Czech Study Bible Translation (CZ)Psalms - 2. chapter - Psalms - chapter 2

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 21:40)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Proč se bouří národy, proč lidé přemítají o prázdných věcech? 2Srocují se králové světa a mocnáři se spolu radí proti Hospodinu a proti jeho pomazanému. 3Zpřetrhejme jejich pouta, odvrhněme jejich provazy. 4Ten, jenž trůní na nebesích, se směje. Panovník se jim vysmívá. 5Jednou k nim promluví v hněvu, ve svém rozlícení je vyděsí. 6Já jsem ustanovil svého krále na Sijónu, na své svaté hoře. 7Přednesu Hospodinovo ustanovení. Řekl mi: Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil. 8Požádej mě a dám ti národy do dědictví. Tvým vlastnictvím budou i končiny země. 9Roztlučeš je železnou holí a jako hliněnou nádobu je roztříštíš. 10Nuže, králové, jednejte rozumně! Soudcové země, dejte si poradit!  11Služte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním!  12Líbejte syna, ať se nerozhněvá. Jinak zahynete na cestě, jestliže jen málo vzplane jeho hněv. Blahoslavení jsou všichni, kdo v něm hledají útočiště.


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 1   The number and authorship of this Psalm are stated (Acts 4:25; Acts 13:33). Though the warlike events of David's reign may have suggested its imagery, the scenes depicted and the subjects presented can only find a fulfilment in the history and character of Jesus Christ, to which, as above cited and in Heb 1:5; Heb 5:5, the New Testament writers most distinctly testify. In a most animated and highly poetical style, the writer, in "four stanzas of three verses each," sets forth the inveterate and furious, though futile, hostility of men to God and His anointed, God's determination to carry out His purpose, that purpose as stated more fully by His Son, the establishment of the Mediatorial kingdom, and the imminent danger of all who resist, as well as the blessing of all who welcome this mighty and triumphant king. (Ps 2:1-Ps 2:12)
Why do the heathen, &c.--Beholding, in prophetic vision, the peoples and nations, as if in a tumultuous assembly, raging with a fury like the raging of the sea, designing to resist God's government, the writer breaks forth into an exclamation in which are mingled surprise at their folly, and indignation at their rebellion.
heathen--nations generally, not as opposed to Jews.
the people--or, literally, "peoples," or races of men.

 2   The kings and rulers lead on their subjects.
set themselves--take a stand.
take counsel--literally, "sit together," denoting their deliberation.
anointed--Hebrew, "Messiah"; Greek, "Christ" (John 1:41). Anointing, as an emblem of the gifts of the Holy Spirit, was conferred on prophets (Isa 6:1); priests (Exod 30:30); and kings (1Sam 10:1; 1Sam 16:13; 1Kgs 1:39). Hence this title well suited Him who holds all these offices, and was generally used by the Jews before His coming, to denote Him (Dan 9:26). While the prophet has in view men's opposition generally, he here depicts it in its culminating aspect as seen in the events of Christ's great trial. Pilate and Herod, and the rulers of the Jews (Matt 27:1; Luke 23:1-25), with the furious mob, are vividly portrayed.

 3   The rebellious purposes of men are more distinctly announced by this representation of their avowal in words, as well as actions.
bands . . . and . . . cords--denote the restraints of government.

 4   By a figure whose boldness is only allowable to an inspired writer, God's conduct and language in view of this opposition are now related.
He that sitteth in the heavens--enthroned in quiet dignities (compare Ps 29:10; Isa 40:22).
shall laugh--in supreme contempt; their vain rage excites His derision. He is still the Lord, literally, "Sovereign," though they rebel.

 5   Then shall he speak--His righteous indignation as well as contempt is roused. For God to speak is for Him to act, for what He resolves He will do (Gen 1:3; Ps 33:9).
vex them--agitate or terrify them (Ps 83:15).

 6   The purpose here declared, in its execution, involves their overthrow.
Yet--literally, "and," in an adversative sense.
I have set--anointed, or firmly placed, with allusion in the Hebrew to "casting an image in a mould." The sense is not materially varied in either case.
my king--appointed by Me and for Me (Num 27:18).
upon my holy hill of Zion--Zion, selected by David as the abode of the ark and the seat of God's visible residence (1Kgs 8:1); as also David, the head of the Church and nation, and type of Christ, was called holy, and the Church itself came to be thus named (Ps 9:11; Ps 51:18; Ps 99:2; Isa 8:18; Isa 18:7, &c.).

 7   The king thus constituted declares the fundamental law of His kingdom, in the avowal of His Sonship, a relation involving His universal dominion.
this day have I begotten thee--as 2Sam 7:14, "he shall be My son," is a solemn recognition of this relation. The interpretation of this passage to describe the inauguration of Christ as Mediatorial King, by no means impugns the Eternal Sonship of His divine nature. In Acts 13:33, Paul's quotation does not imply an application of this passage to the resurrection; for "raised up" in Acts 13:32 is used as in Acts 2:30; Acts 3:22, &c., to denote bringing Him into being as a man; and not that of resurrection, which it has only when, as in Acts 2:34, allusion is made to His death (Rom 1:4). That passage says He was declared as to His divine nature to be the Son of God, by the resurrection, and only teaches that that event manifested a truth already existing. A similar recognition of His Sonship is introduced in Heb 5:5, by these ends, and by others in Matt 3:17; Matt 17:5.

 8   The hopes of the rebels are thus overthrown, and not only so; the kingdom they opposed is destined to be coextensive with the earth.
heathen--or, "nations" (Ps 2:1).
and the uttermost parts of the earth-- (Ps 22:27); denotes universality.

 9   His enemies shall be subject to His terrible power (Job 4:9; 2Thess 2:8), as His people to His grace (Ps 110:2-Ps 110:3).
rod of iron--denotes severity (Rev 2:27).
a potter's vessel--when shivered cannot be mended, which will describe utter destruction.

 10   kings . . . judges--For rulers generally (Ps 148:11), who have been leaders in rebellion, should be examples of penitent submission, and with fear for His terrible judgments, mingled with trust in His mercy, acknowledge--

 12   Kiss the Son--the authority of the Son.
perish from the way--that is, suddenly and hopelessly.
kindled but a little--or, "in a little time."
put their trust in him--or take refuge in Him (Ps 5:11). Men still cherish opposition to Christ in their hearts and evince it in their lives. Their ruin, without such trust, is inevitable (Heb 10:29), while their happiness in His favor is equally sure.


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova