Český studijní překladEvangelium podle Matouše - 6. kapitola, verš č. 16

„Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se totiž tváří ztrápeně , aby lidem ukázali, že se postí. Amen, pravím vám: Mají svou odměnu.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100