Catholic liturgical translationEcclesiastes - 2. chapter - Ecclesiastes - chapter 2

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Řekl jsem si ve svém srdci: Nuže, zkusím tě s radosti; užívej rozkoše! A hle - i to je marnost.2O smíchu jsem řekl: Jak je nesmyslný! A o radosti: Jaký z ní prospěch?3Snažil jsem se osvěžit své tělo vínem - zatímco jsem myslí směřoval k moudrosti - přidržel jsem se pošetilosti, dokud bych nepochopil, co je dobré pro lidi dělat tady dole po všechny dny života.4Podnikal jsem velké práce: zbudoval jsem si paláce, vysázel jsem vinice.5Zřídil jsem zahrady i sady a zasázel v nich ovocné stromoví všeho druhu.6Vyhloubil jsem vodní nádrže, abych jimi zavlažoval lesy, plodící dřevo.7Koupil jsem otroky a služebnice, měl jsem četnou čeleď; stád skotu a bravu jsem měl víc nežli všichni, kteří vládli přede mnou v Jeruzalémě.8Nakupil jsem také stříbro i zlato a poklady králů i krajů, obstaral jsem si zpěváky a zpěvačky, přepych, kterým se lidé chlubí, mnoho milenek.9Stal jsem se velkým a předčil jsem všechny, kteří vládli přede mnou v Jeruzalémě - zachoval jsem si však i svoji moudrost.10Neodepřel jsem žádnou touhu svým očím, neodmítl jsem svému srdci žádnou rozkoš. Byl jsem spokojen při vší své práci a to byla má odměna za všechnu mou námahu.11A tu jsem uvažoval o všech svých skutcích vykonaných mýma rukama a o námaze, kterou jsem vynaložil na jejich dosažení, a hle - všechno jen marnost a chytání větru, žádný užitek není pod sluncem.12Uvažoval jsem o moudrosti, hlouposti a pošetilosti. Co udělá králův nástupce? To, co už dělal předtím.13Poznal jsem, že moudrost předčí hloupost, jako světlo předčí tmu.14Moudrý vidí před sebou, ale hlupák kráčí v temnotě. Také jsem poznal, že všechny potkává stejný osud.15A řekl jsem si pro sebe: I mne potká stejný osud jako hlupáka. Proč tedy být moudrý? Jaký užitek z toho? A řekl jsem si pro sebe: I tohle je marnost.16Vždyť se zrovna tak nevzpomíná dlouho na moudrého jako na hlupáka. Když uplyne nějaký čas, na všechno se zapomene. Moudrý právě tak umře jako hloupý.17Proto se mi zošklivil život, neboť nic se mi nelíbí, co se děje pod sluncem, všechno je marnost a chytání větru.18Proto se mi zošklivila všechna má práce, kterou jsem tady vykonal a kterou musím zanechat tomu, kdo přijde po mně.19Kdo ví, zda bude moudrý, nebo hloupý? A přece bude rozhodovat o celé mé práci, která mě stála námahu a píli tady pod sluncem. I to je marnost.20Proto jsem ztratil všechnu naději ze své práce, kterou jsem vynaložil pod sluncem. 21Vždyť se stává, že někdo pracuje moudře, rozvážně a úspěšně, a nakonec to dá do vlastnictví jinému, kdo na tom nepracoval. I to je marnost a velké zlo.  22Co má člověk za všechno svoje namáhání a snahu, s níž se plahočí pod sluncem?  23Ano, po všechny dny má jen starosti; trápení je jeho zaměstnáním, ani v noci si jeho srdce neodpočine. I tohle je marnost. 24Nic není lepší pro člověka, než aby jedl a pil a měl se dobře za všechnu svou práci. A uvědomil jsem si, že i to je z Boží ruky.25Neboť kdo by mohl jíst a pít bez Boha?26Vždyť člověku, který mu je milý, dává moudrost, poznání a radost, ale hříšníkovi ukládá sbírat a shromažďovat, aby to nakonec zanechal tomu, kdo je milý Bohu. I to je marnost a chytání větru.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Eccl 2:1 The vanity of human courses in the works of pleasure.
Eccl 2:12 Though the wise be better than the fool, yet both have one event.
Eccl 2:18 The vanity of human labour, in leaving it they know not to whom.
Eccl 2:24 Nothing better than joy in our labour; but that is God's gift.
said.
Eccl 2:15 Eccl 1:16 Eccl 1:17 Eccl 3:17 Eccl 3:18 Ps 10:6 Ps 14:1 Ps 27:8 Ps 30:6 Ps 30:7 Luke 12:19
Go to.
Gen 11:3 Gen 11:4 Gen 11:7 2Kgs 5:5 Isa 5:5 Jas 4:13 Jas 5:1
I will.
Eccl 8:15 Eccl 11:9 Isa 50:5 Isa 50:11 Luke 16:19 Luke 16:23 Jas 5:5 Titus 3:3 Rev 18:7 Rev 18:8

 2   I said. Solomon is not speaking here of sober enjoyment of the things of the world, but of intemperate pleasure, whose two attendants, laughter and mirth, are introduced by a beautiful prosopopoeia, as two persons, whom he treats with the utmost contempt.
It is.
Eccl 7:2 - Eccl 7:6 Pro 14:13 Isa 22:12 Isa 22:13 Amos 6:3 - Amos 6:6 1Pet 4:2 - 1Pet 4:4

 3   sought.
Eccl 1:17 1Sam 25:36
give myself unto wine. Heb. draw my flesh with wine. yet.
Pro 20:1 Pro 31:4 Pro 31:5 Eph 5:18
and to lay.
Eccl 7:18 Pro 20:1 Pro 23:29 - Pro 23:35 Matt 6:24 2Cor 6:15 - 2Cor 6:17
till.
Eccl 6:12 Eccl 12:13
all. Heb. the number of.
Gen 47:9 Job 14:14 Ps 90:9 - Ps 90:12

 4   made.
Gen 11:4 2Sam 18:18 Dan 4:30
I builded.
Deut 8:12 - Deut 8:14 1Kgs 7:1 1Kgs 7:2 1Kgs 7:8 - 1Kgs 7:12 1Kgs 9:1 1Kgs 15:19 1Kgs 10:19 1Kgs 10:20 2Chr 8:1 - 2Chr 8:6 2Chr 8:11 Ps 49:11
I planted.
1Chr 27:27 2Chr 26:10 Song 1:14 Song 7:12 Song 8:11 Song 8:12 Isa 5:1

 5   me.
Song 4:12 - Song 4:16 Song 5:1 Song 6:2 Jer 39:4
I planted.
Gen 2:8 Gen 2:9 Luke 17:27 - Luke 17:29

 6   pools.
Neh 2:14 Song 7:4
to water.
Ps 1:3 Jer 17:8

 7   servants.
1Kgs 9:20 - 1Kgs 9:22 Ezra 2:58 Neh 7:57
and had.
Gen 17:12 Gen 17:13
servants born in my house. Heb. sons of my house. also.
Gen 13:2 2Kgs 3:4 1Chr 27:29 - 1Chr 27:31 2Chr 26:10 2Chr 32:27 - 2Chr 32:29 Job 1:3 Job 42:12

 8   silver.
1Kgs 9:14 1Kgs 9:28 1Kgs 10:10 1Kgs 14:21 1Kgs 14:22 1Kgs 14:27 2Chr 9:11 2Chr 9:15 - 2Chr 9:21
men singers.
2Sam 19:35 Ezra 2:65
musical instruments, etc. Heb. musical instrument andinstruments.
1Chr 25:1 1Chr 25:6 Job 21:11 Job 21:12 Ps 150:3 - Ps 150:5 Dan 3:5 Dan 3:7 Dan 3:15 Amos 6:5
The difficult words shiddah weshiddoth are variously rendered. The LXX. have [oinocoon kai oinochoas,] "male and female cup-bearers," with which the Syriac and Arabic and Parkhurst agree; Aquila, [kulikon kai kulikia,] "a cup and smaller cups;" Jerome, scyphos et urceolos, (Vulg. urceos,) "goblets and pots;" Targum, "warm and cold baths;" others, as M. Desvoeux, "male and female captives;" others, "cooks and confectioners;" others, "a species of musical compositions," derived from Sido, a celebrated Phoenician woman, to whom Sanchoniatho attributes the invention of music; but others, with more probability, "wives and concubines;" and siddoth may be in this sense synonymous with the Arabic seedat, domina, conjux from sada, in Conj. V. conjugium inivit. Of the former, Solomon had three hundred, and of the latter, seven hundred; and if they are not mentioned here they are not mentioned at all, which is wholly unaccountable.


 9   Eccl 1:16 1Kgs 3:12 1Kgs 10:7 1Kgs 10:23 1Chr 29:25 2Chr 1:1 2Chr 9:22 2Chr 9:23

 10   whatsoever.
Eccl 3:22 Eccl 6:9 Eccl 11:9 Gen 3:6 Gen 6:2 Judg 14:2 Job 31:1 Ps 119:37 Pro 23:5 1John 2:16
my heart rejoiced.
Eccl 2:22 Eccl 5:18 Eccl 9:9 Ps 128:2

 11   I looked.
Eccl 1:14 Gen 1:31 Exod 39:43 1John 2:16 1John 2:17
behold.
Eccl 2:17 - Eccl 2:23 Eccl 1:3 Eccl 1:14 Hab 2:13 1Tim 6:6

 12   I turned.
Eccl 1:17 Eccl 7:25
even that which hath already been done. or, in those things which have been already done.
Eccl 2:25

 13   I saw.
Eccl 7:11 Eccl 7:12 Eccl 9:16 Pro 4:5 - Pro 4:7 Pro 16:16 Mal 3:18 Mal 4:1 Mal 4:2
that wisdom excelleth folly. Heb. that there is an excellency in wisdom more than in folly, etc. light.
Eccl 11:7 Ps 119:105 Ps 119:130 Pro 4:18 Pro 4:19 Matt 6:23 Luke 11:34 Luke 11:35 Eph 5:8

 14   wise.
Eccl 8:1 Eccl 10:2 Eccl 10:3 Pro 14:8 Pro 17:24 1John 2:11
one.
Eccl 9:1 - Eccl 9:3 Eccl 9:11 Eccl 9:16 Ps 19:10 Ps 49:10

 15   even to me. Heb. to me, even to me. and why.
Eccl 1:16 Eccl 1:18 1Kgs 3:12
Then I.
Eccl 2:1 Eccl 1:2 Eccl 1:14

 16   there is.
Eccl 1:11 Exod 1:6 Exod 1:8 Ps 88:12 Ps 103:16 Mal 3:16
how.
Eccl 6:8 2Sam 3:33 Ps 49:10 Heb 9:27

 17   I hated.
Num 11:15 1Kgs 19:4 Job 3:20 - Job 3:22 Job 7:15 Job 7:16 Job 14:13 Jer 20:14 - Jer 20:18 Jonah 4:3 Jonah 4:8 Phil 1:23 - Phil 1:25
work.
Eccl 1:14 Eccl 3:16 Ezek 3:14 Hab 1:3
for.
Eccl 2:11 Eccl 2:22 Eccl 6:9 Ps 89:47

 18   I hated.
Eccl 2:4 - Eccl 2:9 Eccl 1:13 Eccl 4:3 Eccl 5:18 Eccl 9:9
taken. Heb. laboured. I should.
Eccl 2:26 Eccl 5:13 Eccl 5:14 1Kgs 11:11 - 1Kgs 11:13 Ps 17:14 Ps 39:6 Ps 49:10 Luke 12:20 Luke 16:27 Luke 16:28 Acts 20:29 Acts 20:30 1Cor 3:10

 19   who knoweth.
Eccl 3:22 1Kgs 12:14 - 1Kgs 12:20 1Kgs 14:25 - 1Kgs 14:28 2Chr 10:13 - 2Chr 10:16 2Chr 12:9 2Chr 12:10
wise under.
Eccl 9:13 Luke 16:8 Jas 1:17 Jas 3:17

 20   Gen 43:14 Job 17:11 - Job 17:15 Ps 39:6 Ps 39:7 1Cor 15:19 2Cor 1:8 - 2Cor 1:10 1Thess 3:3 1Thess 3:4

 21   whose.
Eccl 2:17 Eccl 2:18 Eccl 9:18 2Chr 31:20 2Chr 31:21 2Chr 33:2 - 2Chr 33:9 2Chr 34:2 2Chr 35:18 2Chr 36:5 - 2Chr 36:10 Jer 22:15 Jer 22:17
leave. Heb. give.


 22   hath man.
Eccl 1:3 Eccl 3:9 Eccl 5:10 Eccl 5:11 Eccl 5:17 Eccl 6:7 Eccl 6:8 Eccl 8:15 Pro 16:26 1Tim 6:8
and of the.
Eccl 4:6 Eccl 4:8 Ps 127:2 Matt 6:11 Matt 6:25 Matt 6:34 Matt 16:26 Luke 12:22 Luke 12:29 Phil 4:6 1Pet 5:7

 23   all.
Gen 47:9 Job 5:7 Job 14:1 Ps 90:7 - Ps 90:10 Ps 90:15 Ps 127:2
his heart.
Eccl 5:12 Esth 6:1 Job 7:13 Job 7:14 Ps 6:6 Ps 6:7 Ps 32:4 Ps 77:2 - Ps 77:4 Dan 6:18 Acts 14:22

 24   nothing.
Eccl 3:12 Eccl 3:13 Eccl 3:22 Eccl 5:18 Eccl 8:15 Eccl 9:7 - Eccl 9:9 Eccl 11:9 Eccl 11:10 Deut 12:12 Deut 12:18 Neh 8:10 Acts 14:17 1Tim 6:17
make his soul enjoy good. or, delight his senses. that it.
Eccl 3:13 Eccl 5:19 Eccl 6:2 Mal 2:2 Luke 12:19 Luke 12:20

 25   who can.
Eccl 2:1 - Eccl 2:12 1Kgs 4:21 - 1Kgs 4:24

 26   in his sight. Heb. before him.
Gen 7:1 Luke 1:6
wisdom.
2Chr 31:20 2Chr 31:21 Pro 3:13 - Pro 3:18 Isa 3:10 Isa 3:11 John 16:24 Rom 14:17 Rom 14:18 1Cor 1:30 1Cor 1:31 Gal 5:22 Gal 5:23 Col 1:9 - Col 1:12 Col 3:16 Col 3:17 Jas 3:17
to the sinner.
Job 27:16 Job 27:17 Pro 13:22 Pro 28:8


Display settings Display settings יהוהיהוה
/ / 0.037 s.