Český studijní překladŽalmy - 103. kapitola, verše 8 - 14

8 Soucitný a milostivý je יהוה, pomalý k hněvu a velkého milosrdenství.
9 Nebude se pořád přít a nebude se hněvat věčně.
10 Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám podle našich provinění.
11 Vždyť jak vysoko jsou nebesa nad zemí, tak mocné je jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí.
12 Jak daleko je východ od západu, tak od nás vzdálil naše přestoupení.
13 Jako má otec soucit se svými syny, tak se slitovává יהוה nad těmi, kdo se ho bojí.
14 On přece ví, jak jsme utvořeni, pamatuje, že jsme prach.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100