Český studijní překladList Římanům - 12. kapitola, verše 14 - 21

14 Dobrořečte těm, kteří vás pronásledují, dobrořečte a nezlořečte.
15 Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.
16 Mějte jeden k druhému stejný ohled. Nepomýšlejte na vysoké věci, ale nechte se vést k obyčejným. Nebuďte moudří sami podle sebe.
17 Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Přede všemi lidmi mějte na mysli ušlechtilé věci.
18 Je-li možno, pokud to záleží na vás, mějte pokoj se všemi lidmi.
19 Nemstěte se sami, milovaní, nýbrž dejte místo Božímu hněvu, neboť je napsáno: ‚Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.‘
20 Ale: ‚Jestliže má tvůj nepřítel hlad, dávej mu jíst, a má-li žízeň, dávej mu pít; když to budeš činit, nasypeš žhavé uhlí na jeho hlavu.‘
21 Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100