Bible of Kralice (CZ - 1613)Proverbs - 13. chapter - Proverbs - chapter 13

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Bible of Kralice (CZ - 1613)

Bible svatá aneb všechna písma Starého i Nového zákona podle posledního vydání Kralického z roku 1613.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Bible of Kralice (CZ - 1613)


1Syn moudrý přijímá cvičení otcovo, ale posměvač neposlouchá domlouvání.2Z ovoce úst každý jísti bude dobré, ale duše převrácených nátisky.3Kdo ostříhá úst svých, ostříhá duše své; kdo rozdírá rty své, setření na něj přijde.4Žádá, a nic nemá duše lenivého, duše pak pracovitých zbohatne.5Slova lživého nenávidí spravedlivý, bezbožníka pak v ošklivost uvodí a zahanbuje.6Spravedlnost ostříhá přímě chodícího po cestě, bezbožnost pak vyvrací hříšníka.7Někdo bohatým se dělaje, nemá nic: zase někdo dělaje se chudým, však statku mnoho.8Výplata života člověku jest bohatství jeho, ale chudý neslyší domlouvání.9Světlo spravedlivých rozsvětluje se, svíce pak bezbožných zhasne.10Samou toliko pýchou působí člověk svár, ale při těch, jenž užívají rady, jest moudrost.11Statek zle dobytý umenšovati se bude, kdož pak shromažďuje rukou, přivětší ho.12Očekávání dlouhé zemdlívá srdce, ale žádost splněná jest strom života.13Kdož pohrdá slovem Božím, sám sobě škodí; ale kdož se bojí přikázaní, odplaceno mu bude.14Naučení moudrého jest pramen života, k vyhýbání se osídlům smrti.15Rozum dobrý dává milost, cesta pak převrácených jest tvrdá.16Každý důmyslný dělá uměle, ale blázen rozprostírá bláznovství.17Posel bezbožný upadá v neštěstí, jednatel pak věrný jest lékařství.18Chudoba a lehkost potká toho, jenž se vytahuje z kázně; ale kdož ostříhá naučení, zveleben bude.19Žádost naplněná sladká jest duši, ale ohavnost jest bláznům odstoupiti od zlého.20Kdo chodí s moudrými, bude moudrý; ale kdo tovaryší s blázny, setřín bude.21Hříšníky stihá neštěstí, ale spravedlivým odplatí Bůh dobrým.22Dobrý zanechává dědictví vnukům, ale zboží hříšného zachováno bývá spravedlivému.23Hojnost jest pokrmů na rolí chudých, někdo pak hyne skrze nerozšafnost. 24Kdo zdržuje metlu svou, nenávidí syna svého; ale kdož ho miluje, za času jej tresce. 25Spravedlivý jí až do nasycení duše své, břicho pak bezbožných nedostatek trpí.


Matthew Henry - Concise Commentary
 1   There is great hope of those that reverence their parents. There is little hope of any who will not hear those that deal faithfully with them.

 2   By our words we must be justified or condemned, Matt 12:37.

 3   He that thinks before he speaks, that suppresses evil if he have thought it, keeps his soul from a great deal both of guilt and grief. Many a one is ruined by an ungoverned tongue.

 4   The slothful desire the gains the diligent get, but hate the pains the diligent take; therefore they have nothing. This is especially true as to the soul.

 5   Where sin reigns, the man is loathsome. If his conscience were awake, he would abhor himself, and repent in dust and ashes.

 6   An honest desire to do right, preserves a man from fatal mistakes, better than a thousand fine-drawn distinctions.

 7   Some who are really poor, trade and spend as if they were rich: this is sin, and will be shame, and it will end accordingly. Some that are really rich, would be thought to be poor: in this there is want of gratitude to God, want of justice and charity to others. There are many hypocrites, empty of grace, who will not be convinced of their poverty. There are many fearing Christians, who are spiritually rich, yet think themselves poor; by their doubts, and complaints, and griefs, they make themselves poor.

 8   Great riches often tempt to violence against those that possess them; but the poor are free from such perils.

 9   The light of the righteous is as that of the sun, which may be eclipsed and clouded, but will continue: the Spirit is their Light, he gives a fulness of joy: that of the wicked is as a lamp of their own kindling, easily put out.

 10   All contentions, whether between private persons, families, churches, or nations, are begun and carried forward by pride. Disputes would be easily prevented or ended, if it were not for pride.

 11   Wealth gotten by dishonesty or vice, has a secret curse, which will speedily waste it.

 12   The delay of what is anxiously hoped for, is very painful to the mind; obtaining it is very pleasant. But spiritual blessings are chiefly intended.

 13   He that stands in awe of God, and reverences his word, shall escape destruction, and be rewarded for his godly fear.

 14   The rule by which the wise regulate their conduct, is a fountain yielding life and happiness.

 15   The way of sinners is hard upon others, and hard to the sinner himself. The service of sin is slavery; the road to hell is strewed with the thorns and thistles that followed the curse.

 16   It is folly to talk of things of which we know nothing, and to undertake what we are no way fit for.

 17   Those that are wicked, and false to Christ and to the souls of men, do mischief, and fall into mischief; but those that are faithful, find sound words healing to others and to themselves.

 18   He that scorns to be taught, will certainly be brought down.

 19   There are in man strong desires after happiness; but never let those expect any thing truly sweet to their souls, who will not be persuaded to leave their sins.

 20   Multitudes are brought to ruin by bad company. And all that make themselves wicked will be destroyed.

 21   When God pursues sinners he is sure to overtake them; and he will reward the righteous.

 22   The servant of God who is not anxious about riches, takes the best method of providing for his children.

 23   The poor, yet industrious, thrive, though in a homely manner, while those who have great riches are often brought to poverty for want of judgment.

 24   He acts as if he hated his child, who, by false indulgence, permits sinful habits to gather strength, which will bring sorrow here, and misery hereafter.

 25   It is the misery of the wicked, that even their sensual appetites are always craving. The righteous feeds on the word and ordinances, to the satisfying of his soul with the promises of the gospel, and the Lord Jesus Christ, who is the Bread of life.


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova