Czech Study Bible Translation (CZ)Εβραίους - 1. κεφάλαιο - Εβραίους - κεφάλαιο 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Βιβλίο Επισκεπτών

 

 

Βιβλίο Επισκεπτών 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

Απόκρυψη σημειώσεις μεταφραστές

1Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům v prorocích; 2na konci těchto dnů k nám promluvil v Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož učinil i věky. 3On je září jeho slávy a otiskem jeho podstaty, všechno nese svým mocným slovem. Když skrze sebe vykonal očištění od našich hříchů, posadil se po pravici Majestátu na výsostech. 4Stal se tím vznešenější nad anděly, čím význačnější jméno dědičně obdržel. 5Neboť kterému z andělů kdy řekl: ‚Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil‘? A opět: ‚Já mu budu otcem a on mi bude synem‘? 6A opět, když uvádí Prvorozeného do světa, praví: ‚Ať se mu pokloní všichni andělé Boží.‘ 7O andělech sice říká: ‚On činí své anděly závany větru a své služebníky plamenem ohně,‘ 8avšak o Synovi: ‚Tvůj trůn, Bože, je na věky věků a žezlo přímosti je žezlem tvého království. 9Miloval jsi spravedlnost a nenáviděl nepravost; proto pomazal tě, Bože, Bůh tvůj olejem veselí nad tvé společníky.‘ 10A: ‚Ty, Pane, jsi na počátku založil zemi a nebesa jsou dílem tvých rukou. 11Ona pominou, ty však zůstáváš; všechna jako roucho zestárnou 12a jako plášť je svineš, jako roucho budou i proměněna. Ty však jsi stále tentýž a tvá léta nepominou.‘ 13A kterému z andělů kdy řekl: ‚Seď po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou‘? 14Což nejsou oni všichni služební duchové, posílaní k službě kvůli těm, kdo mají dostat do dědictví záchranu?


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Εβρ. 1:1 Christ in these last times coming to us from the Father,
Εβρ. 1:4 is preferred above the angels, both in person and office.
at.
Γέν. 3:15 Γέν. 6:3 Γέν. 6:13 - Γέν. 6:22 Γέν. 8:15 - Γέν. 8:19 Γέν. 9:1 - Γέν. 9:17 Γέν. 12:1 - Γέν. 12:3 Γέν. 26:2 - Γέν. 26:5 Γέν. 28:12 - Γέν. 28:15 Γέν. 32:24 - Γέν. 32:30 Γέν. 46:2 - Γέν. 46:4 Έξ. 3:1 - Έξ. 3:22 Λουκ. 24:27 Λουκ. 24:44 Πράξ. 28:23 1Πέτ. 1:10 - 1Πέτ. 1:12 2Πέτ. 1:20 2Πέτ. 1:21
in.
Αρ. 12:6 - Αρ. 12:8 Ιωήλ 2:28
the fathers.
Λουκ. 1:55 Λουκ. 1:72 Ιωάν. 7:22 Πράξ. 13:32

 2   these.
Γέν. 49:1 Αρ. 24:14 Δευτ. 4:30 Δευτ. 18:15 Δευτ. 31:29 Ησ. 2:2 Ιερ. 30:24 Ιερ. 48:47 Ιεζ. 38:16 Δαν. 2:28 Δαν. 10:14 Ωσ. 3:5 Μιχ. 4:1 Πράξ. 2:17 Γαλ. 4:4 Εφεσ. 1:10 2Πέτ. 3:3 Ιούδ. 1:18
spoken.
Εβρ. 1:5 Εβρ. 1:8 Εβρ. 2:3 Εβρ. 5:8 Εβρ. 7:3 Ματθ. 3:17 Ματθ. 17:5 Ματθ. 26:63 Μάρκ. 1:1 Μάρκ. 12:6 Ιωάν. 1:14 Ιωάν. 1:17 Ιωάν. 1:18 Ιωάν. 3:16 Ιωάν. 15:15 Ρωμ. 1:4
appointed.
Εβρ. 2:8 Εβρ. 2:9 Ψαλ. 2:6 - Ψαλ. 2:9 Ησ. 9:6 Ησ. 9:7 Ησ. 53:10 - Ησ. 53:12 Ματθ. 21:38 Ματθ. 28:18 Ιωάν. 3:25 Ιωάν. 13:3 Ιωάν. 16:15 Ιωάν. 17:2 Πράξ. 10:36 Ρωμ. 8:17 1Κορ. 8:6 1Κορ. 15:25 - 1Κορ. 15:27 Εφεσ. 1:20 - Εφεσ. 1:23 Φιλ. 2:9 - Φιλ. 2:11 Κολ. 1:17 Κολ. 1:18
by whom.
Παρ. 8:22 - Παρ. 8:31 Ησ. 44:24 Ησ. 45:12 Ησ. 45:18 Ιωάν. 1:3 1Κορ. 8:6 Εφεσ. 3:9 Κολ. 1:16 Κολ. 1:17

 3   the brightness.
Ιωάν. 1:14 Ιωάν. 14:9 Ιωάν. 14:10 2Κορ. 4:6
image.
2Κορ. 4:4 Κολ. 1:15 Κολ. 1:16
upholding.
Ψαλ. 75:3 Ιωάν. 1:4 Κολ. 1:17 Αποκ. 4:11
the word.
Εκκλ. 8:4 Ρωμ. 1:16 2Κορ. 4:7
by himself.
Εβρ. 7:27 Εβρ. 9:12 - Εβρ. 9:14 Εβρ. 9:16 Εβρ. 9:26 Ιωάν. 1:29 1Ιωάν. 1:7 1Ιωάν. 3:5
sat.
Εβρ. 4:14 Εβρ. 8:1 Εβρ. 10:12 Εβρ. 12:2 Ψαλ. 110:1 Ματθ. 22:24 Μάρκ. 16:19 Λουκ. 20:42 Λουκ. 20:43 Πράξ. 2:33 Πράξ. 7:56 Ρωμ. 8:34 Εφεσ. 1:20 - Εφεσ. 1:22 Κολ. 3:1 1Πέτ. 1:21 1Πέτ. 3:22 Αποκ. 3:21
Majesty.
1Χρ. 29:11 Ιώβ 37:22 Μιχ. 5:4 2Πέτ. 1:16 Ιούδ. 1:25

 4   so.
Εβρ. 1:9 Εβρ. 2:9 Εφεσ. 1:21 Κολ. 1:18 Κολ. 2:10 2Θεσ. 1:7 1Πέτ. 3:22 Αποκ. 5:11 Αποκ. 5:12
by.
Ψαλ. 2:7 Ψαλ. 2:8 Φιλ. 2:9 - Φιλ. 2:11

 5   Thou.
Εβρ. 5:5 Ψαλ. 2:7 Πράξ. 13:33
I will.
2Σαμ. 7:14 1Χρ. 17:13 1Χρ. 22:10 1Χρ. 28:6 Ψαλ. 89:26 Ψαλ. 89:27

 6   And again, etc. or, When he bringeth again. the first-begotten.
Εβρ. 1:5 Παρ. 8:24 Παρ. 8:25 Ιωάν. 1:14 Ιωάν. 1:18 Ιωάν. 3:16 Ρωμ. 8:29 Κολ. 1:15 Κολ. 1:18 1Ιωάν. 4:9 Αποκ. 1:5
And let.
Δευτ. 32:43
*Sept:
Εβρ. 1:6 Ψαλ. 97:7 Λουκ. 2:9 - Λουκ. 2:14 1Πέτ. 3:22 Αποκ. 5:9 - Αποκ. 5:12

 7   of. Gr. unto. Who.
Εβρ. 1:14 2Βασ. 2:11 2Βασ. 6:17 Ψαλ. 104:4 Ησ. 6:2
*He
Εβρ. 1:7 Ιεζ. 1:13 Ιεζ. 1:14 Δαν. 7:10 Ζαχ. 6:5

 8   Thy throne.
Ψαλ. 45:6 Ψαλ. 45:7
O God.
Εβρ. 3:3 Εβρ. 3:4 Ησ. 7:14 Ησ. 9:6 Ησ. 9:7 Ησ. 45:21 Ησ. 45:22 Ησ. 45:25 Ιερ. 23:6 Ωσ. 1:7 Ζαχ. 13:9 Μαλ. 3:1 Ματθ. 1:23 Λουκ. 1:16 Λουκ. 1:17 Ιωάν. 10:30 Ιωάν. 10:33 Ιωάν. 20:28 Ρωμ. 9:5 1Τιμ. 3:16 Τίτ 2:13 Τίτ 2:14 1Ιωάν. 5:20
for.
Ψαλ. 145:13 Ησ. 9:7 Δευτ. 2:37 Δευτ. 7:14 1Κορ. 15:25 2Πέτ. 1:11
a sceptre.
2Σαμ. 23:3 Ψαλ. 72:1 - Ψαλ. 72:4 Ψαλ. 72:7 Ψαλ. 72:11 - Ψαλ. 72:14 Ψαλ. 99:4 Ησ. 9:7 Ησ. 32:1 Ησ. 32:2 Ιερ. 23:5 Ιερ. 38:15 Ζαχ. 9:9
righteousness. Gr. rightness. or, straightness.


 9   loved.
Εβρ. 7:26 Ψαλ. 11:5 Ψαλ. 33:5 Ψαλ. 37:28 Ψαλ. 40:8 Ψαλ. 45:7 Ησ. 61:8
hated.
Ψαλ. 119:104 Ψαλ. 119:128 Παρ. 8:13 Άμ. 5:15 Ζαχ. 8:17 Ρωμ. 12:9 Αποκ. 2:6 Αποκ. 2:7 Αποκ. 2:15
thy God.
Ψαλ. 89:26 Ιωάν. 20:17 2Κορ. 11:31 Εφεσ. 1:3 1Πέτ. 1:3
anointed.
Ψαλ. 2:2 Ψαλ. 2:6
*marg:
Εβρ. 1:9 Ψαλ. 89:20 Ησ. 61:1 Λουκ. 4:18 Ιωάν. 1:41 Ιωάν. 3:34 Πράξ. 4:27 Πράξ. 10:38
oil.
Ψαλ. 23:5 Ησ. 61:3 Ρωμ. 15:13 Γαλ. 5:22
thy fellows.
Εβρ. 2:11 1Κορ. 1:9 1Ιωάν. 1:3

 10   Thou.
Ψαλ. 102:25 - Ψαλ. 102:27
in.
Γέν. 1:1 Ιωάν. 1:1 - Ιωάν. 1:3 Αποκ. 3:14
hast.
Παρ. 8:29 Ησ. 42:5 Ησ. 48:13 Ησ. 51:13 Ιερ. 32:17 Ζαχ. 12:1
the works.
Δευτ. 4:19 Ψαλ. 8:3 Ψαλ. 8:4 Ψαλ. 19:1 Ησ. 64:8

 11   shall perish.
Εβρ. 12:27 Ησ. 34:4 Ησ. 65:17 Ματθ. 24:35 Μάρκ. 13:31 Λουκ. 21:33 2Πέτ. 3:7 - 2Πέτ. 3:10 Αποκ. 20:11 Αποκ. 21:1
thou.
Ψαλ. 10:16 Ψαλ. 29:10 Ψαλ. 90:2 Ησ. 41:4 Ησ. 44:6 Αποκ. 1:11 Αποκ. 1:17 Αποκ. 1:18 Αποκ. 2:8
shall wax.
Ησ. 50:9 Ησ. 51:6 Ησ. 51:8

 12   but.
Εβρ. 13:8 Έξ. 3:14 Ιωάν. 8:58 Ιακ. 1:17
and thy.
Ψαλ. 90:4

 13   to.
Εβρ. 1:5
Sit.
Εβρ. 1:3 Εβρ. 10:12 Ψαλ. 110:1 Ματθ. 22:44 Μάρκ. 12:36 Λουκ. 20:42 Πράξ. 2:34 - Πράξ. 2:36 Πράξ. 7:55
until.
Ψαλ. 21:8 Ψαλ. 21:9 Ψαλ. 132:18 Ησ. 63:3 - Ησ. 63:6 Λουκ. 19:27 1Κορ. 15:25 1Κορ. 15:26 Αποκ. 19:11 - Αποκ. 19:21 Αποκ. 20:15

 14   ministering.
Εβρ. 8:6 Εβρ. 10:11 Ψαλ. 103:20 Ψαλ. 103:21 Δαν. 3:28 Δαν. 7:10 Ματθ. 18:10 Λουκ. 1:19 Λουκ. 1:23 Λουκ. 2:9 Λουκ. 2:13 Πράξ. 13:2 Ρωμ. 13:6 Ρωμ. 15:16 Ρωμ. 15:27 2Κορ. 9:12 Φιλ. 2:17 Φιλ. 2:25
*Gr:
Εβρ. 1:14 1Βασ. 22:19 Ιώβ 1:6 Ψαλ. 103:20 Ψαλ. 103:21 Ψαλ. 104:4 Ησ. 6:2 Ησ. 6:3 Δαν. 7:10 Ματθ. 13:41 Ματθ. 13:49 Ματθ. 13:50 Λουκ. 1:19 2Θεσ. 1:7 Ιούδ. 1:14
sent.
Γέν. 19:15 Γέν. 19:16 Γέν. 32:1 Γέν. 32:2 Γέν. 32:24 Πράξ. 11:22 1Πέτ. 1:12 Αποκ. 5:6
minister.
Ψαλ. 34:7 Ψαλ. 91:11 Ψαλ. 91:12 Δαν. 6:22 Δαν. 9:21 - Δαν. 9:23 Δαν. 10:11 Δαν. 10:12 Ματθ. 1:20 Ματθ. 2:13 Ματθ. 24:31 Λουκ. 16:22 Πράξ. 5:19 Πράξ. 10:3 Πράξ. 10:4 Πράξ. 12:7 Πράξ. 12:23 Πράξ. 16:26 Πράξ. 27:23
heirs.
Εβρ. 6:12 Εβρ. 6:17 Ματθ. 25:34 Ρωμ. 8:17 Γαλ. 3:7 Γαλ. 3:9 Γαλ. 3:29 Εφεσ. 3:6 Τίτ 3:7 Ιακ. 2:5 1Πέτ. 1:4 1Πέτ. 3:7


Display settings Display settings JehošuaJehošua
/ / 0.281 s.
SOB - Έκδοση για κινητά τηλέφωνα | SOB - η παλαιά μορφή