnde Gedanken von einander haben; in GOttes Augen aber ist jedes Menschen Tun und Lassen ein einiges zusammenhängendes Werk, entweder Gehorsam gegen den ununterbrochenen Zug GOttes oder aber ein Gewebe von Untreue und Falschheit der angebotenen Gnade auszuweichen, und seine Nahrung in der Eitelkeit zu suchen. Sonst weiset der Apostel auf völligen Glauben und Hoffnung: Dem ist aber die Furcht, mit welcher er uns unsern Wandel führen heißt, nicht entgegen. Denn die Furcht hat keinen Zweifel an der Gnade GOttes zum Grunde, sondern nur den Anblick solcher Hindernisse und Versuchungen, die uns gefährlich, und an der Erreichung dessen, was uns angeboten ist, hemmend werden könnten. Darum deutet der Apostel auch an, daß die Furcht meist in dieser Versuchungswüste und während der hiesigen Probezeit nötig sei. Das Gefährlichste für Jeden ist das, was sich von langem her durch vieljährige Gewohnheit bei ihm festgesetzt hat, zu was man auch noch jetzt durch Vieler ihren Vorgang und Beispiel gereizt wird, wovon auch der Schade nicht so groß in die Augen fällt, sondern sich erst in der Folge mehr offenbart, wie es beim eiteln Wandel von Vätern her ist. Darum zieht der Apostel gegen diesen behenden Feind unsere Erlösung und Loskaufung an, über deren GOtt halten, und auch uns mit Macht, darüber zu halten, ausrüsten werde, je größer der Aufwand ist, den Er sich's hat kosten lassen. GOtt hat Den, der von keiner Sünde wußte, für uns zur Sünde und Opferlamm gemacht. Wer nun die - an Diesem vorgenommene Verdammung der Sünde, dies Leiden des Gerechten für die Ungerechten aus dem Evangelio hört, und mit Beistimmung seines Gewissens gut heißt, sich dem - darunter auch über seinen alten Menschen und die in ihm wohnende Sünde ergangenen Gericht unterwirft, der findet daran eine Erlösung, eine Freiheit, die ihm sonst nichts verschaffen konnte. Darin liegt die heimliche Weisheit, die GOtt verordnet hat, zu unserer Seligkeit, daß Er uns durch das Evangelium und den darin verkündigten Wechsel dieses Gerechten mit uns Ungerechten den Haß wider sein Gericht benimmt, und uns der - im Evangelio geoffenbarten Gerechtigkeit damit untertänig macht, woran unsere Erlösung von der Eitelkeit hängt, in deren Alle bleiben, die nicht zu diesem Gehorsam gelangen. Das hat in der Vorhersehung und in der nachmaligen Ausführung ein Haupt Augenmerk von GOttes Regierung ausgemacht. GOttes Erweisungen in Wort und Werk haben auch einigen Glauben an GOtt gründen können ; aber die Führung seines Sohnes durch das Leiden zur Herrlichkeit gründet nun einen Glauben, der sich in die ganze Regierung GOttes finden, und unter Allem sich eines guten Ausgangs versehen kann. Durch die Auferweckung hat GOtt seinen Sohn aus dem Gericht genommen, und durch die Herrlichkeit hat Er ihm die Macht gegeben, nun den Segen seiner Erlösung im ganzen Reich GOttes auszubreiten. Darum haben wir aus der Auferstehung JEsu Christi Glauben, und aus seiner Herrlichkeit Hoffnung zu GOtt ; aus beidem also Zuversicht, GOtt werde nicht anders an uns handeln, als uns an seinem in die Welt gesandten Sohn und dessen ganzem Lauf vorgebildet sei. Nach GOttes Vorsatz sind wir ja schon als Glieder in Alles mit hineingerechnet, was an diesem unserm Haupt vorgegangen ist. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die Du mir gegeben hast, konnte unser lieber Heiland seinem himmlischen Vater sagen über Alle, die durch das Evangelium an Ihn glauben. O hilf, Christe, durch Dein Leiden dem erlöseten Geschlecht aus viel Trübsal zu den Freuden ; Du allein machst uns gerecht

(22-25) - Er zeigt ihnen wie auch die Gemeinschaft unter einander heilig, oder ihre Bruderliebe als aus dem Lebensfunken der Wiedergeburt aus GOtt herrührend, rechter Art sein soll. Wer ein wenig aus der Erfahrung weiß, was in der Gemeinschaft der Heiligen, zwischen wirklich redlichen, aber deswegen doch noch im Fleisch wohnenden Kindern GOttes vorkommt, oder was sich sonst zu einer - über dem himmlischen Beruf entstandenen Bekanntschaft schlagen kann, der wird dem lieben Apostel nicht genug für dies heilsame Salz danken können, das er uns in diesen Worten darreicht, eine Ouelle rein zu halten, daran so viel gelegen ist. Es lassen sich aber deswegen wirklich solche Worte zutreffender gebrauchen, wenn ein Umstand oder Notstand um den Weg ist, dahin sie gehören, als daß sich Alles in Begriffen auswickeln ließ, auf was sie gerichtet sind. Doch nur zu näherem Nachdenken Anlaß zu haben, merke man sich Folgendes: Eine Seele ist oder wird vielmehr keusch, wenn sie das Gute, des an ihr ist, aus der neuen Geburt durch den Glauben und Gehorsam der Wahrheit, niemalen zu Verläugnung oder Beschönung dessen, was noch ans der alten Geburt an ihr ist, und sich in seinen Geschäftigkeiten regt, mißbraucht, sondern vielmehr zur Erkenntniß, Bekenntniß, Abnahme und Vertilgung desselben, redlich anwendet. Es gibt aber eine Menge von Versuchungen, die der Keuschheit unserer Seele Abbruch tun, und dergleichen Befleckung uns anhängen können. Die stärkste Versuchung macht uns freilich unsere Eigenliebe, die nicht gern tief in der Erkenntnis unserer selbst gräbt, die dessen, was ihr von ihrer Gestalt im Spiegel gezeigt worden ist, schnell wieder vergessen kann. Darum stärkt man sich durch unrichtige Begriffe, die man sich vom Stande in der Gnade, vom Zugang zu GOtt dabei, macht. Besonders aber kann viel Unrichtiges in der Gemeinschaft unter einander sich anhängen, daß man ohne Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn JEsu Christo im Licht mehr auf die Gemeinschaft mit Kindern GOttes und ihren übungen hineinfällt, mehr an das Zeugnis, so man deshalb von Menschen hat, sich hängt, als an die Ehre, die von GOtt allein ist, eindringt daher auch Vieles ungeprüft von einander annimmt und nachmacht, ohne darauf zu sehen, ob es sich mit unserm Glauben vermengt. D arüber gibt es freilich viel, gefärbte oder heuchlerische Bruderliebe. Man gibt mit Worten, Bezeugen, Geschäftigkeit' Dienstfertigkeit mehr vor, als Grund dazu da ist ; und man bestreicht Unarten, die wirklich da sind, und die man mit Gehorsam der Wahrheit bestreiten und abtun könnte, mit diesem Anstrich der Liebe und mit dem davon gesuchten Ruhm. O darum machet keusch eure Seelen, haltet sie dazu an, nirgends keine geteilte Liebe, nichts Vermengtes zu haben, mit dem Guten nicht das Böse zu behaupten, sondern anzugreifen, und zu vertilgen. Denn Sonst heißt es kein Ge horsam der Wahrheit durch den Geist, sonst läßt man der Wahrheit und dem darunter geschäftigen Geist die Freiheit nicht, ihr Werk zu haben, sondern hält sie durch dergleichen Hang zur Ungerechtigkeit und Unreinigkeit gewaltig auf. So aber gibt es erst eine ungefärbte Bruderliebe, wobei man nicht not hat, sich mehr anzumaßen, als da ist ; wobei man aber auch das Fleisch und sein Geschäft nicht zum übertünchen verlangt, sondern sich in redlichem Streit dagegen antreffen läßt. Alle diese Zucht, die man sich anlegen muß, entleidet uns die Liebe in der Gemeinschaft der Heiligen nicht. Man findet dabei nur daß man sich es nicht wie ein Spielwerk und Tändelei nach Art der Weltfreundschaften vorstellen darf. Je mehr aber einmal Kraft aus der Wahrheit darein gekommen ist, je brünstiger und unanstößiger aus reinem Herzen kann es dabei hergehen. Freilich muß zu Allem der Grund in der Wiedergeburt wohl gelegt sein. Die Probe, ob die Liebe zu Kindern GOttes rechter Art sei, muß von der Liebe zum gemeinschaftlichen Vater hergenonmmen werden ; und die zeigt sich in der Aufnahme und Bewahrung seines Worts in unsern Herzen, und in dem Trieb und Wachstun, so man demselbigen in all unserm Tun und Lassen einräumt. Dieser unvergängliche Same bringt auch eine unvergängliche Ehre der Kindschaft und Erbschaft GOttes über uns, und fördert den, der ihn ben sich zur Frucht kommen läßt, zumal ewiglichen: Wohlbleiben. Fleisch hat freilich auch eine Kraft, aus sich etwas zu zeugen und zum gebären, und damit seine Vorzüge fortzupflanzen; aber was es darunter von der Hand seines lebendigen Schöpfers Blühendes hat, das ist gar kurz und vergänglich. Was man auch für das Vorzüglichste daran in Gaben des Leibes, Lebens, Gesundheit, oder in Gütern des Glücks rechnen könnnte, das ist unter manchen frühern Heimsuchung,en Ps. 39:12 , oder wenigstens im Tode ganz hinfällig. Des HErrn Wort aber der daraus gezeugte Geist, und was eben an einen Jeden aus der neuen Geburt ist durch den Glauben an des HErrn Wort, bleibt in Ewigkeit; mund was alle Ewigkeiten mit sich bringe,n, wird zu lauter Bestätigung dieses Worts dienen ; alle auf dies Wort gefaßte Hoffnung wird zu ewiger Freude werden. Hab' ich bisher etwas geliebet, das mir hat Zeit und Kraft verzehrt, fo bin ich weiter nicht betrübet, wenn mir wird der Genuß verwehrt.


Display settings Display settings JehošuaJehošua