Český studijní překladList Koloským - 1. kapitola, verše 15 - 20

15 On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření ,
16 neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi, věci viditelné i neviditelné, ať trůny nebo panstva, vlády nebo autority; všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.
17 On je přede vším a všechno v něm spočívá.
18 A on je hlavou těla, církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých, aby on sám zaujal ve všem první místo ,
19 neboť se Otci zalíbilo, aby v něm přebývala veškerá plnost
20 a aby skrze něho smířil všechno se sebou a způsobil pokoj skrze krev jeho kříže — aby skrze něho smířil vše jak na zemi, tak v nebesích.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100