Autor Téma: Popis funkcí staré verze SOB včetně náhledů  (Přečteno 8152 krát)

Libor Diviš

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Příspěvků: 89
  • Impossible is nothing ...
    • Zobrazit profil
    • O Bohu (About God)
  • Skype: libordivis
Popis funkcí staré verze SOB včetně náhledů
« kdy: Prosinec 3*, 2012, 12:56:32 odpoledne »
SOB (Studijní on-line bible) - www.obohu.cz/bible


Hlavní funkce programu
   SOB (Studijní on-line bible) - www.obohu.cz/bible - nabízí velké množství překladů a originálních textů bible (aktuálně cca 220 překladů v 68 jazycích, z toho 20 českých překladů), slovníky, konkordance, komentáře, namluvené bible s možností on-line poslechu, možnost pohodlné volby velikosti písma, výběr jazyka rozhraní, funkci vyhledávání, porovnávání libovolných překladů (i libovolného počtu překladů), možnost používání přímých odkazů, studium na základě Strongových čísel a další. Na dalších řádcích bych rád jednotlivé funkce představil podrobněji, včetně náhledů pro lepší pochopení.Výběr překladu
   Výběr překladu jsem vyřešil formou rozbalovacího seznamu, který najdete vlevo nahoře. Zde najdete překlady rozdělené do několika sekcí podle jazyka překladu. Na začátku najdete porovnávací režim a na konci pak biblické konkordance založené na Strongových číslech. Výběr překladu provedete velice jednoduše - kliknutím, bez nutnosti potvrzování.
12-0
Navigace
   Navigace na stránkách je velice intuitivní. Výběr knihy bible můžete provést nejjednodušeji pomocí rozbalovacího seznamu, který se nachází pod názvem překladu (případně pod přehrávačem). V tomto seznamu zároveň můžete vidět, v které knize bible se právě nacházíte. Výběr probíhá bez nutnosti potvrzování. Hned vedle tohoto seznamu najdete podobný seznam, kterým můžete zvolit konkrétní kapitolu z vybrané knihy bible (počet kapitol je generován automaticky - odpovídá skutečnému počtu kapitol v dané knize). Ani zde nemusíte svůj výběr kapitoly potvrzovat. Tento rozbalovací seznam Vám současně poskytuje informaci o tom, ve které kapitole se právě nacházíte. Kromě toho máte k dispozici tlačítka pro pohodlný přechod na další či předchozí kapitolu, a také pro přechod na další či předchozí knihu bible. Poslední (a také nejrychlejší) možností navigace je použití přímých odkazů.
Vyhledávání
   Funkce vyhledávání patří k nejdůležitějším funkcím každého biblického programu. V SOB aktuálně můžete jednoduše využívat funkci fulltextového vyhledávání částí slov, celých slov i slovních spojení. Počítejte s tím, že jsem u českých překladů nastavil citlivost na velká a malá písmena! Výsledkem hledání mohou být při malém počtu znaků i tisíce míst, výpis je proto omezen na prvních max. 1000 výskytů. Všechny výpisy výskytů jsou zároveň aktivními odkazy na verše (zkratky knih odpovídají vybranému jazyku rozhraní SOB).


   Výsledek hledání obsahuje i přehled počtu výskytů hledaného řetězce v jednotlivých knihách. Tento přehled je rovněž aktivní - kliknutím omezíte hledání (výpis hledání) na konkrétní knihu.
17-3
Vyhledávání Strongových čísel
   Kromě funkce klasického vyhledávání můžete v SOB používat i funkci vyhledávání Strongových čísel. Tato funkce je samozřejmě dostupná pouze u překladů, které jsou tzv. Strongovými čísly osazeny. Tato funkce je jistou variantou konkordancí - umožňuje najít všechna místa, kde se v bibli nachází hledané řecké (G1 ÷ G5624) či hebrejské (H1 ÷ H8674) slovo. Tuto funkci využijete zejména při hloubkovém studiu konkrétního tématu v bibli.
Pokročilé vyhledávání
   Nově (30.12.2012) se mi do SOB podařilo naprogramovat funkci pokročilého vyhledávání, která podstatně rozšiřuje možnosti a komfort základního vyhledávání. Funkce je dostupná vždy, kromě případu výpisu výsledků jednoduchého vyhledávání, porovnávacího režimu a konkordancí. Přístup k této funkci je řešen pomocí tlačítka "Pokročilé vyhledávání" v dolní části SOB - pod formulářem základního vyhledávání.


   Funkce pokročilého vyhledávání nabízí 6 typů vyhledávání. Jednoduché rychlé vyhledávání (slovo, nebo jeho část), hledání přesných frází, hledání všech slov (celých slov), hledání všech slov (nebo jejich částí), hledání některého ze slov (celých slov) a hledání některého ze slov (nebo jejich částí).
333-6


   Základní funkcí je jednoduché rychlé vyhledávání slov nebo jejich částí, bez nutnosti používání tzv. náhradních znaků. Znamená to, že můžete vyhledávat nejen celá slova, ale i jejich části. V praxi to znamená, že jako vyhledávací řetězec zadáte např. kořen nějakého hledaného slova (společnou část), a vyhledávání najde včechna slova s tímto společným základem. Když tedy zadáte např. slovo "Ježíš", tato funkce Vám najde nejen výskyty slova "Ježíš", ale i všechny výskyty slova s nejrůznějšími koncovkami - nap. Ježíše, Ježíšovi, Ježíšem apod. Možnost rozšíření je oboustranná, takže můžete zadat např. hledání slova "věří", přičemž výsledkem hledání nebude pouze hledané slovo, ale také např. "nevěřící". Tato funkce je použita i u jednoduchého vyhledávání!
335-7


   Dále máte k dispozici funkci hledání přesné fráze. Tuto funkci využijete v případě, kdy chcete najít nějaký konkrétní verš z bible, a když znáte nějakou jeho část. Díky tomu bude výsledkem pouze minimální počet výskytů. Pokud si nejste jisti přesnou frází nebo pořadím slov ve verši, můžete využít funkci hledání všech slov (nebo jejich částí), nebo variantu s hledáním pouze celých slov. Tato funkce najde verše, kde se vyskytují všechna hledaná slova, nicméně je jedno, v jakém budou pořadí a na jakém místě verše (narozdíl od hledání přesné fráze). Na následujícím obrázku můžete vidět názorný příklad použití:
337-8


   Posledním typem vyhledávání je vyhledání alespoň některého ze slov (nebo jejich částí), a varianta s hledáním celých slov. Tuto funkci s úspěchem využijete např. v případě, že máte v hlavě několik překladů bible, a nejste si jisti, které slovo je použito v daném překladu. Můžete zadat např. 2 nebo 3 možnosti, které Vás napadají, a tato funkce Vám zobrazí všechny výskyty kteréhokoli z hledaných slov.
339-9


   Další funkcionalitou je možnost nechat si zobrazit nějaký další překlad pro porovnání. Pokud Vám jde o porovnání pouze dvou překladů, bude pro Vás tato možnost užitečná.

   Poslední funkcionalitou pokročilého vyhledávání je možnost omezení vyhledávání pouze na část bible. Tato možnost jednak zkracuje dobu vyhledávání, jednak Vám umožní omezit rozsah v případě, že víte, kde se nachází hledaný text. Pro jednoduchost jsem připravil omezení rozsahu hledání na 14 oblastí + každou knihu bible samostatně. Na obrázku můžete vidět jak ukázku výběru možností pro omezení, tak současně příklad překladu pro porovnání:
341-10
Jazyk rozhraní
   SOB se během těch několika měsíců své existence stala tak trochu „mezinárodně používanou aplikací“. Z toho důvodu jsem připravil její lokalizaci do 9 jazyků (česky, slovensky, anglicky, německy, rusky, polsky, španělsky, řecky a francouzsky). Výběr jazyka se provádí velice pohodlně - kliknutím na příslušnou vlajku. Kromě toho jsem do SOB naprogramoval automatickou detekci jazyka prohlížeče návštěvníků, která se již při první návštěvě postará o nastavení rozhraní SOB do nejvhodnějšího jazyka a nastaví i „vhodný“ překlad v daném jazyce. Zvolený jazyk si SOB delší dobu pamatuje, takže jej nemusíte při každé změně překladu či kapitoly znovu nastavovat.
Velikost písma
   S ohledem na to, že se mezi uživateli SOB nacházejí lidé s nejrůznějším rozlišením monitoru, a zejména s  ohledem na uživatele s různým stupněm poruchy zraku, jsem do SOB naprogramoval pohodlnou možnost nastavení velikosti písma. Aktuálně SOB nabízí 8 přednastavených velikostí písma. Změna velikosti písma je opět velice jednoduchá - volbu provádíte kliknutím na některé z čísel 1 až 8. SOB si Vaši volbu opět po delší dobu bude pamatovat, takže ji nemusíte potvrzovat při každé změně na stránce. V závislosti na zvolené velikosti písma se mění i velikost písma v tooltipech.
Slovníky
   Důležitou součástí SOB jsou slovníky. Jedná se zejména o řecko-český slovník prof. Tichého (který jsem doplnil o chybějící řecká slova, která se vyskytují v Textu Receptu), Strongův hebrejsko-anglický slovník, Strongův řecko-anglický slovník, řecko-anglický slovník IPD (Theological Dictionary of the New Testament), hebrejsko-anglický slovník Brown-Driver-Briggs‘ Hebrew Definitions, pomocné německé slovníky, které jsem vytvořil z konkordancí k Elberfeldské a Lutherově bibli, Strongův hebrejsko-španělský slovník a Strongův řecko-španělský slovník. Kromě toho jsem připravil i jednodušší hebrejsko-ruský a řecko-ruský slovník a také hebrejsko  a řecko-francouzský slovník. Slovníky využijete jednak při hledání v konkordancích, ale zejména u překladů bible osazených tzv. Strongovými čísly. Jazyk slovníku se mění automaticky - v závislosti na zvoleném jazyku rozhraní SOB. Zajímá-li Vás tedy např. ruský slovník namísto českého či anglického, stačí kliknout na ruskou vlajku. Nově máte možnost na Strongovo číslo, přičemž se Vám v nové záložce zobrazí konkordance s dostupnými slovníky v dostupných jazycích, s vysvětlivkami k odpovídajícímu slovu, včetně seznamu míst výskytu a způsobu překladu. Na obrázku můžete vidět zobrazení stejného místa King James bible s různým nastavením jazyka rozhraní SOB:
25-13

27-14

29-15
Konkordance
   Z konkordancí SOB momentálně nabízí anglickou King James konkordanci a Webster konkordanci, konkordanci k německému Elberfeldskému překladu bible (1871) a konkordanci k německému Lutherově překladu bible (1912). Tyto konkordance umožňují pohodlné hloubkové studium na základě tzv. Strongových čísel. V těchto konkordancích najdete „všechny“ výskyty hledaného slova (odpovídajícího Strongova čísla), včetně jejich překladu a jejich významu v dostupných slovnících. Najetím na odkazovaný verš se Vám zobrazí okno s veršem v daném překladu, společně s překladem daného verše v Českém Studijním překladu.
33-16   Protože často potřebujeme zjistit i význam a použití podobných řeckých slov, naprogramoval jsem pomůcku umožňující zjistit obsah a význam 5 sousedních Strongových čísel na každou stranu od hledaného Strongova čísla. Tato čísla fungují zároveň i jako aktivní odkazy - po kliknutí na ně se Vám zobrazí konkordantní výpis odkazovaného Strongova čísla.
31-17
Poznámky překladatelů
   SOB podporuje zobrazení poznámek překladatelů, s možností zobrazení těchto poznámek jednoduše a kdykoli zapnout či vypnout. Ovládání zobrazení či skrytí poznámek překladatelů jsem vyřešil pomocí zaškrtávacího políčka. Stejným způsobem můžete jednoduše řídit zobrazení či skrytí Strongových čísel u překladů, které jsou jimi osazeny.
35-18
On-line poslech namluvených biblí
   SOB nabízí možnost on-line poslechu namluvených biblí (cca 40 překladů). Z českých překladů je dostupný namluvený nový zákon Bible21, resp. Nové Bible Kralické. Tento překlad je profesionálně namluven známými herci a dalšími školenými hlasy. Dále jsem připravil namluvený starý zákon Bible 21 - ve 2 variantách hlasu, namluvený počítačem (s pomocí programu Linguatec Voice Reader), s následnou opravou chyb výslovnosti. Poslouchat můžete i namluvený Překlad Nového světa. Kromě toho jsem namluvil nový zákon Českého studijního překladu, který rovněž můžete poslouchat on-line.
Biblické komentáře
   Biblické komentáře můžete používat buď v porovnávacím režimu, nebo přímo - kliknutím na vybraný odkaz těsně nad patičkou SOB. V porovnávacím režimu můžete používat pouze část komentářů, protože část komentářů není vázána na jednotlivé verše, ale na celé kapitoly či dokonce knihy. Aktuálně v nabídce najdete 7 biblických komentářů. Na následujícím obrázku můžete vidět použití komentářů JFB v porovnávacím režimu - spolu s Českým studijním překladem. Na dalším obrázku můžete vidět řádku s odkazy na komentáře.
39-20

43-21
Přímé odkazy
   Další zajímavou funkcí je možnost zadávání přímých odkazů, a to včetně používání zkratek, a to dokonce nejen v češtině, ale i ve slovenštině, němčině, angličtině, ruštině a polštině. Jako oddělovací znak můžete použít mězeru, pomlčku, čárku, středník a dvojtečku - dokonce i v libovolné kombinaci. Povinné jsou pouze první 2 parametry - kniha a kapitola. Takže pokud např. budete chtít najít verš Evangelium podle Jana, 3. kapitola, 16. verš, zadáte do políčka pro přímé odkazy text Jan 3 16, John 3 16, J 3 16, j 3,16 apod. Aby toho nebylo málo, můžete si nechat zvýraznit i rozsah veršů, např. Jan 3,12-16. Tuto možnost můžete využít např. při odkazech na SOB uváděných na jiných internetových stránkách. Návod k použití přímých odkazů včetně zkratek knih se Vám zobrazí po najetí na nápis „Přímý odkaz“.


Zde můžete vidět přímý odkaz na verše Jan 3,16-17 a výsledek:

47-24Deuterokanonické knihy
   Do SOB jsem nedávno naprogramoval podporu pro zobrazení tzv. deuterokanonických a apokryfních knih. Funkce vyhledávání může být používána i pro hledání v těchto knihách. Jediným omezením je, že tyto knihy nemohou být použity v porovnávacím režimu. Pokud jsou některé z deuterokanonických (příp. apokryfních) knih ve vybraném překladu k dispozici, zobrazí se názvy konkrétních knih na konci rozbalovacího seznamu pro výběr knih. Tyto knihy jsou navíc barevně odlišeny od standardních knih bible.
Porovnávací režim
   SOB nabízí možnost porovnávání libovolných překladů, dokonce libovolného počtu překladů současně. Tuto funkci najdete na prvním místě v hlavním výběrovém seznamu (vlevo nahoře). Výběr překladů k porovnání provedete tak, že stisknete klávesu CTRL, budete ji držet a klikáním ze seznamu vyberete všechny překlady, které mezi sebou chcete porovnat. Opětovným kliknutím na již vybraný překlad výběr zrušíte. Kromě samotných překladů si zde můžete zvolit např. i český či anglický přepis výslovnosti hebrejského originálu, nebo např. komentáře Jamieson Fausset Brown Bible Commentary [JFB].
51-26

53-27
Studium hebrejského textu
   SOB nabízí možnost pohodlného studia originálních hebrejských textů starého zákona. V nabídce najdete texty Biblia Hebraica Stuttgartensia, Westminster-Leningradský kodex a Aleppo kodex, přičemž první dva zmiňované texty jsou osazeny Strongovými čísly, s napojením na slovník. Westminster-Leningradský kodex je navíc osazen punktací. U všech textů máte možnost zobrazení přepisu výslovnosti - v češtině nebo angličtině (případně v obou jazycích). K dispozici máte i namluvenou verzi s možností on-line poslechu. Nově jsem texty Biblia Hebraica Stuttgartensia a Westminster-Leningradský kodex přeprogramoval tak, že slovník napojený na Strongova čísla se automaticky mění v závislosti na výběru jazyka rozhraní SOB.
55-28
Studium řeckých textů
   SOB nabízí možnost pohodlného studia všech hlavních řeckých textů nového zákona a kromě toho i Septuaginty (starého zákona v řečtině). V nabídce najdete Textus Receptus, Byzantine/Majority text, Tischendorfův NZ - 8. edice, Westcott - Hortův text NZ. Všechny tyto texty jsou osazeny Strongovými čísly i morfologií. K dispozici máte i několik variant namluveného NZ s možností on-line poslechu. SOB dále nabízí Septuagintu, a to hned  v několika provedeních - bez diakritiky, s diakritikou a Analytickou Septuagintu, osazenou Strongovými čísly a morfologií. Jazyk slovníku i morfologie se automaticky mění dle jazyka rozhraní SOB. Díky těmto pomůckám máte možnost jednoduše zjistit, co skutečně stojí v originálních textech bible.
57-29


   Další užitečnou pomůckou pro hloubkové studium bible je řecký nový zákon s variantami, ve kterém můžete přehledně vidět rozdíly mezi hlavními zdroji řeckého Nového zákona.
59-30
Podpora „exotických“ překladů
   SOB i samotné překlady jsou v UTF-8, díky čemuž nabízí možnost zobrazení a práce i s pro nás „exotickými“ překlady, resp. s „exotickými“ fonty písma. SOB u těchto překladů nabízí i podporu vyhledávání a použití v porovnávacím režimu.
61-31 63-32 65-33 67-34Morfologie řeckého textu
   Jak jsem se již zmínil, SOB nabízí nejen osazení řeckých textů Strongovými čísly a slovníky, ale i morfologií. To znamená, že máte i bez znalostí Koiné řečtiny možnost zjistit nejen slova použitá v originálním řeckém textu, ale i jejich typ, pád, rod, čas, číslo, osobu, apod. Aktuálně SOB nabízí nejen opravenou morfologii v angličtině, ale také v češtině, slovenštině, němčině, polštině a španělštině. Výběr jazyka morfologie je rovněž automatický - dle jazyka rozhraní SOB. Na následujících obrázcích můžete vidět praktickou ukázku - zobrazení v případě českého a německého rozhraní.
69-35

71-36
Používání odkazů na SOB na jiných internetových stránkách
   SOB mohou samozřejmě využívat např. i autoři křesťanských stránek. Nejjednodušším řešením je prostě zkopírovat ze stránky se SOB internetovou adresu místa, které chcete lidem ukázat (např. http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Mt&kap=4). Tento odkaz čtenářům zobrazí 4. kapitolu Matoušova evangelia Českého studijním překladu. Stejným způsobem se můžete odkazovat např. i na konkordance, porovnávací režim, vyhledávky nějakého výrazu či Strongova čísla. Kromě toho se můžete odkazovat i na konkrétní verš, nebo dokonce rozsah veršů. K tomuto účelu v SOB slouží atributy „v“ (verš) a případně i „kv“ (koncový verš). Pokud bychom tedy čtenáře nechtěli upozornit pouze na 4. kapitolu Matouše, ale konkrétně např. na verše 23 až 24, bude náš odkaz vypadat následovně: http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Mt&kap=4&v=23&kv=24.
73-37


   Nejefektnější možností, jak začlenit SOB do internetových stránek, je zobrazování odkazů v okně - buď v Pop-up (vyskakovacím) okně nebo ještě lépe pomocí nějaké varianty lightboxu. Pro jednoduchost jsem napsal program ve scriptovacím jazyku AutoIt, který se o vše podstatné postará sám, a díky kterému můžete na svých stránkách využívat stejné možnosti jako používám na svém serveru www.obohu.cz. Program i s podrobným popisem použití najdete na adrese (http://www.obohu.cz/ostatni/program-pro-webmastery).Používání SOB na mobilních zařízeních
   SOB je internetová aplikace, která nevyužívá žádné složité Javascriptové balíky ani nic podobného. Díky tomu ji můžete celkem bez problémů používat i na svých mobilních telefonech, tabletech, PDA apod. Stačí Vám dokonce jakýkoli telefon s prohlížečem internetových stránek. Vzhled a funkčnost je samozřejmě dána rozlišením mobilního zařízení, použitým prohlížečem a také operačním systémem. U mobilních telefonů s OS Symbian nejspíš nebudete moci on-line poslouchat namluvené bible, ale jinak by mělo  fungovat vše. Výjimečně by se ještě mohl objevit problém se zobrazením zahraničních textů s diakritikou. Při provozování SOB na mobilních zařízeních můžete bezproblémově používat i fukci jednoduchého a pokročilého vyhledávání, dokonce i rozbor Strongových čísel a morfologie (po kliknutí na Strongovo číslo nebo zkratku morfologie se význam objeví v rámečku na konci stránky. Na následujících obrázcích můžete vidět snímky mého starého a nepříliš chytrého telefonu NOKIA 5230, při použití prohlížeče Opera mobile.
290-38

294-39SOB - verze pro mobilní telefony, PDA, a tablety s nízkým rozlišením  (NOVINKA - 8/20113!)
   Vzhledem k množství lidí používajících SOB v mobilních telefonech a dalších mobilních zařízeních s nízkým rozlišením displeje, jsem vytvořil upravenou samostatnou verzi, určenou právě pro tato zařízení. Zmiňovanou verzi najdete na adrese www.obohu.cz/mbible. Podrobnější informace o této verzi najdete v samostatném článku.Závěr
    Pokud chcete studovat bibli skutečně do hloubky, můžete tento problém řešit prostřednictvím bezplatných biblických programů (Davar, ISA, Theophilos, TheWord, E-Sword, Sword apod.), nebo si připlatit a koupit si některý z placených biblických programů. Tyto programy obvykle proti bezplatným nabízejí skutečně něco navíc. Každopádně ale můžete zapomenout na nějakou velkou podporu češtiny - snad kromě programu Davar a trochu i Theophilos (slovenský autor tento program prodal američanům). Navíc případná oprava chyb je obvykle dlouhodobou záležitostí a předpokládá instalaci patche (záplaty - opravného balíčku) či rovnou nové verze programu.

   SOB je řešením většiny těchto nedostatků. Jedná se o bezplatný biblický program v češtině (a dalších 8 jazycích), který Vám na Vašem harddisku nezabere žádné místo, a přesto Vám poskytne databázová data o velikosti více než 1,5 GB a namluvené bible s možností poslechu, o datovém objemu přes 30 GB. Pro hloubkové studium Písma Vám poskytne všechny obvyklé funkce biblických programů, plus něco navíc - např. řecko-český slovník a morfologii řeckého textu i v češtině. Jedinými podmínkami k používání SOB jsou připojení k internetu. SOB můžete používat i na chytrých telefonech, PDA, tabletech apod.

   Vzhledem k tomu, že SOB je internetová aplikace napsaná převážně v PHP, může být oprava případných chyb velice rychlá (závislá pouze na mně) a navíc bez nutnosti cokoli nového instalovat či aktualizovat. To samé platí samozřejmě i o všech novinkách a rozšířeních.

   Dostupné biblické programy jsou obvykle výsledkem mnoha let úsilí profesionálních programátorů, nebo jejich celých týmů. SOB je naproti tomu výsledkem pouze několika měsíců práce jediného člověka - amatéra, ještě k tomu pouze o víkendech a po večerech. Buďte proto prosím trochu shovívaví k případným nedostatkům. Nestyďte se mne však kontaktovat se svými postřehy, nápady, upozorněními na chyby a nedostatky atd.

   Přál bych si, aby se SOB stala Vaší oblíbenou pomocnicí na cestě za hlubším pochopením Písma.

      Libor Diviš (autor SOB)
« Poslední změna: Květen 20*, 2017, 02:00:25 odpoledne od Libor Diviš »