Autor Téma: Používání odkazů na SOB na jiných internetových stránkách  (Přečteno 24949 krát)

Libor Diviš

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Příspěvků: 89
  • Impossible is nothing ...
    • Zobrazit profil
    • O Bohu (About God)
  • Skype: libordivis
Používání odkazů na SOB na jiných internetových stránkách
« kdy: Červen 4*, 2014, 12:39:55 odpoledne »
Používání odkazů na SOB na jiných internetových stránkách


Odkazy na kapitoly, verše či rozsahy veršů v SOB ...
   SOB mohou samozřejmě využívat např. i autoři křesťanských stránek. Nejjednodušším řešením je prostě zkopírovat ze stránky se SOB internetovou adresu místa, které chcete lidem ukázat (např. www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Mt&kap=4). Tento odkaz čtenářům zobrazí 4. kapitolu Matoušova evangelia Českého studijním překladu. Stejným způsobem se můžete odkazovat např. i na konkordance, porovnávací režim, vyhledávky nějakého výrazu či Strongova čísla. Kromě toho se můžete odkazovat i na konkrétní verš, nebo dokonce rozsah veršů. K tomuto účelu v SOB slouží atributy „v“ (verš) a případně i „kv“ (koncový verš). Pokud bychom tedy čtenáře nechtěli upozornit pouze na 4. kapitolu Matouše, ale konkrétně např. na verš 23, bude náš odkaz vypadat následovně (atribut "kv" nepoužijeme):
   http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Mt&kap=4&v=23


   Když budeme chtít čtenáře upozornit na rozsah veršů, např. na verše 23 až 24, bude náš odkaz vypadat následovně:
   http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Mt&kap=4&v=23&kv=24


   Nově jsem do SOB naprogramoval funkcionalitu, umožňující udělat odkaz přímo na verš. To znamená, že výpis kapitoly se Vám posune přímo na odkazovaný verš (pokud to délka kapitoly umožní). Jedná se o nepovinný atribut na konci odkazu ve tvaru „#vX„ kde X je číslo odkazovaného verše. Kdybychom tedy chtěli použít tuto funkci u předchozího případu, odkaz by vypadal následovně:
   http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Mt&kap=4&v=23&kv=24#v23


   Tuto funkcionalitu jsem přímo zakomponoval do výpisu všech variant vyhledávání, a také do výpisu veršů na samostatných řádcích.


Odkazy na konkordance
   SOB lze využít i pro upozornění na význam v originále použitých řeckých či hebrejských slov, včetně zobrazení všech míst výskytu i způsobu překladu. Pro tento účel najdete v SOB několik konkordancí (na konci rozbalovacího seznamu pro výběr překladů). Zobrazované zkratky knih bible v odkazech i překlady bible se mění automaticky - v závislosti na výběru jazyka rozhraní SOB. Odkaz na hledané slovo můžete jednoduše využít i na jiných internetových stránkách. Např. odkaz na hledání řeckého slova ἄγγελος "čti angelos" (posel, posel zpráv, anděl) - Strongovo číslo G32 - bude vypadat takto:
   http://www.obohu.cz/bible/index.php?hs=G32&k=Zj&styl=KJC&kap=1&strongnr=hledat


Přímé odkazy
   Nejrychlejším způsobem otevření  SOB na požadovaném místě (kniha, kapitola, verš či rozsah veršů) je použití tzv. přímých odkazů. Následně vygenerovanou adresu poté můžete používat i jako odkaz na jiných internetových stránkách, diskusních fórech apod. Přímý odkaz zadávejte stylem název knihy (nebo zkratka názvu), oddělovač (mezera, čárka, středník, dvojtečka, pomlčka), číslo kapitoly, oddělovač, číslo verše (nepovinné), oddělovač (nepovinné), konečný verš (pro rozsah veršů - nepovinné) - např.: J 3 16 (Jan 3:16) nebo rozsah veršů - např. J 3,12-16.

   Zkratky názvů knih: Gn, Ex, Lv, Nu, Dt, Joz, Sd, Rt, 1S, 2S, 1Kr, 2Kr, 1Pa, 2Pa, Ezd, Neh, Est, Jb, Z, Pr, Kaz, Pis, Iz, Jr, Pl, Ez, Da, Oz, Jl, Am, Abd, Jon, Mi, Na, Abk, Sf, Ag, Za, Mal, Mt, Mk, L, J, Sk, R, 1K, 2K, Ga, Ef, Fp, Ko, 1Te, 2Te, 1Tm, 2Tm, Tit, Fm, Zd, Jk, 1P, 2P, 1J, 2J, 3J, Ju, Zj

   Také můžete používat malá písmena, i obvyklé slovenské, anglické, německé, ruské, polské a francouzské zkratky, případně i celé názvy knih. V případě víceslovných názvů použijte místo mezery symbol <b>_</b> (dolní podtržítko), případně mezeru nedělejte vůbec. Např.: 1.Samuelova 2 3 nebo 1_samuel 2 3.
   http://www.obohu.cz/bible/index.php?primyodkaz=J+3%2C16-17&kam=zobrazit&styl=B21


Odkazy na výpis vyhledaných míst
   Další možností využití SOB na jiných internetových stránkách je odkaz přímo na výsledek hledání nějakých slov, slova či řetězce. Použití je jednoduché - stačí jen zkopírovat adresu stránky. Všechny znaky mimo ASCI (české a jakékoli "neanglické" znaky) jsou nyní nově před odesíláním převedeny do sekvencí bezpečných znaků, takže by neměly být problémy ani v případě "exotických" jazyků":
   http://www.obohu.cz/bible/index.php?hledat=nevinn&k=J&styl=B21&kap=3&kde=Naj%C3%ADt
   http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=NEPA&kde=1&hledat=%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AC%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%88

   Odkazy na vyhledávky se mohou týkat nejen jednoduchého, ale i pokročilého vyhledávání, a to včetně volby překladu pro porovnání, typu vyhledávání a omezení rozsahu vyhledávání:
   http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&styl_hled=BKR&k=Fp&kap=1&ret=p%C5%99estoup&typ=3&omezeni=novy_zakon&hled=adv&advsearch=Naj%C3%ADtZvýraznění odkazovaného textu
   Tuto možnost nedoporučuji používat (odkaz na verš - podbarvený verš - je spolehlivá a dostatečná záležitost. Pokud Však na tom někdo trvá, můžete u překladů s holým textem bez poznámek a formátování (kurzíva apod.) použít odkaz jednoduchého vyhledávání i pro zvýraznění více slov:
   http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=NBK&k=Mt&kap=18&v=10&najit=jejich+and%C4%9Bl%C3%A9+v+nebes%C3%ADch+neust%C3%A1le+hled%C3%AD+na+tv%C3%A1%C5%99+m%C3%A9ho+nebesk%C3%A9ho+Otce#v10Odkazy pro zobrazení v Pop-Up okně, v Lightboxu apod.
   Nejefektnější možností, jak začlenit SOB do internetových stránek, je zobrazování odkazů v okně - buď v Pop-up (vyskakovacím) okně nebo ještě lépe pomocí nějaké varianty lightboxu. Pro jednoduchost jsem napsal program ve scriptovacím jazyku AutoIt, který se o vše podstatné postará sám, a díky kterému můžete na svých stránkách využívat stejné možnosti jako používám na svém serveru www.obohu.cz. Program i s podrobným popisem použití najdete v článku (Generátor odkazů na biblické verše). Pomocí tohoto programu můžete jednoduše předělat své stávající články do interaktivní podoby. Program v textu rozpozná odkazy na verše či rozsahy veršů (včetně rozpoznání mnoha nestandardních zkratek knih bible, různých oddělovačů atd.) a převede je na aktivní kód. Tento kód si můžete jednoduše upravit pro Vaší verzi lightboxu. Aktuálně program umožňuje výběr z asi 20 typů překladů bible a 5 způsobů zobrazení.
 


   Přišel jsem na ještě jednodušší způsob, jak celé internetové stránky, diskusní fóra, blogy apod. proměnit na stránky s aktivními odkazy na biblické verše. Stačí k tomu vložit několik řádek kódu na konec šablony (či stránky). Podrobnosti najdete v článku Odkazy na verše jednoduše.


Možnost volby jazyka rozhraní
   SOB jsem naprogramoval tak, aby byla pokud možno uživatelsky co nejpříjemnější, s intuitivním ovládáním a chytrá. Jednou z jejích funkcí je automatické rozpoznání výchozího jazyka prohlížeče uživatele a automatické nastavení tohoto jazyka jako jazyka rozhraní SOB, a k tomu i automatický výběr překladu bible v daném jazyce. Pokud však někdo chce odkázat přímo na konkrétní jazyk rozhraní, je to jednoduše možné. K volbě jazyka slouží atribut lang. To znamená, že do adresy za otazník můžete přidat atribut jazyka - např. &lang=sk. Tento kód způsobí, že uživateli se otevře SOB s nastavenou slovenštinou coby jazykem rozhraní:
   http://www.obohu.cz/bible/index.php?&lang=sk

   Specifikaci jazyka rozhraní SOB nemusíte do adresy dopisovat ručně, nejjednodušší možností je kliknout na odpovídající vlajku požadovaného jazyka a následnou adresu zkopírovat (atribut jazyka bude v adrese obsažen):
   http://www.obohu.cz/bible/index.php?&lang=fr&styl=BKR1&k=2P&kap=1

   Pokud byste specifikaci jazyka psali sami, zde jsou použitelné zkratky včetně vysvětlení: cz (čeština), sk (slovenština), en (angličtina), ru (ruština), de (němčina), pl (polština), es (španělština), gr (řečtina), fr (francouzština)


Zobrazení/skrytí čísel řádků
   Při odkazech na SOB můžete specifikovat i to, zda chcete či nechcete zobrazit čísla veršů. K tomu slouží atribut "cv". Tento atribut může mít hodnotu "ano" (cv=ano) nebo "ne" (cv=ne). Pokud tedy budu chtít, aby si někdo přečetl 1. kapitolu Jonáše ve Šrámkově překladu podobně jako v originále (bez čísel veršů), bude odkaz vypadat takto:
   http://www.obohu.cz/bible/index.php?cv=ne&k=Jon&styl=VS&kap=1« Poslední změna: Červenec 27*, 2014, 12:51:18 odpoledne od Libor Diviš »