Czech Study Bible Translation (CZ)John - 20. chapter - John - chapter 20

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Prvního dne týdne přišla Marie Magdalská časně ráno, ještě za tmy, ke hrobu a uviděla kámen odvalený od hrobu. 2Běžela tedy a přišla k Šimonu Petrovi a k druhému učedníkovi, kterého měl Ježíš rád, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili.“ 3Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. 4Běželi oba spolu, ale ten druhý učedník běžel napřed, rychleji než Petr, a přišel ke hrobu první. 5Naklonil se dovnitř a uviděl tam ležet plátna, ale dovnitř nevstoupil. 6Potom přišel také Šimon Petr, který šel za ním. Vešel do hrobu a uviděl tam ležet lněná plátna, 7avšak šátek, který byl na Ježíšově hlavě, neležel se lněnými plátny, nýbrž byl svinut zvlášť na jednom místě. 8Potom vstoupil i ten druhý učedník, který k hrobu přišel první; i uviděl a uvěřil. 9Neboť ještě neznali Písmo, že musí vstát z mrtvých. 10Učedníci pak opět odešli domů. 11Marie stála venku před hrobem a plakala. Jak plakala, naklonila se do hrobu 12a uviděla dva anděly v bílém rouchu sedící na místě, kde leželo Ježíšovo tělo; jednoho u hlavy a druhého u nohou. 13A ti jí řekli: „Ženo, proč pláčeš?“ Řekla jim: „Vzali mého Pána a nevím, kam ho položili.“ 14Když to řekla, otočila se dozadu a uviděla tam stát Ježíše; nevěděla však, že je to Ježíš. 15Ježíš jí řekl: „Ženo, proč pláčeš? Koho hledáš?“ Ona mu v domnění, že je to zahradník, řekla: „Pane, jestliže tys ho odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil, a já si ho vezmu.“ 16Ježíš jí řekl: „Marie!“ Ona se otočila a hebrejsky mu řekla: „Rabbuni“, což znamená ‚Učiteli‘. 17Ježíš jí řekl: „Nedrž se mne, neboť jsem ještě nevystoupil ke svému Otci. Jdi k mým bratřím a řekni jim: ‚Vystupuji k Otci svému i k Otci vašemu, k Bohu svému i k Bohu vašemu.‘“ 18Marie Magdalská šla a zvěstovala učedníkům: „ Viděla jsem Pána“, a oznámila jim to, co jí řekl. 19Když byl večer téhož dne, prvního v týdnu, a učedníci byli ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se doprostřed a řekl jim: „Pokoj vám.“ 20Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. I zaradovali se učedníci, když uviděli Pána. 21Ježíš jim opět řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, i já posílám vás.“ 22Po těchto slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha Svatého. 23Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je zadržíte, tomu jsou zadrženy. “ 24Tomáš zvaný Didymos, jeden z Dvanácti, však nebyl s nimi, když Ježíš přišel. 25Ostatní učedníci mu říkali: „ Viděli jsme Pána.“ On jim však řekl: „Pokud neuvidím stopu hřebů v jeho rukou a nevložím svůj prst na místo hřebů a svou ruku do jeho boku, neuvěřím. “ 26Po osmi dnech byli jeho učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi. Postavil se doprostřed a řekl: „Pokoj vám.“ 27Potom řekl Tomášovi: „Vztáhni svůj prst sem a pohleď na mé ruce, vztáhni svou ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“  28Tomáš mu odpověděl slovy: „Můj Pán a můj Bůh.“  29Ježíš mu řekl: „Že jsi mne viděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili.“ 30Ještě mnoho jiných znamení, která nejsou zapsána v této knize, učinil Ježíš před svými učedníky. 31Tato však jsou zapsána, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   John 20:1 Mary comes to the sepulchre;
John 20:3 so do Peter and John, ignorant of the resurrection.
John 20:11 Jesus appears to Mary Magdalene,
John 20:19 and to his disciples.
John 20:24 The incredulity and confession of Thomas.
John 20:30 The Scripture is sufficient to salvation.
first.
John 20:19 John 20:26 Acts 20:7 1Cor 16:2 Rev 1:10
cometh. Mary Magdalene, as well as Peter, was evidently at the sepulchre twice on that morning of the resurrection. The first time of her going was some short time before her companions, the other Mary and Salome (Matt 28:1); and observing that the stone had been removed, she returned to inform Peter and John. In the meantime, the other Mary and Salome came to the sepulchre, and saw the angel, as recorded by Matthew and Mark. While these women returned to the city, Peter and John went to the sepulchre, passing them at some distance, or going another way, followed by Mary Magdalene, who stayed after their return. This was her second journey; when she saw two angels, and then Jesus himself, as here related; and immediately after Jesus appeared to the other women, as they returned to the city. (Matt 28:9, Matt 28:10.) In the meantime Joanna and her company arrived at the sepulchre, when two angels appeared to them, and addressed them as the one angel had done the other women, (Luke 24:1 - Luke 24:10.) They immediately returned to the city, and by some means found the apostles before the others arrived, and informed them of what they had seen; upon which Peter went a second time to the sepulchre, but saw only the linen clothes lying. (Luke 24:12.)
Matt 28:1 - Matt 28:10 Mark 16:1 Mark 16:2 Mark 16:9 Luke 24:1 - Luke 24:10
the stone.
Matt 27:60 Matt 27:64 - Matt 27:66 Matt 28:2 Mark 15:46 Mark 16:3 Mark 16:4

 2   to the.
John 13:23 John 19:26 John 21:7 John 21:20 John 21:24
They have taken.
John 20:9 John 20:13 John 20:15 Matt 27:63 Matt 27:64

 3   Luke 24:12

 4   outrun.
2Sam 18:23 Lev 13:30 1Cor 9:24 2Cor 8:12

 5   saw.
John 11:44 John 19:40

 6   John 6:67 - John 6:69 John 18:17 John 18:25 - John 18:27 John 21:7 John 21:15 - John 21:17 Matt 16:15 Matt 16:16 Luke 22:31 Luke 22:32

 7   John 11:44

 8   and he.
John 20:25 John 20:29 John 1:50

 9   they.
Matt 16:21 Matt 16:22 Mark 8:31 - Mark 8:33 Mark 9:9 Mark 9:10 Mark 9:31 Mark 9:32 Luke 9:45 Luke 18:33 Luke 18:34 Luke 24:26 Luke 24:44 - Luke 24:46
that.
Ps 16:10 Ps 22:15 Ps 22:22 - Ps 22:31 Isa 25:8 Isa 26:19 Isa 53:10 - Isa 53:12 Hos 13:14 Acts 2:25 - Acts 2:32 Acts 13:29 - Acts 13:37 1Cor 15:4

 10   went.
John 7:53 John 16:32

 11   John 20:11

 12   seeth.
Matt 28:3 - Matt 28:5 Mark 16:5 Mark 16:6 Luke 24:3 - Luke 24:7 Luke 24:22 Luke 24:23
in.
2Chr 5:12 Dan 7:9 Matt 17:2 Acts 1:10 Rev 3:4 Rev 7:14

 13   Woman.
John 2:4 John 19:26
why.
John 20:15 John 14:27 John 14:28 John 16:6 John 16:7 John 16:20 - John 16:22 1Sam 1:8 Ps 43:3 - Ps 43:5 Eccl 3:4 Jer 31:16 Luke 24:17 Acts 21:13
Because.
John 20:2

 14   and saw.
Song 3:3 Song 3:4 Matt 28:9 Mark 16:9
and knew.
John 8:59 John 21:4 Mark 16:12 Luke 4:30 Luke 24:16 Luke 24:31

 15   whom.
John 1:38 John 18:4 John 18:7 Song 3:2 Song 6:1 Matt 28:5 Mark 16:6 Luke 24:5
if.
1Sam 1:16 Matt 12:34

 16   Mary.
John 10:3 Gen 22:1 Gen 22:11 Exod 3:4 Exod 33:17 1Sam 3:6 1Sam 3:10 Isa 43:1 Luke 10:41 Acts 9:4 Acts 10:3
She.
Gen 45:12 Song 2:8 - Song 2:17 Song 3:4 Song 5:2 Matt 14:27
Rabboni.
John 20:28 John 1:38 John 1:49 John 3:2 John 6:25 John 11:28 John 13:13 Matt 23:8 - Matt 23:10

 17   Touch. Or rather, "embrace me not," or, "cling not to me," [me *G3361* mou *G3450* hapsomai,] "Spend no more time with me now in joyful gratulations: for I am not yet immediately going to ascend to my Father; you will have several opportunities of seeing me again; but go and tell my disciples that I shall depart to my Father and your Father."
John 20:27 2Kgs 4:29 2Kgs 7:9 Matt 28:7 Matt 28:9 Luke 10:4
my brethren.
Ps 22:22 Matt 12:50 Matt 25:40 Matt 28:10 Rom 8:29 Heb 2:11 - Heb 2:13
I ascend.
John 13:1 John 13:3 John 14:2 John 14:6 John 14:28 John 16:28 John 17:5 John 17:11 John 17:25 Ps 68:18 Ps 89:26 Luke 24:49 - Luke 24:51 Eph 1:17 - Eph 1:23 Eph 4:8 - Eph 4:10 1Pet 1:3
your Father.
John 1:12 John 1:13 Rom 8:14 - Rom 8:17 2Cor 6:18 Gal 3:26 Gal 4:6 Gal 4:7 1John 3:2 Rev 21:7
your God.
Gen 17:7 Gen 17:8 Ps 43:4 Ps 48:14 Isa 41:10 Jer 31:33 Jer 32:38 Ezek 36:28 Ezek 37:27 Zech 13:7 - Zech 13:9 Heb 8:10 Heb 11:16 Rev 21:3

 18   came.
Matt 28:10 Mark 16:10 - Mark 16:13 Luke 24:10

 19   the same.
Mark 16:14 Luke 24:36 - Luke 24:49 1Cor 15:5
when.
John 20:26 Neh 6:10 Neh 6:11
came.
John 14:19 - John 14:23 John 16:22 Matt 18:20
Peace.
John 20:21 John 14:27 John 16:33 Ps 85:8 - Ps 85:10 Isa 57:18 Isa 57:19 Matt 10:13 Luke 24:36 Rom 15:33 Eph 2:14 Eph 6:23 Phil 1:2 2Thess 3:16 Heb 7:2 Rev 1:4

 20   he shewed.
John 20:27 Luke 24:39 Luke 24:40 1John 1:1
Then.
John 16:22 Isa 25:8 Isa 25:9 Matt 28:8 Luke 24:41

 21   Peace.
John 14:27
as.
John 13:20 John 17:18 John 17:19 John 21:15 - John 21:17 Isa 63:1 - Isa 63:3 Matt 10:16 Matt 10:40 Matt 28:18 - Matt 28:20 Mark 16:15 - Mark 16:18 Luke 24:47 - Luke 24:49 Acts 1:8 2Tim 2:2 Heb 3:1

 22   he breathed.
Gen 2:7 Job 33:4 Ps 33:6 Ezek 37:9
Receive.
John 14:16 John 15:26 John 16:7 Acts 2:4 Acts 2:38 Acts 4:8 Acts 8:15 Acts 10:47 Acts 19:2 Gal 3:2

 23   Matt 16:19 Matt 18:18 Mark 2:5 - Mark 2:10 Acts 2:38 Acts 10:43 Acts 13:38 Acts 13:39 1Cor 5:4 2Cor 2:6 - 2Cor 2:10 Eph 2:20 1Tim 1:20

 24   Thomas.
John 11:16 John 14:5 John 21:2 Matt 10:3
was.
John 6:66 John 6:67 Matt 18:20 Heb 10:25

 25   We.
John 20:14 - John 20:20 John 1:41 John 21:7 Mark 16:11 Luke 24:34 - Luke 24:40 Acts 5:30 - Acts 5:32 Acts 10:40 Acts 10:41 1Cor 15:5 - 1Cor 15:8
Except.
John 20:20 John 6:30 Job 9:16 Ps 78:11 - Ps 78:22 Ps 78:32 Ps 95:8 - Ps 95:10 Ps 106:21 - Ps 106:24 Matt 16:1 - Matt 16:4 Matt 27:42 Luke 24:25 Luke 24:39 - Luke 24:41 Heb 3:12 Heb 3:18 Heb 3:19 Heb 4:1 Heb 4:2 Heb 10:38 Heb 10:39

 26   eight.
John 20:19 Matt 17:1 Luke 9:28
Thomas.
John 20:24
Peace.
John 20:19 Isa 26:12 Isa 27:5 Isa 54:10

 27   Reach hither thy finger.
John 20:25 Ps 78:38 Ps 103:13 Ps 103:14 Rom 5:20 1Tim 1:14 - 1Tim 1:16 1John 1:1 1John 1:2
reach hither thy hand.
1John 1:1
and be.
Matt 17:17 Mark 9:19 Luke 9:41 1Tim 1:14

 28   My Lord. The disbelief of the apostle is the means of furnishing us with a full and satisfactory demonstration of the resurrection of our Lord. Throughout the divine dispensations every doctrine and ever important truth is gradually revealed; and here we have a conspicuous instance of the progressive system. An angel first declares the glorious event; the empty sepulchre confirms the women's report. Christ's appearance to Mary Magdalene shewed that he was alive; that to the disciples at Emmaus proved that it was at the least the spirit of Christ; that to the eleven shewed the reality of his body; and the conviction given to Thomas proved it the self-same body that had been crucified. Incredulity itself is satisfied; and the convinced apostle exclaims, in the joy of his heart, "My Lord and my God!"
John 20:16 John 20:31 John 5:23 John 9:35 - John 9:38 Ps 45:6 Ps 45:11 Ps 102:24 - Ps 102:28 Ps 118:24 - Ps 118:28 Isa 7:14 Isa 9:6 Isa 25:9 Isa 40:9 - Isa 40:11 Jer 23:5 Jer 23:6 Mal 3:1 Matt 14:33 Luke 24:52 Acts 7:59 Acts 7:60 1Tim 3:16 Rev 5:9 - Rev 5:14

 29   blessed.
John 20:8 John 4:48 Luke 1:45 2Cor 5:7 Heb 11:1 Heb 11:27 Heb 11:39 1Pet 1:8

 30   John 21:25 Luke 1:3 Luke 1:4 Rom 15:4 1Cor 10:11 2Tim 3:15 - 2Tim 3:17 2Pet 3:1 2Pet 3:2 1John 1:3 1John 1:4 1John 5:13

 31   these.
John 20:28 John 1:49 John 6:69 John 6:70 John 9:35 - John 9:38 Ps 2:7 Ps 2:12 Matt 16:16 Matt 27:54 Luke 1:4 Acts 8:37 Acts 9:20 Rom 1:3 Rom 1:4 1John 4:15 1John 5:1 1John 5:10 1John 5:20 2John 1:9 Rev 2:18
believing.
John 3:15 John 3:16 John 3:18 John 3:36 John 5:24 John 5:39 John 5:40 John 6:40 John 10:10 Mark 16:16 1Pet 1:9 1John 2:23 - 1John 2:25 1John 5:10 - 1John 5:13
through.
Luke 24:47 Acts 3:16 Acts 10:43 Acts 13:38 Acts 13:39


Display settings Display settings JehošuaJehošua
/ / 0.046 s.