Czech Study Bible Translation (CZ)Genesis - 18. chapter - Genesis - chapter 18

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1I ukázal se mu Hospodin u Mamreho dubů, když seděl u vchodu do stanu za denního žáru. 2Když pozvedl oči a rozhlédl se, hle, tři muži stáli proti němu. Když je uviděl, běžel jim od vchodu do stanu vstříc, poklonil se až k zemi 3a řekl: Panovníku, jestliže jsem nyní nalezl ve tvých očích milost, nepomíjej prosím svého otroka. 4Nechám přinést trochu vody, abyste si mohli umýt nohy, a odpočiňte si pod stromem. 5Vezmu trochu jídla, abyste se posilnili. Potom půjdete dál. Vždyť proto procházíte kolem svého otroka! Řekli: Udělej, jak jsi řekl. 6Abraham pospíchal do stanu k Sáře a řekl: Rychle zadělej tři míry jemné mouky a udělej podpopelné chleby. 7A Abraham běžel k dobytku, vzal jemné a hezké tele a dal ho mládenci, aby ho rychle připravil. 8Potom vzal máslo, mléko a tele, které připravil, a předložil jim to. Zatímco jedli, stál u nich pod stromem. 9Zeptali se ho: Kdepak je tvá žena Sára? Odpověděl: Zde ve stanu. 10Jeden řekl: Jistě se k tobě vrátím napřesrok o tomto čase, a hle, tvá žena Sára bude mít syna. (A Sára poslouchala u vchodu do stanu za ním. 11Abraham i Sára byli staří, pokročilého věku. Sáře již přestal běh ženský.) 12Sára se v nitru zasmála: Poté, co jsem zestárla, se mi dostane rozkoše! I můj pán je už starý. 13Hospodin řekl Abrahamovi: Proč se to Sára smála a říkala si: Cožpak budu opravdu rodit, když jsem stará? 14Je snad nějaká věc pro Hospodina nesnadná? V určený čas se k tobě vrátím, napřesrok o tomto čase, a Sára bude mít syna. 15Ale Sára to zapřela: Nesmála jsem se, protože se bála. On řekl: Kdepak, přece ses smála. 16Pak se odtamtud muži zvedli a pohlédli směrem k Sodomě. Abraham šel s nimi, aby je vyprovodil. 17A Hospodin řekl: Cožpak budu před Abrahamem tajit, co chci udělat? 18Abraham se jistě stane velikým a mocným národem a budou v něm požehnány všechny národy země. 19Neboť jsem se s ním sblížil, takže přikáže svým synům a svému domu po sobě, aby zachovávali Hospodinovu cestu a konali spravedlnost a právo, aby Hospodin Abrahamovi naplnil to, co o něm řekl. 20I řekl Hospodin: Křik proti Sodomě a Gomoře je tak velký a jejich hřích tak přetěžký,  21že musím sestoupit a podívat se, zdali jednají zcela podle toho křiku, který se ke mně donesl. A jestli ne, zjistím to.  22Muži se odtamtud obrátili a šli k Sodomě, ale Abraham ještě stál před Hospodinem. 23Abraham přistoupil a řekl: Cožpak s ničemou vyhladíš i spravedlivého? 24Možná je uprostřed toho města padesát spravedlivých. Cožpak ho přece vyhladíš a neodpustíš tomu místu kvůli padesáti spravedlivým, kteří jsou uprostřed něho? 25Ať je to od tebe vzdáleno, abys učinil takovou věc, že bys usmrtil spravedlivého s ničemou, takže by na tom spravedlivý byl tak jako ničema. Ať je to od tebe vzdáleno! Cožpak soudce celé země nebude jednat podle práva? 26Hospodin odpověděl: Jestliže najdu v Sodomě uprostřed města padesát spravedlivých, odpustím kvůli nim celému tomu místu. 27Abraham pokračoval a řekl: Hle, dovolím si mluvit k Panovníkovi, ačkoliv jsem prach a popel. 28Možná, že do padesáti spravedlivých bude chybět pět. Zničíš pro těch pět celé město? Odpověděl: Nezničím, najdu-li tam čtyřicet pět. 29Ještě dále k němu mluvil slovy: Možná se jich tam najde čtyřicet. Odpověděl: Pro těch čtyřicet to neučiním. 30Pak řekl: Ať se Panovník nerozzlobí, že ještě mluvím. Možná se jich tam najde třicet. Odpověděl: Neučiním to, najdu-li tam třicet. 31Nato řekl: Hle, dovolím si mluvit k Panovníkovi. Možná se jich tam najde dvacet. Odpověděl: Nezničím je kvůli těm dvaceti. 32Potom řekl: Ať se Panovník nerozhněvá, když promluvím ještě jednou. Možná se jich tam najde deset. Odpověděl: Nezničím je kvůli těm deseti. 33Když dokončil rozhovor s Abrahamem, Hospodin odešel; a Abraham se vrátil do svého domova.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Gen 18:1 The Lord appears to Abraham, who entertains angels.
Gen 18:9 Sarah is reproved for laughing at the promise of a son.
Gen 18:16 The destruction of Sodom is revealed to Abraham.
Gen 18:23 Abraham makes intercession for the inhabitants.
appeared.
Gen 15:1 Gen 17:1 - Gen 17:3 Gen 17:22 Gen 26:2 Gen 48:3 Exod 4:1 2Chr 1:7 Acts 7:2
Mamre.
Gen 13:18 Gen 14:13
and he sat. In these verses we have a delightful picture of genuine and primitive hospitality: a venerable father sits at the tent door, not only to enjoy the current of refreshing air, but that if he saw any weary and exhausted travellers, he might invite them to rest and refresh themselves during the heat of the day, and the same custom still continues in the east. It was not the custom, nor was there any necessity, for strangers to knock at the door, or to speak first, but to stand till they were invited.


 2   And he.
Judg 13:3 Judg 13:9 Heb 13:2
three.
Gen 18:22 Gen 19:1 Heb 13:2 1Pet 4:9
he ran.
Rom 12:13
bowed.
Gen 23:7 Gen 33:3 - Gen 33:7 Gen 43:26 Gen 43:28 Gen 44:14 Ruth 2:10 2Kgs 2:15

 3   favour.
Gen 32:5

 4   wash your feet. In those ancient times, shoes such as ours, were not in use; and the foot was protected only with sandals or soles, fastened round the foot with straps. It was, therefore, not only necessary from motives of cleanliness, but also a very great refreshment, in so hot a country, to get the feet washed at the end of a day's journey; and this is the first thing that Abraham proposes.
Gen 19:2 Gen 24:32 Gen 43:24 1Sam 25:41 Luke 7:44 John 13:5 - John 13:15 1Tim 5:10
tree. Rest in the shade was the second requisite for the refreshment of a weary traveller.


 5   And I.
Judg 6:18 Judg 13:15 Matt 6:11
bread. This was the third requisite, and is introduced in its proper order; as eating immediately after exertion or fatigue is very unwholesome.
comfort. Heb. stay.
Judg 19:5 Ps 104:15 Isa 3:1
are ye come. Heb. ye have passed.
Gen 19:8 Gen 33:10

 6   Make ready quickly. Heb. hasten. three.
Isa 32:8 Matt 13:33 Luke 10:38 - Luke 10:40 Acts 16:15 Rom 12:13 Gal 5:13 Heb 13:2 1Pet 4:9

 7   Gen 19:3 Judg 13:15 Judg 13:16 Amos 6:4 Mal 1:14 Matt 22:4 Luke 15:23 Luke 15:27 Luke 15:30

 8   he took.
Gen 19:3 Deut 32:14 Judg 5:25
stood.
Neh 12:44 Luke 12:37 Luke 17:8 John 12:2 Gal 5:13 Rev 3:20
and they.
Gen 19:3 Judg 13:15 Luke 24:30 Luke 24:43 Acts 10:41

 9   Where.
Gen 4:9
in.
Gen 24:67 Gen 31:33 Titus 2:5

 10   he said.
Gen 18:13 Gen 18:14 Gen 16:10 Gen 22:15 Gen 22:16
according.
Gen 17:21 Gen 21:2 2Kgs 4:16 2Kgs 4:17
lo, Sarah.
Gen 17:16 Gen 17:19 Gen 17:21 Gen 21:2 Judg 13:3 - Judg 13:5 Luke 1:13 Rom 9:8 Rom 9:9 Gal 4:23 Gal 4:28

 11   old.
Gen 17:17 Gen 17:24 Luke 1:7 Luke 1:18 Luke 1:36 Rom 4:18 - Rom 4:21 Heb 11:11 Heb 11:12 Heb 11:19
the.
Gen 31:35 Lev 15:19

 12   laughed.
Gen 18:13 Gen 17:17 Gen 21:6 Gen 21:7 Ps 126:2 Luke 1:18 - Luke 1:20 Luke 1:34 Luke 1:35 Heb 11:11 Heb 11:12
my.
Eph 5:33 1Pet 3:6

 13   Wherefore.
John 2:25

 14   Is.
Num 11:23 Deut 7:21 1Sam 14:6 2Kgs 7:1 2Kgs 7:2 Job 36:5 Job 42:2 Ps 93:1 Ps 95:3 Jer 32:17 Mic 7:18 Zech 8:6 Matt 3:9 Matt 14:31 Matt 19:26 Mark 10:27 Luke 1:13 Luke 1:37 Luke 8:50 Eph 3:20 Phil 3:21 Phil 4:13 Heb 11:19
I will.
Gen 18:10 Gen 17:21 Deut 30:3 2Kgs 4:16 Ps 90:13 Mic 7:18 Luke 1:13 Luke 1:18

 15   denied.
Gen 4:9 Gen 12:13 Job 2:10 Pro 28:13 John 18:17 John 18:25 - John 18:27 Eph 4:23 Col 3:9 1John 1:8
Nay.
Ps 44:21 Pro 12:19 Mark 2:8 John 2:25 Rom 3:19

 16   to bring.
Acts 15:3 Acts 20:38 Acts 21:5 Rom 15:24 3John 1:6

 17   2Kgs 4:27 2Chr 20:7 Ps 25:14 Amos 3:7 John 15:15 Jas 2:23

 18   become.
Gen 12:2 Gen 12:3 Gen 22:17 Gen 22:18 Gen 26:4 Ps 72:17 Acts 3:25 Acts 3:26 Gal 3:8 Gal 3:14 Eph 1:3

 19   For I.
2Sam 7:20 Ps 1:6 Ps 11:4 Ps 34:15 John 10:14 John 21:17 2Tim 2:19
command.
Gen 17:23 - Gen 17:27 Deut 4:9 Deut 4:10 Deut 6:6 Deut 6:7 Deut 11:19 - Deut 11:21 Deut 32:46 Josh 24:15 1Chr 28:9 Job 1:5 Ps 78:2 - Ps 78:9 Pro 6:20 - Pro 6:22 Pro 22:6 Isa 38:19 Eph 6:4 1Tim 3:4 1Tim 3:5 1Tim 3:12 2Tim 1:5 2Tim 3:15
that the.
1Sam 2:30 1Sam 2:31 Acts 27:23 Acts 27:24 Acts 27:31

 20   the cry.
Gen 4:10 Gen 19:13 Isa 3:9 Isa 5:7 Jer 14:7 Jas 5:4
sin.
Gen 13:13

 21   I will go down. This is spoken figuratively; and as the Jewish writers speak, according to the language of men. So eyes, ears, hands, and other members of the body are attributed to God, for effecting those things which men cannot accomplish without these members.
Gen 11:5 Gen 11:7 Exod 3:8 Exod 33:5 Mic 1:3 John 6:38 1Thess 4:16
see.
Job 34:22 Ps 90:8 Jer 17:1 Jer 17:10 Zeph 1:12 Heb 4:13
I will know.
Exod 33:5 Deut 8:2 Deut 13:3 Josh 22:22 Ps 139:1 - Ps 139:24 Luke 16:15 2Cor 11:11

 22   the men.
Gen 18:2 Gen 19:1
stood. The two, whom we suppose to have been created angels, departed at this time; and accordingly two entered Sodom at evening: while the one, called Jehovah throughout the chapter, continued with Abraham, who "stood yet before the Lord." --Scott.
Gen 18:1 Ps 106:23 Jer 15:1 Jer 18:20 Ezek 22:30 Acts 7:55 1Tim 2:1

 23   drew.
Ps 73:28 Jer 30:21 Heb 10:22 Jas 5:17
Wilt.
Gen 18:25 Gen 20:4 Num 16:22 2Sam 24:17 Job 8:3 Job 34:17 Ps 11:4 - Ps 11:7 Rom 3:5 Rom 3:6

 24   there.
Gen 18:32 Isa 1:9 Jer 5:1 Matt 7:13 Matt 7:14
spare.
Acts 27:24

 25   be far.
Jer 12:1
that the.
Job 8:20 Job 9:22 Job 9:23 Eccl 7:15 Eccl 8:12 Eccl 8:13 Isa 3:10 Isa 3:11 Isa 57:1 Isa 57:2 Mal 3:18
Shall.
Deut 32:4 Job 8:3 Job 34:17 - Job 34:19 Ps 11:5 - Ps 11:7 Ps 58:11 Ps 94:2 Ps 98:9 Rom 3:6
Judge.
John 5:22 - John 5:27 2Cor 5:10

 26   Isa 6:13 Isa 10:22 Isa 19:24 Isa 65:8 Jer 5:1 Ezek 22:30 Matt 24:22

 27   I have.
Gen 18:30 - Gen 18:32 Ezra 9:6 Job 42:6 - Job 42:8 Isa 6:5 Luke 18:1
dust.
Gen 2:7 Gen 3:19 Job 4:19 Ps 8:4 Ps 144:3 Eccl 12:7 Isa 6:5 Isa 64:8 Luke 5:8 1Cor 15:47 1Cor 15:48 2Cor 5:1 2Cor 5:2

 28   wilt.
Num 14:17 - Num 14:19 1Kgs 20:32 1Kgs 20:33 Job 23:3 Job 23:4
If I.
Gen 18:26 Gen 18:29

 29   Eph 6:18 Heb 4:16

 30   Gen 44:18 Judg 6:39 Esth 4:11 - Esth 4:16 Job 40:4 Ps 9:12 Ps 10:17 Ps 89:7 Isa 6:5 Isa 55:8 Isa 55:9 Heb 12:28 Heb 12:29

 31   Gen 18:27 Matt 7:7 Matt 7:11 Luke 11:8 Luke 18:1 Eph 6:18 Heb 4:16 Heb 10:20 - Heb 10:22

 32   Oh.
Gen 18:30 Judg 6:39 Pro 15:8 Isa 42:6 Isa 42:7 Jas 5:15 - Jas 5:17 1John 5:15 1John 5:16
I will not.
Exod 32:9 Exod 32:10 Exod 32:14 Exod 33:13 Exod 33:14 Exod 34:6 Exod 34:7 Exod 34:9 Exod 34:10 Num 14:11 - Num 14:20 Job 33:23 Ps 86:5 Isa 65:8 Mic 7:18 Matt 7:7 Eph 3:20 Jas 5:16

 33   And the.
Gen 18:16 Gen 18:22 Gen 32:26
and Abraham.
Gen 31:55


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova
/ / 0.045 s.