Tchèque Etude traduction de la Bible (CZ)Troisième épître de Jean - 1. chapitre

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Tchèque Etude traduction de la Bible (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Livre d’or

 

 

Livre d’or 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Tchèque Etude traduction de la Bible (CZ)

afficher les notes de traducteurs

1Já starší milovanému Gaiovi, jehož miluji v pravdě. 2Milovaný, modlím se, abys ve všem prospíval a byl zdráv, tak jako prospívá tvá duše. 3Neboť jsem se velice zaradoval, když přicházeli bratři a vydávali svědectví o tom, že stojíš v pravdě, a o tom, jak chodíš v pravdě. 4Nemám větší radost, než když slyším, že mé děti chodí v pravdě. 5Milovaný, věrně činíš ve všem, co konáš pro bratry, a zvláště pro cizí. 6Oni vydali před církví svědectví o tvé lásce. Dobře učiníš, vypravíš-li je, jak je důstojno Boha. 7Neboť pro jeho jméno se vydali na cestu a od pohanů nic nepřijímají. 8My jsme povinni se takových ujímat, abychom se stávali spolupracovníky pro pravdu. 9Něco jsem již tomu sboru napsal, ale Diotrefés, který chce být první z nich, nás nepřijímá. 10Proto jestliže přijdu, připomenu jeho skutky, které činí, když nás pomlouvá zlými slovy, a že ani na tom nemá dost, ale sám bratry nepřijímá, a těm, kdo je chtějí přijmout, brání a vylučuje je ze sboru. 11Milovaný, nenapodobuj zlé, ale dobré. Kdo činí dobře, je z Boha; kdo činí zle, Boha neviděl. 12Demétriovi všichni vydali dobré svědectví, i sama pravda; i my mu vydáváme svědectví a víš, že naše svědectví je pravdivé. 13Měl bych ti ještě mnoho co napsat, ale nechci ti psát inkoustem a perem. 14Doufám však, že tě brzo uvidím a že budeme spolu mluvit tváří v tvář. 15Pokoj tobě. Pozdravují tě přátelé. Pozdravuj přátele, každého zvlášť!


Matthew Henry - Complete Commentary
 1   Here we see, I. The sacred penman who writes and sends the letter; not here indeed notified by his name, but a more general character: The elder, he that is so by years and by office; honour and deference are due to both. Some have questioned whether this were John the apostle or no; but his style and spirit seem to shine in the epistle. Those that are beloved of Christ will love the brethren for his sake. Gaius could not question from whom the letter came. The apostle might have assumed many more illustrious characters, but it becomes not Christ's ministers to affect swelling pompous titles. He almost levels himself with the more ordinary pastors of the church, while he styles himself the elder. Or, possibly, most of the extraordinary ministers, the apostles, were now dead, and this holy survivor would countenance the continued standing ministry, by assuming the more common title - the elder. The elders I exhort, who am also an elder, 1Pet 5:1.
II. The person saluted and honoured by the letter. The former is directed to an elect lady, this to a choice gentleman; such are worthy of esteem and value. He is notified, 1. By his name, - Gaius. We read of several of that name, particularly of one whom the apostle Paul baptized at Corinth, who possibly might be also the apostle's host and kind entertainer there (Roma 16:23); if this be not he, it is his brother in name, estate, and disposition. Then, 2. By the kind expressions of the apostle to him: The well-beloved, and whom I love in the truth. Love expressed is wont to kindle love. Here seems to be either the sincerity of the apostle's love or the religion of it. The sincerity of it: Whom I love in the truth, for the truth's sake, as abiding and walking in the truth as it is in Jesus. To love our friends for the truth's sake is true love, religious gospel love.
III. The salutation or greeting, containing a prayer, introduced by an affectionate compellation - Beloved, thou beloved one in Christ. The minister who would gain love must show it himself. Here is, 1. The apostle's good opinion of his friend, that his soul prospered. There is such a thing as soul-prosperity - the greatest blessing on this side heaven. This supposes regeneration, and an inward fund of spiritual life; this stock is increasing, and, while spiritual treasures are advancing, the soul is in a fair way to the kingdom of glory. 2. His good wish for his friend that his body may prosper and be in health as well as his soul. Grace and health are two rich companions; grace will improve health, health will employ grace. It frequently falls out that a rich soul is lodged in a crazy body; grace must be exercised in submission to such a dispensation; but we may well wish and pray that those who have prosperous souls may have healthful bodies too; their grace will shine in a larger sphere of activity.

 3   In these verses we have,
I. The good report that the apostle had received concerning this friend of his: The brethren came and testified of the truth that is in thee (3John 1:3), who have borne witness of thy charity before the church, 3John 1:6. Here we may see, 1. The testimony or thing testified concerning Gaius - the truth that was in him, the reality of his faith, the sincerity of his religion, and his devotedness to God; and this evinced by his charity, which includes his love to the brethren, kindness to the poor, hospitality to Christian strangers, and readiness to accommodate them for the service of the gospel. Faith should work by love; it gives a lustre in and by the offices of love, and induces others to commend its integrity. 2. The witnesses - brethren that came from Gaius testified and bore witness. A good report is due from those who have received good; though a good name is but a small reward for costly service, yet it is better than precious ointment, and will not be refused by the ingenuous and religious. 3. The auditory or judicatory before which the report and testimony were given - before the church. This seems to be the church at which the apostle now resided. What church this was we are not sure; what occasion they had thus to testify his faith and love before the church we cannot tell; possibly out of the fulness of the heart the mouth spoke; they could not but testify what they found and felt; possibly they would engage the church's prayer for the continued life and usefulness of such a patron, that he might prosper and be in health as his soul prospered.
II. The report the apostle himself gives of him, introduced by an endearing appellation again: Beloved, thou doest faithfully whatsoever thou doest to the brethren, and to strangers, 3John 1:5. 1. He was hospitable, good to the brethren, even to strangers; it was enough to recommend them to Gaius's house that they belonged to Christ. Or he was good to the brethren of the same church with himself, and to those who came from far; all who were of the household of faith were welcome to him. 2. He seems to have been of a catholic spirit; he could overlook the petty differences among serious Christians, and be communicative to all who bore the image and did the work of Christ. And, 3. He was conscientious in what he did: Thou doest faithfully (thou makest faithful work of) whatsoever thou doest; thou doest it as a faithful servant, and from the Lord Christ mayest thou expect the reward of the inheritance. Such faithful souls can hear their own praises without being puffed up; the commendation of what is good in us is designed, not for our pride, but for our encouragement to continue therein, and should be accordingly improved.
III. The apostle's joy therein, in the good report itself, and the good ground of it: I rejoiced greatly when the brethren came and testified, etc., 3John 1:3. I have no greater joy than to hear that my children walk in the truth, in the prescripts of the Christian religion. The best evidence of our having the truth is our walking in the truth. Good men will greatly rejoice in the soul-prosperity of others; and they are glad to hear of the grace and goodness of others. They glorified God in me. Love envieth not, but rejoiceth in the good name of other folks. As it is joy to good parents, it will be joy to good ministers, to see their children evidence their sincerity in religion, and adorn their profession.
IV. The direction the apostle gives his friend concerning further treatment of the brethren that were with him: Whom if thou bring forward on their journey, after a godly sort, thou shalt do well. It seems to have been customary in those days of love to attend travelling ministers and Christians, at least some part of their road, 1Cor 16:6. It is a kindness to a stranger to be guided in his way, and a pleasure to travellers to meet with suitable company: this is a work that may be done after a godly sort, in a manner worthy of God, or suitable to the deference and relation we bear to God. Christians should consider not only what they must do, but what they may do, what they may most honourably and laudably do: the liberal mind deviseth liberal generous things. Christians should do even the common actions of life and of good-will after a godly sort, as serving God therein, and designing his glory.
V. The reasons of this directed conduct; these are two: - 1. Because that for his name's sake these brethren went forth, taking nothing of the Gentiles. It appears thus that these were ministerial brethren, that they went forth to preach the gospel and propagate Christianity; possibly they might be sent out by this apostle himself: they went forth to convert the Gentiles; this was excellent service: they went forth for God and his name's sake; this is the minister's highest end, and should be his principal spring and motive, to gather and to build up a people for his name: they went forth also to carry a free gospel about with them, to publish it without charge wherever they came: Taking nothing of the Gentiles. These were worthy of double honour. There are those who are not called to preach the gospel themselves who may yet contribute to the progress of it. The gospel should be made without charge to those to whom it is first preached. Those who know it not cannot be expected to value it; churches and Christian patriots ought to concur to support the propagation of holy religion in the pagan countries; public spirits should concur according to their several capacities; those who are freely communicative of Christ's gospel should be assisted by those who are communicative of their purses. 2. We ought therefore to receive such, that we may be fellow-helpers to the truth, to true religion. The institution of Christ is the true religion; it has been attested by God. Those that are true in it and true to it will earnestly desire, and pray for, and contribute to, its propagation in the world. In many ways may the truth be befriended and assisted; those who cannot themselves proclaim it may yet receive, accompany, help, and countenance those who do.

 9   I. Here is a very different example and character, an officer, a minister in the church, less generous, catholic, and communicative than the private Christians. Ministers may sometimes be out-shone, out-done. In reference to this minister, we see,
1. His name - a Gentile name: Diotrephes, attended with an unchristian spirit.
2. His temper and spirit - full of pride and ambition: He loves to have the pre-eminence. This ferment sprang and wrought betimes. It is an ill unbeseeming character of Christ's ministers to love pre-eminence, to affect presidency in the church of God.
3. His contempt of the apostle's authority, and letter, and friends. (1.) Of his authority: The deeds which he doeth contrary to our appointment, prating against us with malicious words. Strange that the contempt should run so high! But ambition will breed malice against those who oppose it. Malice and ill-will in the heart will be apt to vent themselves by the lips. The heart and mouth are both to be watched. (2.) Of his letter: I wrote to the church (3John 1:9), namely, in recommendation of such and such brethren. But Diotrephes receiveth us not, admits not our letter and testimony therein. This seems to be the church of which Gaius was a member. A gospel church seems to be such a society as to which a letter may be written and communicated. Gospel churches may well expect and be allowed credentials with the strangers who desire to be admitted among them. The apostle seems to write by and with these brethren. To an ambitious aspiring spirit apostolical authority or epistle signifies but little. (3.) Of his friends, the brethren he recommended: Neither doth he himself receive the brethren, and forbiddeth those that would, and casteth them out of the church, 3John 1:10. There might be some differences or different customs between the Jewish and Gentile Christians. Pastors should seriously consider what differences are tolerable. The pastor is not at absolute liberty, nor lord over God's heritage. It is bad to do no good ourselves; but it is worse to hinder those who would. Church-power and church-censures are often abused. Many are cast out of the church who should be received there with satisfaction and welcome. But woe to those who cast out the brethren whom the Lord Christ will take into his own communion and kingdom!
4. The apostle's menace of this proud domineerer: Wherefore, if I come, I will remember his deeds which he doeth (3John 1:10), will remember to censure them. This seems to intimate apostolical authority. But the apostle seems not to hold an episcopal court, to which Diotrephes must be summoned; but he will come to take cognizance of this affair in the church to which it belongs. Acts of ecclesiastical domination and tyranny ought to be animadverted upon. May it be better agreed to whom that power belongs!
II. Here is counsel upon that different character, dissuasion from copying such a pattern, and indeed any evil at all: Beloved, follow not that which is evil, but that which is good, 3John 1:11. Imitate not such unchristian pernicious evil; but pursue the contrary good, in wisdom, purity, peace, and love. Caution and counsel are not needless to those who are good already. Those cautions and counsels are most likely to be accepted that are seasoned with love. Beloved, follow not that which is evil. To this caution and counsel a reason is respectively subjoined. 1. To the counsel: Follow that which is good; for he that doeth good (naturally and genuinely doeth good, as delighting therein) is of God, is born of God. The practice of goodness is the evidence of our filial happy relation to God. 2. To the caution: Follow not that which is evil, for he that doeth evil (with bent of mind pursues it) hath not seen God, is not duly sensible of his holy nature and will. Evil-workers vainly pretend or boast an acquaintance with God.

 12   Here we have, I. The character of another person, one Demetrius, not much known otherwise. But here his name will live. A name in the gospel, a fame in the churches, is better than that of sons and daughters. His character was his commendation. His commendation was, 1. General: Demetrius has a good report of all men. Few are well spoken of by all; and sometimes it is ill to be so. But universal integrity and goodness are the way to (and sometimes obtain) universal applause. 2. Deserved and well founded: And of the truth itself, 3John 1:12. Some have a good report, but not of the truth itself. Happy are those whose spirit and conduct commend them before God and men. 3. Confirmed by the apostle's and his friends' testimony: Yea, and we also bear record; and that with an appeal to Gaius's own knowledge: And you (you and your friends) know that our record is true. Probably this Demetrius was known to the church where the apostle now resided, and to that where Gaius was. It is good to be well known, or known for good. We must be ready to bear our testimony to those who are good: it is well for those who are commended when those who commend them can appeal to the consciences of those who know them most.
II. The conclusion of the epistle, in which we may observe, 1. The referring of some things to personal interview: I have many things to write, but I will not with ink and pen, but I trust I shall shortly see thee, 3John 1:13, 3John 1:14. Many things may be more proper for immediate communication than for letter. A little personal conference may spare the time, trouble, and charge, of many letters; and good Christians may well be glad to see one another. 2. The benediction: Peace be to you; all felicity attend you. Those that are good and happy themselves wish others so too. 3. The public salutation sent to Gaius: Our friends salute thee. A friend to the propagation of religion deserves a common remembrance. And these pious persons show their friendship to religion as well as to Gaius. 4. The apostle's particular salutation of the Christians in Gaius's church or vicinity: Greet thy friends by name. I doubt they were not very many who must be so personally saluted. But we must learn humility as well as love. The lowest in the church of Christ should be greeted. And those may well salute and greet one another on earth who hope to live together in heaven. And the apostle who had lain in Christ's bosom lays Christ's friends in his heart.
Display settings Display settings JehošuaJehošua