Bible s Božím jménem

Studijní překlad Miloše Pavlíka

Upravená verze s Božím jménem "Jehova"
a se jménem Božího Syna "Jehošua"


   S potěšením Vám sdělujeme, že se nám podařilo připravit kompletní podklady pro tisk upravené verze Studijního překladu Miloše Pavlíka. Jsme velice vděčni panu Rostislavu Pavlíkovi za laskavé dovolení provést úpravu Studijního překladu jeho otce, RNDr. Miloše Pavlíka, totiž nahrazení slova „Hospodin“ Božím jménem „Jehova“ a počeštěné formy „Ježíš“ jeho originálním jménem „Jehošua“.

 

Důvod upravené verze

   V posledních letech přibývá křesťanů, kteří touží mít český překlad Bible s Božím jménem „Jehova“ namísto „Hospodin“ a také těch, kteří by si v Novém Zákoně přáli mít skutečné originální jméno Božího Syna „Jehošua“ namísto počeštěného „Ježíš“. Jediným současným českým překladem bible s Božím jménem „Jehova“ je Překlad Nového Světa Svědků Jehovových, který mnozí z nejrůznějších důvodů odmítají.


   Tato upravená verze Studijního překladu Miloše Pavlíka není aktivitou žádné křesťanské denominace, ale vznikla pouze jako odpověď na touhu lidí, kteří si váží Božího jména a chtějí ho mít ve svých Biblích — tak, jak je psáno (Exodus 3,15) — jako připomínku všem pokolením. Co se týče Božího svatého jména „Jehova“, lze poměrně snadno dohledat desítky překladů Biblí do mnoha národních jazyků, které uvádějí Boží svaté jméno např. ve tvarech Jehovah, Jehova, Jehová, Jehowa, Yehovah (pozn.: nejde o překlady Svědků Jehovových a většina z nich byla vydána mnohem dříve, než vůbec organizace Svědků Jehovových vznikla). Více než dvacet si jich můžete prohlédnout na adrese „
https://bozijmeno.webnode.cz/clanky/bozi-jmeno-jehowah-v-prekladech-bible“ i s vyhledávkami všech veršů, kde se Boží svaté jméno nachází. Existuje jich mnohem více, ale prozatím nejsou k dispozici v elektronické podobě.


   Na původní a skutečné jméno Božího Syna „Jehošua“ upozorňují mnozí překladatelé Písma ve svých poznámkách. Upozorňuje na ně i Miloš Pavlík ve své poznámce k Matoušovi 1:21, kde u jména „Ježíš“ píše: „ Hebr. „Jehóšua“, tj. „Hospodin Zachránce n. Vysvoboditel“. Podobně i v Biblickém slovníku ThDr. Adolfa Novotného je vysvětleno, že: „jméno Ježíš je pořečtěný tvar hebr. Ješua, což je zkrácené Jehošua = Jozue = Hospodin je spása.“ (viz heslo „Ježíš Kristus“ na str. 295, bod 2.). Strongův slovník uvádí, že „Jehošua“ je jméno, které je vytvořeno z Božího svatého jména „Jehovah“ (H3068) a z hebrejského slova „yasha`“(H3467) překládaného jako „záchrana, spása, vysvobození“. Skutečné jméno Božího Syna „Jehošua“ tedy oznamuje, že: „Jehova je záchrana“, „Jehova je spása“, „Jehova je vysvobození“. Tak již samo jméno Božího milovaného Syna oslavuje a vyvyšuje jméno našeho nebeského Otce, Jehovy Boha.


   Boží svaté jméno „Jehova“ jsme vložili také do textu Nového Zákona, avšak pouze tam, kde Miloš Pavlík uvádí kapitálkami psané slovo Pán s upozorněním, že toto označení „znamená tolik jako starozákonní ‘Hospodin’.“ Tato verze obsahuje navíc upravený poznámkový aparát — byly v něm opraveny některé chybné odkazy na verše a oproti originální tištěné verzi (vyšla v roce 2014 v nakladatelství Kvartus) jsou nyní veškeré odkazy na verše uvedeny včetně čísla kapitoly a zkratky názvu knihy. Žádné jiné zásahy do tohoto úctyhodného díla provedeny nebyly.


 

15.5.2019 - Podařilo se nám připravit upravenou verzi Studijního překladu Miloše Pavlíka s Božím jménem Jehova a se jménem Božího Syna Jehošua, variantu bez poznámek, v PDF, včetně záložek (s odkazy až na jednotlivé kapitoly). Výhodou PDF souboru je možnost používat funkci vyhledávání bez potřeby jakéhokoli dalšího biblického programu. PDF soubor si můžete stáhnout ZDE.

Pavlik bez poznamek pdf v150

 

24.12.2019 - Podařilo se mi připravit modul překladu Miloše Pavlíka s Božím jménem Jehova a se jménem Božího syna Jehošua pro biblický program MyBible. MyBible je pravděpodobně nejlepší biblický program pro platformu Android - tedy pro většinu chytrých telefonů a tabletů. Je však možné spustit jej i na Windows. Zazipovaný soubor si můžete stáhnout ZDE. Pro použití v MyBible stačí vybalit ty dva databázové soubory a zkopírovat je do složky "MyBible" ve vašem Android zařízení.

pavlik jj mybible

 

5.1.2020 - Podařilo se mi připravit modul překladu Miloše Pavlíka s Božím jménem Jehova a se jménem Božího syna Jehošua pro biblický program DAVAR (www.davar3.net). Davar je skvělý biblický program pro platformu Windows, je možné provozovat jej i pod Linuxem. Zazipovaný soubor si můžete stáhnout ZDE. Pro použití v Davaru stačí vybalit ten soubor typu "dbk" a zkopírovat ho do složky Davaru, do adresáře "data". Pravděpodobně to bude složka "C:\ProgramData\Davar4\data".

Pavlik davar nahled 

22.8.2020 - Připravili jsme novou verzi tiskových podkladů (srpen 2020). Došlo ke změně dvou použitých fontů písma, ale především došlo ke dvěma dalším malým úpravám textu. Milošem Pavlíkem používaný výraz "peklo" byl nahrazen termínem Gehenna (řecky "γεεννα" [výslovnost "geenna"]) a překlad řeckého slova "σαββατον" [výslovnost "sabbaton"] coby "sobota" byl nahrazen termínem "šabat" (přepis výslovnosti původního hebrejského slova "שׁבּת" [výslovnost "šabat"]). Důvodem je to, že šabat, den Jehovova odpočinutí, neodpovídá žádnému konkrétnímu dni v týdnu, a překlad "sobota" tak zabraňuje možnosti pochopení.

Tiskové podklady najdete opět na disku Google - ZDE. Jedná se o úplně nové podklady, které dosud nebyly pro tisk použity, nicméně měly by být v pořádku. PDF soubory, které ve svém názvu obsahují slovo "krivky", jsou jednak kompletně převedeny do křivek (žádné fonty písma nemohou působit tiskárnám potíže) a jednak odpovídají přísnému standardu PDF/X-1a: 2001.

 

21.6.2021 - Připravil jsem modul českého Pavlíkova studijního překladu bible pro MyBible, se všemi úpravami (včetně šabatu namísto soboty). Zazipovaný soubor si můžete stáhnout ZDE. Pro použití v MyBible stačí vybalit ty dva databázové soubory a zkopírovat je do složky "MyBible" ve vašem Android zařízení.

 

15.5.2022 - Připravil jsem upravenou verzi tiskových podkladů. Kromě nových obálek s texturou simulující kůži došlo k opravě drobných chyb a k úpravám v předmluvě vydavatele. U svazků s poznámkami k žádné změně nedošlo. Pokud si chcete tuto upravenou verzi překladu Miloše Pavlíka nechat sami vytisknout, můžete využít připravené podklady. Tiskové podklady vyhovují standardu PDF/X-1a: 2001. V adresářích najdete i verze kompletně převedené do křivek a klad listů (dvojstránky). Tiskové podklady najdete ZDE. Na následujícím obrázku můžete vidět náhled nových obálek...

Náhled nových obálek

 


   V současné době využíváme možnosti nízko-nákladového tisku knih u www.expressprint.cz. Pokud máte zájem o tyto upravené verze v tištěné podobě (za výrobní náklady + poštovné), napište si o ně na adresu „Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.“. Kromě toho můžete volně stáhnout a použít naše tiskové podklady (poslední verze z května 2022) a nechat si Bibli vytisknout sami i kdekoli jinde. Další šíření tiskových podkladů i vytištěných Biblí je možné pouze bezplatně či za skutečné náklady s tím spojené.


   Vzhledem k aktuálním možnostem nízko-nákladového tisku u www.expressprint.cz (tloušťka používaného papíru a možnosti vazby) jsme byli nuceni rozdělit celý text Bible do tří dílů. Poznámky Miloše Pavlíka vydaly rovněž na tři samostatné knihy. Nabízíme tedy celkem šest samostatných knih: 3 knihy biblického textu a 3 knihy poznámek. Výhodou, kterou toto rozdělení přineslo, je trochu větší písmo a příjemnější práce s jednotlivými díly.

Studijní překlad Miloše Pavlika s Božím jménem   Genesis 1   Matouš - poznámky


   Rozdělení a počty stran:

Genesis - 2. Paralipomenón: 503 stran;  poznámky: 197 stran 
Ezra - Maleáchí: 443 stran;  poznámky: 305 stran
Nový Zákon: 285 stran;  poznámky: 167 stran

   To znamená celkem 1900 stran, cena za všech šest svazků je aktuálně 720,-Kč, poštovné je v ceně.


   Pokud preferujete používání elektronických verzí, můžete využít biblický program
SOB (Studijní on-line bibli) - www.obohu.cz/bible. V patičce naleznete tlačítka umožňující on-line náhradu Hospodin/Jehova, resp. Ježíš/Jehošua.

   Pokud by někoho zajímalo, proč používáme tvar Jehova, odpověď nalezne např. v článku "Výslovnost Božího jména". 

 

  

Libor Diviš 

Chcete se k článku vyjádřit?

Pošlete mi komentář přímo na e-mail!

 

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.52 (31 hlasů)