Český studijní překladJeremjáš - 23. kapitola, verše 25 - 27

25 Slyšel jsem, co říkali proroci, kteří v mém jménu prorokují klam: Měl jsem sen, měl jsem sen.
26 Jak dlouho bude v srdci proroků, kteří prorokují klam, kteří prorokují podvod svého srdce,
27 myšlenka, že svými sny, jež vypravují jeden druhému, způsobí, že můj lid zapomene na mé jméno, tak jako na mé jméno zapomněli jejich otcové kvůli Baalovi?

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100