Czech Study Bible Translation (CZ)2 Thessalonians - 2. chapter - 2 Thessalonians - chapter 2

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Pokud jde o příchod našeho Pána Ježíše Krista a naše shromáždění k němu, žádáme vás, bratři, 2abyste se nenechali snadno otřást ve svém poznání ani vylekat buď skrze ducha, nebo skrze slovo nebo skrze dopis, vydávaný za náš, jako by den Pánův již nastal. 3Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk bezzákonnosti, syn záhuby, 4který se staví na odpor proti všemu a pyšně se pozvedá nade všecko, čemu se říká Bůh nebo co se uctívá, takže sám usedne jako Bůh do Boží svatyně a bude se vydávat za Boha. 5Nevzpomínáte si, že jsem vám toto říkal, ještě když jsem byl u vás? 6Také víte, co ho nyní zdržuje, aby byl zjeven až ve svůj čas. 7Neboť tajemství této bezzákonnosti již působí; jen čeká, dokud ten, kdo je nyní zdržuje, nebude z prostředku vzat. 8A potom bude zjeven ten Bezzákonný, kterého Pán Ježíš odstraní dechem svých úst a zahladí jej i jeho skutky jasným zjevením svého příchodu. 9Příchod Bezzákonného je podle působení Satana se vší mocí, znameními a lživými zázraky 10a s veškerým klamem nepravosti pro ty, kteří hynou, protože nepřijali lásku k pravdě, aby byli zachráněni. 11Proto na ně Bůh posílá mocné působení bludu, aby uvěřili lži 12a aby všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti, byli tak odsouzeni. 13My pak jsme zavázáni, bratři Pánem milovaní, stále za vás vzdávat díky Bohu, že si vás vybral jako prvotinu k záchraně v posvěcení ducha a víře v pravdu. 14K tomu vás i povolal skrze naše evangelium, abyste získali slávu našeho Pána Ježíše Krista. 15Proto tedy, bratři, stůjte pevně a držte učení, která jsme vám předali a kterým jste byli vyučeni, ať už slovem nebo dopisem. 16Sám náš Pán Ježíš Kristus a Bůh, náš Otec, který si nás zamiloval a v milosti nám daroval věčné potěšení a dobrou naději,  17nechť vaše srdce povzbudí a upevní v každém dobrém skutku i slovu.  


Treasury of Scripture Knowledge
 1   2Thess 2:1 Paul urges them to continue stedfast in the truth received;
2Thess 2:3 shows that there shall be a departure from the faith,
2Thess 2:9 and a discovery of Antichrist, before the day of the Lord come;
2Thess 2:15 and thereupon repeats his former exhortation, and prays for them.
we.
Rom 12:1
by the.
1Thess 4:14 - 1Thess 4:16
and by.
Gen 49:10 Matt 24:31 Matt 25:32 Mark 13:27 Eph 1:10 1Thess 3:13 1Thess 4:17 2Tim 4:1

 2   shaken.
Isa 7:2 Isa 8:12 Isa 8:13 Isa 26:3 Matt 24:6 Mark 13:7 Luke 21:9 Luke 21:19 John 14:1 John 14:27 Acts 20:23 Acts 20:24 Eph 5:6 1Thess 3:3
by spirit.
Deut 13:1 - Deut 13:5 Jer 23:25 - Jer 23:27 Mic 2:11 Matt 24:4 Matt 24:5 Matt 24:24 2Pet 2:1 - 2Pet 2:3 1John 4:1 1John 4:2 Rev 19:20
nor by letter.
1Thess 4:15 2Pet 3:4 - 2Pet 3:8

 3   no man.
Matt 24:4 - Matt 24:6 1Cor 6:9 Eph 5:6
except.
1Tim 4:1 - 1Tim 4:3 2Tim 3:1 - 2Tim 3:3 2Tim 4:3 2Tim 4:4
man.
2Thess 2:8 - 2Thess 2:10 Dan 7:25 1John 2:18 Rev 13:11 - Rev 13:18
the son.
John 17:12 Rev 17:8 Rev 17:11

 4   and exalteth.
Isa 14:13 Ezek 28:2 Ezek 28:6 Ezek 28:9 Dan 7:8 Dan 7:25 Dan 8:9 - Dan 8:11 Dan 11:36 Rev 13:6
called.
1Cor 8:5
sitteth.
Dan 8:12 - Dan 8:14 Dan 11:45 Rev 13:6 Rev 13:7

 5   Remember.
Matt 16:9 Mark 8:18 Luke 24:6 Luke 24:7 Acts 20:31
when.
2Thess 3:10 John 16:4 Gal 5:21 1Thess 2:11 2Pet 1:15

 6   withholdeth. or, holdeth.
2Thess 2:7
revealed.
2Thess 2:3 2Thess 2:8

 7   the mystery.
1Tim 3:16 Rev 17:5 Rev 17:7
doth.
Acts 20:29 Col 2:18 - Col 2:23 2Tim 2:17 2Tim 2:18 1John 2:18 1John 4:3
he who.
2Thess 2:6

 8   that.
2Thess 2:3 Matt 13:19 Matt 13:38 1John 2:13 1John 3:12 1John 5:18
whom.
Dan 7:10 Dan 7:11 Dan 7:26 Rev 18:8 - Rev 18:10 Rev 19:20 Rev 20:10
the spirit.
Job 4:9 Ps 18:15 Isa 11:4 Hos 6:5 Rev 1:16 Rev 2:16 Rev 19:15 Rev 19:20 Rev 19:21
with the brightness.
2Thess 1:8 2Thess 1:9 Heb 10:27

 9   is.
John 8:41 John 8:44 Acts 8:9 - Acts 8:11 Acts 13:10 2Cor 4:4 2Cor 11:3 2Cor 11:14 Eph 2:2 Rev 9:11 Rev 12:9 Rev 12:17 Rev 13:1 - Rev 13:5 Rev 18:23 Rev 19:20 Rev 20:10
and signs.
Exod 7:22 Exod 8:7 Exod 8:18 Deut 13:1 Deut 13:2 Matt 24:24 Mark 13:22 2Tim 3:8 Rev 13:11 - Rev 13:15 Rev 18:23 Rev 19:20

 10   deceivableness.
Rom 16:18 2Cor 2:17 2Cor 4:2 2Cor 11:13 2Cor 11:15 Eph 4:14 2Pet 2:18 Heb 3:13
in them.
1Cor 1:18 2Cor 2:15 2Cor 4:3 2Pet 2:12
they received.
Pro 1:7 Pro 2:1 - Pro 2:6 Pro 4:5 Pro 4:6 Pro 8:17 Matt 13:11 John 3:19 - John 3:21 John 8:45 - John 8:47 Rom 2:7 Rom 2:8 Rom 6:17 1Cor 16:22 Jas 1:16 - Jas 1:18
that they.
John 3:17 John 5:34 Rom 10:1 1Thess 2:16 1Tim 2:4

 11   for.
Ps 81:11 Ps 81:12 Ps 109:17 Isa 29:9 - Isa 29:14 John 12:39 - John 12:43 Rom 1:21 - Rom 1:25 Rom 1:28
God.
1Kgs 22:18 - 1Kgs 22:22 2Chr 18:18 - 2Chr 18:22 Isa 6:9 Isa 6:10 Ezek 14:9
that.
Isa 44:20 Isa 66:4 Jer 27:10 Ezek 21:29 Matt 24:5 Matt 24:11 1Tim 4:1

 12   they.
Deut 32:35 Mark 16:16 John 3:36 1Thess 5:9 2Pet 2:3 Jude 1:4 Jude 1:5
but.
Ps 11:5 Ps 50:16 - Ps 50:21 Ps 52:3 Ps 52:4 Hos 7:3 Mic 3:2 Mark 14:11 John 3:19 - John 3:21 Rom 1:32 Rom 2:8 Rom 8:7 Rom 8:8 Rom 12:9 2Pet 2:13 - 2Pet 2:15 3John 1:11

 13   we.
2Thess 1:3 Rom 1:8 Rom 6:17
beloved.
2Thess 2:16 Deut 33:12 2Sam 12:25
*marg:
2Thess 2:13 Jer 31:3 Ezek 16:8 Dan 9:23 Dan 10:11 Dan 10:19 Rom 1:7 Col 3:12 1John 4:10 1John 4:19
from.
Gen 1:1 Pro 8:23 Isa 46:10 John 1:1 John 8:44 Heb 1:10
chosen.
Rom 8:33 Rom 9:11 Eph 1:4 Eph 1:5 1Thess 1:4 2Tim 1:9 1Pet 1:2
through.
2Thess 2:10 2Thess 2:12 Luke 1:75 1Pet 1:2 - 1Pet 1:5
belief.
John 8:45 John 8:46 John 14:6 Acts 13:48 Acts 15:9 Gal 3:1 Eph 2:8 Col 1:5 2Tim 2:15 2Tim 3:15 Jas 1:18

 14   he called.
Rom 8:28 - Rom 8:30 1Thess 2:12 1Pet 5:10
our gospel.
Rom 2:16 Rom 16:25 1Thess 1:5
to.
Ps 16:11 Matt 25:21 John 14:2 John 14:3 John 17:22 John 17:24 Rom 8:17 Eph 1:18 1Thess 2:12 2Tim 2:12 1Pet 1:4 1Pet 1:5 1Pet 5:10 Rev 3:21 Rev 21:23 Rev 22:3 - Rev 22:5

 15   stand.
1Cor 15:58 1Cor 16:13 Phil 4:1
hold.
2Thess 3:6 1Cor 11:2
the traditions.
Rom 16:17 Jude 1:3
*Gr:
2Thess 2:15
whether.
2Thess 2:2 2Thess 3:14

 16   our Lord.
2Thess 1:1 2Thess 1:2 Rom 1:7 1Thess 3:11
which.
2Thess 2:13 John 3:16 John 13:1 John 15:9 John 15:13 Rom 5:8 Eph 2:4 Eph 2:5 Eph 5:2 Eph 5:25 Titus 3:4 - Titus 3:7 1John 3:16 1John 4:9 1John 4:10 Rev 1:5 Rev 3:9
everlasting.
Ps 103:17 Isa 35:10 Isa 51:11 Isa 60:19 Isa 60:20 Isa 61:7 Luke 16:25 John 4:14 John 14:16 - John 14:18 John 16:22 2Cor 4:17 2Cor 4:18 Heb 6:18 1Pet 1:5 - 1Pet 1:8 Rev 7:16 Rev 7:17 Rev 22:5
good.
Rom 5:2 - Rom 5:5 Rom 8:24 Rom 8:25 Col 1:5 Col 1:23 1Thess 1:3 Titus 1:2 Titus 2:13 Heb 6:11 Heb 6:12 Heb 6:19 Heb 7:19 1Pet 1:3 - 1Pet 1:5 1John 3:2 1John 3:3
through.
Acts 15:11 Acts 18:27 Rom 4:4 Rom 4:16 Rom 5:2 Rom 11:5 Rom 11:6

 17   Comfort.
2Thess 2:16 Isa 51:3 Isa 51:12 Isa 57:15 Isa 61:1 Isa 61:2 Isa 66:13 Rom 15:13 2Cor 1:3 - 2Cor 1:6
stablish.
2Thess 3:3 Isa 62:7 Rom 1:11 Rom 16:25 1Cor 1:8 2Cor 1:21 Col 2:7 1Thess 3:2 1Thess 3:13 Heb 13:9 1Pet 5:10 Jude 1:24
in.
Jas 1:21 Jas 1:22 1John 3:18


Display settings Display settings JehošuaJehošua