Český studijní překladŽalmy - 139. kapitola, verše 23 - 24

23 Vyzpytuj mě, Bože, a poznej mé srdce, zkoumej mě a poznej mé myšlení
24 a pohleď, není-li ve mně cesta trápení, a veď mě cestou věčnosti!

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100