Registrace

   Souhlasíte s tím, že při používání tohoto fóra nebudete posílat žádné materiály, které jsou nepravdivé, hanlivé, nepřesné, urážlivé, vulgární, nenávistné, obtěžující, obscénní, rouhavé, sexuálně orientované, výhružné, narušující soukromí osob, materiál pouze pro dospělé, nebo jinak v rozporu s jakýmkoli českým či mezinárodním právem. Souhlasíte také s tím, že nebudete posílat žádné materiály chráněné autorskými právy, pokud nejste vlastníkem autorských práv, nebo nemáte písemný souhlas od majitele autorsky chráněného materiálu. Spam, inzeráty, řetězové dopisy, pyramidové hry a obtěžující texty jsou na tomto fóru rovněž zakázány.

   Uvědomte si prosím, že pro vlastníka tohoto fóra je nemožné aktivně sledovat odesílané zprávy, a že nenese žádnou odpovědnost za jejich obsah. Nezaručujeme přesnost, úplnost, nebo užitečnost jakýchkoli informací. Zprávy vyjadřují názory jejich autorů a nemusí nutně odpovídat názorům vlastníka fóra. Majitel tohoto fóra si vyhrazuje právo odstranit nežádoucí obsah, v přiměřené lhůtě, pokud zjistí, že odstranění je nezbytné. Toto je ruční zásah, a musíte si uvědomit, že k odstranění či úpravě nemusí dojít okamžitě.

   Jako uživatel fóra jste výhradně odpovědný (odpovědná) za obsah svých vložených příspěvků. Majitel tohoto fóra si také vyhrazuje právo odhalit Vaši identitu (nebo jakékoli další související informace shromážděné v této službě) v případě formální stížnosti nebo právního sporu vyplývající z jakékoliv situace způsobené používání tohoto fóra.

   Máte možnost zaregistrovat se a vybrat si své uživatelské jméno. Doporučujeme, abyste si zvolili vhodné jméno. S registrací uživatelského účtu, který se chystáte registrovat, souhlasíte s tím, že nikdy nebudete sdělovat své heslo jiné osobě (s výjimkou správce fóra) - pro vaši ochranu. Souhlasíte také s tím, že NIKDY nebudete používat účet jiné osoby - z jakéhokoli důvodu. Velmi doporučujeme používat komplexní a jedinečné heslo pro Váš účet, aby se zabránilo krádeži účtu.

   Po registraci a přihlášení do tohoto fóra budete moci vyplnit podrobný profil. Je vaší povinností předložit pravdivé a přesné informace. Veškeré nepravdivé, nepřesné či vulgární informace budou bez předchozího varování odstraněny. Berte prosím na vědomí, že u každého příspěvku je zaznamenávána vaše IP adresa, pro případ, že by bylo nutné Vás z tohoto fóra vyloučit. K tomu může dojít v případě závažného porušení této smlouvy.

   Tento software využívá cookies. To se používá pouze pro Vaše přihlášení/odhlášení. Software neshromažďuje ani do Vašeho počítače neodesílá žádné jiné informace.