Czech Study Bible Translation (CZ)2 Corinthians - 4. chapter - 2 Corinthians - chapter 4

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Když tedy máme tuto službu podle milosrdenství, kterého se nám dostalo, neochabujeme, 2ale odřekli jsme se věcí ukrývaných kvůli hanbě a nepočínáme si chytrácky ani nepřekrucujeme slovo Boží, nýbrž zjevováním pravdy se představujeme každému lidskému porozumění před Bohem. 3Je-li však naše evangelium zahaleno, je zahaleno těm, kteří hynou. 4Jim, nevěřícím, bůh tohoto věku oslepil myšlení, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Krista, jenž je obrazem Božím. 5Neboť nehlásáme sami sebe, nýbrž Ježíše Krista, Pána, a sebe jako vaše otroky pro Ježíše.  6Neboť Bůh, který řekl: ‚Z temnoty ať zazáří světlo,‘ zazářil v našich srdcích, aby osvítil lidi poznáním Boží slávy v osobě Ježíše Krista.  7Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby přemíra té moci byla z Boha, a ne z nás. 8Ve všem jsme sužováni, ale nejsme vháněni do úzkých; býváme v nejistotě, ale nejsme zoufalí; 9jsme pronásledováni, ale nejsme opouštěni; jsme sráženi, ale nejsme ničeni. 10Stále nosíme na svém těle Ježíšovo umírání, aby byl na našem těle zjeven i Ježíšův život. 11Neboť my, kteří žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby i život Ježíšův byl zjeven na našem smrtelném těle. 12Takže v nás působí smrt, kdežto ve vás život. 13Protože však máme téhož Ducha víry podle toho, co je napsáno: ‚Uvěřil jsem, proto jsem mluvil,‘ i my věříme, proto také mluvíme, 14a víme, že ten, který vzkřísil Pána Ježíše, také nás s Ježíšem vzkřísí a postaví spolu s vámi. 15Vždyť to všechno je kvůli vám, aby milost, rozhojněná skrze mnohé lidi, rozmnožila vděčnost ke slávě Boží. 16Proto neochabujeme; i když náš vnější člověk chátrá, ten vnitřní se však den ze dne obnovuje. 17To naše nynější lehké soužení nám totiž působí nesmírně veliké břímě věčné slávy, 18když nehledíme na věci viditelné, ale na neviditelné; neboť viditelné věci jsou dočasné, neviditelné však věčné.


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 1   HIS PREACHING IS OPEN AND SINCERE, THOUGH TO MANY THE GOSPEL IS HIDDEN. (2Co. 4:1-18)
Therefore--Greek, "For this cause": Because we have the liberty-giving Spirit of the Lord, and with unveiled face behold His glory (2Cor 3:17-18).
seeing we have this ministry--"The ministration of the Spirit" (2Cor 3:8-9): the ministry of such a spiritual, liberty-giving Gospel: resuming 2Cor 3:6, 2Cor 3:8.
received mercy--from God, in having had this ministry conferred on us (2Cor 3:5). The sense of "mercy" received from God, makes men active for God (1Tim 1:11-13).
we faint not--in boldness of speech and action, and patience in suffering (2Cor 4:2, 2Cor 4:8-16, &c.).

 2   renounced--literally, "bid farewell to."
of dishonesty--rather, "of shame." "I am not ashamed of the Gospel of Christ" (Rom 1:16). Shame would lead to hiding (2Cor 4:3); whereas "we use great plainness of speech" (2Cor 3:12); "by manifestation of the truth." Compare 2Cor 3:3, "manifestly declared." He refers to the disingenuous artifices of "many" teachers at Corinth (2Cor 2:17; 2Cor 3:1; 2Cor 11:13-15).
handling . . . deceitfully--so "corrupt" or adulterate "the word of God" (2Cor 2:17; compare 1Thess 2:3-4).
commending--recommending ourselves: recurring to 2Cor 3:1.
to--to the verdict of.
every man's conscience-- (2Cor 5:11). Not to men's carnal judgment, as those alluded to (2Cor 3:1).
in the sight of God-- (2Cor 2:17; Gal 1:10).

 3   But if--Yea, even if (as I grant is the case).
hid--rather (in reference to 2Cor 3:13-18), "veiled." "Hid" (Greek, Col 3:3) is said of that withdrawn from view altogether. "Veiled," of a thing within reach of the eye, but covered over so as not to be seen. So it was in the case of Moses' face.
to them--in the case only of them: for in itself the Gospel is quite plain.
that are lost--rather, "that are perishing" (1Cor 1:18). So the same cloud that was "light" to the people of God, was "darkness" to the Egyptian foes of God (Exod 14:20).

 4   In whom--Translate, "In whose case."
god of this world--The worldly make him their God (Phil 3:19). He is, in fact, "the prince of the power of the air, the spirit that ruleth in the children of disobedience" (Eph 2:2).
minds--"understandings": "mental perceptions," as in 2Cor 3:14.
them which believe not--the same as "them that are lost" (or "are perishing"). Compare 2Thess 2:10-12. SOUTH quaintly says, "when the malefactor's eyes are covered, he is not far from his execution" (Esth 7:8). Those perishing unbelievers are not merely veiled, but blinded (2Cor 3:14-15): Greek, not "blinded," but "hardened."
light of the glorious gospel of Christ--Translate, "The illumination (enlightening: the propagation from those already enlightened, to others of the light) of the Gospel of the glory of Christ." "The glory of Christ" is not a mere quality (as "glorious" would express) of the Gospel; it is its very essence and subject matter.
image of God--implying identity of nature and essence (John 1:18; Col 1:15; Heb 1:3). He who desires to see "the glory of God," may see it "in the face of Jesus Christ" (2Cor 4:6; 1Tim 6:14-16). Paul here recurs to 2Cor 3:18. Christ is "the image of God," into which "same image" we, looking on it in the mirror of the Gospel, are changed by the Spirit; but this image is not visible to those blinded by Satan [ALFORD].

 5   For--Their blindness is not our fault, as if we had self-seeking aims in our preaching.
preach . . . Christ . . . the Lord--rather, "Christ as Lord," and ourselves as your servants, &c. "Lord," or "Master," is the correlative term to "servants."

 6   For--proof that we are true servants of Jesus unto you.
commanded the light--Greek, "By speaking the word, commanded light" (Gen 1:3).
hath shined--rather, as Greek, "is He who shined." (It is God) who commanded light, &c., that shined, &c., (Job 37:15): Himself our Light and Sun, as well as the Creator of light (Mal 4:2; John 8:12). The physical world answers to the spiritual.
in our hearts--in themselves dark.
to give the light--that is, to propagate to others the light, &c., which is in us (compare Note, see on 2Cor 4:4).
the glory of God--answering to "the glory of Christ" (see on 2Cor 4:4).
in the face of Jesus Christ--Some of the oldest manuscripts retain "Jesus." Others omit it. Christ is the manifestation of the glory of God, as His image (John 14:9). The allusion is still to the brightness on Moses' "face." The only true and full manifestation of God's brightness and glory is "in the face of Jesus" (Heb 1:3).

 7   "Lest any should say, How then is it that we continue to enjoy such unspeakable glory in a mortal body? Paul replies, this very fact is one of the most marvellous proofs of God's power, that an earthen vessel could bear such splendor and keep such a treasure" [CHRYSOSTOM, Homilies, 8.496, A]. The treasure or "the light of the knowledge of the glory of God." The fragile "earthen vessel" is the body, the "outward man" (2Cor 4:16; compare 2Cor 4:10), liable to afflictions and death. So the light in Gideon's pitchers, the type (Judg 7:16-Judg 7:20, Judg 7:22). The ancients often kept their treasures in jars or vessels of earthenware. "There are earthen vessels which yet may be clean; whereas a golden vessel may be filthy" [BENGEL].
that the excellency of the power, &c.--that the power of the ministry (the Holy Spirit), in respect to its surpassing "excellency," exhibited in winning souls (1Cor 2:4) and in sustaining us ministers, might be ascribed solely to God, we being weak as earthen vessels. God often allows the vessel to be chipped and broken, that the excellency of the treasure contained, and of the power which that treasure has, may be all His (2Cor 4:10-11; John 3:30).
may be of God . . . not of us--rather, as Greek, "may be God's (may be seen and be thankfully [2Cor 4:15] acknowledged to belong to God), and not (to come) from us." The power not merely comes from God, but belongs to Him continually, and is to be ascribed to him.

 8   Greek, "BEING hard pressed, yet not inextricably straitened; reduced to inextricable straits" (nominative to "we have," 2Cor 4:7).
on every side--Greek, "in every respect" (compare 2Cor 4:10, "always"; 2Cor 7:5). This verse expresses inward distresses; 2Cor 4:9, outward distresses (2Cor 7:5). "Without were fightings; within were fears." The first clause in each member of the series of contrasted participles, implies the earthiness of the vessels; the second clause, the excellency of the power.
perplexed, but not in despair--Greek, "not utterly perplexed." As perplexity refers to the future, so "troubled" or "hard pressed" refers to the present.

 9   not forsaken--by God and man. Jesus was forsaken by both; so much do His sufferings exceed those of His people (Matt 27:46).
cast down--or "struck down"; not only "persecuted," that is, chased as a deer or bird (1Sam 26:20), but actually struck down as with a dart in the chase (Heb 11:35-Heb 11:38). The Greek "always" in this verse means, "throughout the whole time"; in 2Cor 4:11 the Greek is different, and means, "at every time," "in every case when the occasion occurs."

 10   bearing about in the body the dying of the Lord Jesus--that is, having my body exposed to being put to death in the cause of Jesus (the oldest manuscripts omit "the Lord"), and having in it the marks of such sufferings, I thus bear about wheresoever I go, an image of the suffering Saviour in my own person (2Cor 4:11; 2Cor 1:5; compare 1Cor 15:31). Doubtless, Paul was exposed to more dangers than are recorded in Acts (compare 2Cor 7:5; 2Cor 11:26). The Greek for "the dying" is literally, "the being made a corpse," such Paul regarded his body, yet a corpse which shares in the life-giving power of Christ's resurrection, as it has shared in His dying and death.
that the life also of Jesus might be made manifest in our body--rather, "may be." The name "Jesus," by itself is often repeated here as Paul seems, amidst sufferings, peculiarly to have felt its sweetness. In 2Cor 4:11 the same words occur with the variation, "in our mortal flesh. The fact of a dying, corpse-like body being sustained amidst such trials, manifests that "the (resurrection) life also," as well as the dying, "of Jesus," exerts its power in us. I thus bear about in my own person an image of the risen and living, as well as of the suffering, Saviour. The "our" is added here to "body," though not in the beginning of the verse. "For the body is ours not so much in death, as in life" [BENGEL].

 11   we which live--in the power of Christ's "life" manifested in us, in our whole man body as well as spirit (Rom 8:10-Rom 8:11; see on 2Cor 4:10; compare 2Cor 5:15). Paul regards his preservation amidst so many exposures to "death," by which Stephen and James were cut off, as a standing miracle (2Cor 11:23).
delivered unto--not by chance; by the ordering of Providence, who shows "the excellency of His power" (2Cor 4:7), in delivering unto DEATH His living saints, that He may manifest LIFE also in their dying flesh. "Flesh," the very element of decay (not merely their "body"), is by Him made to manifest life.

 12   The "death" of Christ manifested in the continual "perishing of our outward man" (2Cor 4:16), works peculiarly in us, and is the means of working spiritual "life" in you. The life whereof we witness in our bodily dying, extends beyond ourselves, and is brought by our very dying to you.

 13   Translate as Greek, "BUT having," &c., that is, not withstanding the trials just mentioned, we having, &c.
the same spirit of faith, according as it, &c.--Compare Rom 8:15, on the usage of "spirit of faith." The Holy Spirit acting on our spirit. Though "death worketh in us, and life in you" (2Cor 4:12), yet as we have the same spirit of faith as you, we therefore [believingly] look for the same immortal life as you [ESTIUS], and speak as we believe. ALFORD not so well translates, "The same . . . faith with that described in the Scriptures" (Ps 116:10). The balance of the sentence requires the parallelism to be this, "According to that which is written, I believed, and therefore have I spoken; we also believe, and therefore speak," namely, without fear, amidst "afflictions" and "deaths" (2Cor 4:17).

 14   Knowing--by faith (2Cor 5:1).
shall raise up us also--at the resurrection (1Cor 6:13-14).
by Jesus--The oldest manuscripts have "with Jesus."
present us--vividly picturing the scene before the eyes (Jude 1:24).
with you-- (2Cor 1:14; 1Thess 2:19-20; 1Thess 3:13).

 15   For--Confirming his assertion "with you" (2Cor 4:14), and "life . . . worketh in you" (2Cor 4:12).
all things--whether the afflictions and labors of us ministers (2Cor 4:8-11), or your prosperity (2Cor 4:12; 1Cor 3:21-22; 1Cor 4:8-13).
for your sakes-- (2Tim 2:10).
abundant grace, &c.--rather, "That grace (the grace which preserves us in trials and works life in you), being made the greater (multiplied), by means of the greater number (of its recipients), may cause the thanksgiving to abound to the glory of God." [CHRYSOSTOM] (2Cor 1:11; 2Cor 9:11-12). The Greek is susceptible also of this translation, "That grace, being made the greater (multiplied) on account of the thanksgiving of the greater number (for grace already received), may abound (abundantly redound) to," &c. Thus the Greek for "abound" has not to be taken in an active sense, but in its ordinary neuter sense, and so the other Greek words. Thanksgiving invites more abundant grace (2Chr 20:19-22; Ps 18:3; Ps 50:23).

 16   we faint not--notwithstanding our sufferings. Resuming 2Cor 4:1.
outward man--the body, the flesh.
perish--"is wearing away"; "is wasted away" by afflictions.
inward man--our spiritual and true being, the "life" which even in our mortal bodies (2Cor 4:11) "manifests the life of Jesus."
is renewed--"is being renewed," namely, with fresh "grace" (2Cor 4:15), and "faith" (2Cor 4:13), and hope (2Cor 4:17-18).

 17   which is but for a moment--"Our PRESENT light (burden of) affliction" (so the Greek; compare Matt 11:30), [ALFORD]. Compare "now for a season . . . in heaviness" (1Pet 1:6). The contrast, however, between this and the "ETERNAL weight of glory" requires, I think, the translation, "Which is but for the present passing moment." So WAHL. "The lightness of affliction" (he does not express "burden" after "light"; the Greek is "the light of affliction") contrasts beautifully with the "weight of the glory."
worketh--rather, "worketh out."
a far more exceeding and--rather, "in a surpassing and still more surpassing manner" [ALFORD]; "more and more exceedingly" [ELLICOTT, TRENCH, and others]. Greek, "in excess and to excess." The glory exceeds beyond all measure the affliction.

 18   look not at--as our aim.
things . . . seen--"earthly things" (Phil 3:19). We mind not the things seen, whether affliction or refreshment come, so as to be seduced by the latter, or deterred by the former [CHRYSOSTOM].
things . . . not seen--not "the invisible things" of Rom 1:20, but the things which, though not seen now, shall be so hereafter.
temporal--rather, "for a time"; in contrast to eternal. English Version uses "temporal" for temporary. The Greek is rightly translated in the similar passage, "the pleasures of sin for a season."


Display settings Display settings JehošuaJehošua
/ / 0.021 s.