Český studijní překladEvangelium podle Lukáše - 6. kapitola, verš č. 35

Ale milujte své nepřátele a čiňte dobře, půjčujte a neočekávejte něco na oplátku . A vaše odměna bude hojná a budete syny Nejvyššího, protože on je dobrotivý k nevděčným i zlým.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100