Český studijní překladEvangelium podle Matouše - 10. kapitola, verš č. 42

A kdo by jednomu z těchto maličkých dal napít proto, že je učedník , i kdyby mu dal jen pohár studené vody, amen, pravím vám, jistě nepřijde o svou odměnu.“

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100