Czech Study Bible Translation (CZ)Habakkuk - 1. chapter - Habakkuk - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Prorocký výnos, který viděl prorok Abakuk. 2Jak dlouho mám, Hospodine, křičet o pomoc, a ty neslyšíš, volat k tobě: Násilí! a ty nepomůžeš? 3Proč mi ukazuješ zlo a hledíš na trápení? Zkáza a násilí je přede mnou, trvá spor a pozvedá se svár. 4Proto je zákon ochromen a právo nikdy nepronikne, protože ničema obkličuje spravedlivého, proto pronikne právo pokřivené. 5Dívejte se mezi národy, pohleďte, žasněte a buďte ohromeni, protože ve vašich dnech vykonám takový skutek, že neuvěříte, i když vám to bude vyprávěno. 6Neboť hle, dám povstat Chaldejcům, národu krutému a dravému, který půjde do širé země, aby obsadil příbytky, jež nejsou jeho. 7Vzbuzuje strach, je obávaný; od něj samého pochází jeho právo a vznešenost. 8Jeho koně jsou rychlejší než leopardi a hbitější nežli vlci k večeru. Jeho koně poskakují, jeho jezdci se přiženou zdaleka, přiletí jako orel nedočkavý se nažrat. 9Všichni se ženou za násilím, odhodlaně postupují kupředu, sbírají zajatce jako písek. 10Králům se posmívají, mocnáři jsou jim k smíchu, všem pevnostem se vysmívají, navrší náspy a dobudou je. 11Potom přejdou jako vítr a pominou. Ten, jenž má svou sílu za boha, však ponese vinu. 12Ty jsi přece odedávna, Hospodine, můj Bože, můj Svatý, ty neumíráš. Hospodine, ustanovil jsi ho k soudu, Skálo, určil jsi ho ke kárání. 13Tvoje oči jsou příliš čisté, než aby se dívaly na zlo, nemohou hledět na trápení. Proč tedy hledíš na podvodníky a mlčíš, zatímco ničema pohlcuje spravedlivějšího, nežli je on? 14Učinil jsi lidi jako mořské ryby, jako plazy, kteří nad sebou nemají vládce?  15Všechny je může vytáhnout na udici, odvléct je ve své síti, sebrat je do svého nevodu; proto se raduje a jásá.  16Proto obětuje své síti, pálí kadidlo svému nevodu, neboť díky nim je jeho podíl úrodný a jeho potrava tučná. 17Cožpak smí takto vyprazdňovat svou síť, stále bez soucitu pobíjet národy?


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 1   HABAKKUK'S EXPOSTULATION WITH JEHOVAH ON ACCOUNT OF THE PREVALENCE OF INJUSTICE: JEHOVAH SUMMONS ATTENTION TO HIS PURPOSE OF SENDING THE CHALDEANS AS THE AVENGERS. THE PROPHET COMPLAINS, THAT THESE ARE WORSE THAN THOSE ON WHOM VENGEANCE WAS TO BE TAKEN. (Hab. 1:1-17)
burden--the prophetic sentence.

 2   violence . . . Why dost thou show me iniquity?--Similar language is used of the Chaldeans (Hab 1:9, Hab 1:13), as here is used of the Jews: implying, that as the Jews sinned by violence and injustice, so they should be punished by violence and injustice (Pro 1:31). Jehoiakim's reign was marked by injustice, treachery, and bloodshed (Jer 22:3, Jer 22:13-Jer 22:17). Therefore the Chaldeans should be sent to deal with him and his nobles according to their dealings with others (Hab 1:6, Hab 1:10-Hab 1:11, Hab 1:17). Compare Jeremiah's expostulation with Jehovah, Jer 12:1; Jer 20:8; and Job 19:7-Job 19:8.

 3   cause me to behold grievance--MAURER denies that the Hebrew verb is ever active; he translates, "(Wherefore) dost Thou behold (without doing aught to check) grievance?" The context favors English Version.
there are that raise up strife and contention--so CALVIN. But MAURER, not so well, translates, "There is strife, and contention raises itself."

 4   Therefore--because Thou dost suffer such crimes to go unpunished.
law is slacked--is chilled. It has no authority and secures no respect.
judgment--justice.
wrong judgment proceedeth--Decisions are given contrary to right.

 5   Behold . . . marvellously . . . a work--(Compare Isa 29:14). Quoted by Paul (Acts 13:41).
among the heathen--In Acts 13:41, "ye despisers," from the Septuagint. So the Syriac and Arabic versions; perhaps from a different Hebrew reading. In the English Version reading of Habakkuk, God, in reply to the prophet's expostulation, addresses the Jews as about to be punished, "Behold ye among the heathen (with whom ye deserve to be classed, and by whom ye shall be punished, as despisers; the sense implied, which Paul expresses): learn from them what ye refused to learn from Me!" For "wonder marvellously," Paul, in Acts 13:41, has, "wonder and perish," which gives the sense, not the literal wording, of the Hebrew, "Wonder, wonder," that is, be overwhelmed in wonder. The despisers are to be given up to their own stupefaction, and so perish. The Israelite unbelievers would not credit the prophecy as to the fearfulness of the destruction to be wrought by the Chaldeans, nor afterwards the deliverance promised from that nation. So analogously, in Paul's day, the Jews would not credit the judgment coming on them by the Romans, nor the salvation proclaimed through Jesus. Thus the same Scripture applied to both.
ye will not believe, though it be told you--that is, ye will not believe now that I foretell it.

 6   I raise up--not referring to God's having brought the Chaldeans from their original seats to Babylonia (see on Isa 23:13), for they had already been upwards of twenty years (since Nabopolassar's era) in political power there; but to His being about now to raise them up as the instruments of God's "work" of judgment on the Jews (2Chr 36:6). The Hebrew is future, "I will raise up."
bitter--that is, cruel (Jer 50:42; compare Judg 18:25, Margin; 1Sam 17:8).
hasty--not passionate, but "impetuous."

 7   their judgment and . . . dignity . . . proceed of themselves--that is, they recognize no judge save themselves, and they get for themselves and keep their own "dignity" without needing others' help. It will be vain for the Jews to complain of their tyrannical judgments; for whatever the Chaldeans decree they will do according to their own will, they will not brook anyone attempting to interfere.

 8   swifter than the leopards--OPPIAN [Cynegeticks, 3.76], says of the leopard, "It runs most swiftly straight on: you would fancy it was flying through the air."
more fierce--rather, "more keen"; literally, "sharp."
evening wolves--wolves famished with fasting all day and so most keen in attacking the fold under covert of the approaching night (Jer 5:6; Zeph 3:3; compare Gen 49:27). Hence "twilight" is termed in Arabic and Persian "the wolf's tail"; and in French, entre chien et loup.
spread themselves--proudly; as in Jer 50:11, and Mal 4:2, it implies strength and vigor. So also the Arabic cognate word [MAURER].
their horsemen . . . come from far--and yet are not wearied by the long journey.

 9   all for violence--The sole object of all is not to establish just rights, but to get all they can by violence.
their faces shall sup up as the east wind--that is, they shall, as it were, swallow up all before them; so the horse in Job 39:24 is said to "swallow the ground with fierceness and rage." MAURER takes it from an Arabic root, "the desire of their faces," that is, the eager desire expressed by their faces. HENDERSON, with SYMMACHUS and Syriac, translates, "the aspect."
as the east wind--the simoon, which spreads devastation wherever it passes (Isa 27:8). GESENIUS translates, "(is) forwards." The rendering proposed, eastward, as if it referred to the Chaldeans' return home eastward from Judea, laden with spoils, is improbable. Their "gathering the sand" accords with the simoon being meant, as it carries with it whirlwinds of sand collected in the desert.

 10   scoff at . . . kings--as unable to resist them.
they shall heap dust, and take it--"they shall heap" earth mounds outside, and so "take every stronghold" (compare 2Sam 20:15; 2Kgs 19:32) [GROTIUS].

 11   Then--when elated by his successes.
shall his mind change--He shall lose whatever of reason or moderation ever was in him, with pride.
he shall pass over--all bounds and restraints: his pride preparing the sure way for his destruction (Pro 16:18). The language is very similar to that describing Nebuchadnezzar's "change" from man's heart (understanding) to that of a beast, because of pride (see on Dan 4:16; Dan 4:30-Dan 4:31; Dan 4:33-Dan 4:34). An undesigned coincidence between the two sacred books written independently.
imputing this his power unto his god-- (Dan 5:4). Sacrilegious arrogance, in ascribing to his idol Bel the glory that belongs to God [CALVIN]. GROTIUS explains, "(saying that) his power is his own as one who is a god to himself" (compare Hab 1:16, and Dan. 3:1-30). So MAURER, "He shall offend as one to whom his power is his god" (Job 12:6; see on Mic 2:1).

 12   In opposition to the impious deifying of the Chaldeans power as their god (MAURER, or, as the English Version, their attributing of their successes to their idols), the prophet, in an impassioned address to Jehovah, vindicates His being "from everlasting," as contrasted with the Chaldean so-called "god."
my God, mine Holy One--Habakkuk speaks in the name of his people. God was "the Holy One of Israel," against whom the Chaldean was setting up himself (Isa 37:23).
we shall not die--Thou, as being our God, wilt not permit the Chaldeans utterly to destroy us. This reading is one of the eighteen called by the Hebrews "the appointment of the scribes"; the Rabbis think that Ezra and his colleagues corrected the old reading, "Thou shalt not die."
thou hast ordained them for judgment--that is, to execute Thy judgments.
for correction--to chastise transgressors (Isa 10:5-Isa 10:7). But not that they may deify their own power (Hab 1:11, for their power is from Thee, and but for a time); nor that they may destroy utterly Thy people. The Hebrew for "mighty God" is Rock (Deut 32:4). However the world is shaken, or man's faith wavers, God remains unshaken as the Rock of Ages (Isa 26:4, Margin).

 13   purer . . . than to behold evil--without being displeased at it.
canst not look on iniquity--unjust injuries done to Thy people. The prophet checks himself from being carried too far in his expostulatory complaint, by putting before himself honorable sentiments of God.
them that deal treacherously--the Chaldeans, once allies of the Jews, but now their violent oppressors. Compare "treacherous dealers," (Isa 21:2; Isa 24:16). Instead of speaking evil against God, he goes to God Himself for the remedy for his perplexity (Ps 73:11-Ps 73:17).
devoureth the man that is more righteous--The Chaldean oppresses the Jew, who with all his faults, is better than his oppressor (compare Ezek 16:51-Ezek 16:52).

 14   And--that is, And so, by suffering oppressors to go unpunished, "Thou makest men as the fishes . . . that have no ruler"; that is, no defender. All may fish in the sea with impunity; so the Chaldeans with impunity afflict Thy people, as these have no longer the God of the theocracy, their King, to defend them. Thou reducest men to such a state of anarchy, by wrong going unpunished, as if there were no God. He compares the world to the sea; men to fishes; Nebuchadnezzar to a fisherman (Hab 1:15-Hab 1:17).

 15   they take up all of them--all kinds of fishes, that is, men, as captives, and all other prey that comes in their way.
with the angle--that is, the hook. Some they take up as with the hook, one by one; others in shoals, as in a "net" and "drag" or enclosing net.
therefore--because of their successes.
they rejoice--They glory in their crimes because attended with success (compare Hab 1:11).

 16   sacrifice unto their net--that is, their arms, power, and military skill, wherewith they gained their victories; instead of to God. Compare Hab 1:11, MAURER'S interpretation. They idolize themselves for their own cleverness and might (Deut 8:17; Isa 10:13; Isa 37:24-Isa 37:25).
by them--by their net and dragnet.
their portion--image from a banquet: the prey which they have gotten.

 17   Shall they . . . empty their net?--Shall they be allowed without interruption to enjoy the fruits of their violence?
therefore--seeing that they attribute all their successes to themselves, and not to Thee. The answer to the prophet's question, he by inspiration gives himself in the second chapter.


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova