Autor Téma: Konkordance v SOB  (Přečteno 25087 krát)

Libor Diviš

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Příspěvků: 89
  • Impossible is nothing ...
    • Zobrazit profil
    • O Bohu (About God)
  • Skype: libordivis
Konkordance v SOB
« kdy: Prosinec 15*, 2012, 09:01:18 odpoledne »
SOB (Studijní on-line bible)
www.obohu.cz/bible


Co je to konkordance
   Jak jsem se zmiňoval v popisu SOB, tento internetový biblický program nabízí několik konkordancí. Pojďme se nejdříve podívat na to, co to vlastně konkordance je. Pokud se podíváte do slovníku cizích slov, dozvíte se, že konkordance je "shoda, souhlas; abecední seznam věcně nebo slovně shodných míst jedné nebo více knih (např. biblická konkordance)".

   Podrobnější popis můžeme najít např na wikipedii:

   Konkordance (z lat. concordia = „shoda“, „svornost“) je shoda určitých sledovaných znaků. V literární vědě, zejména biblistice, se tak zpravidla označují i knihy obsahující seznam nebo soupis věcných nebo slovních podobností v různých částech knihy nebo různých knihách. Pro takovéto seznamy nebo soupisy se pak také používá název konkordance, v metonymicky přeneseném významu. Obvykle jsou konkordance slov sepisovány jako slovníky, tj. podle výrazů v abecedním pořádku. U každého z nich je udáno, kde jej v knize lze nalézt. Věcné konkordance (například popis téže události nebo shodná myšlenka) bývají uváděny v poznámkovém aparátu kritického vydání knihy. Nejčastěji sledované a popisované konkordance jsou konkordance biblické, tj. konkordance, které udávají, na kterých místech Bible lze nalézt různá slova, většinou včetně vypsání nejbližšího kontextu, nebo – v rámci jednoho výrazu – tříděno i dále podle menších odchylek ve významu. Konkordance se samozřejmě liší podle překladu, protože každá verze používá na velkém počtu míst poněkud odlišná slova. Proto se udává biblická konkordance podle překladu, k němuž je dělána.


   Pokud se bavíme o konkordanci na úrovni hloubkového studia bible, můžeme za konkordanci považovat jakýkoli nástroj, který nám umožní najít např. všechna místa, kde se píše o nějaké události, o nějakém tématu, kde se nachází související témata, kde se nachází stejné slovo apod. Z tohoto pohledu je nejjednodušší konkordancí vyhledávač, který nám umožní najít hledané slovo, jeho část nebo slovní spojení.

Vyhledávání
   Funkce vyhledávání patří k nejdůležitějším funkcím každého biblického programu. V SOB aktuálně můžete jednoduše využívat funkci vyhledávání částí slov, celých slov i slovních spojení. Počítejte s tím, že jsem u českých překladů nastavil citlivost na velká a malá písmena! Výsledkem hledání mohou být při malém počtu znaků i tisíce míst, výpis je proto omezen na prvních max. 1000 výskytů. Všechny výpisy výskytů jsou zároveň aktivními odkazy na verše (zkratky knih odpovídají vybranému jazyku rozhraní SOB).


   Výsledek hledání obsahuje i přehled počtu výskytů hledaného řetězce v jednotlivých knihách. Tento přehled je rovněž aktivní - kliknutím omezíte hledání (výpis hledání) na konkrétní knihu.
206-1


   Některé biblické programy nabízejí i rozšířené možnosti vyhledávání, např. vyhledávání s využitím booleovských funcí (AND, OR, XOR), omezení na vybrané části bible (např. Starý zákon, evangelia, proroky, poetické knihy apod.), možnost nastavení rozsahu veršů, ve kterých má být splněna podmínka výběru, vyhledávání s použitím regulárních výrazů apod. Realitou je, že tyto funkce téměř nikdo nevyužívá. V PHP + MySQL jsou poněkud problémy s diakritikou, ale v brzké době bych se chtěl pokusit nějakou takovou rozšířenou možnost vyhledávání naprogramovat.

Nedostatečnost funkce vyhledávání
   Pokud potřebujeme udělat biblický rozbor nějakého tématu, chceme do hloubky prozkoumat nějaké téma apod., je bohužel použití klasické či rozšířené funkce vyhledávání nedostatečné. Problémem je to, že slova použitá v hebrejském či řeckém originálu mají více významů a jejich konkrétní překlad je plně v rukou překladatelů. A je nutné myslet i na to, že každý překlad je i při nejlepší vůli překladatelů ovlivněn konkrétním poznáním a vírou překladatelů. To vše je do značné míry ovlivněno zejména církevní (denominační) příslušností překladatelů a jejich prodělaným vzděláním. Vážným problémem je i to, že některé překlady bible jsou tendenčně upraveny tak, aby lépe odpovídaly učení dané církve (denominace).

   Problematické je dokonce i vyhledávání přímo v hebrejském či řeckém originálním textu bible. Důvodem je, že u hledaného slova musíte znát všechny jeho možné tvary (pády, časy, čísla atd.). Vzhledem k tomu je problém všechny tyto tvary do vyhledávače zadat a následně sloučit a zpracovat výsledky. Domnívám se, že nejlepší pomocí v případě hloubkového studia bible je použití vyhledávání na základě tzv. Strongových čísel.

   Jde o to, že každému slovu v bibli bylo přiřazeno konkrétní číslo, a díky tomu můžeme jednoduše a velice rychle zjistit každý výskyt hledaného slova v bibli. Ve Studijní on-line bibli najdete překlady osazené Strongovými čísly, a co je ještě důležitější, Strongovými čísly v SOB jsou osazeny i originální řecké a hebrejské texty.

Vyhledávání Strongových čísel
   Jak jsem již řekl, funkci vyhledávání Strongových čísel můžeme využívat pochopitelně pouze v překladech nebo textech, které jsou jimi osazeny. Tato funkce umožňuje najít všechna místa, kde se v bibli nachází hledané řecké (G1 ÷ G5624) či hebrejské (H1 ÷ H8674) slovo. V SOB máte pohodlnou možnost volby zobrazení/skrytí Strongových čísel. Najetím na Strongovo číslo se Vám zobrazí tooltip s výpisem ze slovníku. Další výhodou SOB je automatické přiřazení odpovídajícího slovníku v závislosti na volbě jazyka rozhraní SOB.


Konkordance
   Z konkordancí SOB momentálně nabízí anglickou King James konkordanci a Webster konkordanci, konkordanci k německému Elberfeldskému překladu bible (1871) a konkordanci k německému Lutherově překladu bible (1912). Tyto konkordance umožňují pohodlné hloubkové studium na základě tzv. Strongových čísel. V těchto konkordancích najdete „všechny“ výskyty hledaného slova (odpovídajícího Strongova čísla), včetně jejich překladu a jejich významu v dostupných slovnících. Najetím na odkazovaný verš se Vám zobrazí okno s veršem v daném překladu, společně s překladem daného verše v Českém Studijním překladu.
210-3   Protože často potřebujeme zjistit i význam a použití podobných řeckých slov, naprogramoval jsem pomůcku umožňující zjistit obsah a význam 5 sousedních Strongových čísel na každou stranu od hledaného Strongova čísla. Tato čísla fungují zároveň i jako aktivní odkazy - po kliknutí na ně se Vám zobrazí konkordantní výpis odkazovaného Strongova čísla.
212-4


Biblické komentáře jako doplněk konkordancí
   Další pomocí při studiu bible mohou být podrobné biblické komentáře. Protože zde opět existuje nebezpečí nesprávného výkladu, budou pro Vás nejbezpečnější pomocí komentáře ve formě odkazů na další místa v bibli, kde se píše o zkoumaném tématu, nebo o tématu, které se zkoumaným tématem souvisí. Dobrým příkladem může být například TSK (Treasury of Scripture Knowledge). TSK je sice v angličtině, ale vzhledem k tomu, že obsahuje především křížové odkazy, a že v současné době má opravdu velké množství základní znalosti angličtiny, může být tento modul pomocí i pro neanglické uživatele. Tento modul jsem navíc naprogramoval tak, že odkazované verše se Vám zobrazí automaticky v překladu a jazyce odpovídajícím výběru jazyka rozhraní SOB.
214-5

216-6
« Poslední změna: Prosinec 16*, 2012, 11:27:07 dopoledne od Libor Diviš »