Autor Téma: Nová verze SOB - podrobný návod  (Přečteno 21595 krát)

Libor Diviš

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Příspěvků: 89
  • Impossible is nothing ...
    • Zobrazit profil
    • O Bohu (About God)
  • Skype: libordivis
Nová verze SOB - podrobný návod
« kdy: Září 29*, 2016, 06:20:36 odpoledne »
(aktualizováno 20.5.2017)
SOB (Studijní on-line bible) - www.obohu.cz/bible

Hlavní funkce programu
SOB (Studijní on-line bible) - www.obohu.cz/bible - nabízí velké množství překladů a originálních textů bible (aktuálně cca 230 překladů v 68 jazycích, z toho cca 20 českých překladů), slovníky, konkordance, komentáře, namluvené bible s možností on-line poslechu (cca 40), možnost pohodlné volby velikosti písma (10 velikostí), výběr jazyka rozhraní (9 jazyků), funkci jednoduchého i pokročilého vyhledávání (celkem 9 typů), porovnávání libovolných překladů (i libovolného počtu překladů), možnost používání přímých odkazů na kapitoly, verše či rozsahy veršů, možnost zobrazení seznamu veršů, studium na základě Strongových čísel, Strongovy slovníky v 7 jazycích, morfologii řeckého textu v 8 jazycích, virtuální klávesnici, volbu fontu písma, samostatnou verzi pro mobilní telefony a zařízení s nízkým rozlišením displeje a další. Na dalších řádcích bych rád jednotlivé funkce představil podrobněji, včetně náhledů pro lepší pochopení.
514-0


Popis rozhraní SOB:
1 - Reset všech nastavení - kromě jazyka, velikosti a typu písma
2 - Výběr překladu bible, originálního textu či konkordance
3 - Hlavní nastavení aplikace - rozbalovací menu
4 - Inteligentní vyhledávací pole
5 - Virtuální klávesnice
6 - Nápověda k možnostem a používání vyhledávacího pole
7 - Další rozbalovací menu s informativním obsahem
8 - Název překladu bible, originálního textu či konkordance
9 - Informace o modulu (pokud jsou k dispozici)
10 - Výběr knihy bible
11 - Výběr čísla kapitoly
12 - Doplňkové funkce - poznámky, transliterace apod.
13 - Přechod na předchozí knihu bible
14 - Přechod na předchozí kapitolu
15 - Přechod na následující kapitolu
16 - Přechod na následující knihu bible
17 - Text překladu bible, originálního textu či konkordance
18 - Výběr komentářů
19 - Volba jazyka rozhraní
20 - Pokročilé vyhledávání
21 - Porovnávací režim
22 - Zobrazit jako plynulý text / každý verš na novém řádku
23 - Možnost nahradit národní přezdívky Božím jménemVýběr překladu
Výběr překladu jsem vyřešil formou rozbalovacího seznamu, který se Vám objeví po kliknutí na ikonku knihy vlevo nahoře. Zde najdete překlady rozdělené do několika sekcí podle jazyka překladu. Na začátku najdete porovnávací režim a na konci pak konkordance. Výběr provedete velice jednoduše - kliknutím, bez nutnosti potvrzování.
508-1
Navigace   
Navigace na stránkách je velice intuitivní. Výběr knihy bible můžete provést nejjednodušeji pomocí rozbalovacího seznamu, který se nachází pod názvem překladu. Výběr probíhá bez nutnosti potvrzování. Hned vedle tohoto seznamu najdete podobný seznam, kterým můžete zvolit konkrétní kapitolu z vybrané knihy bible (počet kapitol je generován automaticky - odpovídá skutečnému počtu kapitol v dané knize). Ani zde nemusíte svůj výběr kapitoly potvrzovat. Tento rozbalovací seznam Vám současně poskytuje informaci o tom, na kterém místě v bibli se právě nacházíte. Kromě toho máte k dispozici tlačítka pro pohodlný přechod na další či předchozí kapitolu, a také pro přechod na další či předchozí knihu bible. Poslední (a také nejrychlejší) možností navigace je použití přímých odkazů.
510-2
Vyhledávání   
Funkce vyhledávání patří k nejdůležitějším funkcím každého biblického programu. V SOB aktuálně můžete jednoduše využívat funkci vyhledávání částí slov, celých slov i slovních spojení. Výsledkem hledání mohou být při malém počtu znaků i tisíce míst, výpis je proto omezen na prvních max. 1000 výskytů. Všechny výpisy výskytů jsou zároveň aktivními odkazy na verše (zkratky knih odpovídají vybranému jazyku rozhraní SOB). Novinkou je víceúčelové vyhledávací pole, které svou funkčností nahrazuje hned tři samostatná vyhledávací pole z předchozí verze SOB - jednoduché vyhledávání slov či jejich částí, vyhledávání Strongových čísel (samozřejmě pouze u překladů a textů, které jsou Strongovými čísly osazeny) a přímý odkaz na konkrétní knihu, kapitolu a verš (nebo rozsah veršů). Vedle tlačítka pro vyhledávání u tohoto multifunkčního vyhledávacího pole a virtuální klávesnice najdete i symbol otazníku v kroužku, který slouží jako tlačítko pro zobrazení nápovědy. Nápovědu k používání tohoto pole jsem prozatím připravil ve 3 jazycích (CZ, EN, RU). Nápověda se objeví ve formě modálního okna.
512-3Jednoduché vyhledávání   
Nejčastěji lidé používají vyhledávání tehdy, když v textu narazí na slovo, které je zaujme a chtějí zjistit, kde ještě se stejné slovo v daném překladu nachází. Můžete tedy tedy přepsat hledané slovo do políčka pro vyhledávání a kliknout na tlačítko s lupou. To ale může být (nejen v případě cizojazyčného textu) trochu problém. Další možností je označit a zkopírovat hledané slovo či jeho část, vložit obsah schránky do políčka pro vyhledávání a kliknout na tlačítko s lupou. Ještě pohodlnější možností je označit svovo či jeho část (obvykle kořen slova nebo co nejdelší společnou část), kterou chcete vyhledat, kliknout myší na výběr, držet tlačítko myši stisknuté, přetáhnout výběr do pole pro vyhledávání a poté kliknout na tlačítko s lupou.
   Jednoduché vyhledávání je základní variantou vyhledávání. Není citlivé na velikost písmen, ani na diakritiku (háčky, čárky). Níže vidíte výpis vyhledaných výskytů z předchozí ukázky. Výpis má dvě části. V první části najdete přehled knih (spolu s počtem výskytů), ve kterých se hledaný výraz nachází - seřazeno podle počtu výskytů. Kliknutím na zkratku knihy omezíte vyhledávání pouze na tuto knihu. V druhé části najdete výpis veršů, ve kterých se hledaný výraz nachází. Kliknutím na odkaz (zkratka knihy, kapitola, verš) budete na dané místo přesměrováni. Pokud na odkaz kliknete se stisknutou klávesou CTRL, otevře se Vám odkaz v nové záložce (totéž platí pro všechny ostatní odkazy).
522-7
Pokročilé vyhledávání   
Do SOB se mi podařilo naprogramovat funkci pokročilého vyhledávání. Tato funkce značně rozšiřuje možnosti základního vyhledávání slov. Funkce pokročilého vyhledávání aktuálně nabízí 8 typů vyhledávání, navíc s možností zobrazení dalšího překladu bible pro porovnání a s možností omezení rozsahu vyhledávání na část bible či konkrétní knihu. Funkce pokročilého vyhledávání je dostupná dvěma způsoby - z menu nastavení (ikonka ozubeného kola) nebo v dolní části SOB prostřednictvím tlačítka s lupou a symbolem + uvnitř.
524-8


   Po aktivaci pokročilého vyhledávání se objeví modální okno s formulářem:
526-9
Typy pokročilého vyhledávání   
SOB nyní nabízí následující typy vyhledávání: jednoduché rychlé vyhledávání řetězců (slov nebo jejich části), hledání přesných frází, hledání všech slov (nebo jejich částí), hledání všech slov (celých slov), hledání alespoň jednoho ze slov (nebo jejich částí), hledání alespoň jednoho ze slov (celých slov) a také vyhledávání pomocí regulárních výrazů. Novinkou je možnost vyhledávání jednoho či více Strongových čísel.
528-10


   Základní funkcí je jednoduché rychlé vyhledávání řetězců (slova nebo jeho části), bez nutnosti používání tzv. náhradních znaků. Znamená to, že můžete vyhledávat nejen celá slova, ale i jejich části. V praxi to znamená, že jako vyhledávací řetězec zadáte např. kořen nějakého hledaného slova (společnou část) a vyhledávání najde všechna slova s tímto společným základem. Možnost rozšíření je oboustranná, takže můžete zadat např. hledání slova „věří“, přičemž výsledkem hledání nebude pouze hledané slovo, ale také např. „nevěřící“. Tato funkce je použita i u jednoduchého vyhledávání!

   Dále máte k dispozici funkci hledání přesné fráze. Tuto funkci využijete v případě, kdy chcete najít nějaký konkrétní verš z bible, a když znáte nějakou jeho část. Díky tomu bude výsledkem pouze minimální počet výskytů. Pozn.: V tomto případě je potřeba dodržet i pořadí slov!

   Pokud si nejste jisti přesnou frází nebo pořadím slov ve verši, můžete využít funkci hledání všech slov. Tato funkce nabízí 2 varianty - buď hledání celých slov, nebo hledání i částí slov. Tato funkce najde verše, kde se vyskytují všechna hledaná slova (nebo hledané části slov), nicméně je jedno, v jakém budou pořadí a na jakém místě verše.

   Dalším typem vyhledávání je vyhledávání alespoň některého ze slov. I tato funkce nabízí 2 varianty - buď hledání pouze celých slov nebo i jejich částí. Tuto funkci s úspěchem využijete např. v případě, že máte v hlavě několik překladů bible, a nejste si jisti, které slovo je použito v daném překladu. Můžete zadat např. 2 nebo 3 možnosti, které Vás napadají, a tato funkce Vám zobrazí všechny výskyty kteréhokoli z hledaných slov.

   Novinkou v pokročilém vyhledávání je možnost hledání jednoho či více Strongových čísel. Tuto funkci využijete především v případě, že hledáte nějaké slovní spojení (které nemusí být vždy přeloženo stejně). V tom případě je nejvhodnější zjistit si dotčená Strongova čísla a využít tuto funkci. U vyhledaných veršů budou hledaná Strongova čísla zeleně zvýrazněna, přičemž jejich funkcionalita (propojení se slovníky) zůstane zachována.

   Posledním typem pokročilého vyhledávání je možnost hledání pomocí regulárních výrazů. Tato varianta hledání využívá MySQL funkci REGEXP, která nabízí pouze omezenou funkčnost, nicméně i tak může být velkou pomocí při hledání. Po použití vyhledávání pomocí regulárních výrazů se vedle výběrového pole objeví ikonka s otazníkem, což je odkaz na soubor s nápovědou k používání regulárních výrazů v SOB (nápovědu jsem prozatím napsal v češtině a angličtině).
530-11   Další funkcionalitou je možnost nechat si zobrazit nějaký další překlad pro porovnání. Zejména pokud Vám půjde o vyhledání nějakého slova v konkrétním překladu a o porovnání nalezených veršů s dalším překladem, bude pro Vás tato možnost užitečná. Podobně užitečná je tato funkce i v případě, když chcete nějaký překlad porovnat např. s originálním textem.
532-12   Poslední funkcionalitou pokročilého vyhledávání je možnost omezení vyhledávání na část bible. Tato možnost jednak zkracuje dobu vyhledávání, jednak Vám umožní omezit rozsah v případě, že víte, kde se nachází hledaný text. Pro jednoduchost jsem připravil omezení rozsahu hledání na 14 hlavních oblastí, plus možnost omezit výběr na konkrétní knihu bible:
534-13   Ukázku výpisu pokročilého vyhledávání s vybraným překladem pro porovnání můžete vidět na následujícím obrázku:
536-14


   Zkratky překladů jsou zároveň aktivními odkazy na odpovídající verše (v daném překladu). Opět platí, že pokud chcete dané místo otevřít namísto současného výpisu, prostě na odkaz (zkratku názvu překladu) kliknete, pokud daný překlad chcete otevřít v novém okně (nové záložce), stiskněte klávesu CTRL a poté na odkaz klikněte.Vyhledávání Strongových čísel   
Kromě funkce klasického vyhledávání můžete v SOB používat i funkci vyhledávání Strongových čísel. Tato funkce je samozřejmě dostupná pouze u překladů, které jsou tzv. Strongovými čísly osazeny. Tato funkce je jistou variantou konkordancí - umožňuje najít všechna místa, kde se v bibli nachází hledané řecké (G1 ~ G5624) či hebrejské (H1 ~ H8674) slovo. Tuto funkci využijete zejména při hloubkovém studiu konkrétního tématu v bibli.

   Jak jsem se již v úvodu zmiňoval, v této nové verzi můžete pro hledání Strongových čísel využívat multifunkční vyhledávací políčko v hlavičce SOB, které kromě hledání Strongových čísel umožňuje i klasické jednoduché vyhledávání a zadávání přímých odkazů na knihy, kapiloly, verše či rozsahy veršů. Nově můžete Strongova čísla hledat i v pokročilém vyhledávání.
538-15   Zde můžete vidět ukázku výpisu vyhledávky Strongových čísel. Stylem výpisu se podobá jednoduchému vyhledávání, avšak hledaná Strongova čísla jsou ve verších zvýrazněna zeleně a zůstávají nadále aktivní (po najetí myší na Strongovo číslo se v tooltipu zobrazí jeho význam v odpovídajícím jazyce).
540-16   V této nové verzi SOB můžete využívat i jednodušší postup práce se Strongovými čísly, než jejich vyhledávání pomocí vyhledávacího pole v hlavičce SOB. Stačí myší označit Strongovo číslo, které Vás zajímá, a kromě významu daného slova se Vám zobrazí i nabídka vyhledání všech veršů, kde se slova s daným Strongovým číslem nacházejí („Hledat Strongovo číslo“), nebo hledání daného slova v konkordanci, kde máte kromě všech míst výskytu k dispozici i množství slovníků v několika jazycích, možnost porovnání s originálním hebrejským či řeckým textem a s vybraným překladem bible odpovídajícím zvolenému jazyku rozhraní SOB („Hledat v konkordanci“). Volba „Hledat Strongovo číslo“ má stejnou funkci, jako kdyby jste označené Strongovo číslo přepsali do vyhledávacího pole a stiskli tlačítko pro vyhledání.
542-17   Obě funkce jsem nastavil tak, že výsledky vyhledávání se zobrazují v novém okně (nové záložce), a tak Vám původní text zůstává nadále k dispozici. V tomto případě nemusíte mít stisknuto CTRL.

   Při hledání v konkordanci se otevře odpovídající konkordance - v případě rozhraní SOB v němčině se otevře Elberfelder Concordance (1905), v ostatních případech anglická Webster Concordance. Další konkordance najdete na konci seznamu překladů. Novinkou v této sekci je řecko-český slovník prof. Tichého, který umožňuje oboustranné vyhledávání, včetně zobrazení odpovídajících Strongových čísel a propojení na konkordance, a také Biblický slovník od Adolfa Novotného.
544-18


   Někteří uživatelé v nové verzi postrádali extrémně rychlou možnost otevření odpovídající konkordance kliknutím na Strongovo číslo, která byla v předchozí verzi. Protože v případě dotykových zařízení by tato funkce byla na závadu, připravil jsem jednoduchou detekci typu zařízení (dotykové/PC), s možností toto nastavení kdykoli ručně změnit. Kvůli tomu jsem do patičky SOB přidal další tlačítko - s obrázkem dotykového displeje. Šedá barva tlačítka znamená, že se jedná o PC, zelená barva tlačítka znamená, že se jedná o dotykové zařízení. Nově tedy u "nedotykových" zařízení Strongova čísla opět fungují jako přímé odkazy do odpovídající konkordance - konkordance se otevírá automaticky v nové záložce.

   Konkordance začíná polem pro zadání hledaného Strongova čísla. Pod tímto polem najdete nabídku okolních Strongových čísel (± 5). Je to proto, že okolní Strongova čísla obvykle obsahují související slova - např. jiné větné členy stejného slova, slova se souvisejícím významem, resp. slova se společným kořenem apod. I to je v případě hloubkového studia bible velice důležité. Dále již následuje výpis významů slov ze slovníků, ve kterých je výklad k dispozici - pro řeckou část bible především řecko-český slovník profesora Tichého, dále pak jsou k dispozici 2 anglické slovníky, 3 španělské, podrobný ruský, francouzský, německý a čínský.
546-19   Na konci výpisu najdete samotnou konkordanci - včetně počtu výskytů a způsobů překladu dotčených slov:
548-20   Pokud hledáte v řecké části bible, a pokud se slovo s odpovídajícím Strongovým číslem nachází i v Septuagintě (překlad Staré smlouvy do řečtiny - ze 3. století před naším letopočtem), pod konkordancí se Vám ještě zobrazí nabídka vyhledání všech odpovídajících veršů v ní. Je to často velmi dobrá pomoc při hloubkovém studiu významu řeckých slov, a často jediná možnost pochopení v případě, že se hledané slovo v Nové smlouvě vyskytuje pouze v jednom či několika málo případech. Konkordanci k Analytické Septuagintě jsem vytvořil k verzi bez akcentů a s Božím jménem:
550-21   Přímo v uvedené ukázce můžeme využít zmiňované možnosti konkordance k Analytické Septuagintě. Hledané řecké slovo „σποδός“ [spodos = popel] se v textu Nové smlouvy vyskytuje pouze 3x, zatímco v Septuagintě 22x. To je již pro ověření významu poměrně „dostatečné“.
552-22


   Pro hebrejsky psanou část bible (Starou smlouvu) jsou v SOB ke Strongovým číslům k dispozici prozatím pouze dva anglické slovníky, dále pak španělský, ruský, francouzský a čínský slovník.

   Novinkou v SOB (2/2017) je možnost vyhledání souvisejících (příbuzných) Strongových čísel. Jde o to, že související Strongova čísla nemusí být v okolí hledaného čísla. Díky tomu můžete spolehlivěji do hloubky studovat Písmo v původních jazycích. Funkce je automaticky dostupná jak pro řeckou, tak pro hebrejskou část.

   Z konkordancí SOB momentálně nabízí anglickou King James konkordanci a Webster konkordanci, konkordanci k německému Elberfeldskému překladu (1900), konkordanci k německému Elberfeldskému překladu (1905) a konkordanci k německému Lutherově překladu bible (1912). Na konci seznamu najdete ještě výše zmiňovanou konkordanci k Analytické Septuagintě. Najetím na odkazovaný verš se Vám zobrazí tooltip s veršem v daném překladu, společně s překladem daného verše ve zvoleném jazyce rozhraní SOB. Zkratky odkazovaných knih se mění dle jazyka rozhraní SOB.

   Na zkratky odkazovaných veršů můžete kliknout, přičemž se Vám zobrazí v porovnávacím režimu (v nové záložce) daný verš - verš v překladu odpovídajícím konkordanci, verš ve výchozím překladu pro zvolený jazyk rozhraní a buď verš v Textu Receptu (pro část Nové smlouvy) nebo verš z Westminster Leningradského kodexu (pro verše ze Staré smlouvy).
554-23
Velikost písma   
S ohledem na to, že se mezi uživateli SOB nacházejí lidé s nejrůznějším rozlišením monitoru, a zejména s ohledem na uživatele s různým stupněm poruchy zraku, jsem do SOB naprogramoval jednoduchou možnost nastavení velikosti písma. Aktuálně SOB nabízí 10 přednastavených velikostí písma. Změna velikosti písma je velice jednoduchá - volbu provádíte kliknutím na některé z čísel 1 až 10. SOB si Vaši volbu opět po dlouhou dobu bude pamatovat, takže ji nemusíte potvrzovat při každé změně na stránce. V závislosti na zvolené velikosti písma se mění i velikost písma v tooltipech. Nově (1/2017) jsem přidal i možnost změny velikosti písma z patičky SOB - výběrem z rozbalovacího tlačítka.
Jazyk rozhraní   
SOB se během své poměrně krátké existence stala „mezinárodně používanou aplikací“. Z toho důvodu jsem připravil její lokalizaci do 9 jazyků (česky, slovensky, anglicky, německy, rusky, polsky, španělsky, řecky a francouzsky). Výběr jazyka rozhraní je možné provést hned dvěma způsoby - buď z menu v hlavičce SOB (ikonka s ozubeným kolem) - kliknutím na odpovídající vlajku, nebo z rozbalovacího menu v dolní části SOB. Kromě toho jsem do SOB naprogramoval automatickou detekci jazyka prohlížeče návštěvníků, která se již při první návštěvě postará o nastavení rozhraní SOB do nejvhodnějšího jazyka a nastaví i „vhodný“ překlad v daném jazyce. Zvolený jazyk si SOB dlouhou dobu pamatuje, takže jej nemusíte při každé změně překladu či kapitoly znovu nastavovat. Volba jazyka rozhraní určuje i výběr slovníků, morfologie a překladů v konkordancích, křížových odkazech u komentářů apod.

Slovníky   
Důležitou součástí SOB jsou slovníky, navázané na tzv. Strongova čísla. Jedná se zejména o řecko-český slovník prof. Tichého (který jsem doplnil o chybějící řecká slova, která se vyskytují v Textu Receptu), Strongův hebrejsko-anglický slovník, Strongův řecko-anglický slovník, řecko-anglický slovník IPD (Theological Dictionary of the New Testament), hebrejsko-anglický slovník Brown-Driver-Briggs‘ Hebrew Definitions, pomocné německé slovníky, které jsem vytvořil z konkordancí k Elberfdské a Lutherově bibli, „Strongův“ hebrejsko-španělský slovník, „Strongův“ řecko-španělský slovník (Español Multiléxico Strong-Chávez-Tuggy-Vine-Swanson), „Strongův“ hebrejsko-francouzský slovník „Strongův“ řecko-francouzský slovník, „Strongův“ hebrejsko-ruský slovník, „Strongův“ řecko-ruský a hebrejsko-ruský slovník (Лексикон по Стронгу и Дворецкому) a nově též hebrejsko-čínský a řecko-čínský slovník. Slovníky využijete jednak při hledání v konkordancích, ale zejména u překladů bible osazených tzv. Strongovými čísly. Jazyk slovníku se mění automaticky - v závislosti na zvoleném jazyku rozhraní SOB. Zajímá-li Vás tedy např. ruský slovník namísto českého či anglického, stačí změnit jazyk rozhraní na ruštinu.Volba fontu písma   
Nově si v menu v hlavičce SOB můžete zvolit typ písma - buď klasický bezpatkový Arial, široký elegantní bezpatkový font Verdana (nastaven jako výchozí) nebo patkovaný font Times New Roman:
On-line poslech namluvených biblí   
SOB nabízí možnost on-line poslechu namluvených biblí (cca 40 překladů). Z českých překladů je dostupný namluvený nový zákon Bible21, resp. Nové Bible Kralické. Tento překlad je profesionálně namluven známými herci a dalšími školenými hlasy. Dále jsem připravil namluvený starý zákon Bible 21 - ve 2 variantách hlasu, namluvený počítačem (s pomocí programu Linguatec Voice Reader), s následnou opravou chyb výslovnosti. Další počítačem namluvený překlad je Bible Kralická (1579). Poslouchat můžete i namluvený Překlad Nového světa. Kromě toho jsem namluvil nový zákon Českého studijního překladu, který rovněž můžete poslouchat on-line. Pokud se chcete učit novozákonní řečtinu či biblickou hebrejštinu, jistě využijete i namluvené verze v těchto jazycích. Pro přehrávání jsem nově použil přehrávač vytvořený pouze v HTML5, který již ke svému provozu nepotřebuje Flash player. Technologie Flash je kvůli bezpečnostním rizikům poslední dobou silně „tlumena“. Navíc již skončila podpora Flash playeru od Adobe pro mobilní zařízení (platformu Android). Přehrávač se v hlavičce SOB objeví pouze v případě, že je pro daný překlad a kapitolu nahrávka k dispozici.
564-28   Nově se mi do SOB podařilo přidat i podporu čtení s využitím on-line syntezátorů řeči (TTS) - cca u 170 překladů v 25 jazycích. Stačí skrýt čísla veršů a označit text, který chcete přečíst (např. text celé kapitoly). Pokud úplně dole v SOB uvidíte obrázek s odkazem "ResponsiveVoice-NonCommercial", můžete tuto funkci použít.Komentáře   
V SOB nyní najdete 7 databází podrobných biblických komentářů (4 anglické, 2 německé a 1 španělskou). Tyto komentáře si jednoduše můžete aktivovat k aktuálně zobrazené kapitole. Nejpodrobnější biblická databáze křížových odkazů TSK (Treasury of Scripture Knowledge) nabízí cca 500 000 odkazů, přičemž se dle vybraného jazyka rozhraní SOB mění také zkratky odkazovaných knih, a také odkazované překlady! Komentáře jsou nyní dostupné z rozbalovací nabídky v dolní části SOB:

568-30
Přímé odkazy   
Další zajímavou funkcí je možnost zadávání přímých odkazů, a to včetně používání zkratek, a to dokonce nejen v češtině, ale i ve slovenštině, němčině, angličtině, ruštině, francouzštině a polštině. Jako oddělovací znak můžete použít mezeru, pomlčku, čárku a dvojtečku - v libovolné kombinaci (Středník již jako oddělovač v rámci přímého odkazu není povolen!!! Středník je vyhrazen pro novou funkci "výpis seznamu veršů" - pro oddělení jednotlivých přímých odkazů). Povinné jsou pouze první 2 parametry - kniha a kapitola. Takže pokud např. budete chtít najít verš Evangelium podle Jana, 3. kapitola, 16. verš, zadáte do multifunkčního vyhledávacího pole v hlavičce SOB text Jan 3 16, John 3 16, J 3 16, j 3,16 apod. Aby toho nebylo málo, můžete si nechat zvýraznit i rozsah veršů, např. Jan 3,12-16. Tuto možnost můžete využít např. při odkazech na SOB uváděných na jiných internetových stránkách. Návod k použití přímých odkazů včetně zkratek knih se Vám zobrazí po kliknutí na ikonku s otazníkem:
570-31


Na výše uvedeném příkladu můžete vidět možnost zápisu přímého odkazu na verše Jan 3,16-17 a zde je výsledek:
572-32
Zobrazení seznamu veršů   
Novou funkcí v SOB (4/2017) je možnost zobrazení seznamu veršů. Tato funkcionalita se přímo nabízí pro využití na křesťanských stránkách a internetových diskusních fórech. Do multifunkčního vyhledávacího pole nyní můžete zadat více přímých odkazů oddělených středníkem (bez mezery před i po středníku). Tímto způsobem např. můžete pomocí jediného odkazu upozornit na verše týkající se probíraného tématu - např.: „J 3,14-17;Ž 1,1-4;1J 1,9-10;L 4:40“. Můžete používat i obvyklé cizojazyčné zkratky knih bible (slovenské, anglické, polské, německé, ruské, francouzské a španělské).Deuterokanonické knihy   
Do SOB jsem naprogramoval podporu pro zobrazení tzv. deuterokanonických knih. Funkce vyhledávání může být používána i pro hledání v těchto knihách. Jediným omezením je, že tyto knihy nemohou být zobrazeny v porovnávacím režimu. Pokud jsou některé z deuterokanonických (příp. apokryfních) knih ve vybraném překladu k dispozici, zobrazí se názvy konkrétních knih na konci rozbalovacího seznamu pro výběr knih (ukázka na obrázku je ze Slovenského ekumenického překladu):
Porovnávací režim   
SOB nabízí možnost porovnávání libovolných překladů, dokonce libovolného počtu překladů současně. Tato funkce je dostupná rovněž dvěma způsoby - buď z horního menu, nebo kliknutím na tlačítko v dolní části SOB. Výběr překladů k porovnání provedete tak, že stisknete klávesu CTRL, budete ji držet a klikáním ze seznamu vyberete všechny překlady, které mezi sebou chcete porovnat. Opětovným kliknutím na již vybraný překlad výběr zrušíte. Když se chcete vrátit do běžného režimu zobrazení, stačí např. z rozbalovacího seznamu v hlavičce SOB zvolit překlad, který chcete vidět. Pokud se opravdu ztratíte, stačí kliknout na ikonku SOB s otevřenou knihou, která funguje mimo jiné i jako „reset“.


580-36

582-37
Studium hebrejského textu   
SOB nabízí možnost pohodlného studia originálních hebrejských textů starého zákona. V nabídce SOB aktuálně najdete Westminster-Leningradský kodex (WLC), Aleppo kodex a nově též 2 verze Tanachu (masoretského hebrejského textu Starého zákona) - s vokalizací a bez ní. Německá biblická společnost (Deutsche Bibelgesellschaft) bohužel nově zakázala zobrazení obou verzí Biblia Hebraica Stuttgartensia. Je to smutné, ale pravdou je, že rozdíly mezi BHS a WLC jsou velice malé. Westminster-Leningradský kodex je osazen Strongovými čísly, což studium hebrejských textů značně usnadňuje. Tento text je navíc s vokalizací. K textu WLC si můžete zapnout i přepis české či anglické výslovnosti (případně přepis výslovnosti v obou jazycích). Pro české a slovenské uživatele je k dispozici také morfologie hebrejského textu v češtině. K dispozici máte i namluvenou verzi s možností on-line poslechu.
588-38


Kromě zmiňovaných textů v SOB najdete i Moderní hebrejskou bibli a Hebrejský Nový zákon s vokalizací.Studium řeckých textů   SOB nabízí možnost pohodlného studia všech hlavních řeckých textů nového zákona. V nabídce najdete Textus Receptus (3 varianty), Byzantine/Majority text, Tischendorfův NZ - 8. edice, Westcott - Hortův text NZ, řecký text NZ od UBS - 3. edice (NA27), SBL - řecký text Nového zákona (Society of Biblical Literature - 2010). Všechny texty kromě textu UBS a SBL jsou osazeny Strongovými čísly i morfologií. K dispozici máte i několik variant namluveného NZ s možností on-line poslechu. SOB dále nabízí Septuagintu (starý zákon v řečtině), a to hned v několika provedeních - bez diakritiky, s diakritikou, verzi od Alfreda Ralphse a Analytickou Septuagintu (3 varianty), osazenou Strongovými čísly a morfologií. Jazyk slovníku i morfologie se automaticky mění dle jazyka rozhraní SOB. Díky těmto pomůckám máte možnost jednoduše zjistit, co stojí v originálních textech bible.
584-39   Další užitečnou pomůckou pro hloubkové studium bible je řecký nový zákon s variantami, ve kterém můžete velmi přehledně vidět rozdíly mezi hlavními zdroji řeckého Nového zákona:
586-40Podpora „exotických“ překladů
SOB i samotné překlady jsou v UTF-8, díky čemuž nabízí možnost zobrazení a práce i s pro nás „exotickými“ překlady, resp. s „exotickými“ fonty písma. SOB u těchto překladů nabízí i podporu vyhledávání a použití v porovnávacím režimu:
598-41
Morfologie řeckého textu   
Jak jsem se již zmínil, SOB nabízí nejen osazení řeckých textů Strongovými čísly a slovníky, ale i morfologií. To znamená, že máte i bez znalostí Koiné řečtiny možnost zjistit nejen slova použitá v originálním řeckém textu, ale i jejich typ, pád, rod, čas, číslo, osobu, apod. Aktuálně SOB nabízí nejen opravenou morfologii v angličtině, ale také v češtině, slovenštině, němčině, polštině, španělštině, francouzštině a ruštině. Výběr jazyka morfologie je rovněž automatický - dle zvoleného jazyka rozhraní SOB.

   Jako jistou raritu a pomůcku pro české uživatele a příznivce Bible Kralické jsem připravil kompletní osazení NZ (1613) Strongovými čísly i morfologií, včetně více než 500 komentářů.
590-42


   Ovládání zobrazení Strongových čísel a morfologie je opět možné buď z menu v hlavičce SOB nebo pomocí tlačítek v dolní části SOB. V případě, že jsou Strongova čísla zobrazena, objeví se i tlačítko s možností přepnutí do čínského slovníku.
592-43
Zobrazení veršů na samostatných řádcích / plynulý text   
SOB nabízí možnost výběru zobrazení coby plynulého textu, nebo zobrazení každého verše na novém řádku. Styl zobrazení můžete nastavit buď v menu v hlavičce SOB, nebo jednoduše kliknutím na tlačítko v dolní části SOB. V případě zobrazení podrobných poznámek (např. Český studijní překlad, Studijní překlad Miloše Pavlíka apod.) a textů psaných zleva doprava se režim zobrazení veršů na samostatných řádcích aktivuje automaticky.

Zobrazení / skrytí čísel veršů   
SOB nabízí možnost zobrazení či skrytí čísel veršů. Díky tomu máte možnost číst bibli prostě jako knihu - bez rušení čísly veršů. Dalším užitečným způsobem využití je možnost nechat si předčítat text pomocí řečových syntezátorů. Tuto možnost ocení zejména majitelé tabletů a chytrých telefonů a také lidé s poruchami zraku. Styl zobrazení můžete zvolit v menu v hlavičce SOB.
Virtuální klávesnice   
V případě, že chcete vyhledávat slova v cizojazyčném překladu a nemáte v počítači nainstalovanou klávesnici v potřebné znakové sadě, můžete pohodlně využít virtuální klávesnici, která je součástí SOB. Jazyk virtuální klávesnice je přednastaven podle jazyka aktuálně zobrazovaného překladu bible, virtuální klávesnice nabízí přes 100 variant - výběr můžete kdykoli ručně změnit. Virtuální klávesnici můžete využít i pro psaní kratších textů v cizím jazyce apod. Virtuální klávesnici aktivujete kliknutím na ikonku klávesnice vedle vyhledávacího políčka v hlavičce SOB.
602-47
Nahrazení národních přezdívek Božím jménem   
Smutnou praxí překladatelů bible v mnoha národech a jazycích je nahrazení Božího jména nějakým obecným termínem nebo „přezdívkou“ (např. PÁN, Hospodin, BŮH, GOTT, ER, LORD atd.). Obvykle se tento krok maskuje jako úcta k Božímu jménu, ale opak je pravdou. Každopádně jsem do SOB k cca 60 překladům naprogramoval možnost jediným kliknutím on-line změnit náhražku Božího jména hebrejským tetragramatonem „ יהוה “, pro 4 české překlady jsem navíc vytvořil podstatně složitější scripty umožňující nahradit staročeský výraz „Hospodin“ přímo Božím jménem „Jehova“ ve správném tvaru (Český studijní překlad; Překlad Miloše Pavlíka, Bible Kralická 1613, Bible 21). Změny je možné provádět jak z horního menu, tak prostřednictvím tlačítek v patičce SOB.

Používání odkazů na SOB na jiných internetových stránkách   
SOB mohou samozřejmě využívat např. i autoři křesťanských stránek. Nejjednodušším řešením je prostě zkopírovat ze stránky se SOB internetovou adresu (např. http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Mt&kap=4). Tento odkaz čtenářům zobrazí 4. kapitolu Matoušova evangelia Českého studijním překladu. Stejným způsobem se můžete odkazovat např. i na konkordance, porovnávací režim, vyhledávky nějakého výrazu či Strongova čísla. Kromě toho se můžete odkazovat i na konkrétní verš, nebo dokonce rozsah veršů. K tomuto účelu v SOB slouží atributy „v“ (verš) a případně i „kv“ (koncový verš). Pokud bychom tedy čtenáře nechtěli upozornit pouze na 4. kapitolu Matouše, ale konkrétně např. na verše 23 až 24, bude náš odkaz vypadat následovně:

   http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Mt&kap=4&v=23&kv=24

   SOB kromě toho nabízí i možnost udělat odkaz přímo na verš. To znamená, že výpis kapitoly se Vám posune přímo na odkazovaný verš (pokud to délka kapitoly umožní). Jedná se o nepovinný atribut na konci odkazu ve tvaru „#vX“, kde X je číslo odkazovaného verše. Kdybychom tedy chtěli použít tuto funkci u předchozího případu, odkaz by vypadal následovně:

   http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Mt&kap=4&v=23&kv=24#v23

Pozn.: do článku lze vložit "pouze" 50 obrázků, tak že dále to již bude bez obrázků :-(

   Tuto funkcionalitu jsem přímo zakomponoval do výpisu všech variant vyhledávání, a také do výpisu veršů na samostatných řádcích.

   Nejefektnější možností, jak začlenit SOB do internetových stránek, je zobrazování odkazů v okně - buď v Pop-up (vyskakovacím) okně nebo ještě lépe pomocí nějaké varianty lightboxu. Připravil jsem jednoduché JavaScriptové řešení pro všechny autory stávajících křesťanských stránek, díky kterému se během okamžiku mohou jejich stránky proměnit na stránky s aktivními odkazy na biblické verše (http://www.obohu.cz/ostatni/odkazy-na-verse-jednoduse). Upravené verze jsem připravil i pro slovenské a německé uživatele, příznivce Nového kovenantu, příznivce francouzského překladu
Bible Machaira či revidovaného španělského překladu Reina Valera 1865/2014.

<script type="text/javascript"language="javascript"src="http://musculus.cz/lytebox/odkazy_na_verse_cz_kompr.js"></script><script type="text/javascript"><script type="text/javascript">var p="CSPP";var o="POPUP";var s=750;var v=400;var t=document.body.innerHTML;var t=zamen(t,p,o,s,v);document.body.innerHTML=t;</script>

   Takto jednoduchý kód (nebo podobně jednoduchý) stačí vložit do libovolných stránek, aby se v textech článků běžně používané názvy knih bible a jejich zkratky změnily na odkazy na zmiňované verše ve vybraném překladu.

   Kromě toho jsem vytvořil výkonný, multifunkční program ve scriptovacím jazyku AutoIt, který se o vše podstatné postará sám a díky kterému můžete na svých stránkách využívat stejné možnosti jako já na svém serveru www.obohu.cz. Program i s podrobným popisem použití najdete na adrese (http://www.obohu.cz/ostatni/generator-odkazu-na-verse).Verze SOB pro mobilní zařízení   
Připravil jsem verzi SOB určenou pro mobilní telefony, PDA, tablety a další mobilní zařízení s nízkým rozlišením displeje. Tato verze se přizpůsobí „jakémukoli“ rozlišení, má trochu omezeny grafické prvky, má poněkud upravené ovládání, předělané pokročilé vyhledávání i jeho výpis apod. Nicméně funkce a možnosti zůstávají stejné. Tuto „mobilní“ verzi najdete na dobře zapamatovatelné adrese: http://www.obohu.cz/mbible.

   Kromě toho, že tuto adresu můžete přímo zadat např. ve svém mobilním telefonu, najdete úplně dole v SOB možnost přepnutí ze standardní verze do „mobilní“ a naopak.

   Verzi SOB pro mobilní telefony, PDA a tablety s nízkým rozlišením jsem naprogramoval podle zásad responsivního designu, s využitím formátování pomocí kaskádových stylů CSS3. Horní hlavička má např. pomocí CSS stylů vytvořeno pozadí formou lineárního přechodu, s vnitřním stínem a zakulacenými rohy. Velikost hlavičky i prvků (včetně jejich umístění) se mění dle skutečné šířky prohlížeče.Současná nabídka překladů   
Momentálně (26.9.2016) SOB obsahuje cca 230 překladů a originálních textů bible, slovníky, konkordance, komentáře a namluvené bible s možností on-line poslechu. Překlad bible nebo její části je v SOB k dispozici v 68 jazycích. K dispozici je mimo jiné i cca 20 českých a 5 slovenských překladů. Pokud v nabídce postrádáte Český ekumenický překlad, je to proto, že to ředitel České biblické společnosti Pavel Novák z neznámých důvodů ani po mnohých prosbách nedovolil. Stejně tak se mi nepodařilo získat souhlas se zveřejněním slovenského překladu Nového testamentu (Bohuslav Koša), ani souhlas k zveřejnění Biblického slovníku A. Novotného a několika dalších českých i zahraničních překladů bible.Diskusní fórum o SOB   
Připravil jsem SOB fórum, dokonce hned ve 3 jazycích (CZ, DE, EN). Adresa tohoto internetového diskusního fóra je http://www.obohu.cz/sob. Zde můžete psát své návrhy, hodnocení, dotazy apod. Zároveň toto fórum funguje jako on-line nápověda k SOB.Video návody   
Jsem si vědom toho, že SOB nyní nabízí opravdu velké množství funkcí, a že pro seznámení s programem není nic efektivnější, než video návod. Pro seznámení se s novou verzí SOB se můžete podívat i na následující video návod (cca 40 minut, Full HD rozlišení, 1.5.2017):Závěr   
Pokud chcete studovat bibli skutečně do hloubky, můžete tento problém řešit prostřednictvím bezplatných biblických programů (Davar, ISA, Theophilos, TheWord, E-Sword, Sword apod.), nebo si připlatit a koupit si některý z placených biblických programů. Tyto programy obvykle proti bezplatným nabízejí skutečně něco navíc. Každopádně ale můžete zapomenout na nějakou velkou podporu češtiny - snad kromě programu Davar a trochu i Theophilos (slovenský autor tento program prodal američanům). Navíc případná oprava chyb je obvykle dlouhodobou záležitostí a předpokládá instalaci patche (záplaty - opravného balíčku) či rovnou nové verze programu.

   SOB je řešením většiny těchto nedostatků. Jedná se o bezplatný biblický program v češtině (a dalších 8 jazycích), který Vám na Vašem disku nezabere žádné místo, a přesto Vám poskytne textová databázová data o velikosti téměř 2 GB a namluvené bible s možností poslechu, o datovém objemu cca 40 GB. Pro hloubkové studium Písma Vám poskytne všechny obvyklé funkce biblických programů, plus něco navíc - např. řecko-český slovník a morfologii řeckého textu i v češtině, morfologii řeckého textu v 8 jazycích apod. Všechny funkce se snažím programovat tak, aby jejich používání bylo maximálně intuitivní, ale aby přesto poskytovaly nadstandardní výkon a možnosti. Jedinou podmínkou k používání SOB je připojení k internetu. SOB můžete používat i na chytrých telefonech, PDA, tabletech apod. - prakticky na čemkoli s připojením na internet).

   Vzhledem k tomu, že SOB je internetová aplikace napsaná převážně v PHP, může být oprava případných chyb velice rychlá (závislá pouze na mně) a navíc bez nutnosti cokoli nového instalovat či aktualizovat. To samé platí samozřejmě i o všech novinkách a rozšířeních. Dostupné biblické programy jsou obvykle výsledkem mnoha let úsilí profesionálních programátorů, nebo jejich celých týmů. SOB je naproti tomu výsledkem práce jediného člověka - amatéra, ještě k tomu obvykle pouze o dovolených, víkendech a po večerech. Buďte proto prosím shovívaví k případným nedostatkům. Nestyďte se mne však kontaktovat
se svými postřehy, nápady, upozorněními na chyby a nedostatky atd.


   Přál bych si, aby se SOB stala Vaší oblíbenou pomocnicí na cestě za hlubším pochopením Písma.

                   Libor Diviš
« Poslední změna: Listopad 18*, 2019, 09:40:08 odpoledne od Libor Diviš »