SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

King James Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

King James Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
H4682 H4683 H4684 H4685 H4686         H4688H4689H4690H4691H4692

Cognate Strong's numbers: H6673, H6725, H6680

Strong: H4687
Word: מצוה
Transliter: mitsvâh
Pronounc: mits-vaw'
From H6680; a command whether human or divine (collectively the Law): - (which was) commanded (-ment) law ordinance precept.
Strong: H4687 
מצוה

Transliteration: Mitsvah
Phonetic: mits-vaw'
Definition:
1) commandment
a) commandment (of man)
b) the commandment (of God)
c) commandment (of code of wisdom)

Origin: from H6680
TWOT entry: 1887b
Part(s) of speech: Noun Feminine
Strongs Nummer: H4687
Wort: מצוה
Gebot(169); gebieten(2)
Strong: H4687
(mitsvá)
de H6680; mandato, sea humano o divino (colect. la Ley):- estatuto, ley, mandamiento, mandar, mandato, mensaje, orden, palabra, precepto.
----
Diccionario Chávez

מִצְוָה
1) Mandato, mandamiento (1Re 2:43). — mitsvát anashím = mandamiento de hombres (Isa 29:13).
2) Obligación:
ve-heemádnu aléinu mitsvót = nos impusimos la obligación de (Neh 10:33/32). — Const. מִצְוַת; Pl. מִצְוֹת (= מִצְווֹת); Suf. מִצְוׄתָיו.
----
Diccionario Vine AT
mitswah (מִצְוָה, H4687)
, «mandamiento». Este nombre aparece 181 veces en el Antiguo Testamento. Se encuentra por primera vez en Gén 26:5 (rva ), donde mitswah es sinónimo de joq («estatuto») y de tôrah («ley»): «Porque Abraham obedeció mi voz y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis instrucciones».

En el Pentateuco, Dios es siempre el Dador del mitswah : «Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os mando hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y para que entréis y toméis posesión de la tierra que Jehová juró dar a vuestros padres. Acuérdate de todo el camino por donde te ha conducido Jehová tu Dios estos cuarenta años por el desierto, con el fin de humillarte y probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, y si guardarías sus mandamientos, o no» (Deu 8:1-2 rva ). El «mandamiento» puede ser una prescripción («haréis») o una proscripción («no haréis»). Los mandamientos se dieron al alcance del oído de los israelitas (Éxo 15:26; Deu 11:13), quienes los debían «hacer» (Lev 4:2á) y «guardar» (Deu 4:2; Sal 78:7). Cualquier incumplimiento significaría un rompimiento del pacto (Núm 15:31), transgresión (2Cr 24:20) y apostasía (1Re 18:18).
El plural de mitswah a menudo denota una recopilación de leyes impartidas por revelación divina. Son la «palabra» de Dios: «¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra» (Sal 119:9). También se les llama «mandamientos de Dios».
Fuera del Pentateuco hay «mandamientos» emitidos por reyes (1Re 2:43), padres (Jer 35:14), gente (Isa 29:13) y maestros de sabiduría (Pro 6:20; cf. 5:13). Solo un diez por ciento de todos los casos del término en el Antiguo Testamento pertenecen a esta categoría.

Las traducciones en la Septuaginta son: entole («mandamiento; orden») y prostagma («orden; mandamiento; mandato; requerimiento»).
Hомер Стронга: H4687
Оригинал: מִצְוָה
Произношение: мицва
Часть речи: Существительное женского рода
Этимология: от H6680 - заповедь, повеление, приказание, завещание;
LXX: G1785 (εντολη);
Синонимы: H1881 (דָּת‎), H2706 (חֹק‎), H4687 (מִצְוָה‎), H6490 (פִּקּוּדִים‎), H8451 (תּוֹרָה‎).
Numéro de Strong: H4687
Mot: מצוה  (mitsvah)
les commandements, le commandement, ordonnances, ordre, préceptes, la loi, ce qui était prescrit, ordonné, commandé ; 181
Strong: H4687
Word: מצוה
mitsvah {mits-vaw'}
源自H6680; 陰性名詞
➊命令
ⓐ(指人的)命令
ⓑ(指神的)誡命
ⓒ誡命(用於指智慧的法規)
Strong: H4687
מִצְוָה (mitsvâh) {mits-vaw'}
מצוה - mitsvah procedente de H6680 ditat - 1887b n f 1 mandamento 1a preceito de homem 1b o mandamento de deus 1c mandamento do codigo de sabedoria


King James Concordance
Strong: H4687
Transliter & Pronounc: mitsvah {mits-vaw'}
Total KJV Occurrences: 181

commanded, 2
2Chr 8:14; Neh 13:5

commandment, 43
Num 15:31; Deut 17:20; Deut 30:11; Josh 22:3; Josh 22:5; 1Sam 13:13; 1Kgs 2:43; 1Kgs 13:21; 2Kgs 17:34; 2Kgs 17:37; 2Kgs 18:36; 2Chr 8:13; 2Chr 8:15; 2Chr 14:4; 2Chr 19:10; 2Chr 24:21; 2Chr 29:15; 2Chr 29:25(2); 2Chr 30:6; 2Chr 30:12; 2Chr 35:10; 2Chr 35:15; 2Chr 35:16; Ezra 10:3; Neh 11:23; Neh 12:24; Neh 12:45; Esth 3:3; Job 23:12; Ps 19:8; Ps 119:96; Pro 6:20; Pro 6:23; Pro 13:13; Pro 19:16; Eccl 8:5; Isa 36:21; Jer 35:14; Jer 35:16; Jer 35:18; Mal 2:1; Mal 2:4

commandments, 130
Gen 26:5; Exod 15:26; Exod 16:28; Exod 20:6; Exod 24:12; Lev 4:2; Lev 4:13; Lev 4:22; Lev 4:27; Lev 5:17; Lev 22:31; Lev 26:3; Lev 26:14; Lev 26:15; Lev 27:34; Num 15:22; Num 15:39; Num 15:40; Num 36:13; Deut 4:2; Deut 4:40; Deut 5:10; Deut 5:29; Deut 5:31; Deut 6:1; Deut 6:2; Deut 6:17; Deut 6:25; Deut 7:9; Deut 7:11; Deut 8:1; Deut 8:2; Deut 8:6; Deut 8:11; Deut 10:13; Deut 11:1; Deut 11:8; Deut 11:13; Deut 11:22; Deut 11:27; Deut 11:28; Deut 13:4; Deut 13:18; Deut 15:5; Deut 19:9; Deut 26:13(2); Deut 26:17; Deut 26:18; Deut 27:1; Deut 27:10; Deut 28:1; Deut 28:9; Deut 28:13; Deut 28:15; Deut 28:45; Deut 30:8; Deut 30:10; Deut 30:16; Deut 31:5; Josh 22:5; Judg 2:17; Judg 3:4; 1Kgs 2:3; 1Kgs 3:14; 1Kgs 6:12; 1Kgs 8:58; 1Kgs 8:61; 1Kgs 9:6; 1Kgs 11:34; 1Kgs 11:38; 1Kgs 14:8; 1Kgs 18:18; 2Kgs 17:13; 2Kgs 17:16; 2Kgs 17:19; 2Kgs 18:6; 2Kgs 23:3; 1Chr 28:7; 1Chr 28:8; 1Chr 29:19; 2Chr 7:19; 2Chr 17:4; 2Chr 24:20; 2Chr 31:21; 2Chr 34:31; Ezra 7:11; Ezra 9:10; Ezra 9:14; Neh 1:5; Neh 1:7; Neh 1:9; Neh 9:13; Neh 9:16; Neh 9:29; Neh 9:34; Neh 10:29; Ps 78:7; Ps 89:31; Ps 112:1; Ps 119:6; Ps 119:10; Ps 119:19; Ps 119:21; Ps 119:32; Ps 119:35; Ps 119:47; Ps 119:48; Ps 119:60; Ps 119:66; Ps 119:73; Ps 119:86; Ps 119:98; Ps 119:115; Ps 119:127; Ps 119:131; Ps 119:143; Ps 119:151; Ps 119:166; Ps 119:172; Ps 119:176; Pro 2:1; Pro 3:1; Pro 4:4; Pro 7:1; Pro 7:2; Pro 10:8; Eccl 12:13; Isa 48:18; Dan 9:4

law, 1
Jer 32:11

ordinances, 1
Neh 10:32

precept, 1
Isa 29:13

precepts, 3
Neh 9:14; Jer 35:18; Dan 9:5Display settings Display settings
/ / 0.32 s.