Czech Study Bible Translation (CZ)2 Corinthians - 1. chapter - 2 Corinthians - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus církvi Boží, jež je v Korintu, se všemi svatými, kteří jsou v celé Achaji: 2Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. 3Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého povzbuzení, 4který nás povzbuzuje v každém našem soužení, abychom i my mohli povzbuzovat ty, kteří jsou v jakémkoli soužení, tím povzbuzením, kterým Bůh povzbuzuje nás. 5Neboť jako se na nás rozhojňují Kristova utrpení, tak se skrze Krista rozhojňuje i naše povzbuzení. 6Jsme-li tedy v soužení, je to k vašemu povzbuzení a záchraně; jsme-li povzbuzováni, je to k vašemu povzbuzení, které se projevuje ve vytrvalém snášení týchž utrpení, jež snášíme i my.  7Naše naděje, pokud jde o vás, je pevná; víme, že jako jste účastni utrpení, tak i povzbuzení.  8Nechceme, bratři, abyste nevěděli o našem soužení, které nás potkalo v Asii; dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naši sílu, takže jsme si zoufali, až jsme i pochybovali o svém životě. 9Sami v sobě jsme však měli ten rozsudek smrti, abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé; 10on nás vysvobodil z takového nebezpečí smrti a ještě vysvobodí; v něho jsme složili svou naději, že ještě znovu vysvobodí, 11když i vy nám budete pomáhat modlitbou, aby za nás mnozí děkovali kvůli daru milosti, kterého se nám dostalo skrze přímluvy mnohých. 12Neboť toto je naše chlouba: svědectví našeho svědomí, že jsme si na světě — a obzvláště mezi vámi — počínali v prostotě a Boží upřímnosti, ne v tělesné moudrosti, nýbrž v Boží milosti. 13Neboť vám nepíšeme nic jiného, než co čtete a také chápete, a doufám, že dokonale pochopíte, 14jako jste nás už i zčásti pochopili, že jsme vaší chloubou, tak jako i vy naší v den našeho Pána Ježíše. 15V této důvěře jsem k vám chtěl už dříve přijít, abyste dostali dvojí milost, 16a skrze vás projít do Makedonie a z Makedonie opět přijít k vám a od vás být vypraven do Judska. 17Když jsem tedy toto chtěl, jednal jsem snad lehkovážně? Nebo snad to, co zamýšlím, je podle těla, takže ‚ano, ano‘ u mne znamená zároveň ‚ne, ne‘? 18Bůh je však věrný, takže naše slovo k vám není ‚ano‘ i ‚ne‘. 19Neboť Boží Syn, Ježíš Kristus, který byl mezi vámi skrze nás vyhlášen — mnou, Silvanem a Timoteem — nebyl ‚ano‘ i ‚ne‘, nýbrž v něm se uskutečnilo ‚ano‘. 20Neboť všechna Boží zaslíbení, kolik jich jen je, v něm jsou ‚ano‘. Proto je také skrze něho řečeno ‚amen‘ k slávě Bohu skrze nás. 21Ten, kdo nás upevňuje spolu s vámi v Kristu a pomazal nás, je Bůh. 22On nás také zapečetil a do našich srdcí dal Ducha jako závdavek. 23Volám Boha za svědka na svou duši, že jen z ohledu na vás jsem ještě nepřišel do Korintu. 24Nejsme pány nad vaší vírou, nýbrž jsme pomocníky vaší radosti; vždyť vírou pevně stojíte.


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 1   THE HEADING; PAUL'S CONSOLATIONS IN RECENT TRIALS IN ASIA; HIS SINCERITY TOWARDS THE CORINTHIANS; EXPLANATION OF HIS NOT HAVING VISITED THEM AS HE HAD PURPOSED. (2Co. 1:1-24)
Timothy our brother--When writing to Timothy himself, he calls him "my son" (1Tim 1:18). Writing of him, "brother," and "my beloved son" (1Cor 4:17). He had been sent before to Macedonia, and had met Paul at Philippi, when the apostle passed over from Troas to Macedonia (compare 2Cor 2:12-13; see on 1Cor 16:10-11).
in all Achaia--comprising Hellas and the Peloponnese. The Gentiles themselves, and Annćus Gallio, the proconsul (Acts 18:12-Acts 18:16), strongly testified their disapproval of the accusation brought by the Jews against Paul. Hence, the apostle was enabled to labor in the whole province of Achaia with such success as to establish several churches there (1Thess 1:8; 2Thess 1:4), where, writing from Corinth, he speaks of the "churches," namely, not only the Corinthian, but others also--Athens, Cenchrea, and, perhaps, Sicyon, Argos, &c. He addresses "the Church in Corinth," directly, and all "the saints" in the province, indirectly. In Gal 1:2 all the "churches" are addressed directly in the same circular Epistle. Hence, here he does not say, all the churches, but "all the saints."

 3   This thanksgiving for his late deliverance forms a suitable introduction for conciliating their favorable reception of his reasons for not having fulfilled his promise of visiting them (2Cor 1:15-24).
Father of mercies--that is, the SOURCE of all mercies (compare Jas 1:17; Rom 12:1).
comfort--which flows from His "mercies" experienced. Like a true man of faith, he mentions "mercies" and "comfort," before he proceeds to speak of afflictions (2Cor 1:4-6). The "tribulation" of believers is not inconsistent with God's mercy, and does not beget in them suspicion of it; nay, in the end they feel that He is "the God of ALL comfort," that is, who imparts the only true and perfect comfort in every instance (Ps 146:3, Ps 146:5, Ps 146:8; Jas 5:11).

 4   us--idiomatic for me (1Thess 2:18).
that we may . . . comfort them which are in any trouble--Translate, as the Greek is the same as before, "tribulation." The apostle lived, not to himself, but to the Church; so, whatever graces God conferred on him, he considered granted not for himself alone, but that he might have the greater ability to help others [CALVIN]. So participation in all the afflictions of man peculiarly qualified Jesus to be man's comforter in all his various afflictions (Isa 50:4-Isa 50:6; Heb 4:15).

 5   sufferings--standing in contrast with "salvation" (2Cor 1:6); as "tribulation" (distress of mind), with comfort or "consolation."
of Christ--Compare Col 1:24. The sufferings endured, whether by Himself, or by His Church, with which He considers Himself identified (Matt 25:40, Matt 25:45; Acts 9:4; 1John 4:17-21). Christ calls His people's sufferings His own suffering: (1) because of the sympathy and mystical union between Him and us (Rom 8:17; 1Cor 4:10); (2) They are borne for His sake; (3) They tend to His glory (Eph 4:1; 1Pet 4:14, 1Pet 4:16).
abound in us--Greek, "abound unto us." The order of the Greek following words is more forcible than in English Version, "Even so through Christ aboundeth also our comfort." The sufferings (plural) are many; but the consolation (though singular) swallows up them all. Comfort preponderates in this Epistle above that in the first Epistle, as now by the effect of the latter most of the Corinthians had been much impressed.

 6   we . . . afflicted . . . for your consolation--exemplifying the communion of saints. Their hearts were, so to speak, mirrors reflecting the likenesses of each other (Phil 2:26-Phil 2:27) [BENGEL]. Alike the afflictions and the consolations of the apostle tend, as in him so in them, as having communion with him, to their consolation (2Cor 1:4; 2Cor 4:15). The Greek for "afflicted" is the same as before, and ought to be translated, "Whether we be in tribulation."
which is effectual--literally, "worketh effectually."
in the enduring, &c.--that is, in enabling you to endure "the same sufferings which we also suffer." Here follows, in the oldest manuscripts (not as English Version in the beginning of 2Cor 1:7), the clause, "And our hope is steadfast on your behalf."

 7   so shall ye be--rather, "So are ye." He means, there is a community of consolation, as of suffering, between me and you.

 8   Referring to the imminent risk of life which he ran in Ephesus (Acts 19:23-41) when the whole multitude were wrought up to fury by Demetrius, on the plea of Paul and his associates having assailed the religion of Diana of Ephesus. The words (2Cor 1:9), "we had the sentence of death in ourselves," mean, that he looked upon himself as a man condemned to die [PALEY]. ALFORD thinks the danger at Ephesus was comparatively so slight that it cannot be supposed to be the subject of reference here, without exposing the apostle to a charge of cowardice, very unlike his fearless character; hence, he supposes Paul refers to some deadly sickness which he had suffered under (2Cor 1:9-10). But there is little doubt that, had Paul been found by the mob in the excitement, he would have been torn in pieces; and probably, besides what Luke in Acts records, there were other dangers of an equally distressing kind, such as, "lyings in wait of the Jews" (Acts 20:19), his ceaseless foes. They, doubtless, had incited the multitude at Ephesus (Acts 19:9), and were the chief of the "many adversaries" and "[wild] beasts," which he had to fight with there (1Cor 15:32; 1Cor 16:9). His weak state of health at the time combined with all this to make him regard himself as all but dead (2Cor 11:29; 2Cor 12:10). What makes my supposition probable is, that the very cause of his not having visited Corinth directly as he had intended, and for which he proceeds to apologize (2Cor 1:15-23), was, that there might be time to see whether the evils arising there not only from Greek, but from Jewish disturbers of the Church (2Cor 11:29), would be checked by his first Epistle; there not being fully so was what entailed on him the need of writing this second Epistle. His not specifying this here expressly is just what we might expect in the outset of this letter; towards the close, when he had won their favorable hearing by a kindly and firm tone, he gives a more distinct reference to Jewish agitators (2Cor 11:22).
above strength--that is, ordinary, natural powers of endurance.
despaired--as far as human help or hope from man was concerned. But in respect to help from God we were "not in despair" (2Cor 4:8).

 9   But--"Yea."
in God which raiseth the dead--We had so given up all thoughts of life, that our only hope was fixed on the coming resurrection; so in 1Cor 15:32 his hope of the resurrection was what buoyed him up in contending with foes, savage as wild beasts. Here he touches only on the doctrine of the resurrection, taking it for granted that its truth is admitted by the Corinthians, and urging its bearing on their practice.

 10   doth deliver--The oldest manuscripts read, "will deliver," namely, as regards immediately imminent dangers. "In whom we trust that He will also (so the Greek) yet deliver us," refers to the continuance of God's delivering help hereafter.

 11   helping together by prayer for us--rather, "helping together on our behalf by your supplication"; the words "for us" in the Greek following "helping together," not "prayer."
that for the gift, &c.--literally, "That on the part of many persons the gift (literally, 'gift of grace'; the mercy) bestowed upon us by means of (that is, through the prayers of) many may be offered thanks for (may have thanks offered for it) on our behalf."

 12   For--reason why he may confidently look for their prayers for him.
our rejoicing--Greek, "our glorying." Not that he glories in the testimony of his conscience, as something to boast of; nay, this testimony is itself the thing in which his glorying consists.
in simplicity--Most of the oldest manuscripts read, "in holiness." English Version reading is perhaps a gloss from Eph 6:5 [ALFORD]. Some of the oldest manuscripts and versions, however, support it.
godly sincerity--literally, "sincerity of God"; that is, sincerity as in the presence of God (1Cor 5:8). We glory in this in spite of all our adversities. Sincerity in Greek implies the non-admixture of any foreign element. He had no sinister or selfish aims (as some insinuated) in failing to visit them as he had promised: such aims belonged to his adversaries, not to him (2Cor 2:17). "Fleshly wisdom" suggests tortuous and insincere courses; but the "grace of God," which influenced him by God's gifts (Rom 12:3; Rom 15:15), suggests holy straightforwardness and sincere faithfulness to promises (2Cor 1:17-20), even as God is faithful to His promises. The prudence which subserves selfish interests, or employs unchristian means, or relies on human means more than on the Divine Spirit, is "fleshly wisdom."
in the world--even in relation to the world at large, which is full of disingenuousness.
more abundantly to you-ward-- (2Cor 2:4). His greater love to them would lead him to manifest, especially to them, proofs of his sincerity, which his less close connection with the world did not admit of his exhibiting towards it.

 13   We write none other things (in this Epistle) than what ye read (in my former Epistle [BENGEL]; present, because the Epistle continued still to be read in the Church as an apostolic rule). CONYBEARE and HOWSON think Paul had been suspected of writing privately to some individuals in the Church in a different strain from that of his public letters; and translates, "I write nothing else to you but what ye read openly (the Greek meaning, 'ye read aloud,' namely, when Paul's Epistles were publicly read in the congregation, 1Thess 5:27); yea, and what you acknowledge inwardly."
or acknowledge--Greek, "or even acknowledge." The Greek for "read" and for "acknowledge" are words kindred in sound and root. I would translate, "None other things than what ye know by reading (by comparing my former Epistle with my present Epistle), or even know as a matter of fact (namely, the consistency of my acts with my words)."
even to the end--of my life. Not excluding reference to the day of the Lord (end of 2Cor 1:14; 1Cor 4:5).

 14   in part--In contrast to "even to the end": the testimony of his life was not yet completed [THEOPHYLACT and BENGEL]. Rather, "in part," that is, some of you, not all [GROTIUS, ALFORD]. So in 2Cor 2:5; Rom 11:25. The majority at Corinth had shown a willing compliance with Paul's directions in the first Epistle: but some were still refractory. Hence arises the difference of tone in different parts of this Epistle. See Introduction.
your rejoicing--your subject of glorying or boast. "Are" (not merely shall be) implies the present recognition of one another as a subject of mutual glorying: that glorying being about to be realized in its fulness "in the day (of the coming) of the Lord Jesus."

 15   in this confidence--of my character for sincerity being "acknowledged" by you (2Cor 1:12-14).
was minded--I was intending.
before--"to come unto you before" visiting Macedonia (where he now was). Compare Note, see on 1Cor 16:5; also see on 1Cor 4:18, which, combined with the words here, implies that the insinuation of some at Corinth, that he would not come at all, rested on the fact of his having thus disappointed them. His change of intention, and ultimate resolution of going through Macedonia first, took place before his sending Timothy from Ephesus into Macedonia, and therefore (1Cor 4:17) before his writing the first Epistle. Compare Acts 19:21-Acts 19:22 (the order there is "Macedonia and Achaia," not Achaia, Macedonia); Acts 20:1-Acts 20:2.
that ye might have a second benefit--one in going to, the other in returning from, Macedonia. The "benefit" of his visits consisted in the grace and spiritual gifts which he was the means of imparting (Rom 1:11-Rom 1:12).

 16   This intention of visiting them on the way to Macedonia, as well as after having passed through it, must have reached the ears of the Corinthians in some way or other--perhaps in the lost Epistle (1Cor 4:18; 1Cor 5:9). The sense comes out more clearly in the Greek order, "By you to pass into Macedonia, and from Macedonia to come again unto you."

 17   use lightness--Was I guilty of levity? namely, by promising more than I performed.
or . . . according to the flesh, that with me there should be yea, yea . . . nay, nay?--The "or" expresses a different alternative: Did I act with levity, or (on the other hand) do I purpose what I purpose like worldly (fleshly) men, so that my "yea" must at all costs be yea, and my "nay" nay [BENGEL, WINER, CALVIN], (Matt 14:7, Matt 14:9)? The repetition of the "yea" and "nay" hardly agrees with ALFORD'S view, "What I purpose do I purpose according to the changeable purposes of the fleshly (worldly) man, that there may be with me the yea yea, and the nay nay (that is, both affirmation and negation concerning the same thing)?" The repetition will thus stand for the single yea and nay, as in Matt 5:37; Jas 5:12. But the latter passage implies that the double "yea" here is not equivalent to the single "yea": BENGEL'S view, therefore, seems preferable.

 18   He adds this lest they might think his DOCTRINE was changeable like his purposes (the change in which he admitted in 2Cor 1:17, while denying that it was due to "lightness," and at the same time implying that not to have changed, where there was good reason, would have been to imitate the fleshly-minded who at all costs obstinately hold to their purpose).
true--Greek, "faithful" (1Cor 1:9).
our word--the doctrine we preach.
was not--The oldest manuscripts read "is not."
yea and nay--that is, inconsistent with itself.

 19   Proof of the unchangeableness of the doctrine from the unchangeableness of the subject of it, namely, Jesus Christ. He is called "the Son of God" to show the impossibility of change in One who is co-equal with God himself (compare 1Sam 15:29; Mal 3:6).
by me . . . Silvanus and Timotheus--The Son of God, though preached by different preachers, was one and the same, unchangeable. Silvanus is contracted into Silas (Acts 15:22; compare 1Pet 5:12).
in him was yea--Greek, "is made yea in Him"; that is, our preaching of the Son of God is confirmed as true in Him (that is, through Him; through the miracles wherewith He has confirmed our preaching) [GROTIUS]; or rather, by the witness of the Spirit which He has given (2Cor 1:21-22) and of which miracles were only one, and that a subordinate manifestation.

 20   Rather, How many soever be the promises of God, in Him is the "yea" ("faithfulness in His word": contrasted with the "yea and nay," 2Cor 1:19, that is, inconstancy as to one's word).
and in him Amen--The oldest manuscripts read, "Wherefore through Him is the Amen"; that is, In Him is faithfulness ("yea") to His word, "wherefore through Him" is the immutable verification of it ("Amen"). As "yea" is His word, so "Amen" is His oath, which makes our assurance of the fulfilment doubly sure. Compare "two immutable things (namely, His word and His oath) in which it was impossible for God to lie" (Heb 6:18; Rev 3:14). The whole range of Old Testament and New Testament promises are secure in their fulfilment for us in Christ.
unto the glory of God by us--Greek, "for glory unto God by us" (compare 2Cor 4:15), that is, by our ministerial labors; by us His promises, and His unchangeable faithfulness to them, are proclaimed. CONYBEARE takes the "Amen" to be the Amen at the close of thanksgiving: but then "by us" would have to mean what it cannot mean here, "by us and you."

 21   stablisheth us . . . in Christ--that is, in the faith of Christ--in believing in Christ.
anointed us--As "Christ" is the "Anointed" (which His name means), so "He hath anointed (Greek, "chrisas") us," ministers and believing people alike, with the Spirit (2Cor 1:22; 1John 2:20, 1John 2:27). Hence we become "a sweet savor of Christ" (2Cor 2:15).

 22   sealed--A seal is a token assuring the possession of property to one; "sealed" here answers to "stablisheth us" (2Cor 1:21; 1Cor 9:2).
the earnest of the Spirit--that is, the Spirit as the earnest (that is, money given by a purchaser as a pledge for the full payment of the sum promised). The Holy Spirit is given to the believer now as a first instalment to assure him his full inheritance as a son of God shall be his hereafter (Eph 1:13-Eph 1:14). "Sealed with that Holy Spirit of promise which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession" (Rom 8:23). The Spirit is the pledge of the fulfilment of "all the promises" (2Cor 1:20).

 23   Moreover I--Greek, "But I (for my part)," in contrast to GOD who hath assured us of His promises being hereafter fulfilled certainly (2Cor 1:20-22).
call God--the all-knowing One, who avenges wilful unfaithfulness to promises.
for a record upon my soul--As a witness as to the secret purposes of my soul, and a witness against it, if I lie (Mal 3:5).
to spare you--in order not to come in a rebuking spirit, as I should have had to come to you, if I had come then.
I came not as yet--Greek, "no longer"; that is, I gave up my purpose of then visiting Corinth. He wished to give them time for repentance, that he might not have to use severity towards them. Hence he sent Titus before him. Compare 2Cor 10:10-11, which shows that his detractors represented him as threatening what he had not courage to perform (1Cor 4:18-19).

 24   Not for that--that is, Not that. "Faith" is here emphatic. He had "dominion" or a right to control them in matters of discipline, but in matters of "faith" he was only a "fellow helper of their joy" (namely, in believing, Rom 15:13; Phil 1:25). The Greek is, "Not that we lord it over your faith." This he adds to soften the magisterial tone of 2Cor 1:23. His desire is to cause them not sorrow (2Cor 2:1-2), but "joy." The Greek for "helpers" implies a mutual leaning, one on the other, like the mutually supporting buttresses of a sacred building. "By faith (Rom 11:20) ye stand"; therefore it is that I bestow such pains in "helping" your faith, which is the source of all true "joy" (Rom 15:13). I want nothing more, not to lord it over your faith.


Display settings Display settings JehošuaJehošua