Český studijní překladEvangelium podle Lukáše - 5. kapitola, verše 20 - 21

20 Když uviděl jejich víru, řekl: „Člověče, tvé hříchy jsou ti odpuštěny.“
21 Učitelé Zákona a farizeové o tom začali rozvažovat: „Kdo je tento člověk, že mluví tak rouhavě? Kdo může odpustit hříchy, než sám Bůh?“

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100