Jozef Roháček Translation - Autorized Version Dušan Seberíni (SK)Romans - 10. chapter - Romans - chapter 10

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Jozef Roháček Translation - Autorized Version Dušan Seberíni (SK)

Slovenský preklad Biblie, ktorú preložil prof. Jozef Roháček, predkladáme v upravenej verzii, kde je základným poznávacím znakom náhrada vlastného podstatného mena Hospodin skutočným Božím menom JHVH. Táto úprava bola vykonaná so súhlasom majiteľa autorského práva, pána Ivana Roháčka. Tento preklad predstavujeme pod názvom SVÄTÁ BIBLIA, preklad profesora Roháčka v autorizovanej verzii Dušana Seberíniho (Banská Bystrica, jún 2011).

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Jozef Roháček Translation - Autorized Version Dušan Seberíni (SK)

show titles

1Bratia, záľuba môjho srdca a prosba k Bohu za Izraela je, aby boli spasení.2Lebo im dávam svedoctvo, že majú horlivosť Božiu, ale nie podľa pravého poznania.3Lebo neznajúc spravedlivosti Božej a hľadajúc postaviť svoju vlastnú spravedlivosť nepodriadili sa spravedlivosti Božej.4Lebo koniec zákona je Kristus na spravedlivosť každému veriacemu.5Lebo Mojžiš píše o spravedlivosti zo zákona, že človek, ktorý by to učinil, bude tým žiť.6Ale spravedlivosť z viery hovorí takto: Nepovedz vo svojom srdci: Kto vystúpi hore do neba? To je sviesť Krista dolu.7Alebo: Kto sostúpi do priepasti? To je vyviesť Krista hore z mŕtvych.8Ale čo hovorí z viery spravedlivosť? Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci. To jest to slovo viery, ktoré kážeme.9Lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Bôh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.10Lebo srdcom sa verí na spravedlivosť, a ústami sa vyznáva na spasenie.11Lebo Písmo hovorí: Nikto, kto verí v neho, nebude zahanbený.12Lebo nieto rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý Pán je Pánom všetkých, bohatý naproti všetkým, ktorí ho vzývajú. 13Lebo každý, kto bude vzývať meno JeHoVaHovo, bude spasený. 14Ale jako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? A jako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A jako počujú bez kazateľa?15A zase jako budú kázať, keď nebudú poslaní? Jako je napísané: Jaké krásne sú nohy tých, ktorí zvestujú pokoj, tých, ktorí zvestujú dobré veci!16Ale nie všetci poslúchli evanjelium. Lebo Izaiáš hovorí: Pane, kto uveril našej zvesti?17Tak teda viera z počutia a počutie skrze slovo Božie.18Ale hovorím: Či ozaj nepočuli? Áno: Ich zvuk sa rozniesol po celej zemi a ich slová do končín obydlenej zeme.19Ale hovorím: Či ozaj nepoznal Izrael? Prvý hovorí Mojžiš: Ja vás pohnem k žiarlivosti pri národe, ktorý nie je národom; pri nerozumnom národe vás popudím k hnevu.20A Izaiáš sa odvažuje a hovorí: Najdený som od tých, ktorí ma nehľadali, zjavený som tým, ktorí sa po mne nepýtali.21Ale o Izraelovi hovorí: Celý deň som vystieral svoje ruky k ľudu neposlušnému a protirečiacemu.


Matthew Henry - Concise Commentary
 1   The Jews built on a false foundation, and refused to come to Christ for free salvation by faith, and numbers in every age do the same in various ways. The strictness of the law showed men their need of salvation by grace, through faith. And the ceremonies shadowed forth Christ as fulfilling the righteousness, and bearing the curse of the law. So that even under the law, all who were justified before God, obtained that blessing by faith, whereby they were made partakers of the perfect righteousness of the promised Redeemer. The law is not destroyed, nor the intention of the Lawgiver disappointed; but full satisfaction being made by the death of Christ for our breach of the law, the end is gained. That is, Christ has fulfilled the whole law, therefore whoever believeth in him, is counted just before God, as much as though he had fulfilled the whole law himself. Sinners never could go on in vain fancies of their own righteousness, if they knew the justice of God as a Governor, or his righteousness as a Saviour.

 5   The self-condemned sinner need not perplex himself how this righteousness may be found. When we speak of looking upon Christ, and receiving, and feeding upon him, it is not Christ in heaven, nor Christ in the deep, that we mean; but Christ in the promise, Christ offered in the word. Justification by faith in Christ is a plain doctrine. It is brought before the mind and heart of every one, thus leaving him without excuse for unbelief. If a man confessed faith in Jesus, as the Lord and Saviour of lost sinners, and really believed in his heart that God had raised him from the dead, thus showing that he had accepted the atonement, he should be saved by the righteousness of Christ, imputed to him through faith. But no faith is justifying which is not powerful in sanctifying the heart, and regulating all its affections by the love of Christ. We must devote and give up to God our souls and our bodies: our souls in believing with the heart, and our bodies in confessing with the mouth. The believer shall never have cause to repent his confident trust in the Lord Jesus. Of such faith no sinner shall be ashamed before God; and he ought to glory in it before men.

 12   There is not one God to the Jews, more kind, and another to the Gentiles, who is less kind; the Lord is a Father to all men. The promise is the same to all, who call on the name of the Lord Jesus as the Son of God, as God manifest in the flesh. All believers thus call upon the Lord Jesus, and none else will do so humbly or sincerely. But how should any call on the Lord Jesus, the Divine Saviour, who had not heard of him? And what is the life of a Christian but a life of prayer? It shows that we feel our dependence on him, and are ready to give up ourselves to him, and have a believing expectation of our all from him. It was necessary that the gospel should be preached to the Gentiles. Somebody must show them what they are to believe. How welcome the gospel ought to be to those to whom it was preached! The gospel is given, not only to be known and believed, but to be obeyed. It is not a system of notions, but a rule of practice. The beginning, progress, and strength of faith is by hearing. But it is only hearing the word, as the word of God that will strengthen faith.

 18   Did not the Jews know that the Gentiles were to be called in? They might have known it from Moses and Isaiah. Isaiah speaks plainly of the grace and favour of God, as going before in the receiving of the Gentiles. Was not this our own case? Did not God begin in love, and make himself known to us when we did not ask after him? The patience of God towards provoking sinners is wonderful. The time of God's patience is called a day, light as day, and fit for work and business; but limited as a day, and there is a night at the end of it. God's patience makes man's disobedience worse, and renders that the more sinful. We may wonder at the mercy of God, that his goodness is not overcome by man's badness; we may wonder at the wickedness of man, that his badness is not overcome by God's goodness. And it is a matter of joy to think that God has sent the message of grace to so many millions, by the wide spread of his gospel.


Display settings Display settings