Český studijní překladEvangelium podle Lukáše - 1. kapitola, verše 46 - 50

46 A Marie řekla:
47 „Má duše velebí Pána a můj duch se rozveselil v Bohu, mém Zachránci,
48 že pohlédl na ponížení své otrokyně. Hle, vždyť od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
49 protože mi Mocný učinil veliké věci. Svaté je jeho jméno
50 a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení těm, kdo se ho bojí.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100