Czech Study Bible Translation (CZ)Mark - 1. chapter - Mark - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. 2Jak je napsáno v proroku Izaiášovi: ‚Hle, já posílám svého posla před tvou tváří, který upraví tvou cestu před tebou. 3Hlas volajícího v pustině: Připravte Pánovu cestu, vyrovnávejte jeho stezky.‘ 4Objevil se Jan, který křtil v pustině a hlásal křest pokání na odpuštění hříchů. 5A vycházela k němu celá judská krajina a všichni jeruzalémští a dávali se od něho pokřtít v řece Jordánu, vyznávajíce své hříchy. 6Jan byl oděn velbloudí srstí a přepásán koženým pásem kolem svých beder a jedl kobylky a polní med. 7Hlásal: „Za mnou přichází někdo silnější než já; nejsem hoden sklonit se a rozvázat řemínek jeho sandálů. 8Já jsem vás křtil ve vodě, ale on vás bude křtít v Duchu Svatém. “ 9V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl pokřtěn od Jana v Jordánu. 10A hned když vystupoval z vody, uviděl roztrhávající se nebesa a Ducha jako holubici, jak sestupuje k němu. 11A z nebes zazněl hlas: „Ty jsi můj Syn, Milovaný, v tobě jsem nalezl zalíbení.“ 12A hned ho Duch vypudil do pustiny. 13V té pustině byl čtyřicet dní pokoušen Satanem. Byl tam s dravou zvěří a andělé mu sloužili. 14Po Janově uvěznění přišel Ježíš do Galileje a hlásal evangelium Boží. 15A říkal: „ Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království; čiňte pokání a věřte evangeliu. “ 16A když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a Šimonova bratra Ondřeje, jak do moře vrhají síť; byli totiž rybáři. 17Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a učiním, že se stanete rybáři lidí.“ 18A hned opustili sítě a následovali ho. 19A když šel kousek dál, uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak v lodi spravují sítě. 20A hned je povolal. Zanechali svého otce Zebedea v lodi s najatými pomocníky a odešli za ním.  21I vešli do Kafarnaum. Hned v sobotu vstoupil do synagogy a učil.   22Byli ohromeni jeho vyučováním, neboť je učil jako ten, kdo má pravomoc, a ne jako učitelé Zákona.   23V jejich synagoze byl právě člověk s nečistým duchem. Vykřikl:   24„ Co je ti po nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Znám tě, vím, kdo jsi: Ten Svatý Boží.“   25Ježíš mu pohrozil: „Umlkni a vyjdi z něho. “   26A ten nečistý duch jím zalomcoval, zvolal silným hlasem a vyšel z něho.   27Všichni užasli, takže se dohadovali mezi sebou, říkajíce: „Co to je? Nové učení! S pravomocí dokonce přikazuje nečistým duchům, a poslouchají ho!“   28A pověst o něm se hned rozšířila všude po celém okolí Galileje.   29A hned, když vyšli ze synagogy, přišli s Jakubem a Janem do domu Šimona a Ondřeje.   30Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli.   31Ježíš přistoupil, uchopil její ruku a pozdvihl ji. Ihned ji horečka opustila a ona je obsluhovala.   32Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a všechny démonizované.   33Celé město se shromáždilo přede dveřmi.   34I uzdravil mnoho trpících rozličnými chorobami a vyhnal mnoho démonů. A těm démonům nedovoloval mluvit, neboť ho znali.   35Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven; odešel na opuštěné místo a tam se modlil.   36Šimon a ti, kteří byli s ním, se pustili spěšně za ním.   37Když ho našli, řekli mu: „Všichni tě hledají.“   38Říká jim: „Pojďme jinam, do sousedních městeček, abych i tam hlásal evangelium, neboť kvůli tomu jsem vyšel.“   39A hlásal evangelium v jejich synagogách po celé Galileji a vyháněl démony.  40Tu k němu přišel malomocný, padl před ním na kolena a prosil ho: „Chceš-li, jsi mocen mne očistit.“ 41Ježíš, hluboce pohnut, vztáhl svou ruku, dotkl se ho a řekl mu: „Chci, buď očištěn.“ 42A když to řekl, hned od něho malomocenství odešlo a byl očištěn. 43Ježíš mu přísně domluvil a hned ho poslal pryč. 44Řekl mu: „Hleď, abys nikomu nic neřekl! Ale jdi, ukaž se knězi a obětuj za své očištění, co nařídil Mojžíš, jim na svědectví. “ 45On však vyšel a začal to velice rozhlašovat a rozšiřovat, takže Ježíš již nemohl veřejně vstoupit do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. A přicházeli k němu odevšad.


Matthew Henry - Concise Commentary
 1   Isaiah and Malachi each spake concerning the beginning of the gospel of Jesus Christ, in the ministry of John. From these prophets we may observe, that Christ, in his gospel, comes among us, bringing with him a treasure of grace, and a sceptre of government. Such is the corruption of the world, that there is great opposition to his progress. When God sent his Son into the world, he took care, and when he sends him into the heart, he takes care, to prepare his way before him. John thinks himself unworthy of the meanest office about Christ. The most eminent saints have always been the most humble. They feel their need of Christ's atoning blood and sanctifying Spirit, more than others. The great promise Christ makes in his gospel to those who have repented, and have had their sins forgiven them, is, they shall be baptized with the Holy Ghost; shall be purified by his graces, and refreshed by his comforts. We use the ordinances, word, and sacraments without profit and comfort, for the most part, because we have not of that Divine light within us; and we have it not because we ask it not; for we have his word that cannot fail, that our heavenly Father will give this light, his Holy Spirit, to those that ask it.

 9   Christ's baptism was his first public appearance, after he had long lived unknown. How much hidden worth is there, which in this world is not known! But sooner or later it shall be known, as Christ was. He took upon himself the likeness of sinful flesh; and thus, for our sakes, he sanctified himself, that we also might be sanctified, and be baptized with him, John 17:19. See how honourably God owned him, when he submitted to John's baptism. He saw the Spirit descending upon him like a dove. We may see heaven opened to us, when we perceive the Spirit descending and working upon us. God's good work in us, is sure evidence of his good will towards us, and preparations for us. As to Christ's temptation, Mark notices his being in the wilderness and that he was with the wild beasts. It was an instance of his Father's care of him, which encouraged him the more that his Father would provide for him. Special protections are earnests of seasonable supplies. The serpent tempted the first Adam in the garden, the Second Adam in the wilderness; with different success indeed; and ever since he still tempts the children of both, in all places and conditions. Company and conversation have their temptations; and being alone, even in a wilderness, has its own also. No place or state exempts, no business, not lawful labouring, eating, or drinking, not even fasting and praying; often in these duties there are the most assaults, but in them is the sweetest victory. The ministration of the good angels is matter of great comfort in reference to the malignant designs of the evil angels; but much more does it comfort us, to have the indwelling of God the Holy Spirit in our hearts.

 14   Jesus began to preach in Galilee, after that John was put in prison. If some be laid aside, others shall be raised up, to carry on the same work. Observe the great truths Christ preached. By repentance we give glory to our Creator whom we have offended; by faith we give glory to our Redeemer who came to save us from our sins. Christ has joined these two together, and let no man think to put them asunder. Christ puts honour upon those who, though mean in this world, are diligent in their business and kind to one another. Industry and unity are good and pleasant, and the Lord Jesus commands a blessing on them. Those whom Christ calls, must leave all to follow him; and by his grace he makes them willing to do so. Not that we must needs go out of the world, but we must sit loose to the world; forsake every thing that is against our duty to Christ, and that cannot be kept without hurt to our souls. Jesus strictly kept the sabbath day, by applying himself unto, and abounding in the sabbath work, in order to which the sabbath rest was appointed. There is much in the doctrine of Christ that is astonishing; and the more we hear it, the more cause we see to admire it.

 23   The devil is an unclean spirit, because he has lost all the purity of his nature, because he acts in direct opposition to the Holy Spirit of God, and by his suggestions defiles the spirits of men. There are many in our assemblies who quietly attend under merely formal teachers; but if the Lord come with faithful ministers and holy doctrine, and by his convincing Spirit, they are ready to say, like this man, What have we to do with thee, Jesus of Nazareth! No disorder could enable a man to know Jesus to be the Holy One of God. He desires to have nothing to do with Jesus, for he despairs of being saved by him, and dreads being destroyed by him. See whose language those speak, that say to the Almighty, Depart from us. This unclean spirit hated and dreaded Christ, because he knew him to be a Holy One; for the carnal mind is enmity against God, especially against his holiness. When Christ by his grace delivers souls out of the hands of Satan, it is not without tumult in the soul; for that spiteful enemy will disquiet those whom he cannot destroy. This put all who saw it upon considering, What is this new doctrine? A work as great often is wrought now, yet men treat it with contempt and neglect. If this were not so, the conversion of a notorious wicked man to a sober, righteous, and godly life, by the preaching of a crucified Saviour, would cause many to ask, What doctrine is this?

 29   Wherever Christ comes, he comes to do good. He cures, that we may minister to him, and to others who are his, and for his sake. Those kept from public ordinances by sickness or other real hinderances, may expect the Saviour's gracious presence; he will soothe their sorrows, and abate their pains. Observe how numerous the patients were. When others speed well with Christ, it should quicken us in seeking after him. Christ departed into a solitary place. Though he was in no danger of distraction, or of temptation to vain-glory, yet he retired. Those who have the most business in public, and of the best kind, must yet sometimes be alone with God.

 40   We have here Christ's cleansing of a leper. It teaches us to apply to the Saviour with great humility, and with full submission to his will, saying, Lord, if thou wilt, without any doubt of Christ's readiness to help the distressed. See also what to expect from Christ; that according to our faith it shall be to us. The poor leper said, If thou wilt. Christ readily wills favours to those who readily refer themselves to his will. Christ would have nothing done that looked like seeking praise of the people. But no reasons now exist why we should hesitate to spread the praises of Christ.


Display settings Display settings JehošuaJehošua