Český studijní překladEvangelium podle Matouše - 6. kapitola, verše 1 - 5

1 „ Dávejte si pozor, abyste nekonali svou spravedlnost před lidmi, jim na odiv ; jinak nemáte odměnu u svého Otce, který je v nebesích.“
2 „Když tedy dáváš almužnu , nevytrubuj to před sebou, jak to činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby je lidé pochválili. Amen, pravím vám: Mají svou odměnu.
3 Ale když ty dáváš almužnu , ať tvá levice nepozná, co činí pravice,
4 aby tvá almužna zůstala skrytá. A tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně.“
5 „A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci; neboť ti se rádi modlí, stojíce v synagogách a na rozích ulic, aby je viděli lidé. Amen, pravím vám: Mají svou odměnu.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100